Rieth József: Világom

Betürendes gyorskereső - anyagvilágom fogalmai

 <<<    Tartalomjegyzékhez    <<<    Világképem       

Számok - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                 <<<

51 Eridani b (51 Eri b) - Újszülött-Jupiter fényképe -

67P üstökös - Oxigén a Csurin - 67P/ Csurjumov - Geraszimenko üstökös - Egy üstökös illata, Rosetta - 67P/ Csurjumov - Geraszímenko üstökös - Philae ébredése -

           67P/ Csurjumov - Geraszimenko üstökös - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

 

 

A, Á - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ag-, am-, antir-, ar-, atomm- (-sora)      

A részecskevilág kaméleonjai - Neutrínók:

AB Doradus - Különös exobolygó -

Abell 1689 - Hubble-űrtávcső - Abell 3827 galaxishalmaz - Ismeretlen erők-sötét anyag - Abell 3827-galaxishalmaz - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Abell töltések -

          Standard Modell -

Abelian töltés - Kvark-gluon plazma -

Abell-galaxishalmaz - Galaxishalmazok -

Abiogén út - Metán és élet a Marson -

Abszolút fényesség - Túl fényes szupernóvák - Abszolút fényesség - Wikipedia asztrofizikai lapok - Abszolút idő - Abszolút tér - Éterelmélet -

Abszolútban hit - Teilhard -

Abszorpció - Abszorpció - Hiányzó víz exobolygón - Abs... - Hősugárzás - Abs... - Planetáris köd - Abszorpciós vonalak - Nap szerkezete -

Absztrahálás - Csányi interjú -

Absztrakt matematikai struktúra - Struktúra -

Abszolút fényesség - Szupernóva-receptek (6) - Abszolút mozgás - A relativitás megközelítése -

AC+79 3888 jelű törpecsillag - Távoli jövőnk -

Acél - Vas -

Acetilén - Gázbolygók, óriásbolygók -

Acheule-i kultúra - Dmanizi koponyák -

Acidokalciszóma - Ősi szuperorganizmus -

Adaptív jellemző - Darwini elmélet problémája -

Adatok - Nap -

Additív mennyiség - Fizikai mennyiség -

Adenozin-trifoszfát - Meteoritok hozták a foszfort -

Adiabatikus tágulás - Termodinamika második főtétele -

Adrostea - Jupiter -

Aerolit - Kőmeteoritok -

Affin vetületek - Möbius-szalag -

Afrika - Dmanizi koponyák - Afrika - Kontinensek -

Afrikai lemez - Földfelszín -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

AGN (Aktív galaxismag) - Kvazár -

Agy - Freund Istenről -

Agy mikroanatómiája - Agy válaszjelei - Csecsemők és a beszéd -

Agyhalott kóma - Halál túlvilági túlélése -

Agyunk holografikus tár - Hologramvilág -

Akarat - Hit fogalma -

Akondrit - Kondritok -

Akkréciós korong - Akk... - Árulkodó perdület - Akk... - Átmeneti szupernóva - Akk... - Csillagfaló fekete lyuk - Akk... - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

          Akk... - Fekete lyuk - Akkréciós korong - Fekete lyuk - Akkréciós korong - Fekete lyuk éhkoppon - Akk... - Galaxisok osztályozása -

          Akk... - Herbig-Haro objektum - Akk... - Megoldódott a G2 rejtélye? - Akk... - Nóva - Akk... - Nóva a Nyilasban - Akk... - Óriáscsillagok képződése -

          Akk... - Összeolvadó fekete lyukak - Akk... - Protoplanetáris korong - Akk... - Szupermasszív fekete lyuk - Akk... - Törpenóva rejtélye -

          Akk... anyaga - Ionok a jetben -

Aktív fekete lyuk - Fekete lyuk gömbhalmazban - Aktív galaxis - Kvazár -

Aktív galaxismag - Árulkodó perdület - Akt... - Kozmikus pókháló - Akt...(AGN) - Kvazár - Akt... - Szupermasszív fekete lyuk -

          Aktív galaxis forgástengelye - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Aktív koronájú csillag - Tejút röntgenforrása -

Aktivitás - Ébredő fekete lyuk - Aktivitás - Radioaktivitás -

Akusztikus fűtés - Új szupernóva-modell -

Alagúteffektus - Ala.e. - Alfa sugárzás - Alagúteffektus - Görbe Alex gondolatai - Ala.e. - Fúzió - Ala.e. - Proton-proton ciklus -

Al-Kaida, Iszlám Állam -

Alán - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Alapértékek - Eltérő kultúra, eltérő értékek - Alapkölcsönhatás - Egyesítő elméletek - Alapmennyiségek - Fizikai mennyiség - Alapszavak - Bábeli zűrzavar, ősnyelv -

          Alapvető erő - Erő - Alapvető kölcsönhatások - Alapv.köl...  - Inflaton -

Áldozat - Férgekről tudni érdemes - Áldozat - Globális migráció - Áldozat - Lányi a bevándorlókról -

Áldozat vállalása - A püspök halála -

Alfa-bomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Alfabomlás. - Radioaktivitás -

Alfa Centauri C - Vörös törpe -

Alfa-pont - Alfa pont - Teilhard értékelése -

Anyagvilág kezdete -

Alfa - Univerzum születésének elmélete - Alfa-régió - Vénusz -

Alfa-részecske - Csillag élet, napméretű csillagok - Alfarészecske. - Neutronsugárzás -

Alfa sugárzás - Alfasugárzás. - Sugárzás -

Alfától Ómegáig -

Alhéj - Elektronszerkezet -

ALICE-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Alifás szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Alkalmazás - Ultraviola sugárzás -

Alkalmazkodás - Csimpánzok tájszólása - Alkalmazkodás - Darwini elmélet problémája -

Alkohol - Szerves molekulák az űrben - Alkoholgőz üstökösből -

Állam - Lányi a bevándorlókról -

Államadósság - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Államhatár - Vasfüggöny a határon -

Állapot - Kvantummechanikai állapot -

Állapotfüggvény - Fizika, kvantumelmélet - Áll... - Kvantummechanikai állapot -

Állati nyelv - Csimpánzok tájszólása -

Állatövi fény - Törmelékfelhők -

Alsó köpeny - Földköpeny - Als.k... - Hold geológiája -

Általános relativtáselmélet - Ált.rel.elm. - Alapvető kölcsönhatások - Ált.rel.elm. - Einstein álma - Ált.rel.elm. - Egyesítő elméletek - Ált.rel.elm. - Fekete lyuk -

          Ált.rel.elm. - Fizika ellentmondásai - Ált.rel.elm. - Föld méretű gyémántcsillag - Ált.rel.elm. - Gravitációs hullám-trófea -

          Ált.rel.elm. - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Ált.rel.elm. - Idődilatáció - Ált.rel.elm. - Mi jöhet Einstein után? -

          Ált.rel.elm. - Sötét energia keresése - Ált.rel.elm. - Szuperhúrok és mindenség - Ált.rel.elm. - Univerzum közepe (ném.) -

          Általános relativitáselmélet - Univerzum születésének elmélete -

Általános tömegvonzás - Einstein után - Általános tömegvonzás - Földkeletkezés - Általános tulajdonságok - Tórium -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

AM Canum Venaticorum (AM CVn) típusú változó - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Amalthea - Jupiter -

Amerika benépesítése -

Amerind nyelv - Amerika benépesítése -

Aminosav - Agy mikroanatómiája - Aminosav - Élet építőkövei-üstökösökkel - Aminosav - Szerves molekulák az űrben - Aminosav - Vegyület -

Ammónia - Ceres fényes foltjai - Ammónia - Egy üstökös illata, Rosetta - Ammónia - Élet építőkövei-üstökösökkel - Amm... - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammóniajég - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammóniakristály - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ammónium-hidrogénszulfid - Gázbolygók, óriásbolygók -

Amorf alak - Halmazállapot -

Ampère-törvény - Mágneses mező - Amp.t... - Maxwell-egyenletek -

Amperóra - Elektromos töltés -

Amperszekundum - Elektromos töltés -

Amplitúdó - Fény

Ananke csoport - Jupiter -

natómia - Agy mikroanatómiája -

Andromeda - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - And... - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - And... - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Androméda galaxis ütközése - Távoli jövőnk -

Anguláris mozgási momentum - Perdület -

Anizotrópia  - Inflaton -

Annihiláció - Ann... - Anyagelőtti időszak -Annihiláció - Einstein után - Annihiláció - Inflaton -  Annihiláció - Könnyű elemek szintézise - Annihiláció - Pozitron -

          Annihiláció - Sötét anyag (égi nyomok) - Annihiláció - Szuperhúrok és mindenség -

Anód - Ionizáció -

Antarktisz - Kontinensek - Ant... - Madárdal a Világűrből - Ant... - Óceánok -

Antarktiszi lemez - Földfelszín -

Antenna-galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Antianyag - Annihiláció - Antia... - Bariogenezis - Antia... - Barion - Antia... - Fizikai rejtély, antianyag erői - Antia... - Hiányzó antianyag -

          Antianyag - Megoldódó rejtély

Antibarion - Barion -

Antientrópia - Entrópia -

Antigravitációs állapot - Anyagelőtti időszak - Antigravitációs hatások - Sötét energia keresése -

Antikvark - Mezon -

Antineutrínó - R-folyamat - Antin... - Radioaktivitás - Antin... - Neutronsugárzás - Antin...  - W- és Z-bozon -

Antiproton - Antiprotonok kölcsönhatása (ang.)

Antiprotonok kölcsönhatása (ang.) -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)      

Antirészecske - Antirészecske - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Antirészecske - Fizikai rejtély, antianyag erői - Antirészecske - Kvark -

           Antirészecske - Mezon - Antirészecske - Részecskefizika - Antirészecske - Standard Modell -

Antiszimmetrikus kvantumállapot - Pauli-elv -

Antropikus érv - Tudomány és Isten -

Antropikus kozmológiai elv - Teilhard értékelése -

Antropomorfizmus - Természettörvény

Anyaelem - Radioaktivitás -

Anyag -Anyag - Big Bang után -  Anyag - Hiányzó antianyag - Anyag. - Univerzum közepe (ném.) - Anyag-antianyag aszimmetria - Antianyag-Megoldódó rejtély -

          Anyag dominanciája - Fizikai rejtély, antianyag erői - Anyag eloszlás - Ősi Univerzum - Anyag eredete - Anyag fogalma - Anyag időszak -

          Anyag-időszak - Ősrobbanás - Anyag kiáramlás - Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) - Anyag-kötött - Planetáris köd - Anyag szerkezete -

          Anyag, tér, idő -

Anyagáramlás - Hőmozgás - Any.áramlás - Konvekció - Anyagáramlás - Nap szerkezete - Anyagbefogási korong - Akkréciós korong -

          Anyagbefogási korong - Protocsillag - Anyagcsomó - Hold - Anyagcsomó  - Ősgalaxis - Anyagcsomó - Protoplanetáris korong -

          Anyagcsóva - Csillagfaló fekete lyuk - Anyagdominálás korszaka - Ősrobbanás - Anyagdominálás.korszaka - Ősrobbanás grafikusan -

          Anyagelnyelés ütemének határa - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Anyageloszlás-térkép - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

          Anyagelőtti időszak - Anyagfelhő  - Globula - Anyagfelhő - Vetkőző hiperóriás - Anyaggyűrű - Naprendszer mása - Anyaghierarchia - Anyag -

          Anyaghullám - A proton szerkezete - Anyaghullám - Szuperhúrok és mindenség - Anyagi részecskék - Standard Modell - Anyagi világ - Freund Istenről -

          Anyagjet - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -  Anyagkorong - Mimas jégkérge alatt - Anyagmentes gyűrű (hézag) - Exobolygó születik? -

          Anyagmentes üregek - Kozmikus pókháló - Anyag sűrűség - Einstein után - Anyagszál - Kozmikus pókháló - Anyagszerkezet - Anyag -

          Anyagtömegek - Fermi-buborékok 2 millió éve - Anyagvesztés - Vetkőző hiperóriás - Anyagvilág, kezdet - Anyagvizsgálat - Neutron -

Agresszív egyedek - Szelídség evolúciós zsákutca? -

Annihilálás - Anyag, tér, idő -

Antianyag aszimmetria - Anyag eredete -

Antropikus elv világmodelljei -

Apály - Hold -

Apatit - Meteoritok hozták a foszfort -

Aphrodite Terra - Vénusz -

Apokalipszis - Univerzum születésének elmélete -

Apoláros jellegű vegyület - Van der Waals erők -

Apoláros kötés - Kémiai kötés -

Apoptotíkus sejthalál - Minőség-ellenörzés a sejtben -

Apostoli hitvallás - Hiszekegy - Apostoli hitvallás szövege - Hiszekegy -

Apostolok Cselekedetei - Szentírási idézetek -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)       

Arab tavasz - Magyar koptok -

Arachnoid - Vénusz -

Áram - Fizikai mennyiség -

Áramkvark-tömeg - Kvark -

Áramlás  - Földmag - Áramlás - Folyadékok és gázok - Áramlási cellák - Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) -

Árapály - Hold - Árapály-erő - Hontalan szupernóvák - Árapály-erő - Phobos-Mars árapály -

Archaikum - Meteoritok hozták a foszfort -

Archeák - Ősi szuperorganizmus -

Ariel-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Arkhimédész törvénye - Folyadékok és gázok -

Árkok - Phobos-Mars árapály -

Árnyékolt Coulomb-potenciál - Erős kölcsönhatás -

Aromás szénhidrogének - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Aromás szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Árulkodó perdület

Anyag - Alfától Ómegáig -

Ásatás - Dmanizi koponyák - Ásatás - Teilhard -

Asszimetria - Bariogenezis - Aszimmetria - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Aszimmetria - Hipernóva (Meteor) -

Asszimilálódás - Csányi interjú -

Ásványi anyagok

Ásványok - Vízfolyás a Marson -

Aszimptotikus óriás-ág - Hertzsprung–Russell diagram - Aszimptotikus szabadság - Erős kölcsönhatás - Aszimptótikus szabadság - Kvark -

Asztenoszféra - Föld szerkezete - Asz.s... - Földköpeny - Asz.s... - Litoszféra -

Aszteroida - Vasmeteorit - Aszteroida-öv - Naprendszer - Aszteroidák pusztulása - Égi Segner-kerék -

Asztrofizika - Asztrofiz...: Wikipedia asztrofizikai lapok -

Asztrofizika - kategória lapjai

Asztrofizikával kapcsolatos lapok, Wikipedia

Asztrometriai kettőscsillag - Kettőscsillag -

Átáramló anyag - Szupernóva-receptek (8) -

Ateista - Freund Istenről - Ateista - Hit fogalma -

Áthatolás - Neutron -

Átkötődés - Flerek veszélyei -

Atlanti-hátság  - Egyed Föld tágulási elmélete - Atlanti-óceán - Óceánok -

ATLAS detektor - Nagy Hadron Ütköztető - ATLAS-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Átmeneti korong - Protoplanetáris korong - Átmeneti réteg - Földköpeny - Átmeneti szupernóva - Átmeneti tartomány - Nap szerkezete -

Atmoszféra - Barna törpe - Atm.f. - Hold - Atm.f. - Jupiter - Atm.f. - Mars - Atm.f. - Merkúr - Atm.f. - Nap szerkezete - Atm.f. - Neptunusz - Atm.f. - Uránusz - 

          Atm.f. - Vénusz -

Atom - Atom - Anyag szerkezete - Atom - Alapvető kölcsönhatások - Atom - Atomtábla - Atom - Elemek - Atom - Mechanika - Atom átmérője -

          Atom jele - Atomtáblázat - Atom-modell - Szuperhúrok és mindenség - Atom szerkezete - A proton szerkezete -

Atombomba - Atommag világa -

Atomerőmű - Atommag világa - Atomerőmű - Neutron -

Atomi tulajdonságok - Berillium; - Ato.t. - Hélium; - Ato.t. - Hélium1; - Ato.t. - Hidrogén; - Ato.t. - Hidrogén1; - Ato.t. - Kobalt; - Ato.t. - Lítium; - Ato.t. - Neon; -

          Ato.t. - Nikkel; - Ato.t. - Ólom; - Ato.t. - Oxigén; - Ato.t. - Szén; - Ato.t. - Szilícium; - Ato.t. - Tórium; - Ato.t. - Urán; - Ato.t. - Vas -

Atominterferométer - Sötét energia - kaméleonvadászat -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     A-, ag-, am-, antir-, ar-, atomm-, B (-sora)        

Atommag - Ato.m. - Alfa sugárzás - Ato.m. - Atom - Ato.m. - Elektronszerkezet - Ato.m. - Kvark - Ato.m. - Mössbauer-effektus - Ato.m. - Neutronsugárzás -

          Ato.m. - Ősrobbanás, leírás - Ato.m. - Proton-neutron rendszer - Ato.m. - Radioaktivitás - Ato.m. - Rutherford kisérlet - Atommag - Szupernóvák (7. Meteor) -

          Ato.m. - Yukawa potenciálhegye - Ato.m. átmérője - Atom - Atommag cseppmodellje - Atommag fúzió - Fúzió a Világegyetemben - Atommag világa -

Atommagok bomlása - Alfa sugárzás - Atomm. bomlása - Legfontosabb radioaktív atommagok - Atomm. csoportosítása - Atommag - Atomm. tulajdonságai - Atommag

Atommodellek - Atommag cseppmodellje -

Atomos felhők  - Csillagközi anyag fizikája - Atomos kötés - Fotoelektromos hatás -

Atompálya - Elektronszerkezet -

Atomrács - Kristályrácsok - Atomrádiusz - Atomtábla -

Atomtábla - Atomtáblázat

Atomtitok - Bohr -

Atomtömeg - Atomtömeg - Atomtábla - Atomtömeg - Atomtáblázat -

Atomtudósok életrajza - Atommag világa -

ATP (adenozin-trifoszfát) - Meteoritok hozták a foszfort - ATP - Sejt keletkezés (ném.) -

Átrendeződés - DNS-hibák és javításuk - Átrendeződés - Globális migráció - Átrendeződés - Molekulák ultragyors viselkedése -

Atya -  Istenfogalom - Atya - János evangélium bevezetés -

Áttekintés - Ősrobbanás -

Áttelepítés - Örmény genocídium -

Attitűdök és viselkedésformák - Csányi interjú -

Auger-effektus - Pozitív béta-bomlás -

Auróra - Jupiter - Aurórajelenség - Flerek veszélyei -

Ausztrália (és Óceánia) - Kontinensek -

Ausztráliai lemez - Földfelszín -

Autofágía - Minőség-ellenörzés a sejtben - Autofágia, autofagoszóma - Sejtszintű nagytakarítás -

Autoprotolízis - Ionizáció -

Avar - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Axiális szimmetria - Kvantum-színdinamika -

Axion - Barion - Axion - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás - Axion - Sötét anyag (földi kísérletek) - Axion (töltés és spin nélküli) - Sötét anyag -

Azimutális kvantumszám - Kvantumszám -

Ázsia - Ember létszám a Jégkorban (ném.) - Ázsia - Kontinensek -

A     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ag-, am-, antir-, ar-, atomm- (-sora)      

-----------------------------------------------------------------

B - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

B     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ben-, bol- (-sora)        

B12 vitamin - Kobalt -

B-kvark - Bottom kvark - B-módus - Gravitációs hullámok nyomai - B-szint - Földköpeny - B-vektor - Szinkrotron -

Bábeli zűrzavar -

Babona - Hit fogalma -

Báj megmaradása - Megmaradási tétel

Bájos kvark = Charm kvark -

Baktérium - Első szemgolyó (ném.) - Baktérium - Metán és élet a Marson - Baktérium - Meteoritok hozták a foszfort - Baktérium - Ősi szuperorganizmus -  

          Baktériumok társadalma - Baktériumölő - Ultraviola sugárzás -

Balkezes elektron - Standard Modell - Balkezes mágneses tér - Antianyag - Megoldódó rejtély - Balkezes pozitron - Standard Modell -

          Balkezes részecskék - Kvantum-színdinamika -

Ballisztikus modell - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Ballisztikus terjedési mód  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

          Ballisztikus terjedés - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Balog interjú -

Barátságot kötöttek - Csimpánzok tájszólása -

Bariogenezis - Bariogenezis - Barion - Bariogenezis - Ősrobbanás

Barion - Barionanyag - Barion - Barionállapot - Barion - Barion - Down kvark - Barion - Fermion - Barion - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Barion - Hadron -

          Barion - Izospin - Barion - Kvark - Barion - Nukleon - Barion - Proton szerkezete -

          Barion-asszimetria feltételei - Bariogenezis - Barion-mezon kötött állapot - Barion - Barionmultiplett - Barion -

Barionos anyag - Ősrobbanás - Barionos sötét anyag - Sötét anyag -

Barionszám - Hadron - Barionszám - Kvantum-színdinamika - Barionszám - Kvark - Barionszám - Részecskefizika - Barionszám-megmaradás - Kvark -

          Barionszám megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel - Barionszámsértés - Anyag eredete - Bariontöltés - Kvark -

Barna csillag - Óriásbolygó -

Barna törpe - Barna törpe - Jeges barna törpe a szomszédban - Barna törpe - Nukleoszintézis - Barna törpe - Óriásbolygó - Barna törpe  - Ősgalaxis - 

          Barna törpe - Protocsillag - Barna törpe - Protoplanetáris korong - Barna törpe - Sötét anyag - Barna törpe - Szupernóvák - Barna törpe - Vörös törpe -

          Barna törpe - Wiese -

Barnard-csillag - Vörös törpe -

Barionikus anyag sűrűsége - Einstein után -

Barometrikus magasságformula - Folyadékok és gázok -

Báziskivágás - DNS-hibák és javításuk -

Bázisok - Vegyület -

BBN - Könnyű elemek szintézise - BBN - Nukleoszintézis -

Beauty kvark = Bottom kvark -

Becsapódás - Távoli jövőnk - Becsapódás - Phobos-Mars árapály - Becsapódás - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai - Becsapódási kráterek - Hold - 

          Becsapódási kráter - Iker becsapódási kráterek - Becsapódásos medence - Hegyvonulat a Titánon -

Befagyott mágneses mező - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről -

Befejezés - A püspök halála -

Befelé sodródás - Gázóriások - parkolópályán -

Befogadás - Lányi a bevándorlókról - Befogadás - Magyar koptok -

Befogás - Fúzió a Világegyetemben - Befogás - Radioaktivitás -

Begyulladás - Szupernóvák -

Behatolók - Szelídség evolúciós zsákutca? -

Beilleszkedés - Lányi a bevándorlókról -

Bekebelezés - Haló -

Belháború - Lányi a bevándorlókról -

Belle-kisérlet - Tetrakvark -

Belső bolygó - Kőzetbolygók -

Belső férgek - Férgekről tudni érdemes -

Belső feszültségek - Kisbolygó széthullása -

Belső impulzusmomentum - Spin -

Belső kvantumszám - Kvantumszám -

Belső mag - Föld szerkezete - Belső mag - Földkeletkezés - Belső mag  - Földmag - Belső mag - Hold geológiája -

Belső naprendszer - Kőzetbolygók -

Belső szerkezet  - Föld - Belső szerkezet - Jupiter -

B     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     B-, ben-, bol-, C- (-sora)        

Benedek pápa az iszlám kihívásról -

Benépesítés - Amerika benépesítése -

Bentley-paradoxon - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Benzén - Szerves molekulák az űrben -

Bepillantottak egy nóva szívébe

Bereniké Haja csillagkép - Bolygócsírák -

Bergson-idő -

Berillium ----- Berillium - Neutronsugárzás - Berillium - Szén -

Bernoulli-törvény - Folyadékok és gázok -

Beszéd: a hangok nem véletlenek (ném.) - Beszéd - Csecsemők és a beszéd -

Beta Pictoris óriásbolygója ----- Béta Pictoris b óriásbolygó - Béta Pictoris üstökösei - Béta Pictoris üstökösei

Béta-függvény - Szuperhúrok és mindenség - Béta-régió - Vénusz -

Bétabomlás ----- Bétabomlás - Alapvető kölcsönhatások - Bétabomlás - Elektronbefogás - Bétabomlás - Gyenge kölcsönhatás -

          Bétabomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Bétabomlás - Radioaktivitás - Bétabomlás - R-folyamat - Bétabomlás - S-folyamat - Bétabomlás - Sugárzás -

Bétarészecske  - W- és Z-bozon -

Betegség - Szépségkirálynő hitről -

Betelgeuse - Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) -

Bethe-Weizsäcker-ciklus - CNO-ciklus - Bethe-Weizsäcker-ciklus - Nukleoszintézis -

Bevándorlás - Boulad-interju - Bevándorlás - Civilizációk harca - Bevándorlás - Globális migráció - Bevándorlás - Hawking figyelmeztetése -

          Bevándorlás - Lányi a bevándorlókról - Bevándorlás - Vízi úton népesült be a világ -

Bevándorlók EU-s integrációja -

BEVELAC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Bhabha-szórás - Thomson-szórás -

Biblia - Párhuzam: Genezis és Tudomány - Biblia-Bizottság levele 1948-ban - Fejlődésképünk - Biblia Istene - Antropikus elv világmodelljei -

Big Bang - Kozmológia - Big Bang (Nagy Bumm) elmélete - Sötét energia keresése - Big Bang után -  

Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Bináris - Újjászülető csillagok - Bináris csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? - Bináris fekete lyuk - Kettős fekete lyuk - Bináris kettősök - Kettőscsillag -

Bináris rendszer - Bepillantottak egy nóva szívébe - Bináris rendszer - Csillagtánc - Bináris rendszer - Furcsa párok - Bináris rendszer - Furcsa csillag

          Bináris rendszer - Sebes csillag -

Biogén út - Metán és élet a Marson -

Biogenezis - Teilhard értékelése -

Bioszenzorok - Fény kettős természete felvételen -

Bioszervetlen kémia - Ásványi anyagok -

Bioszintézis - Vas -

Bizonyítékok - Ősrobbanás

Bjorken-becslés - Nehézion-ütköztető -

Blasko-effektus  - Cefeida-típusú változó -

Blazár - Galaxisok osztályozása - Blazár - Kvazár -

Bocsánat - Szépségkirálynő hitről -

Bohr ----- Bohr - Tudósokról röviden - Bohr-elmélet - Fizika, kvantumelmélet - Bohr-modell - Bohr -

Bok-globula ----- Bok-globula - Korai Világegyetem - sok vízzel -

B     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     B-, ben-, bol-, C- (-sora)        

Boldogság - Szépségkirálynő hitről -

Bolida - Meteorit -

Boltzmann-állandó - Energia-mértékegység - Boltzmann-állandó - Hőmérséklet

Bolygócsírák

Bolygócsíra  - Földmag - Bolygócsíra - Protoplanetáris korong - Bolygócsíra - Születő exobolygó -

Bolygójelölt - Születő exobolygó -

Bolygók ----- Bolygók - Bolgópályák - Bolygó - Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) - Bolygók - Exobolygó légkörök világa - Bolygók - Naprendszer -

          Bolygók - Ősi bolygórendszer - Bolygók - Protoplanetáris korong - Bolygók anyaga - Száraz exobolygó -

Bolygók első generációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Bolygók keletkezése - Mélyhűtött Repülő Csészealj -

          Bolygó légkör elemzés - Exobolygó vízgőzzel - Bolygómag  - Föld mágneses mezeje -

          Bolygók második generációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Bolygók perihéliumának vándorlása - Általános relativitáselmélet -

          Bolygó születés - Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született - Bolygók születése ---- Bolygó-üstökös közelítés - Üstökös a Marsnál -

Bolygókeletkezés - Földkeletkezés - Bolygókeletkezés - Porból lett - porrá lesz exobolygó - Bolygókeletkezési modell - Exobolygó légkörök világa -

          Bolygókeletkezési modell - Száraz exobolygó -

Bolygóközi por - Naprendszer -

Bolygómag - Születő exobolygó -

Bolygórendszer - Különös exobolygó - Bolygórendszer - Naprendszer - Bolygórendszer - Naprendszer mása - Bolygórendszer - Nem elég a lakható zónában lenni -

          Bolygórendszer fejlődése - Születő bolygórendszer - Bolygórendszer kialakulása - Spirálkar protoplanetáris korongban -

          Bolygórendszer kialakulóban - Beta Pictoris óriásbolygója -

Bombázás - Neutronsugárzás -

Bomlás - Első gluonlabda - Bomlás - Izotópos kormeghatározás - Bomlás - Menekültek háborúja - Bomlás - Neutrínó - Bomlás - Radioaktivitás - Bomlás - Tau-lepton - Bomlási sor - Radioaktivitás -

Bomlási energia - Negatív béta-bomlás - Bomlási módus - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Bomlási sor - Radioaktív bomlási sor -

Bomlástermékek - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Bonyolultabb feladat - Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Boomerang-kísérlet - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Borromeói rendszer - Magas neutronpályák -

Bottom-szám megmaradása - Megmaradási tétel

Bose-Einstein-statisztika - Hidrogén - Bose-Einstein statisztika - Bozon - Bose–Einstein-statisztika - Spin -

Bottomonium - Tetrakvark -

Bottom kvark

Boyle-Mariotte törvény - Ideális gáz -

Bozon - Bozon - Anyag szerkezete - Bozon - Fermion - Bozon - Kvark - Bozon - Mezon - Bozon - Szuperhúrok és mindenség -

          Bozoncsere - Alapvető kölcsönhatások - Bozonikus húrelmélet - Húrelmélet -Bozonikus húrelmélet - Szuperhúrok és mindenség -

Boulad-interju -

Brán - Szuperhúr -

Bránvilág elmélet - Húrelmélet

Breit–Wigner eloszlás ----- Breit-Wigner eloszlás - Hadron -

Brookhaven - Kvark-gluon plazma -

Brown-mozgás ----- Brown-mozgás - Hőmozgás -

Buborék - Anyag eredete - Buborék - Anyag, tér, idő - Buborék  - Csillagközi anyag fizikája- Buborék - Szuperhúr - Buborék - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Bulge - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Bűn - Hit fogalma -

Burok - Elektronszerkezet -

B     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ben-, bol- (-sora)        

-----------------------------------------------------------------

C,Cs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  X, Y, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

C     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     cir-, csa-, csillagköd (-sora)     

c állandó - Speciális relativitáselmélet

c Eridani - Újszülött-Jupiter fényképe -

C/2013 A1-üstökös - Üstökös a Marsnál -

C-kvark = Charm kvark -

C-N ciklus - Szupernóvák -

Cabibbo-szög - Izospin -

Cabibbo–Kobajasi–Maszkava-mátrix - Izospin -

Carina-kar - Tejútrendszer -

Carme csoport - Jupiter -

Carnot tétel - Termodinamika második főtétele -

Carnot-körfolyamat - Termodinamika második főtétele -

Cassini haláltánca -

Cauchy-eloszlás - Breit–Wigner eloszlás -

CDM elmélet - Törpegalaxis -

Cefeida - Hubble-törvény -

Cefeida-típusú változó

Centrifugális erő ----- Centrifugális erő - Nehézségi erő -

Centripetális erő - Gyorsulás -

Cél - Teilhard -

CELSIUS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Celsius-skála - Hőmérséklet

Ceres - Bolygók - Ceres - Kőzetbolygók - Ceres - Naprendszer - Ceres fényes foltjai

CERN - Kvark-gluon plazma - CERN - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Chandrasekhar-határ - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Chandrasekhar-határ - Gravitációs állandó valóban állandó -

          Chandrasekhar-határ  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Chandrasekhar-határ - Planetáris köd - Chandrasekhar-határ - Progenitor csillag -

          Chandrasekhar-határ - R-folyamat - Chandrasekhar-határ - Sötét energia - Chandrasekhar-határ - Szupernóva - Chandrasekhar-határ - Szupernóva-receptek (6) -

          Chandrasekhar-határ - Szupernóvák (7. Meteor) - Chandrasekhar-határ - Szupernóva-receptek (8) - Chandrasekhar-határ - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Chariklo kisbolygó - Gyűrűs kisbolygó -

Charm kvark ----- Charm kvark - Standard Modell -

Christoffel-szimbólum - Általános relativitáselmélet

Cianid - Szerves molekulák az űrben -

Cigánykultúra - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Ciklikus világmodell - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete -

Ciklotronsugárzás - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg -

Cink - Ásványi anyagok -

C     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg

Cirkonminta - Régebbi a földi élet -

Cirkuláció - Légkör -

Cirkulárisan polarizált - Így születik egy fekete lyuk -

Civilizáció - Falakat építő civilizáció - Civilizáció - Görbe Alex gondolatai - Civilizáció - Lányi a bevándorlókról - Civilizáció - Ősi bolygórendszer -

           Civilizáció - Vallásosság, a civilizáció hajtóereje? - Civilizáció - Világ megjelenése bennünk -

Civilizációk harca -

Civilizációs kihívás - Balog interjú -

CKM-mátrix - Izospin -

Clausius-féle megfogalmazás - Termodinamika -

CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Csillagok születése később - CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Gravitációs hullámok nyomai -

          CMB (Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás) - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - CMB polarizációja - Sötétség korszaka -

          CMS detektor - Nagy Hadron Ütköztető - CMS-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

CNO-ciklus ----- CNO-ciklus - Hertzsprung–Russell diagram - CNO-ciklus - Nap energiatermelése - CNO-ciklus - Nap szerkezete - CNO-ciklus - Neutrínódetektorok -

          CNO-ciklus - Nukleoszintézis - CNO ciklus - Oxigén - CNO-ciklus - Szuperóriások - CNO-ciklus - Wikipedia asztrofizikai lapok -

COBE űrszonda - Fotongáz -

Cold Dark Matter (CDM) - Törpegalaxis -

Coma Berenices csillagkép - Bolygócsírák -

Compton-szórás - Gamma-sugárzás - Compton-szórás - Neutrínódetektorok - Compton-szórás - Thomson-szórás -

Coriolis-erő - Centrifugális erő - Coriolis-erő - Konvekció -

Coronae - Vénusz -

Cosmic Background Explorer űrszonda - Fotongáz -

Cosmic Microwave Background: CMB - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

Coulomb - Elektromos töltés - Coulomb-erő - Atommag - Coulomb-erő - Coulomb-gát

Coulomb-gát ----- Coulomb-gát - Alagúthatás - Coulomb-gát - Alfa sugárzás - Coulomb-gát - Erős kölcsönhatás - Coulomb-gát - Proton-proton ciklus -

Coulomb-szórás - Thomson-szórás -

Coulomb-taszítás - Magerő - Coulomb-potenciál - Magfúzió -

Coulomb-törvény - Elektrosztatika

CP-probléma - Kvark -

CP-sértés - Hiányzó antianyag - CP-sértés - Izospin -

CP-szimmetria - Megmaradási tétel

CPT-szimmetria - Megmaradási tétel - CPT-szimmetria elmélete - Bariogenezis

Cukor - Alkoholgőz üstökösből -

Curiosity a Sharpnal ----- Curiosity-robot - Folyékony (sós)víz a Marson? -

C     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Csányi interjú -

Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer

Csáp-galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Csatolási állandó - Erős kölcsönhatás - Csatolási állandók problémája - Standard Modell -

Csavarodási szám - Anyag eredete -

CsE (Csillagászati egység) - Földkeletkezés -

Csecsemők és a beszéd -

Cselekedet elítélése - Férgekről tudni érdemes -

Csendes-óceán - Óceánok - Csendes-óceáni lemez - Földfelszín -

Cseppfolyós víz - Marsi légkör - napszél - Cseppfolyós víz - Vízfolyás a Marson -

Cseppfolyósítás - Halmazállapot -

Cseppmodell - Atommag cseppmodellje - Cseppmodell - Atommag világa - Cseppmodell - Erős kölcsönhatás - Cseppmodell - Proton-neutron rendszer -

Cserélődés - Sejtszintű nagytakarítás -

Cserenkov-sugárzás - Anyag, tér, idő - Cserenkov-sugárzás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Cserenkov-sugárzás - Sugárzás -

 

Csillag - Csillag - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillag: Csillag élet, napméretű csillagok - Csillag: Elemek - Csillag: Globula -

          Csillag - Hipersebességű menekülés - Csillag: Magfúzió - Csillag - Naprendszer mása - Csillag - Szupernóvák1 -

          Csillag - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Csillag csoport - Nyílthalmaz - Csillag élet -

          Csillag körüli bolygórendszerek - Nem elég a lakható zónában lenni - Csillag körüli por - Törmelékfelhők -

          Csillag sebessége - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Csillag sebességrekord - Új galaktikus sebességrekord -

          Csillag széttépése és elnyelése - Fekete lyuk éhkoppon - Csillag születése - Bolygók születése -

Csillagászati egység (CsE) - Földkeletkezés - Csillagászati színképelemzés - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Csillagászati színképosztályozás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Csillagbölcső - Csillagontó galaxisok -

Csillagcsoportosulások - Szuper gömbhalmaz születik -

Csillagfaló fekete lyuk - Csillagfejlődés - Nukleoszintézis - Csillagfejlődés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagfogyatkozás - Furcsa párok -

          Csillagfoltok  - Forró Jupiterek születése -

Csillaggyár -

Csillaghalmaz - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillaghalmaz - Vihar a Tejútrendszer központjában - Csillaghármas - Újjászülető csillagok -

Csillagkatalógus - Tejútrendszer térképe - Csillagkatalógus - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Csillagkeletkezés - Csillagkeletkezés - Bok-globulák - Csillag keletkezés - Csillagképződés megállj parancsa - Csillagkeletkezés  - Csillagközi anyag fizikája

          Csillagkeletkezés - Furcsa párok - Csillagkeletkezés - Csillagkeletkezés - Herbig-Haro objektum - Hubble-űrtávcső -

          Csillag keletkezése - ŐsrobbanásCsillagkeletkezés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Csillagkeletkezési ráta - Csillagkeletkezés -

          Csillagképek - Tejútrendszer térképe - Csillagképző felhő - Csillagontó galaxisok - Csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem -

          Csillagképződés - Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született - Csillagképződés - Galaxishalmazok korai előfutárai -

          Csillagképződés - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Csillagképződés - Óriásgalaxisok halála - Csillagképződés - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése

          Csillagképződés - Ősi kis galaxisok - Csillagképződés - Szuper gömbhalmaz születik - Csillagképződés - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

          Csillagképződés - Távolságrekorder galaxis - Csillagképződés csökkenő üteme - Galaxis sorvadás - Csillagképződés korszaka - Ősrobbanás -

          Csillagképződés megállj parancsa

C     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     C- cir-, csa-, csillagköd, D, (-sora)     

Csillagköd (nebula) ----- Csillagköd - Csillagközi anyag - Csillagközi anyag ----- Csillagközi anyag - Egy száguldó csillag sokkhatása -

          Csillagközi anyag - Tejútrendszer - Csillagközi anyag fizikája - Csillagközi civilizációk - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

          Csillagközi diffúz sávok (DIB) - Tejútrendszer - diffúz sávok - Csillagközi gázfelhő - Nyílthalmaz - Csillagközi köd - Sötét anyag -

          Csillagközi kommunikáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Csillagközi utazás - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

          Csillagközi por - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai -

Csillagmag - Távoli bolygó haláltánca - Csillagméretű fekete lyukak - Fekete lyuk rejtélye - Csillagmonstrum - Első generációs csillagmonstrum -

Csillagok - Anyag, tér, idő - Csillagok - Ősi Univerzum - Csillagok aberrációja - Éterelmélet - Csillagok összeütközése - Robbanásszerű csillagszületés -

          Csillagok születése később - Csillagokat imitáló gammakitörés - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem 1. - Csillagontó galaxisok 2.

          Csillagontó törpegalaxis - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Csillagóriás - Ősi csillagok robbanása -

Csillagpár - Furcsa párok - Csillagpopulációk - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Csillagrendszerek - Hertzsprung–Russell diagram - Csillagrobbanás - Nóva-(Sternexplosionen) - Csillagrobbanás - Távoli jövőnk -

Csillagspektrum - Tejútrendszer - diffúz sávok - Csillagsűrűség - Gömbhalmaz - Csillagsűrűség - Óriásgalaxisok halála - Csillagsebesség - Száguldó csillag -

          Csillagszél  - Csillagközi anyag fizikája - Csillagszél - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Csillagszél - Egy száguldó csillag sokkhatása -

          Csillagszél - Fermi-buborékok 2 millió éve - Csillagszél - Planetáris köd - Csillagszél - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Csillagszerű rádióforrás - Kvazár - Csillagszületés - Óriáscsillagok képződése - Csillagszületés - Többgenerációs gömbhalmazok -

Csillagtánc - Csillagtermelékenység - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillagtávolságok - Tejútrendszer térképe

          Csillagtömegű fekete lyuk - Új adatok fekete lyukról -

Csillagváros - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Csillagváros - Nagy medve galaxisainak fotója -

Csimpánzok tájszólása -

Csodák - Antropikus elv világmodelljei -

Csomók  - Csillagközi anyag fizikája-

Csomómodell - Magas neutronpályák -

Csomópont - Kozmikus pókháló

Csomósík - Elektronszerkezet -

Csomósodás - Csillag - Csomósodás - Sötét anyag (égi nyomok) -

Csontház - Jézus-kripta Talpiotban -

Csoport - Periódusos rendszer - Csoport összetartozása - Eltérő kultúra, eltérő értékek - Csoportsebesség - Fénynél sebesebb fény - Csoportérdek - Csányi interjú -

Csordaszellem - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Csóva - Alkoholgőz üstökösből - Csóva - Égi Segner-kerék - Csóva - Marsi légkör - napszél - Csóva - Kitört a SWAN üstökös -

Csupasz szingularitás - Szingularitás

Csuri üstökös - Oxigén a Csurin -

Csurjumov-Geraszimenko-üstökös - Alkoholgőz üstökösből - Csurj.G.üs... - Egy üstökös illata, Rosetta - Csurj.G.üs... - Oxigén a Csurin -

          Csurj.G.üs... - Philae az üstökösön - Csurj.G.üs... - Philae ébredése - Csurj.G.üs... - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Csúzlihatás - Hontalan szupernóvák -

Curie - Tudósokról röviden -

Cygnus X-1 - Új adatok fekete lyukról - Cygnus csillagkép - Évszázados csillagászati rejtély - Cygnus csillagkép - Földfivér (Kepler exobolygója) -

          Cygnus-kar - Tejútrendszer -

C     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     cir-, csa-, csillagköd (-sora)     

-----------------------------------------------------------------

D - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

D     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     di- (-sora)       

D-kvark - Barion - D-kvark = Down kvark - D-réteg - Földköpeny -

Dagály - Hold -

Dajkanyelv - Csecsemők és a beszéd -

Dalitz-bomlás - Pion -

Darwini elmélet problémája - Darwini fázis - Fejlődésképünk - Darwini modell - Antropikus elv világmodelljei -

Darwinisták - Örmény genocídium -

Darwinizmus - Fejlődés-evolúcio -

Datív kötés - Kémiai kötés -

Deformációhullám - Szuperhúrok és mindenség -

Deformáló erő - Szilárd halmazállapot -

Degenerációs nyomás - Pauli-elv -

Degenerált anyag  ----- Degenerált - Izospin - Degenerált anyag - Fehér törpe csillag - Degenerált anyag - Fermion - Degenerált anyag - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Degenerált anyagkészlet - Táguló Föld - Degenerált elektronok - Barna törpe -

Deimos hold - Mars - Deimosz - Kőzetbolygók - Deizmus - Tudomány és Isten -

Dendrit-tüskék - Agy mikroanatómiája -

Déli-óceán - Óceánok -

Delta-barion - Barion - Delta-kötés - Kémiai kötés -

Deoxidáló sugár - Ultraviola sugárzás -

Deportálás - Örmény genocídium -

Depresszió - Világ megjelenése bennünk -

Dermedés - Halmazállapot -

DESY - Tetrakvark -

Detektor - Nagy Hadron Ütköztető - Detektor(típusok) - Nehézion-ütköztető - Detektor - Neutrínódetektorok - Detektor - Részecskefizika -

Deutérium - Hidrogén -

Dél-Amerika - Kontinensek - Dél-Amerikai lemez - Földfelszín -

Dél-atlanti anomália - Madárdal a Világűrből -

Deléció - DNS-hibák és javításuk -

Delta cephei változók  - Cefeida-típusú változó -

Demográfiai egyensúly - Boulad-interju -

Demokrácia - Falakat építő civilizáció -

Destruktív szegély - Földfelszín -

Deutérium  - Globula - Deutérium - Hidrogén - Deutérium - Izotóp - Deutérium - Neutrínódetektorok - Deutérium (D) - Neutronsugárzás - Deutérium (égés) - Protocsillag -

          Deutérium - Proton-proton ciklus - Deutérium - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Deuteron - Izotóp - Deuteron - Proton-neutron rendszer -

D     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     D, di-, E, (-sora)        

DIB (Csillagközi diffúz sávok) - Tejútrendszer - diffúz sávok -

Differenciálgeometria ----- Differenciálegyenlet - Differenciálgeometria - Differenciáltopológia - Differenciálgeometria -

Differenciális rotáció - Nap szerkezete -

Diffuse Interstellar Bands: DIB - Tejútrendszer legújabb térképe - Diffúz csillagközi sávok (DIB) - Tejútrendszer - diffúz sávok -

          Diffúz csillagközi sávok (DIB) - Tejútrendszer legújabb térképe - Diffúz felhő - Csillagközi anyag fizikája - Diffúz gáztömegek - Keveredő elemek -

Diffúz ködök - Csillagköd (nebula) - Diffúz ködök  - Csillagközi anyag - Diffúz ködök  - Csillagközi anyag fizikája-

Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS) - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS)  - Ősgalaxis -

          Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS) - SDSS-program -

Dimenziók ----- Dimenziók - Szuperhúr - Dimenziók - Tér

Dinamika  - Csillagközi anyag fizikája - Dinamika alaptörvénye - Newton törvényei -

Dinamóhatás - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere - Dinamóhatás  - Föld mágneses mezeje - Dinamóhatás - Föld pólusátfordulásáról -

          Dinamóeffektus - Konvekció -

Dione-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Dipól-dipól kölcsönhatás - Van der Waals erők -

Dipólus - Mágneses mező - Dipólus anizotrópia - Fotongáz - Dipóluserők - Van der Waals erők - Dipóluskötés - Kémiai kötés - Dipóluskötés - Van der Waals-erők -

          Dipólusmolekulák - Van der Waals-erők - Dipólusmomentum - Van der Waals-erők -

Dirac-egyenlet - Dirac-egyenlet - Antirészecske - Dirac-egyenlet - Bariogenezis - Dirac-egyenlet - Kvantumelektrodinamika - Dirac-egyenlet levezetése

Dissociáció - Protocsillag -

Disszipatív erő - Erő -

Diszperziós hatás - Van der Waals erők -

Divergencia - Darwini elmélet problémája -

Divergens szegély - Földfelszín - Divergens szegély - Litoszféra -

Dmanizi koponyák -

DNS - Élet építőkövei-üstökösökkel - DNS - Embriófejlődés lyukkártyája - DNS - Meteoritok hozták a foszfort - DNS - Ősi szuperorganizmus -

          DNS-hibák és javításuk - DNS marker - Európa genetikai összetétele - DNS-szekvencia - Darwini elmélet problémája -

Dogmák - Teilhard értékelése - Dogmatika - Hit fogalma -

Domén - Agy mikroanatómiája - Domén - Ősi szuperorganizmus -

Dominancia - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Doppler-effektus - Dopler effektus - A relativitás megközelítése - Doppler-effektus - Folyadékok és gázok - Doppler-effektus - Ionok a jetben -

          Doppler-effektus - Körbejáró csillagok galaxisban - Doppler-effektus - Kozmikus illúzió volt két exobolygó - Doppler-effektus - Standard Modell alapjai -

          Doppler-effektus - Wikipedia asztrofizikai lapok - Doppler-effektus - VöröseltolódásDoppler-kiszélesedés - Összeolvadó fekete lyukak -

Down kvark

Drágakövek besugárzása - Neutron -

Draco csillagkép - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Dragonfly Telephoto Array (robottávcső) - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Drake-formula - Anyag, tér, idő -

Drako csillagkép - Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) -

Dualitás-hálózat - Szuperhúrok és mindenség -

Dualizmus - Kozmikus lelkiség 2. -

DUBNA gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Dudor - Haló - Dudor - Spirálgalaxis -

Duns Scotus - Teilhard értékelése -

Dzsihád - Márfi interju -

Dzsihádista mozgalom - Al-Kaida, Iszlám Állam -

D     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     di- (-sora)       

-----------------------------------------------------------------

E,É - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ek-, elektron, elet, em-, er-, et- (-sora)         

E-folyamat  - Nukleoszintézis - E–korona - Nap szerkezete - E-módus - Gravitációs hullámok nyomai -

Ébredő fekete lyuk -

Echo des Urknalls -

Eddington-határ - Eddington-határ - Csillag -

Édesviz - Óceánok -

Effektív elmélet - Standard Modellen túl - Effektív térelmélet - Kvantumgravitáció - Effektív tömegeloszlás - Hadron -

Effezusi levél - Szentírási idézetek -

Égboltfelmérés - SDSS-program - Égboltfelmérési Program (SDSS) - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Égbolt feltérképezés - Tejútrendszer térképe

Égés - Oxigén -

Égitestek fényessége - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Egész a részletekben-jelenség - Hologramvilág - Egész elsősége - Teilhard - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa

Egészleges megközelítés - Fenntartható fejlődés -

Egészség - Világ megjelenése bennünk -

Égitestek pályájára gyakorolt hatás - Perturbációszámítás -

Égi óramű: körbejáró csillagok egy közeli galaxisban

Égi Segner-kerék

Égitestek a NET-en

EGS-zs8-1 galaxis - Távolságrekorder galaxis -

Egzotikus barion - Barion - Egzotikus barion - Hadron - Egzotikus hadronok - Hadron - Egzotikus mezon - Első gluonlabda -

          Egzotikus mezon - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Egzotikus mezon - Hadron -

Egy üstökös illata -

Egy-brán - Szuperhúrok és mindenség -

Egyatomos molekulák - Gáz -

Egybeesés - Bábeli zűrzavar, ősnyelv -

Egyed Föld tágulási elmélete - Egyed László modell - Föld szerkezete - Egyed László modell - Táguló Föld -

Egyelektronos atom - Kvantumszám -

Egyenletes eloszlás - Keveredő elemek -

Egyensúly  - Csillagközi anyag fizikája - Egyensúly - Folyadékok és gázok - Egyensúly - Minőség-ellenörzés a sejtben - Egyensúly - Termodinamika -

Egyesítő elméletek - Egyesített elmélet - Szuperhúrok és mindenség - Egyesített elmélet  - W- és Z-bozon - Egyesítő elmélet - Alapvető kölcsönhatások -

          Egyesítő Elmélet - Einstein levele Lieserlnek - Egyesítési kísérlet  - Inflaton -

          Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Egyesülés - A püspök halála - Egyesülés - Sejt keletkezés (ném.) -

Egyesült Államok - Teilhard - Egyesült Királyság - Bevándorlók EU-s integrációja -

Egyház - Márfi interju -

Egyházi megnyilatkozások Istenről - Lexikon -

Egyiptomi szabadulás - Pészah -

Egyirányú kauzális hatás - Kölcsönhatás -

Egylényegű - Szentháromság -

Egymásrautaltság - Világ megjelenése bennünk -

Egység - Kozmikus lelkiség 2. -

Egyszerű molekulák - Élet építőkövei-üstökösökkel - Egyszerű objektumok - Égitestek a NET-en -

Együttműködés - Baktériumok társadalma -

Einstein - Einstein - Tudósokról röviden - Einstein: Standard Modell alapjai - Einstein - Szuperhúrok és mindenség - Einstein álma -

          Einstein elmélete - Gravitációs Faraday-effektus - Einstein-gyűrű - Wikipedia asztrofizikai lapok - Einstein levele Lieserlnek - Einstein-kereszt - Kvazár -

          Einstein után - Einsteini ekvivalencia - Einsteini gravitációs elmélet: Mi jöhet Einstein után? -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F. (-sora)         

Ekpyrotic modell -

Ekvivalencia - Ekvivalenciaképlet - Proton-proton ciklus - Ekvivalencia tétel - Termodinamika - Ekvivalencia-elv - Általános relativitáselmélet -

          Ekvivalenciaelv - Tömeg - Ekvivalencia tétel - Termodinamika -

El Niño - Óceánok -

Elektrogyenge bariogenezis - Bariogenezis - Elektrogyenge bariogenezis elmélet - Anyag eredete - Elektrogyenge kölcsönhatás -

          Elektrogyenge elmélet - Alapvető kölcsönhatások - Elektrogyenge elmélet  - W- és Z-bozon -  Elektrogyenge korszak  - Kvark időszak -

          Elektrogyenge korszak - Ősrobbanás Elektrogyenge korszak - Ősrobbanás grafikusan - Elektrogyenge kölcsönhatás - Egyesítő elméletek -

          Elektrogyenge skála - Standard Modellen túl -

Elektrolízis - Ionizáció -

Elektromágneses mező - Elektromágneses spektrum - Elektromágneses energia - Energia - Elektromágneses erő - Elektromágnesesség -

          Elektromágneses erő - Erő - Elektromágneses erőtér - Kvantumelektrodinamika - Elektromágneses hullám - Elektromágneses spektrum -

          Elektromágneses hullám - Elektromágnesesség - Elektromágneses hullám - Gamma-sugárzás - Elektromágneses hullám - Mágneses mező -

          Elektromágneses hullám - Maxwell-egyenletek - Elektromágneses hullám - Sugárzás - Elektromágneses spektrum - Elektromágneses sugárzás

          Elektromágneses kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatások - Elektromágneses kölcsönhatás - Down kvark -

          Elektromágneses sugárzás - Elektromágneses sugárzás - Akkréciós korong - Elektromágneses sugárzás - Egyesítő elmélet term.filozófiai vázlata 2. változat -

          Elektromágneses sugárzás - Elektromágnesesség - Elektromágneses sugárzás - Fény - Elektromágneses sugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

          Elektromágneses sugárzás - Nóva a Nyilasban - Elektromágneses sugárzás - Sugárzás - Elektromágneses sugárzás - Szinkrotronsugárzás -

          Elektromágneses sugárzás - Ultraviola sugárzás - Elektromágneses szórás - Thomson-szórás -

Elektromágnesesség - Elektromágnesesség - Alapvető kölcsönhatás

Elektromosság - Szuperhúrok és mindenség -

Elektromos erőtér - Erőtér - Elektromos mező - Elektrosztatika - Elektromos tér - Mágneses mező - Elektromos tér - Marsi légkör - napszél -

          Elektromos tér - Maxwell-egyenletek -

Elektromos töltés - Elektromos töltés - Ionizáció - Elektromos töltés megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Elektron - Elektron - Anyag, tér, idő - Elektron - Elektrongáz - Elektron - Fermion - Elektron - Fizika, kvantumelmélet - Elektron - Lepton - Elektron  - W- és Z-bozon -

          Elektron - Barion - Elektron - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Elektron - Csillagok születése később - Elektron - Ionizáció - Elektron - Ionok a jetben -

          Elektron - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Elektron - Legfontosabb radioaktív atommagok - Elektron - Madárdal a Világűrből -

          Elektron - Mössbauer-effektus - Elektron - Negatív béta-bomlás - Elektron - Neutronsugárzás - Elektron - Proton-proton ciklus - Elektron - Proton szerkezete -

          Elektron - R-folyamat - Elektron - Radioaktivitás - Elektron - Szuperhúrok és mindenség - Elektron - Szupernóvák2 - Elektron - Szupernóvák (7. Meteor) -

          Elektron - Szupernóva-receptek (8) -

          Elektron-antineutrínó - Negatív béta-bomlás - Elektron degeneráció - Barna törpe - Elektron elnyelés - Fotoelektromos hatás -

          Elektron leadás/felvétel - Redoxi folyamatok - Elektron-neutrínó - Neutrínó - Elektron-neutrínó - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

          Elektron-pozitron annihiláció - Könnyű elemek szintézise - Elektron-pozitron pár - Fényből anyag - Elektron-pozitron pár előállítása - Fényből anyagot -

          Elektron–pozitron ütköztetőgyűrű - Nagy Hadron Ütköztető -

Elektronbefogás - Elektronbefogás - Bétabomlás - Elektronbefogás - Nukleoszintézis

Elektronegativítás - Atomtábla - Elektrongáz - Elektronhéj - Elektronfelhő - Anyag szerkezete - Elektronfelhő - Elektronhéj - Elektrongáz - Fehér törpe csillag -

          Elektronhéj - Elektronszerkezet - Elektronhéj - Fermion - Elektronhéj - Ionizáció -

Elektronkonfiguráció - Elektronhéj

Elektronmikroszóp - Fény kettős természete felvételen -

Elektronneutrínó - Elektronbefogás - Elektronneutrínó - Neutrínódetektorok - Elektronneutrínó - Pozitív béta-bomlás -

Elektronok gyorsítása - Szinkrotron -

Elektronpálya - Elektronszerkezet -

Elektronsugárzás - Radioaktivitás -

Elektronszerkezet ----- Elektronszerkezet - Atom

Elektronvolt - Energia-mértékegység -

Elektrosztatika ----- Elektrosztatikus erőtér - Kvantumelektrodinamika -

 

 

 

 

Elemek - Elemek - Anyag, tér, idő - Elemek - Atomtáblázat - Elemek elnevezése- Teljes a periódusos rendszer 7. sora - Elemek eredete - Könnyű elemek szintézise -

          Elemek gyakorisága - Kozmológia - Elem rendszáma- Teljes a periódusos rendszer 7. sora - Elemek - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Elemgyakoriság - Keveredő elemek -

Elemi Anyag - Alfától Ómegáig -

Elemi gázok - Gáz -

Elemi részecske ----- Elemi részecske - Elektron - Elemi részecske - Gluon - Elemi részecske - Kvantumszám - Elemi részecske - Kvark -

          Elemi részecske - Standard Modell - Elemi részecske - Szubatomi részecskék - Elemi terek - Anyag, tér, idő - Elemi töltés - Elektromos töltés -

Elérhető távolság - Standard Modell Alapok -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F. (-sora)         

Élet - Antropikus elv világmodelljei - Élet - Anyag, tér, idő - Élet  - Föld - Élet - Kozmikus lelkiség 1. - Élet - Kozmikus lelkiség 2. - Élet - Metán és élet a Marson -

          Élet - Minőség-ellenörzés a sejtben - Élet a Földön kívül - Meteoritok hozták a foszfort - Élet építőkövei-üstökösökkel -

          Élet eredete - Meteoritok hozták a foszfort - Élet értelme - Einstein levele Lieserlnek - Élet értelme - Freund Istenről - Élet értelme - Világ megjelenése bennünk -

          Élet kialakulása - Curiosity a Sharpnal - Élet kialakulása - Fejlődés-evolúcio - Élet kialakulása - Ősi bolygórendszer -

          Élet kialakulása - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Életben hit - Teilhard -  Életformák - Fejlődés-evolúcio - Életformák - Régebbi a földi élet - Életkor - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Életkörülmények - Gázbolygók, óriásbolygók - Életkultúránk értéke - Balog interjú - Életminőség - Világ megjelenése bennünk -

          Életrevaló molekulák, csillagbölcsők - Életszínvonal - Új közgazdaságtan: miért és kinek? - Élettani tulajdonságok - Ólom -

Élettartam - Foton - Élettartam - Lepton - Élettartam - Mezon - Élettartam - Proton szerkezete -

Élettelen-élő határa (.pdf) -

Elfajult elektrongáz - Elektrongáz -

Elit - Hawking figyelmeztetése -

Elkötelezettség - Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Elkülönült társadalmak - Csányi interjú -

Ellenség - Globális migráció -

Ellipszoidális kettősök - Kettőscsillag -

Elliptikus folyás - Nehézion-ütköztető -

Elliptikus galaxis - Galaxisok osztályozása - Elliptikus galaxis - Hontalan szupernóvák - Elliptikus galaxis - Szupermasszív fekete lyuk -

          Elliptikus galaxis(óriás) - Galaxis sorvadás -

Elmagányosodás - Világ megjelenése bennünk -

Elme - Freund Istenről -

Elmélet - Antropikus elv világmodelljei - Elmélet  - Földmag -

Elnyelés - Csillagképződés megállj parancsa - Elnyelés - Hősugárzás - Elnyelés - Neutron -

Elnyelési vonalak/sávok - Nap szerkezete - Elnyelési vonalak/sávok - Ősanyag - Elnyelési vonalak/sávok - Tejútrendszer - diffúz sávok -

Élő anyag - Szén - Élő szervezet - Redoxi folyamatok - Élő-élettelen határa (.pdf) -

Előd objektum - Szupernóva-receptek (8) -

Előfordulás - Lítium - Előfordulás - Neon - Előfordulás - Szilícium - Előfordulás - Urán -

Előítélet - Einstein levele Lieserlnek -

Elöregedő társadalom - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Eloszlás  - Csillagközi anyag fizikája - Eloszlás - Kozmikus robbanás -

Elosztás - Csányi interjú - Elosztás - Világ megjelenése bennünk -

Elöregedés - Lányi a bevándorlókról -

Élősködők - Férgekről tudni érdemes -

Előzmény - Einstein álma -

Elpárolgás - Fekete lyuk és az információ -

Első család - Részecskecsaládok - Első család - Részecskefizika -

Első csillaggeneráció - Csillagok születése később - Első csillagok - Legnagyobb feketelyuk-szörny - Első élőlény - Ősi szuperorganizmus -

          Első csillagok - Ősi Univerzum - Első exohold-jelölt? - Első főtétel - Termodinamika - Első generációs csillagmonstrum -----

          Első generációs csillagokra bukkantak? ----- Első galaxisok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem -

          Első generációs bolygók  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Első gluonlabda - Első mag - Protocsillag -

          Első populációs csillagok - Hipersebességgel menekülő csillagok - Első populációs sárga óriás  - Cefeida-típusú változó -

          Első semleges atomok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Első szemgolyó (ném.) - Első vízmolekulák - Korai Világegyetem - sok vízzel -

Elsődleges nukleoszintézis -

Elszakadt csillaghalmaz - Szökevény galaxisok -

Eltérő értékek - Eltérő kultúra, eltérő értékek - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Eltűnés - Fekete lyuk és az információ -

Eltünt exobolygók - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese581 -

Elvetélt fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Ember elítélése - Férgekről tudni érdemes -

Emberréválás - Teilhard értékelése -

Emberi féreg - Férgekről tudni érdemes - Emberi jelenség - Anyagvilág-Kezdet - Emberi jelenség - Teilhard - Emberi jogok - Lányi a bevándorlókról -

          Emberi nyelv - Csimpánzok tájszólása - Emberi szellem - Fejlődés - Emberi tudat - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) - Emberrélevés - Fejlődésképünk -

          Emberteremtés - Fejlődésképünk -

Embriófejlődés lyukkártyája - Emergens evolúcióelmélet - Fejlődés-evolúcio -

Emisszió - Radioaktivitás -

Emissziós köd - Csillagköd (nebula) - Emissziós köd  - Csillagközi anyag - Emissziós köd - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Emissziós korona - Nap szerkezete -

Emissziós tényező - Hősugárzás -

Enceladus: Eismond mit heißem Kern ----- Enceladus-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Endoplazmás retikulum - Minőség-ellenörzés a sejtben - Endoszóma rendszer - Agy mikroanatómiája - Endosymbiozis - Sejt keletkezés (ném.) -

Energia - Energia - Alfától Ómegáig - Energia - Antirészecske - Energia - Atommag cseppmodellje -  Energia - Atommag világa -

          Energia  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Energia - Einstein levele Lieserlnek - Energia - Elektromágneses mező -

          Energia - Elektromágneses spektrum - Energia - Fenntartható fejlődés - Energia - Ionok a jetben - Energia - Kozmikus lelkiség 2. -

          Energia - Negatív béta-bomlás - Energia - Radioaktivitás - Energia - Speciális relativitáselmélet - Energia - Univerzum közepe (ném.) -

          Energia - Világegyetem nem az őskáoszból - Energia-egyenérték - Negatív béta-bomlás - Energia és tömeg - Energia-mértékegység -

Energiaeltolódás - Mössbauer-effektus -

Energiafelbontás - Részecskecsaládok - Energiafelszabadulás - Redoxi folyamatok - Energiaformák - Energia - Energiaforrás - Annihiláció -

Energia-gyűrű - Anyag, tér, idő - Energia-húr - Anyag, tér, idő - Energia-impulzus négyesvektor - Szuperhúrok és mindenség -

          Energiakibocsátás - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.) -

          Energiakibocsátás - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Energiakicserélés - Hőmozgás - Energia kisugárzása - Fekete lyuk és az információ -

          Energiakitörések - Galaxis sorvadás -

Energiamegmaradás ----- Energiamegmaradás - Energia - Energiamegmaradás - Megmaradási tételek -

          Energia megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Energiamegmaradás - Szimmetria -  Energiamegmaradás törvénye - Megmaradási tétel

          Energiamegmaradás törvénye - Termodinamika -

Energiaminimum - Atom - Energiaminimum - Elektronszerkezet -

Engesztelés - A püspök halála -

Entalpia - Kémiai potenciál - Entalpia - Termodinamika második főtétele -

Entrópia - Entrópia - Anyag, tér, idő - Entrópia - Csillagrobbanás szimulálása - Entrópia  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Entrópia - Termodinamika - 

          Entrópia - Termodinamika második főtétele -Entrópianövekedés tétele - Hőmozgás - Entrópia-probléma - Standard Modell -

          Entrópia - Univerzum születésének elmélete -

Éntudat - Freund Istenről -

Enzim - Agy mikroanatómiája - Enzim - Ősi szuperorganizmus - Enzim - Sejtszintű nagytakarítás - Enzim - Vas -

Eon - Meteoritok hozták a foszfort -

Epigenetika - Darwini elmélet problémája -

Episztázis - Darwini elmélet problémája -

Epsom-só - Ceres fényes foltjai -

EPR-paradoxon - EPR - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

Eratoszthenészi-kor - Hold -

Érdek - Globális migráció - Érdek - Migráció tömeglélektana -

Érdekközösségek - Csányi interjú -

Érdeklődés - Természettörvény

Eredet - Hold -

Eredeti bűn - Fejlődésképünk -

Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben

Eridani - Újszülött-Jupiter fényképe - Eridanus csillagkép - Így születik egy fekete lyuk - Eridánusz csillagkép - Naprendszer mása -

Erisz - Bolygók - Erisz - Naprendszer -

Erkölcs - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Erő  Erő - Alapvető kölcsönhatások - Erő - Centrifugális erő -Erő - Einstein levele Lieserlnek -  Erő - Elektromágneses mező - Erő - Gyorsulás - Erő - Mechanika -

Erőforrások - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Erőhatás-átadás - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Erőhatás átadás - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Erőhatások függetlensége - Newton törvényei -

Erők - Alapvető kölcsönhatás - Erők eredője - Nehézségi erő -

Erős CP-probléma - Kvark - Erős CP-probléma - Standard Modell -

Erős ekvivalencia -

Erős gravitációs mező - Fekete lyuk gömbhalmazban - Erős gravitációs mező - Gravitációs Faraday-effektus - Erős nukleáris erő - Erő -

Erős kölcsönhatás ----- Erős kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatás - Erős kölcsönhatás - Down kvark - Erős kölcsönhatás - Energia - Erős kölcsönhatás - Fúzió -

          Erős kölcsönhatás - Izospin - Erős kölcsönhatás - Kvark - Erős kölcsönhatás - Magerő - Erős kölcsönhatás - Nukleon -

          Erős kölcsönhatás - Kvantum-színdinamika - Erős kölcsönhatás - Yukawa potenciálhegye -

Erősen fókuszáló - Szinkrotron -

Erősűrűség - Erőtér -

Erőszak - Benedek az iszlám kihívásról - Erőszakos iszlám - Boulad-interju -

Erőteljes vulkáni tevékenység - Veszélyes merülés -

Erőtér ----- Erőtér - Mágneses mező - Erőtér vektor - Erőtér -

Erővonal - Elektrosztatika

Erózió - Rosetta formálódása -

Értékalapú politizálás - Balog interjú -

Értékrend váltás - Fenntartható fejlődés - 

Értelem - Hit fogalma - Értelem - János Logosza - Értelem védelme - Benedek az iszlám kihívásról - Értelmes magvak - Fejlődés - Értelmes tervezés - Antropikus elv világmodelljei -

Események - Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása

Eseményhorizont - Eseményhorizont - Anyag, tér, idő - Eseményhorizont - Fekete lyuk - Eseményhorizont - Schwarzschild-sugár -

          Eseményhorizont - Szuperhúrok és mindenség - Eseményhorizont - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Esthajnalcsillag - Kőzetbolygók -

Ész - Természettörvény

Észak-Amerika - Amerika benépesítése - Észak-Amerika - Kontinensek - Észak-Amerika - Vízi úton népesült be a világ - Észak-Amerikai lemez - Földfelszín -

Északi-óceán - Óceánok -

Északi Vízikígyó csillagkép - Exobolygó születik? -

Eszkaláció - Globális migráció -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     E, ek-, elektron, elet, em-, er-, et-, F-. (-sora)         

 

Eta Carinae - Távoli jövőnk -

Eta-null - Mezon -

Eta-töltés - Strange kvark -

Etalon - Dimenzió -

Etán - Gázbolygók, óriásbolygók - Etán - Szerves molekulák az űrben -

Éterelmélet - Éter - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Éter - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Éter - Einstein álma -

          Éter - Speciális relativitáselmélet - Éter-elmélet - Anyag, tér, idő - Éteri hullámterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Etnocentrikus szindróma - Csányi interjú -

Euklideszi-tér - Standard Modell - Euklideszi tér - Standard Modell Alapok - Euklideszi tér - Minkowski-tér\téridő - Euklideszi geometria - Téridő -

Eukromatikus régió - DNS-hibák és javításuk -

Euler-féle béta-függvény - Szuperhúrok és mindenség -

Euler-Lagrange-egyenletek - Kölcsönhatás -

Eurázsiai lemez - Földfelszín - Eurázsiai népesség - Dmanizi koponyák -

Európa - Ember létszám a Jégkorban (ném.) - Európa - Kontinensek -

Európa benépesítése - Olaszország felöl Európa benépesítése -

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Európai Únió - Bevándorlók EU-s integrációja -

Europé-hold - Bolygók - Europé-hold - Gázbolygók, óriásbolygók - Europé-hold - Jupiter - Európé - Jupiter hold sötét foltjai - Europé - Kőzetbolygók -

Eukarióta - Ősi szuperorganizmus - Eukariota - Sejt keletkezés (ném.) -

Európa genetikai összetétele -

Evolúció - Csányi interjú - Evolúció - Első szemgolyó (ném.) - Evolúció - Fejlődés-evolúcio - Evolúció - Freund Istenről - Evolúció - Kozmikus lelkiség 1. -

          Evolúció - Sejt keletkezés (ném.) - Evolúció - Teilhard - Evolúció - Teilhard értékelése - Evolúció - Természettörvény - Evolúció - Tudomány és Isten -

          Evolúció - Világ megjelenése bennünk -

Evolúcióelmélet - Darwini elmélet problémája - Evolucionizmus - Fejlődés - Evolucionizmus - Fejlődésképünk - Evolúciós modell - Antropikus elv világmodelljei -

Évszakok hossza - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Évszázados csillagászati rejtély -

Ezüst-nanoszál - Fény kettős természete felvételen -

Excentricitás - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Extrém nagy csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Exoállatövi fény - Törmelékfelhők -

Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) - Exobolygó - Földfivér (Kepler exobolygója) -Exobolygó  - Forró Jupiterek születése -  Exobolygó - Gázbolygók, óriásbolygók -

          Exobolygó - Gázóriások - parkolópályán Exobolygó - Gliese illúzió - Exobolygó - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

          Exobolygó-kereső program - SDSS-program - Exobolygó - Különös exobolygó - Exobolygó - Lakható exobolygó - Exobolygó - Legkönnyebb exobolygó? -

          Exobolygó légköre - Exobolygó légkörök világa - Exobolygó - Marsi légkör - napszél - Exobolygó - Meteoritok hozták a foszfort -

          Exobolygó - Nem elég a lakható zónában lenni - Exobolygó - Óriásbolygó - Exobolygó rendszer - Újszülött-Jupiter fényképe - Exobolygó - Száraz exobolygó -

          Exobolygó születik? - Exobolygó - Törmelékfelhők - Exobolygó - Újszülött-Jupiter fényképe - Exobolygó - Vörös törpe -

          Exobolygó - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese 581 - Száraz exobolygó - Exobolygó tranzit - Exobolygó vízgőzzel - Exobolygó vízgőzzel -

          Exobolygók ásványai - Exobolygórendszer  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Exogeológia - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Exohold-jelölt - Exohold-jelölt? -

Exoszféra - Légkör -

Exoterm reakció - Oxigén -

Exoüstökösök - Béta Pictoris üstökösei -

Expanzió - Termodinamika második főtétele -

Explicit szimmetriasértés - Szimmetria -

Extenzív mennyiség - Fizikai mennyiség -

Extra dimenziók - Húrelmélet - Extra dimenziók - Inflaton -

Extragalaxis - Galaxisok osztályozása -

Extragalaktikus távolságmérés - Szupernóva -

Extremofil szervezet - Vízfolyás a Marson -

Extrém tömegarányú bináris - Furcsa párok -

E     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ek-, elektron, elet, em-, er-, et- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

F - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

F     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-- (-sora)         

F–korona - Nap szerkezete -

F0(1710) - Első gluonlabda -

Fagyás - Halmazállapot -

Fájdalom - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Fajlagos mennyiség - Fizikai mennyiség -

Fajta - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Fajunk - Einstein levele Lieserlnek -

Falakat építő civilizáció -

Falkaszellem - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Falon túl - Ősrobbanás előtt

Fals vákuum - Anyag, tér, idő -

Fanatizmus - Benedek az iszlám kihívásról -

Far-Infrared Absolute Spectrophotometer - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Faraday törvény - Maxwell-egyenletek -

Farra - Vénusz -

Fázisátalakulás -

Fázisdiagram - Halmazállapot -

Fázisátmenet - Nehézion-ütköztető -

Fázistér - Statisztikus fizika -

Fátyolszerű porsávok - Hontalan szupernóvák -

Fecsegés - Kozmikus lelkiség 4. -

Fedési kettőscsillag - Kettőscsillag - Fedési módszer - Földfivér (Kepler exobolygója) - Fedési módszer - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

          Fedési módszer - Távoli bolygó haláltánca

Fegyverkezés - Globális migráció - Fegyverszállítás - Csányi interjú -

Fehér lyuk - Anyag, tér, idő -

Fehér korona - Nap szerkezete -

Fehér törpe - Fehér törpe - Bepillantottak egy nóva szívébe - Fehér törpe - Degenerált anyag - Fehér törpe - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

          Fehér törpe - Elektrongáz - Fehér törpe - Fellángoló szupernóva - Fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag - Fehér törpe - Fúzió a Világegyetemben -

          Fehér törpe - Gammasugárzó nóvák - Fehér törpe - Gravitációs állandó valóban állandó - Fehér törpe - Hertzsprung–Russell diagram -

          Fehér törpe - Hontalan szupernóvák - Fehér törpe - Megmagyarázhatatlan robbanás - Fehér törpe  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

          Fehér törpe - Neutroncsillag - Fehér törpe - Nóva - Fehér törpe - Pauli-elv - Fehér törpe - Planetáris köd - Fehér törpe - Protoplanetáris korong -

          Fehér törpe - S-folyamat - Fehér törpe - Sebes csillag - Fehér törpe - Sötét anyag - Fehér törpe - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

          Fehér törpe - Szupernóvák1 - Fehér törpe - Szupernóvák2 - Fehér törpe - Szupernóva-receptek (6) -

          Fehér törpe - Szupernóvák (7. Meteor) - Fehér törpe - Szupernóva-receptek (8) - Fehér törpe - Tejút röntgenforrása -

          Fehér törpe - Távoli bolygó haláltánca - Fehér törpe - Törpenóva rejtélye - Fehér törpe - Túl fényes szupernóvák - Fehér törpe - Újjászülető csillagok -

          Fehér törpe - Vörös óriás -

Fehérjék - Sejtszintű nagytakarítás - Fehérjék - Vegyület -

Fehérjeszintézis - Minőség-ellenörzés a sejtben - Fehérjeszintézis - Ősi szuperorganizmus -

Fejhullám - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Fejlődés - Fejlődés - Kozmikus lelkiség 2. - Fejlődés - Természettörvény - Fejlődés - Hold - Fejlődés-evolúcio - Fejlődés nyílvesszője - Teilhard értékelése -

Fejlődéselmélet - Fejlődésképünk -

Fejlődésidőszakok - Ősrobbanás

Fejlődésképünk - Fejlődéstörténet - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fekete anyag - A Big Bang után - Fekete fény - Ultraviola sugárzás -

Fekete lyuk - Fekete lyuk - Fekete lyuk - Akkréciós korong - Fekete lyuk - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Fekete lyuk - Anyag, tér, idő -

          Fekete lyuk - Árulkodó perdület - Fekete lyuk - Átmeneti szupernóva - Fekete lyuk - Barion - Fekete lyuk - Csillagfaló fekete lyuk -

          Fekete lyuk - Egyesítő elmélet term.fil. vázlat 2. vált. - Fekete lyuk - Einstein álma - Fekete lyuk - Einstein után - Fekete lyuk - Entrópia -

          Fekete lyuk - Eseményhorizont - Fekete lyuk - Fekete lyuk éhkoppon - Fekete lyuk - Fémek a világegyetemben - Fekete lyuk - Fermi-buborékok 2 millió éve -

          Fekete lyuk - Furcsa csillag - Fekete lyuk - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Fekete lyuk - Galaxisok osztályozása - Fekete lyuk - Gravitáció -

          Fekete lyuk  - Gravitációs hullám-trófea - Fekete lyuk - Hawkings Highlights (ném.) - Fekete lyuk - Hipersebességgel menekülő csillagok -

          Fekete lyuk - Hontalan szupernóvák - Fekete lyuk - Ionok a jetben - Fekete lyuk - Kettőscsillag - Fekete lyuk - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

          Fekete lyuk - Kvazár - Fekete lyuk - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Fekete lyuk - Magnetár - Fekete lyuk - Megmagyarázhatatlan robbanás -

          Fekete lyuk - Megoldódott a G2 rejtélye? - Fekete lyuk - Mi jöhet Einstein után? - Fekete lyuk  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

          Fekete lyuk  - Ősgalaxis - Fekete lyuk - Ősi csillagok robbanása - Fekete lyuk - Összeolvadó fekete lyukak -

          Fekete lyuk - Pauli-elv - Fekete lyuk - Schwarzschild-sugár - Fekete lyuk - Sötét anyag - Fekete lyuk - Sötét anyag (égi nyomok) -

          Fekete lyuk - Sötét anyag (ném.) - Fekete lyuk - Spirálgalaxis - Fekete lyuk - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról -

          Fekete-lyuk - Szuperhúrok és mindenség - Fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk - Fekete lyuk - Szupernóva -

          Fekete lyuk - Szupernóvák1 - Feketelyuk - Szupernóvák2 - Fekete lyuk - Szupernóvák (7. Meteor) - Fekete lyuk - Szupernóva-receptek (8) -

          Fekete lyuk - Tejútrendszer - Fekete lyuk - Túl fényes szupernóvák - Fekete lyuk - Új adatok fekete lyukról -

          Fekete lyuk - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Fekete lyuk - Vihar a Tejútrendszer központjában -

          Fekete lyuk - Világegyetem legfényesebb galaxisa - Fekete lyuk (14 L) - Wikipedia kategóriák -

Fekete lyuk gömbhalmazban ----- Fekete lyukak létrejöttének rejtélye ----- Feketelyuk és az információ -----

          Fekete lyuk egy törpegalaxisban - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Fekete lyuk éhkoppon -

          Fekete lyuk elpárolgása - Űrhajós hull fekete lyukba - Fekete lyuk hőmérséklete - Űrhajós hull fekete lyukba -

          Fekete lyuk páros - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - Fekete lyuk, kettős (bináris) - Kettős fekete lyuk -

          Fekete lyukak összeolvadása - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Feketelyuk-páros - Hontalan szupernóvák - Fekete lyuk rejtélye -

          Fekete lyuk természete - Űrhajós hull fekete lyukba - Fekete lyuk törpegalaxisban - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

          Feketelyuk születése - Így születik egy fekete lyuk - Feketelyuk-szörny - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Fekete-test - Szuperhúrok és mindenség - Feketetest-sugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás

Fekete törpe - Fehér törpe csillag - Fekete törpe - Szupernóvák -

Fékezési sugárzás - Röntgensugárzás -

Fel kvark - Down kvark - Fel kvark  - Up kvark -

Felcserélődés - A Nap mágneses pólusváltozása -

Felebarát - Márfi interju -

Félértékszélesség - Annihiláció - Félértékszélesség - Breit–Wigner eloszlás - Félértékszélesség - Részecskecsaládok -

Felezési idő - Alagúthatás - Felezési idő - Radioaktivitás -

Felfedezések története - Atommag világa -

Félfémek - Elemek -

Felfénylés - Megmagyarázhatatlan robbanás

Felfúvódás - Anyag, tér, idő - Felfúvódás - Csillag élet, napméretű csillagok - Felfúvódás - Inflaton - Felfúvódás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

          Felfúvódás - Nóva a Nyilasban - Felfúvódás - Nap szerkezete - Felfúvódás - Távoli bolygó haláltánca - Felfúvódás - Vetkőző hiperóriás -

          Felfúvódás - Világegyetem kívülről - Felfúvódás korszaka - Ősrobbanás -

          Felfúvódás korszaka - Ősrobbanás grafikusan - Felfúvódási szakasz - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet -

          Felfúvódó világegyetem  - Inflaton - Felfúvódott állapot - Megoldódott a G2 rejtélye? - Felpuffadt csillag - Csillag élet, napméretű csillagok -

Felhajtóerő - Konvekció -

Felhasználás - Urán -

Felhő  - Csillagközi anyag - Felhő  - Csillagközi anyag fizikája - Felhő - Elektronszerkezet - Felhő - Gáz - Felhő - Gázbolygók, óriásbolygók -

          Felhő - Hegyvonulat a Titánon - Felhő - Hiányzó víz exobolygón - Felhő - Stern im Rampenlicht - Felhők élettartama  - Csillagközi anyag fizikája-

Fellángoló szupernóva -

Felnőtté válás - Freund Istenről -

Félreértés - Einstein levele Lieserlnek - Félreértés - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Felső köpeny - Föld szerkezete - Felső köpeny - Földköpeny - Felső köpeny - Hold geológiája -

Felszálló ág - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) -

Felszín - Mars - Felszín alatti óceán - Mimas jégkérge alatt - Felszíni táblák - Hegyvonulat a Titánon -

Feltekeredettségi szög - Szupermasszív fekete lyuk -

Feltérképezés - Tejútrendszer térképe

Felülethez tapad - Szerves molekulák az űrben -

Felületi feszültség - Folyadékok és gázok - Felületi plazmon polariton - Fény kettős természete felvételen - Felületi hőmérséklet - Csillag -

Felvilágosodás - Antropikus elv világmodelljei -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fémek - Elektrongáz - Fémek - Elemek - Fémek - Ősanyag -

Fémek a Világegyetemben ----- Fémek hiánya - Első generációs csillagokra bukkantak? - Fémes hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók -

          Fémes hidrogén - Jupiter - Fémszegény gömbhalmaz - Gömbhalmaz -

Fémes kötés - Kémiai kötés -

Fémmag - Merkur ütközés -

Fémrács - Kristályrácsok -

Femtométer - Proton-neutron rendszer -

Fenntartható fejlődés

Fenntartható gazdálkodás - Fenntartható fejlődés -

Fenotípus - Darwini elmélet problémája -

Fény - Fény - Első szemgolyó (ném.) - Fény - Fotoelektromos hatás - Fény - Sugárzás - Fény - Szinkrotronsugárzás - Fény - Szuperhúrok és mindenség -

          Fény - Ultraviola sugárzás - Fény hullámhossza, frekvenciája - Elektromágneses sugárzás -

          Fény kettős természete - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

          Fény kettős természete felvételen - Fény kvantumai - Fény - Fény polarizációja - Így születik egy fekete lyuk -

          Fény szögsebessége - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Fény visszaverődés - Mágneses tükör -

Fényből anyagot

Fenyegetettség-érzet - Balog interjú -

Fényelektromos jelenség - Fényelektromos jelenség - Fizika, kvantumelmélet - Fényelektromos jelenség - Fotoelektromos hatás - Fényelem - Fotoelektromos hatás

Fényelektromos hatás - Gamma-sugárzás -

Fényelnyelés  - Cefeida-típusú változó -

Fényelnyelő gyűrű

Fényerőváltozás - Megmagyarázhatatlan robbanás

Fényérzékeny dióda - Fotoelektromos hatás -

Fényes vörös nóvák - Nóva -

Fényesség - Csillag - Fényesség csökkenés - Béta Pictoris üstökösei -

Fényév - Anyag, tér, idő - Fényévmilliárdokon átívelő összhang

Fénygörbe - Távoli bolygó haláltánca

Fényhullám - Elektromágnesesség

Fényképek - Rosetta und Philae: Landung -

Fényes kék változók (LBV) - Eddington-határ - Fényes só - Ceres fényes foltjai - Fényes vörös nóva (LRN) - Évszázados csillagászati rejtély -

Fényesség - Nóva a Nyilasban - Fényesség - Szupernóvák (7. Meteor) - Fényesség - Túl fényes szupernóvák -

Fénygörbe - Szupernóva-receptek (8) -

Fénynél sebesebb fény -

Fénynyomás - Nap szerkezete - Fénynyomás - Vetkőző hiperóriás -

Fénysebesség - Anyag, tér, idő - Fénysebesség - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Fénysebesség - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

          Fénysebesség - Einstein álma - Fénysebesség - Fénynél sebesebb fény - Fénysebesség - Fizika ellentmondásai - Fénysebesség - Hologramvilág -

          Fénysebesség - Kvantummechanika - Fénysebesség - Múlt-jelen - Fénysebesség - Nagy Hadron Ütköztető - Fénysebesség - Relativitás elmélet sajátosan -

          Fénysebesség - Speciális relativitáselmélet - Fénysebesség - Szuperhúrok és mindenség - Fénysebesség - Térgeometria -

Fényszűrés - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Fényterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Fényvektor fázisa - Mágneses tükör -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Féreg lyuk/járat - Anyag, tér, idő -

Férgekről tudni érdemes -

Fermi - Proton-neutron rendszer - Fermi-buborékok 2 millió éve - Fermi–Dirac-statisztika - Spin - Fermilab labor - Tetrakvark -

Fermion - Fermion - Down kvark - Fermion - Kvark - Fermion - Standard Modell - Fermion - Standard Modellen túl -

Fermionprobléma - Standard Modell -

Ferrum - Vas -

Feszesség - Szuperhúrok és mindenség -

Feszültség - Anyag, tér, idő - Feszültség - Phobos-Mars árapály - Feszültségfelhalmozódás  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Feynman-gráfok - Kvantumelektrodinamika -

Fiatal csillag - Demografie der Milchstraße - Fiatal csillag - Kinderfesser sterne - Fiatal csillag - MWC 480 csillag - Fiatal csillag - Planetáris köd -

          Fiatal kék csillag - Spirálgalaxis - Fiatal Világegyetem - Hubble-űrtávcső -

Figyelem széthullása - Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Filament  - Csillagközi anyag fizikája - Filament - Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Filament - Kozmikus pókháló - Filament - Nap szerkezete -

Filemon levél - Szentírási idézetek -

Filozófiában - Lexikon Istenről

FIRAS Spectrophotometer - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Fiú -  Istenfogalom - Fiú - János evangélium bevezetés -

Fizika - Fizika ellentmondásai - Fizika és kvantumelmélet -  Fizika - Mechanika - Fizika - Statisztikus fizika - Fizika - Statisztikus mechanika -

Fizikai idő - Fizikai energia - Teilhard - Fizikai konstansok - Anyag, tér, idő - Fizikai rejtély, antianyag erői - Fizikai kettőscsillagok - Kettőscsillag -

          Fizikai mennyiség - Fizikai Nobel-díj, 2015 - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Fizikai tulajdonságok - Berillium - Fizikai tulajdonságok  - Föld - Fizikai tulajdonságok - Hélium - Fizikai tulajdonságok - Hidrogén - Fizikai tulajdonságok -

          Fizikai tulajdonságok - Hold - Jupiter - Fizikai tulajdonságok - Kobalt - Fizikai tulajdonságok - Lítium - Fizikai tulajdonságok - Mars -

          Fizikai tulajdonságok - Merkúr - Fizikai tulajdonságok - Nap - Fizikai tulajdonságok - Neon - Fizikai tulajdonságok - Neptunusz - Fizikai tulajdonságok - Nikkel -

          Fizikai tulajdonságok - Ólom - Fizikai tulajdonságok - Oxigén - Fizikai tulajdonságok - Szén - Fizikai tulajdonságok - Szilícium - Fizikai tulajdonságok - Tórium -

          Fizikai tulajdonságok - Urán - Fizikai tulajdonságok - Uránusz - Fizikai tulajdonságok - Vas - Fizikai tulajdonságok - Vénusz -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Fler - Nap szerkezete - Fler - Wikipedia asztrofizikai lapok - Flerek veszélyei

Flokkulusz - Nap szerkezete -

Flops - Proton, neutron tömegkülönbség -

Fluid állapot - Halmazállapot -

Fluktuációk - Sötétség korszaka -

Fluor - Ásványi anyagok - Fluor - CNO-ciklus -

Fluxuscsövek - Nap szerkezete -

Fluxussűrűség - Mágneses mező -

Főcsoportok - Periódusos rendszer -

Főkvantumszám - Elektronhéj - Főkvantumszám - Elektronszerkezet - Főkvantumszám - Kvantumszám - Főkvantumszám - Periódusos rendszer -

Föld - Föld - Bolygók - Föld  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Föld - Folyadékok és gázok - Föld - Kőzetbolygók - Föld - Naprendszer -

          Föld mágneses mezeje - Föld mágneses pólusátfordulásáról - Föld méretű gyémántcsillag - Föld szerkezete -

Föld életkora - Radioaktív bomlási sor - Föld életkora - Radioaktivitás -

Föld-modell  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Földfelszín - Földfivér (Kepler exobolygója)

Földgáz - Metán és élet a Marson -

Földhöz hasonló bolygók többsége még meg sem született ----- Földszerű kőzetbolygó - Ősi bolygórendszer - Föld-típus - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

          Föld-típusú bolygók - Bolygók - Föld-típusú bolygók - Kőzetbolygók -

Földkeletkezés

Földkéreg - Földköpeny - Földkéreg  - Egyed Föld tágulási elmélete - Földkéreg - Földkeletkezés - Földkéreg - Földköpeny - Földkéreg áramlása - Konvekció -

          Földköpeny - Földkeletkezés -

Földmag - Földmag - Földkeletkezés - Földművesek - Negyedik népcsoport -

Földön kívüli civilizáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Földrajzi származás - Európa genetikai összetétele -

Földrengés  - Egyed Föld tágulási elmélete - Földrengés - Folyadékok és gázok - Földrengés hullámok - Földköpeny - Földrengéshullámok sebessége  - Földmag -

Földünk légköre - Marsi légkör - napszél -

Folyadék - Folyadékok és gázok -

Folyadékkristályok - Halmazállapot -

Folyamatok  - Csillagközi anyag fizikája-

Folyékony halmazállapot - Halmazállapot -

Folyékony hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók -

Folyékony (sós)víz a Marson?

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Forgás - Fekete lyuk - Forgás - Fekete lyuk - Forgás - Nap szerkezete -

Forgási ellipszoid - Földkeletkezés - Forgási momentum - Perdület - Forgásmennyiség - Perdület - Forgási periódus - Csillag - Forgási sebesség - Égi Segner-kerék -

          Forgó fekete lyuk - Interjú Balázs Lajossal - Forgási tengely - Kvazárok -

Forma és tartalom megkülönböztetése - Fejlődésképünk -

Formaldehid - Egy üstökös illata, Rosetta - Formaldehid - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Formalizmus - Térelmélet -

Formamid (NH2CHO) - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Fornax csillagkép - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Forradalom Egyiptomban - Magyar koptok -

Forrás - Mennyiség -

Forrásos tér - Erőtér -

Forráspont - Gőz -

Forró gáztömegek - Keveredő elemek -

Forró Jupiter - Hiányzó víz exobolygón - Forró, Jupiter típusú exobolygók - Gázóriások - parkolópályán - Forró Jupiterek születése

Forró mag - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Forró sötét-anyag - Ősrobbanás

Fősorozat - Hertzsprung–Russell diagram - Fősorozat - Protocsillag - Fősorozat - Vörös törpe - Fősorozati csillag - Nóva - Fősorozati csillag - Nukleoszintézis -

Foszfátok - Ásványi anyagok -

Foszfin - Gázbolygók, óriásbolygók -

Foszfit - Meteoritok hozták a foszfort -

Foszfor - Ásványi anyagok - Foszfor - Meteoritok hozták a foszfort -

Fosszilis maradvány - Ősi szuperorganizmus -

Főtételek - TermodinamikaFotinó - Mi jöhet Einstein után? -

Fotodezintegrációs folyamat - Nukleoszintézis -

Fotodióda - Fotoelektromos hatás -

Fotoeffektus - Fotoeffektus - Fotoelektromos hatás - Fotoeffektus - Gamma-sugárzás - Fotoeffektus - Thomson-szórás -

Fotoelektromos hatás -----

Fotometria - Szupernóvák2 - Fotometria a csillagászatban - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Foton - Foton - Alapvető kölcsönhatások - Foton - Anyag szerkezete - Foton - Barion - Foton - CNO-ciklus - Foton - Fény - Foton - Fény kettős természete felvételen -

          Foton - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Foton - Legfontosabb radioaktív atommagok - Foton - Mágneses tükör - Foton - Mössbauer-effektus -

          Foton - Nap szerkezete - Foton - Proton-proton ciklus - Foton - Radioaktivitás - Foton - Standard Modell - Foton - Szuperhúrok és mindenség -

          Foton - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Foton elnyelése - Foton - Foton elnyelődés - Fotoelektromos hatás -

          Fotonból anyag - Fényből anyagot - Foton-foton ütköztetés - Fényből anyagot -

Fotongáz - Fotongáz - Könnyű elemek szintézise - Fotongáz - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Fotongáz - Standard Modell Alapok -

Fotonika - Fény kettős természete felvételen -

Fotonkibocsátás - Fotoelektromos hatás - Fotonsugárzás - Anyag eredete - Fotonszórás - Thomson-szórás -

Fotoszféra - Nap - Fotoszféra - Nap szerkezete -

Fotoszintetizálás - Régebbi a földi élet -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     F-. fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr-, G- (-sora)        

Franciaország - Bevándorlók EU-s integrációja -

FRB (= Fast Radio Burst, gyors rádiókitörés) - Megmagyarázhatatlan robbanás -

Freeze-out folyamat - Nehézion-ütköztető -

Frekvencia - Fény

Fraunhofer-korona - Nap szerkezete - Fraunhofer-vonalak - Csillag - Fraunhofer vonalak - Nap szerkezete -

Frekvencia - Elektromágneses spektrum - Frekvencia - Folyadékok és gázok -

Freund Istenről -

Frontális ütköztetés - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Független részecske modell - Atommag világa -

Full Width at Half Maximum - Részecskecsaládok -

Fullerén - Szerves molekulák az űrben -

Fundamentalisták - Csányi interjú -

Furcsa kvark - Strange kvark - Furcsa párok - Furcsa csillag -

Füstjelző - Radioaktivitás -

Fűtés  - Csillagközi anyag fizikája-

Fúzio - Fúzió - CNO-ciklus - Fúzió - Csillag - Fúzió - Csillag élet, napméretű csillagok - Fúzió  - Globula -

          Fúzió - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.) - Fúzió - Könnyű elemek szintézise - Fúzió - Kozmikus robbanás - Fúzió - Magfúzió -

          Fúzió - Nap - Fúzió - Nap energiatermelése - Fúzió - Planetáris köd - Fúzió - Progenitor csillag - Fúzió - Proton-proton ciklus - Fúzió - R-folyamat -

          Fúzió - Születő exobolygó - Fúzió - Szupernóva - Fúzió - Szuperóriások - Fúzió - Szupernóvák2 - Fúzió - Szupernóvák (7. Meteor) -

          Fúzió a Világegyetemben - Fúziós folyamat - Nap szerkezete - Fúziós magreakciók - Szupernóvák1 - Fúziós reakciók - Protocsillag -

FWHM (=Félértékszélesség) - Részecskecsaládok -

F     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     fek-, fem-, fer-, fl-, for-. fr- (-sora)        

-----------------------------------------------------------------

G,Gy - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     gale-, gaz-, ger-, gra-, grb- (-sora)         

G-faktor ----- G-faktor - Elektron - G-foton - Thomson-szórás - G-paritás - Hadron -

G2V színképtípus - Nap -

Gabriele Veneziano - Ősrobbanás előtt

Gabbró  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Gaia - Tejútrendszer térképe - Gaia14aae - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Gaia-misszió - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Galaktikus csillaggyár - Galaktikus forrás modell  - Csillagközi anyag - Galaktikus haló - Haló - Galaktikus sík  - Csillagközi anyag - Galaktikus szörnyetegek

Galaxis a gravitációs hullám detektora - Galaxis aktív magja - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxis centrum - Tejútrendszer - Galaxis létrejötte - Ősrobbanás -

          Galaxis mozgása - Sötét anyag (földi kísérletek) - Galaxis sorvadás - Galaxisok összeolvadása  - Ősgalaxis - Galaxisütközés - Galaxisok osztályozása -

          Galaxispár - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Galaxispár - Szuper gömbhalmaz születik -

Galaxisbeli molekula eloszlás - Tejútrendszer legújabb térképe - Galaxisból_csillaghalmaz,

Galaxisfejlődés - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Galaxisfejlődés - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Galaxis növekedése - Árulkodó perdület -

Galaxishalmaz - Galaxishalmazok korai előfutárai - Galaxishalmaz - Fémek a világegyetemben - Galaxishalmaz - Intergalaktikus szélről -

          Galaxishalmaz - Ismeretlen erők-sötét anyag - Galaxishalmaz - Keveredő elemek - Galaxishalmazokon belüli objektumok - Einstein után -

          Galaxiskeletkezési modellek - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak - Galaxishalmaz - Rejtőzködő galaxisok -

          Galaxishalmaz - Sötét anyag Galaxisunk körül - Galaxishalmazból kilökődve - Szökevény galaxisok -

Galaxisképződés - Védőburok - sötét anyagból - Galaxiskoncentráció - Rejtőzködő galaxisok - Galaxisközi gázok - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Galaxismag - Csillagképződés megállj parancsa - Galaxismag - Kozmikus pókháló - Galaxismag fényessége - Összeolvadó fekete lyukak -

          Galaxismag - Szupermasszív fekete lyuk -

Galaxisok - Galaxisok - Csillagközi anyag fizikája - Galaxisok - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Galaxisok - Ébredő fekete lyuk -

          Galaxisok - Fellángoló szupernóva - Galaxisok - Fizikai folyamatok  - Galaxisok - Galaktikus csillaggyár - Galaxisok - Gázkiáramlás felgyorsulása -

          Galaxisok - Gömbhalmazban vándorló csillagok - Galaxisok - Gyors törpegalaxisok - Galaxisok - Keveredő elemek - Körbejáró csillagok galaxisban -

          Galaxis - Legfényesebb galaxis - Galaxisok - Nagy medve galaxisainak fotója - Galaxisok - Naprendszer - Galaxisok  - Ősgalaxis - Galaxisok - Spirálgalaxis -

          Galaxis - Szökevények - Galaxisok - Szupernóvák2 - Galaxisok - Távolságrekorder galaxis - Galaxisok - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Galaxisok csírái - Ősi Univerzum - Galaxisok forgásgörbéi - Einstein után - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása -

          Galaxisok összeolvadása - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxisok összeolvadása - Fekete lyuk rejtélye - Galaxisok osztályozása -

          Galaxisóriás - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Galaxisszámlálás - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap -

Galaxisunk - Földkeletkezés - Galaxisunk - Sötét anyag a Tejútrendszerben -

Galaxisütközés - Fekete lyuk éhkoppon - Galaxisütközés - Hontalan szupernóvák - Galaxisütközés - Ismeretlen erők-sötét anyag -

          Galaxisütközés - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk - Galaxisütközés - Méret hatása - Galaxisütközés - Spirálgalaxis -

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gale-kráter - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Galilei fázis - Fejlődésképünk -

Galilei-féle fizika - Fizika ellentmondásai - Galilei-féle relativitási elv - A relativitás megközelítése -

Galilei-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Galilei-transzformáció - Anyag, tér, idő - Galilei-transzformáció - Speciális relativitáselmélet -

Galileo nevű űrszonda - Ganymedes szerkezete -

Gallata levél - Szentírási idézetek -

Gamma-bomlás - Legfontosabb radioaktív atommagok - Gamma-bomlás - Radioaktivitás - Gammacsillagászat - Interjú Balázs Lajossal -

Gammafelvillanás - Interjú Balázs Lajossal - Gammafelvillanás - Ősi csillagok robbanása - Gammafelvillanás - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) -

          Gammafelvillanás\kitörés - Szupernóva-receptek (8) -

Gammafoton - Fényből anyagot - Gammafoton - Proton-proton ciklus - Gammafoton - Sötét anyag (égi nyomok) - Gammagyűrű - Interjú Balázs Lajossal -

Gammakitörés (GRB) - Átmeneti szupernóva - Gammakitörés (GRB) - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

          Gammakitörés (GRB) - Így születik egy fekete lyuk - Gammakitörés - Megmagyarázhatatlan robbanás - Gammakitörés (GRB) - Szupernóva -

          Gammakitörés - Szupernóvák (7. Meteor) - Gammakitörés - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gammakitörés (4 L) - Wikipedia kategóriák -

Gamma-sugárzás - Gammasugárzás - Elektromágneses spektrum - Gamma-ray bursts: GRB - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

          Gammasugárzás - Hiányzó antianyag - Gamma-sugárzás - Neutronsugárzás - Gammasugárzás - Pion - Gammasugárzás - Pozitron -

          Gammasugárzás - Röntgensugárzás - Gammasugárzás - Sötét anyag (égi nyomok) - Gamma-sugárzás - Sugárzás - Gamma-sugárzás - Szupernóvák2 -

          Gammasugárzó nóvák - Gammasugárzó nóva - Bepillantottak egy nóva szívébe - Gammasugárzó óriásbuborékok - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Gamma-űrtávcső - Gammasugárzó nóvák -

Gamow - Gamow - Tudósokról röviden -

GANIL gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Ganümédész-hold - Gázbolygók, óriásbolygók - Ganümédész-hold - Jupiter - Ganümedes szerkezete -

Gauss-törvény - Mágneses mező - Gauss-törvény - Maxwell-egyenletek -

Gay-Lussac törvényei - Ideális gáz -

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gáz - Gáz - Akkréciós korong - Gáz - Csillagköd (nebula) - Gáz - Csillagközi anyag - Gáz  - Csillagközi anyag fizikája- Gáz - Elektrongáz -

          Gáz - Folyadékok és gázok - Gáz - Gőz - Gáz - Marsi légkör - napszél - Gáz - Planetáris köd - Gáz- és poranyag - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Gázanyag - Alkoholgőz üstökösből - Gázanyag - Földkeletkezés - Gázanyag - Protoplanetáris korong - Gázáram - Törmelékfelhők -

Gázbolygók - Gázbolygók - Bolygók - Gázbolygók - Óriásbolygó -

Gázbuborék - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Gázburok - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gázcsomag - Csillagkeletkezés -

Gazdálkodás - Fenntartható fejlődés - Gazdasági fejlődés - Fejlődés - Gazdasági bevándorlás - Hawking figyelmeztetése -

Gazdaszervezet - Baktériumok társadalma -

Gázfelhő - Csillagkeletkezés - Gázfelhő - Csillagképződés megállj parancsa - Gázfelhő - Csillagontó galaxisok -

          Gázfelhő - Ha kozmikus óriás galaktikus törpével ütközik - Gázfelhő - Intergalaktikus szélről - Gázfelhő - Kozmikus pókháló -

          Gázfelhő - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

          Gázfelhő - Marsi légkör - napszél - Gázfelhő - Nyílthalmaz - Gázfelhő - Ősanyag - Gázfelhő - Ősi bolygórendszer - Gázfelhő - Protocsillag -

          Gázfelhő - Szuper gömbhalmaz születik - Gázfelhő - Védőburok - sötét anyagból - Gázfelhőnek tűnő bizarr objektum - Megoldódott a G2 rejtélye? -

          Gázgömb - Csillag - Gázgömb - Nap szerkezete - Gázgömb - Progenitor csillag - Gázkiáramlás - Fermi-buborékok 2 millió éve - Gázkisülés - Ionizáció -

          Gázkitörés - Neues von Philae - 27.11.2015 - Gázködök - Anyag, tér, idő - Gázkorong - Béta Pictoris üstökösei - Gáznyomás - Nap szerkezete -

          Gáznyúlványok - Galaxisok osztályozása - Gázok lebomlása - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Gázóriás - Bolygók - Gázóríás  - Bolygók születése - Gázóriás  - Forró Jupiterek születése - Gázóriás - Gázbolygók, óriásbolygók - Gázóriás - Hiányzó víz exobolygón -

          Gázóriás - Különös exobolygó - Gázóriás - Leghatalmasabb naprendszer - Gázóriás - Naprendszer - Gázóriás - Naprendszer mása -

          Gázóriás - Óriásbolygó - Gázóriás - parkolópályán - Gázóriás - Születő exobolygó -

Gáztömegek - Keveredő elemek - Gáztömegek - Többgenerációs gömbhalmazok -

Gell-Mann-Nishijima tömegképlete - Kvark - Gell-Mann–Nishijima formula - Strange kvark -

Genetika - Rákos megbetegedések megértése -

Genetikai csoportok, rokonság - Európa genetikai összetétele -

Genetikai sodródás - Darwini elmélet problémája -

Genezis - Párhuzam: Genezis és Tudomány - Genezis - Tudomány és Isten - Genezis - Univerzum születésének elmélete -

Génmódosított élelmiszerek - Halál túlvilági túlélése -

Genocídium - Örmény genocídium -

Genom - Negyedik népcsoport -

Geodéziai dátum - Földkeletkezés -

Geofizika  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Geoid - Földkeletkezés - Geoid - Kőzetbolygók -

Geokémia - Régebbi a földi élet -

Gell-Mann elmélet - A proton szerkezete -

Geológiai időskála - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai -

Geometria - Differenciálgeometria - Geometria - Téridő -

Geometriai tér - Fotongáz -

Geometrikus szórás - Thomson-szórás -

Geoszinklinális  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Geoszférák - Földkeletkezés -

Geostratégia - Globális migráció -

Gépfunkciók - Csányi interjú -

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gerjesztés

Gerjesztett állapot - Ionizáció -

GG Tau A kettőscsillag - Törmelékfelhők -

Gibbs-energia - Kémiai potenciál -

Gibbs-féle fázistörvény - Halmazállapot -

Gibraltári-szoros - Vízi úton népesült be a világ -

Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban ----- Gigantikus fekete lyuk - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

GIM-mechanizmus - Részecskecsaládok -

Giromágneses viszony - g-faktor -

GJ 1214 b exobolygó - Exobolygó vízgőzzel -

Glashow–Weinberg–Salam-modell - Elektrogyenge kölcsönhatás elmélete - Glashow-Weinberg-Salam modell  - W- és Z-bozon -

Gliese 581 csillag - Zwei Erdzwillinge verschwinden - Gliese 581 rendszer - Kozmikus illúzió volt két exobolygó - Gliese 710 - Távoli jövőnk -

          Gliese 1214 b exobolygó - Exobolygó vízgőzzel -

Globalizáció - Falakat építő civilizáció - Globalizáció - Világ megjelenése bennünk -

Globális katasztrófa - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai - Globális megmaradás - Megmaradási tételek - Globális migráció -

          Globális társadalom - Csányi interjú -

Globula - Globula - Csillag - Globula - Csillagközi anyag fizikája -

Glükóz - Alkoholgőz üstökösből -

Gluon - Gluon - Alapvető kölcsönhatások - Gluon - Anyag szerkezete - Gluon - Down kvark - Gluon - Első gluonlabda - Gluon - Erős kölcsönhatás -

          Gluon - Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Gluon - Hadron - Gluon - Kvark - Gluon - Proton szerkezete - Gluon - Standard Modell -

          Gluon - Szuperhúrok és mindenség - Gluonlabda - Első gluonlabda - Gluonlabda - Hadron - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Glutamát - Agy mikroanatómiája -

Godzilla - Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) -

Goldschmidt-féle modell - Föld szerkezete -

Golf-áramlat - Konvekció - Golf-áramlat - Óceánok -

Gömbhalmaz - Gömbhalmaz - Galaxisok osztályozása - Gömbhalmaz - Haló - Gömbhalmaz - Spirálgalaxis - Gömbhalmaz - Tejútrendszer -

          Gömbhalmaz születik - Szuper gömbhalmaz születik - Gömbhalmazok - Hertzsprung–Russell diagram - Gömbhalmaz - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Gömbhalmazban vándorló csillagok - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Gömbhalmazváltozók  - Cefeida-típusú változó -

Gömbhéj  - Csillagközi anyag fizikája-

Gömbhullám - Folyadékok és gázok -

Gondolkodás - Teilhard értékelése -

Gondviselés - Természettörvény

Gondwana - Kontinensek -

Gonosz - Férgekről tudni érdemes - Gonosz - Halál túlvilági túlélése -

Görbe Alex gondolatai -

Görbület - Einstein álma -

Görbült tér - Big Bang után - Görbült tér - Szuperhúrok és mindenség -

Gőz - Gőz - Gáz - Gőz - Ideális gáz -

GPI spektrométer - Újszülött-Jupiter fényképe -

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

Gradiens - Fizikai mennyiség -

Grafitszemcsék - Régebbi a földi élet -

Grand Unification Theory - Egyesítő elmélet - Grand Unified Theory - Inflálódás -

Granuláció - Nap szerkezete -

Grassmann-számok - Részecskefizika -

Gravitáció - Gravitáció - Alapvető kölcsönhatás - Gravitáció - Anyag, tér, idő - Gravitáció - Big Bang után - Gravitáció - Einstein álma - Gravitáció - Gömbhalmaz -

          Gravitáció - Gyorsulás - Gravitáció  - Inflaton - Gravitáció - Kvantumgravitáció - Gravitáció - Nap szerkezete - Gravitáció - Nem elég a lakható zónában lenni -

          Gravitáció - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Gravitáció - Sötét energiára kaméleonvadászat - Gravitáció - Standard Modell Alapok -

          Gravitáció - Standard Modellen túl - Gravitáció - Szuperhúrok és mindenség - Gravitáció - Szupernóva-receptek (6) - Gravitáció - Szupernóvák2 -

          Gravitáció - Szupernóvák (7. Meteor) - Gravitáció - Újjászülető csillagok - Gravitációs elmélet - Térgeometria - Gravitációs energia - Energia

Gravitációs állandó valóban állandó - Gravitáció, összeomlástól óvja a Világegyetemet - Gravitáció fékező hatása - Világegyetem sötét jövője -

          Gravitációs állandó - Fizika ellentmondásai - Gravitációs anomália - Rejtőzködő galaxisok -

Gravitációs erő - Csillagkeletkezés - Gravitációs erő - Erő - Gravitációs erő - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! - Gravitációs erő - Nehézségi erő -

          Gravitációs erő - Robbanásszerű csillagszületés - Gravitációs erő - Szupernóvák1 - Gravitációs erőtér - Erőtér - Gravitációs Faraday-effektus -

          Gravitációs fényelhajlás - Általános relativitáselmélet - Gravitációs fényelhajlás - Gravitációs hullámok nyomai -

Gravitációs hatás - Föld méretű gyémántcsillag - Gravitációs hatás - Idődilatáció - Gravitációs hatás - Inflaton -

Gravitációs hullám - Gravitációs hullám - Anyag, tér, idő - Gravitációs hullám - Csillagok születése később - Gravitációs hullám - Echo des Urknalls -

          Gravitációs hullám - Gravitáció - Gravitációs hullám - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Gravitációs hullám - Mi jöhet Einstein után? -

          Gravitációs hullám - Ősi Univerzum - Gravitációs hullám - Sötét anyag (ném.) -

          Gravitációs hullám - Sugárzás - Gravitációs hullám - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Gravitációs hullám detektora - Gravitációs hullám-trófea - Gravitációs hullámok kisugárzása - Hontalan szupernóvák -

          Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Gravitációs hullámok-levelek - Gravitációs hullámok nyomai -----

          Gravitációs hullámokról -  das Beben der Raumzeit + Dr. Raffai Péter megjegyzései - Gravitációs instabilitás - Csillagközi anyag fizikája -

          Gravitációs kölcsönhatás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

          Gravitációs idődilatáció - Idődilatáció -

          Gravitációs instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája - Gravitációs kölcsönhatás - Down kvark - Gravitációs kollapszus, Gravitáció óv tőle  -

          Gravitációs kollapszus - Nóva a Nyilasban - Gravitációs kollapszus - Szupernóvák - Gravitációs központ  - Globula -

          Gravitációs lencse - Árulkodó perdület - Gravitációs lencse - Hubble-űrtávcső - Gravitációs lencse - Ismeretlen erők-sötét anyag -

          Gravitációs lencse - Kvazár - Gravitációs lencse - Mi jöhet Einstein után? - Gravitációs lencse - Neutroncsillag - Gravitációs lencse - Ősi kis galaxisok -

          Gravitációs lencse - Sötét anyag (égi nyomok) - Gravitációs lencse - Sötét anyag ismeretlen ereje? - Gravitációs lencse - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Gravitációs-lencsehatás - Anyag, tér, idő - Gravitációs lencsehatás - Általános relativitáselmélet - Gravitációs lencsehatás - Einstein után -

          Gravitációs mikrolencse - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs mező - Gravitációs Faraday-effektus - Gravitációs mikrolencsehatás - Exohold-jelölt? -

          Gravitációs mikrolencsehatás - Gravitációs Faraday-effektus - Gravitációs összehúzódás - Barna törpe - Gravitációs összehúzódás - Bok-globulák -

          Gravitációs összeomlás - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Gravitációs összeomlás - Fekete lyuk - Gravitációs összeomlás - Kvarkcsillag -

          Gravitációs összeomlás - Pulzár - Gravitációs összeomlás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs összehúzódás - Protocsillag -

          Gravitációs sugár - Schwarzschild-sugár - Gravitációs sugárzás - Sugárzás - Gravitációs szingularitás - Fekete lyuk - Gravitációs szingularitás - Szingularitás -

          Gravitációs szingularitás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Gravitációs vonzás - Ismeretlen erő-sötét anyag - Gravitációs vonzás - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Gravitációs vöröseltolódás - Általános relativitáselmélet

Gravitáló tömeg - Szuperhúrok és mindenség - Gravitáló tömeg - Tömeg -

Graviton - Graviton - Alapvető kölcsönhatások - Graviton - Anyag szerkezete - Graviton - Gravitáció - Graviton - Gravitációs hullám - Graviton - Standard Modell -

          Graviton - Szuperhúrok és mindenség - Gravitonprobléma - Standard Modell -

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     G-, gale-, gaz-, ger-, gra-, grb-, H- (-sora)         

GRB121024A-kitörés - Így születik egy fekete lyuk - GRB 130925A gammakitörés - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - GRB gyűrű - Interjú Balázs Lajossal -

Green-operátor - Schrödinger-egyenlet -

Grid rendszer  - Nagy Hadron Ütköztető -

Gumi - Rugalmas test -

GU Psc b csillag - Különös exobolygó -

GUT (Nagy egyesített elmélet) - Egyesítő elméletek - GUT (Grand Unified Theory) - Inflálódás - GUT - Egyesítő elmélet -

Gutenberg-Wiechert-felület  - Egyed Föld tágulási elmélete - Gutenberg-Wiechert-felület - Földköpeny - Gutenberg-Wiechert-felület  - Földmag -

Gyámsági törekvések - Balog interjú -

Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Gyémántbolygó - Furcsa csillag - Gyémántcsillag -

Gyarmatosítás - Falakat építő civilizáció - Gyarmatosítás - Globális migráció -

Gyenge ekvivalencia - Gyenge ekvivalenciaelv - Tömeg

Gyenge kölcsönhatás ----- Gyenge kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatás - Gyenge kölcsönhatás - Alapvető kölcsönhatások - Gyenge kölcsönhatás - Down kvark -

          Gyenge kölcsönhatás - Energia - Gyenge kölcsönhatás - Fekete lyuk és az információ - Gyenge kölcsönhatás  - W- és Z-bozon -

Gyenge nukleáris erő - Erő - Gyenge pont - Férgekről tudni érdemes -

Gyengén fókuszáló - Szinkrotron -

Gyengülő Világegyetem - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.)

Gyermeki hit - Freund Istenről -

Gyors rádiókitörés (FRB = Fast Radio Burst) - Megmagyarázhatatlan robbanás - Gyors törpegalaxisok -

Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Gyorsító - Anyag eredete - Gyorsító - Anyag, tér, idő - Gyorsító - Nehézion-fizika - Gyorsító - Részecskefizika - Gyorsítógyűrű - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Gyorsulás

Gyorsuló rendszer - Idődilatáció -

Gyorsuló tágulás - Mi jöhet Einstein után? - Gyorsuló tágulás - Sebes csillag - Gyorsuló tágulás - Sötét energia - kaméleonvadászat -

          Gyorsuló tágulás - Sötét energia keresése - Gyorsuló tágulás - Sötét energia - Gyorsuló tágulás - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

          Gyorsuló tágulás - Szupernóva-receptek (6) - Gyorsuló tágulás - Szupernóvák (7. Meteor) - Gyorsuló tágulás - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Gyorsulva táguló Világegyetem - Világegyetem sötét jövője -

Győztes - Férgekről tudni érdemes -

Gyűrű - Naprendszer - Gyűrű - Naprendszer mása - Gyűrű - Robbanás nyoma a Szaturnusz gyűrűjében -

Gyűrűrendszer - Gázbolygók, óriásbolygók - Gyűrűrendszer - Naprendszer - Gyűrűrendszer - Neptunusz - Gyűrűrendszer - Progenitor csillag - Gyűrűrendszer - Uránusz

Gyűrűs galaxisok - Galaxisok osztályozása - Gyűrűs kisbolygó - Gyűrűs szerkezet - Szerves molekulák a Világegyetemben - Gyűrűs vegyület - Szén -

Gyűrűszingularitás - Szingularitás

G     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     gale-, gaz-, ger-, gra-, grb- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

H - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

H     -------------------------------------------------------------------------------------------------------     hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, (-sora)         

H II régió - Wikipedia asztrofizikai lapok - H-He magátalakulás - Szupernóvák1 -

H2 ütközéses ionizáció - Protocsillag -

Hα-fler - Nap szerkezete -

Háború - Globális migráció - Háború - Menekültek háborúja -

Hadaikum - Meteoritok hozták a foszfort -

Hádith - Iszlám érdemek és korlátok -

Hadoszlop - Menekültek háborúja -

Hadron - Hadron - Barion - Hadron - Bottom kvark - Hadron - Charm kvark - Hadron - Első gluonlabda - Hadron - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

          Hadron - Izospin - Hadron - Kvark - Hadron - Kvark időszak - Hadron - Mezon - Hadron - Proton szerkezete - Hadron - Világelmélet -

          Hadron-időszak - Ősrobbanás - Hadron modellek - Erős kölcsönhatás - Hadronkorszak - Ősrobbanás grafikusan - Hadronizálódás - Kvark -

          Hadronizálódás - Nehézion-ütköztető - Hadronspektroszkópia - Hadron - Hadrontömeg - Kvark - Hadronütköztető gyűrű - Nagy Hadron Ütköztető -

Haggada - Pészah -

Hagyomány - Iszlám érdemek és korlátok -

Haladás - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Halak csillagkép - Különös exobolygó -

Halál - A püspök halála - Halál - Minőség-ellenörzés a sejtben - Halál - Szépségkirálynő hitről - Halál túlvilági túlélése -

Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.) -

Halmaz - Halmaz - Struktúra -

Halmazállapot - Halmazállapot - Gáz - Halmazállapot - Szilárd halmazállapot -

Halmazváltozók  - Cefeida-típusú változó -

Haló - Halo - Galaxisok osztályozása - Halo - Gömbhalmaz - Halo - Gyors törpegalaxisok - Halo - Spirálgalaxis - Haló - Szuper gömbhalmaz születik -

          Halo - Tejútrendszer -

Halvány fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag -

Hamilton-elv - Kölcsönhatás - Hamilton-operátor - Kvantumszám - Hamilton-operátor - Schrödinger-egyenlet -

Hamis jelek - Gravitációs hullám-trófea - Hamis mérőszám  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hang - Folyadékok és gázok - Hangalak - Bábeli zűrzavar, ősnyelv - Hanggal jelöl - Csimpánzok tájszólása - Hangforrások - Csecsemők és a beszéd -

          Hangok és jelentésük - Beszéd: a hangok nem véletlenek (ném.) - Hangsúly - Csecsemők és a beszéd - Hangutánzás - Beszéd: a hangok nem véletlenek (ném.) -

        Hangzásbeli minták - Bábeli zűrzavar, ősnyelv -

Haplocsoport - Európa genetikai összetétele -

Harkins-szabály - Nukleoszintézis -

Harmadik család - Részecskecsaládok - Harmadik család - Részecskefizika - Harmadik főtétel - Termodinamika - Harmadik világ - Globális migráció -

Hármasimpulzus megmaradás - Lendület -

Hármastér homogenitás - Lendület -

Hármas rendszer - Csillagtánc -

Három-alfa folyamat - Három alfa ciklus - Szén - Három-alfa ciklus - Vörös óriás -

Három-brán - Szuperhúrok és mindenség -

Háromdimenziós térkép - Tejútrendszer térképe -

Háromszemélyű Isten - Szentháromság -

Háromtest-rendszer - Magas neutronpályák -

HARPS-spektrográf - Béta Pictoris üstökösei -

Hasadás - Neutronsugárzás - Hasadás - Radioaktivitás -

Hasmagyarok - Balog interjú -

Hasonlóság - Beszéd: a hangok nem véletlenek (ném.) -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hataloméhség - Csányi interjú - Hatalomérzet - Migráció tömeglélektana -

Határfelület - Eseményhorizont -

Határok - Hawking figyelmeztetése -

Határozatlansági elv - Einstein álma - Határozatlansági elv - Hadron - Határozatlansági elv - Kvantummechanika - Határozatlansági elv - Szuperhúrok és mindenség -

          Határozatlansági elv - Térelmélet - Határozatlansági reláció - Határozatlansági elv\reláció - Koppenhágai értelmezés -

          Határozatlansági összefüggések - Fizika, kvantumelmélet -

Határsértő - Migráció tömeglélektana -

Határtalan - Anyag, tér, idő -

Hatás - Kölcsönhatás - Hatás - Ultraviola sugárzás - Hatás-ellenhatás - Newton törvényei - Hatáselv - Kölcsönhatás -

Hatáskeresztmetszet - Hatáskeresztmetszet - Atommag világa - Hatáskeresztmetszet  - Csillagközi anyag fizikája - Hatáskeresztmetszet - Neutrínódetektorok -

          Hatáskeresztmetszet - Neutron - Hatáskeresztmetszet - Thomson-szórás - Hatáskvantum - Szuperhúrok és mindenség -

Háttérsugárzás - Csillagok születése később - Háttérsugárzás - Echo des Urknalls - Háttérsugárzás - Fotongáz - Háttérsugárzás - Galaxishalmazok korai előfutárai -

          Háttérsugárzás - Gravitációs hullámok nyomai - Háttérsugárzás  - Inflaton - Háttérsugárzás - Kozmológia - Háttérsugárzás - Mi jöhet Einstein után? -

          Háttérsugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Háttérsugárzás - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Háttérsugárzás - Ősi Univerzum -

          Háttérsugárzás - Sötétség korszaka - Háttérsugárzás - Univerzum születésének elmélete - Háttérsugárzás - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Háttérsugárzás - Világegyetem kívülről - Háttérsugárzás fluktuációja - Sötét anyag - Háttérsugárzást mérő műhold, a WMAP - Kozmológia -

Hátrányos helyzetűek - Lányi a bevándorlókról -

Hattest-számítás - Magas neutronpályák -

Hattyú csillagkép - Évszázados csillagászati rejtély - Hattyú csillagkép - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Haumea - Bolygók - Haumea - Naprendszer -

Hawking figyelmeztetése - Hawkings Highlights (ném.) - Hawking, Stephen William - Hawking - Fekete lyuk és az információ - Hawking - Tudósokról röviden -

Hawking-paradoxon - Szuperhúr - Hawking-féle sugárzás - Anyag, tér, idő - Hawking-sugárzás - Fekete lyuk - Hawking-sugárzás - Mi jöhet Einstein után? -

HD 107146 csillag - Bolygócsírák - HD 142527 - Törmelékfelhők - HD 162826 csillag - Megtalálták a Nap testvérét - HD 189733b bolygó - Száraz exobolygó -

          HD 209458b bolygó - Száraz exobolygó - HD 2905 kék szuperóriás - Egy száguldó csillag sokkhatása - HD 29391 - Újszülött-Jupiter fényképe -

          HD 97300 - Stern im Rampenlicht -

Hegyvonulat a Titánon -

Heisenberg - Tudósokról röviden - Heisenberg-f. határozatlansági elv: Térelmélet - Heisenberg-féle határozatlansági reláció -

          Heisenberg-f. határozatlansági reláció: Alagúthatás -

Héj - Elektronszerkezet - Héjelektron - Elektronbefogás - Héjmodell - Atommag világa -

Héjjas - Tudósokról röviden -

Héjszerkezet - Rosetta formálódása -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Heliopauza - Nap rendszer - Heliopauza - Nap szerkezete -

Helioszeizmológia - Nap szerkezete -

Helioszféra - Nap szerkezete -

Hélium - Hélium - Alfa sugárzás - Hélium - CNO-ciklus - Hélium - Csillag élet, napméretű csillagok - Hélium  - Csillagközi anyag -

          Hélium - Fémek a világegyetemben - Hélium - Fúzió a Világegyetemben - Hélium - Gázbolygók, óriásbolygók - Hélium  - Globula -

          Hélium - Ősi bolygórendszer - Hélium - Neutrínódetektorok - Hélium - Planetáris köd - Hélium - Proton-proton ciklus -

          Hélium - R-folyamat - Hélium - Radioaktivitás - Hélium - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Hélium atom - Csillagkeletkezés -

          Hélium atom - Nap szerkezete - Hélium atommag - Legfontosabb radioaktív atommagok - Hélium eső - Jupiter - Héliumégés - Hertzsprung–Russell diagram -

          Hélium fúzió - Három-alfa folyamat - Hélium fúzió - Szupernóva-receptek (6) -

Helyi háborúk - Lányi a bevándorlókról -

Helyi buborék - Szupernóvák2 -

Helyzet - Szuperhúrok és mindenség -

Helyzeti energia - Elektronszerkezet - Helyzeti energia - Erőtér -

Hemoglobin - Vas -

Henize 2-10 szabálytalan törpegalaxis - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Herkules csillagkép - Gömbhalmaz -

Herbig-Haro objektum - Herbig-Haro objektum - Akkréciós korong - Herbig-Haro objektum - Bok-globulák -

Herschel-kráter - Mimas jégkérge alatt -

Hertzsprung-progresszió  - Cefeida-típusú változó -

Hertzsprung–Russell diagram - Hertzsprung–Russell-diagram - Asztrofizika - Hertzsprung-Russell diagram - Csillag -

          Hertzsprung-Russell diagram - Nukleoszintézis - Hertzsprung-Russell-diagram - Újjászülető csillagok - Hertzsprung-Russell diagram - Vörös óriás -

          Hertzsprung–Russell-diagram - Vörös törpe - Hertzsprung–Russell-diagram - Wikipedia asztrofizikai lapok - Hertzsprung-rés - Hertzsprung–Russell diagram -

Heteroatom - Szén -

Heterociklikus vegyület - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Heteropoláris kötés - Kémiai kötés -

Heteroszféra - Légkör -

Heves csillagképződés - Távolságrekorder galaxis -

Hexahidrit - Ceres fényes foltjai -

Hexakvark - Hadron -

Hét kicsi törpe(galaxis)!

Heves csillagképződés - Galaxishalmazok korai előfutárai -

HH30 - Herbig-Haro objektum - HH47 - Herbig-Haro objektum -

Hiányzó antianyag - Hiányzó víz exobolygón -

Hibás fehérjék - Sejtszintű nagytakarítás -

Hibrid mezon - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Hibrid mezon - Hadron -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hideg sötét anyag - Törpegalaxis - Hideg sötét-anyag - Ősrobbanás - Hideg törpe - Wiese -

Hidegfúzió - Fúzió -

Hidrid - Hidrogén -

Hidrodinamikai leírás - Nehézion-ütköztető -

Hidrogén - Hidrogén - CNO-ciklus - Hidrogén - Csillag élet, napméretű csillagok - Hidrogén - Csillagkeletkezés - Hidrogén  - Csillagközi anyag -

          Hidrogén - Fémek a világegyetemben - Hidrogén - Fúzió a Világegyetemben - Hidrogén - Gázbolygók, óriásbolygók - Hidrogén  - Globula - Hidrogén - Izotóp -

          Hidrogén - Jupiter - Hidrogén - Neutrínódetektorok - Hidrogén - Nóva - Hidrogén  - Ősgalaxis - Hidrogén - Ősi bolygórendszer - Hidrogén - Planetáris köd -

          Hidrogén - Proton-neutron rendszer - Hidrogén - Proton-proton ciklus - Hidrogén - R-folyamat - Hidrogén - Túl fényes szupernóvák - Hidrogén - Vörös törpe -

          Hidrogén - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Hidrogén-atommag - Nukleon -

          Hidrogénatomok - Csillagok születése később - Hidrogénatom - Nap szerkezete - Hidrogén-cianid - Csillagontó galaxisok -

          Hidrogén-cianid (HCN) - MWC 480 csillag - Hidrogéncsomósodások - Einstein után - Hidrogén-égető fázis - Protocsillag -

          Hidrogén fényes emissziós vonalai - Planetáris köd - Hidrogén-hélium-burok - Exobolygó légkörök világa - Hidrogén-hélium fúzió - Fúzió -

          Hidrogén hiány - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Hidrogén-szulfid - Egy üstökös illata, Rosetta -

Hidrogénfelhő - Intergalaktikus szélről - Hidrogénfelhő - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése - Hidrogénfelhő - Védőburok - sötét anyagból -

Hidrogéngáz - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Hidrogéngáz - Kozmikus pókháló - Hidrogéngáz-felhő - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Hidrogénkötés - Kémiai kötés -

Hidrogénszerű atom - Kvantumszám -

Hidroszféra - Óceánok -

Hidrosztatikai nyomás - Folyadékok és gázok - Hidrosztatikai nyomás - Nyomás -

Hidroxid ion - Ionizáció -

Hidzsra - Iszlám érdemek és korlátok -

Hierarchia - Eltérő kultúra, eltérő értékek - Hierarchia-probléma - Standard Modell -

Híg plazma - Plazma -

Higgs-bozon - Higgs-bozon - Anyag, tér, idő - Higgs bozon - Kvark időszak - Higgs-bozon - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél - Higgs-bozon - Standard Modell -

          Higgs-bozon - Szuperszimmetriák - Higgs-bozon  - W- és Z-bozon -

          Higgs-mechanizmus - Higgs-bozon - Higgs-mechanizmus - Hiányzó antianyag-Megoldódó rejtély - 

          Higgs-probléma - Standard Modell - Higgs-részecske - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Higgs-részecske - Nagy Hadron Ütköztető -

Higgsinó - Mi jöhet Einstein után? - Higgs-skalár - Standard Modellen túl -

Higgs-tér - Anyag eredete - Higgs tér - Higgs-bozon - Hilbert-tér - Schrödinger-egyenlet - Higgs-tér - Standard Modellen túl -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Himalia csoport - Jupiter -

Hiperbolikus tér - Standard Modell Alapok -

Hiperkocka - Dimenzió -

Hipernóva (Meteor) - Hipernóva - Szupernóva-receptek (8) - Hipernóvarobbanás - Interjú Balázs Lajossal - Hipernóvarobbanás - Ősi csillagok robbanása -

          Hipernóvarobbanás - Tejútrendszer legöregebb csillagai - Hipernóvarobbanás - Vetkőző hiperóriás -

Hiperon ----- Hiperon - Kvark -

Hipersebességgel menekülő csillagok ----- Hipersebességű gömbhalmaz - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - Hipersebességű csillag - Sebes csillag -

Hipertér - Tér

Hipertöltés - Standard Modell -

Hipparcos - Tejútrendszer térképe

Hiszekegy -

Hiszton - DNS-hibák és javításuk -

Hit - Antropikus elv világmodelljei - Hit - Kozmikus lelkiség 3. - Hit - Szépségkirálynő hitről - Hit - Tudomány és Isten - Hit - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Hit a tudományban - Hit fogalma - Hit védelme - Benedek az iszlám kihívásról -

Hitigazság - Hit fogalma - Hívő - Freund Istenről -

HL Tau körüli anyagkorong - Születő bolygórendszer -

Hódító cél - Globális migráció -

Hő szállító közeg - Óceánok -

Hő-infravörös - Infravörös sugárzás -

Hőelosztó - Óceánok -

Hőenergia - Termodinamika második főtétele -

Hőerőgép  - Termodinamika második főtétele -

Hohlraum - Fényből anyagot -

Hőhullám - Elektromágneses spektrum -

Hold - Hold  - Föld - Hold - Jupiter - Hold - Kőzetbolygók - Holdak - Mars - Hold - Mondparadox gelöst - Hold - Naprendszer -

          Holdak - Robbanás nyoma a Szaturnusz gyűrűjében - Hold - Uránusz - Holdév - Iszlám érdemek és korlátok -

          Holdfelszín pora - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai - Hold geológiája - Hold-jelölt - Exohold-jelölt? - Hold távolodása - Távoli jövőnk -

          Holdrendszer - Gázbolygók, óriásbolygók -

Hologramvilág -

Holografikus elv - Entrópia -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hómec - Pészah -

Homogenitás - Gravitációs hullámok nyomai -

Hőmérséklet - Hőmérséklet - Csillagok születése később - Hőmérséklet - Energia-mértékegység - Hőmérséklet - Gáz - Hőmérséklet - Proton-proton ciklus -

          Hőmérséklet-entrópia diagram - Termodinamika második főtétele - Hőmérséklet-ingadozások - Gravitációs hullámok nyomai -

          Hőmérséklet-kiegyenlítődés - Fotongáz - Hőmérsékleti hullámok - Hélium - Hőmérsékleti sugárzás - Űrhajós hull fekete lyukba -

          Hőmérsékleti sugárzás (3 L) - Wikipedia kategóriák -

Hominizáció - Fejlődésképünk - Hominizáció - Teilhard értékelése -

Homo erectus - Dmanizi koponyák - Homo ergaster - Dmanizi koponyák - Homo sapiens - Dmanizi koponyák -

Homogén - Anyag, tér, idő - Homogén - Standard Modell alapjai - Homogén koordináták - Möbius-szalag - Homogén Univerzum - Standard Modell Alapok -

Homogenitás - Lendület -

Hőmozgás - Hőmozgás - Proton-neutron rendszer -

Honfoglalás - Lányi a bevándorlókról -

Hontalan szupernóvák

Hooke-törvény - Rugalmas test -

Horizontális részvétel - Világegyetem nem az őskáoszból -

Horizontprobléma - Standard Modell - Horizontprobléma - Térgeometria -

Horizont sugara - Standard Modell Alapok -

Hosszkontrakció - Merev test -

Hosszú bázisvonal - Csillagképződés megállj parancsa - Hosszú gammakitörés - Így születik egy fekete lyuk -

          Hosszú szénláncok - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Hosszúság - Fizikai mennyiség -

Hőmérséklet - Mozgási energia -

Hőmérsékleti egyensúly - Hőmozgás -

Hősugárzás ----- Hősugárzás - Sugárzás -

Hőtároló - Óceánok -

Hőtartalom - Kémiai potenciál -

Hőtörténet - Kondritok -

Hox-gén-gombolyag - Embriófejlődés lyukkártyája -

HR 8799 jelű csillag - Exobolygó légkörök világa -

HRD-diagram  - Globula - HRD-diagram - Hertzsprung–Russell diagram - HR-diagram - Szupernóvák1 -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     H-, hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, I- (-sora)         

Hubble ----- Hubble - Tudósokról röviden - Hubble-törvény - Hubble - Hubble-törvény - Standard Modell alapjai - Hubble-állandó - Fotongáz -

          Hubble-állandó - Világegyetem kívülről - Hubble-osztályozás - Spirálgalaxis - Hubble-tágulás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

Hubble-törvény ----- Hubble-törvény  - Ősgalaxis - Hubble-törvény - Sötét energia - Hubble-törvény - Standard Modell Alapok -

Hubble-űrtávcső

Hullám - Elektromágneses spektrum - Hullám és anyagi természet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hullám-részecske kettősség - Alagúthatás - Hullám-részecske kettősség - Fény - Hullám-részecske kettősség - Fény kettős természete felvételen -

          Hullám-részecske kettősség - Határozatlansági reláció Hullám-részecske kettősség - Kvantummechanika -

Hullámfüggvény - Kvantummechanika -

Hullámhossz - Elektromágneses spektrum - Hullámhossz szerinti elemzés - Exobolygó vízgőzzel -

Hullámterjedés - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Hullócsillag - Kisbolygó széthullása - Hullócsillag - Meteorit -

Humani generis enciklika 1950-ből - Fejlődésképünk -

Humántőkeállomány - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Hun - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Húr - Anyag, tér, idő - Húr - Tér

Húrelmélet - Húrelmélet - Dimenzió - Húrelmélet  - Inflaton - Húrelmélet - Szuperhúr - Húrelmélet - Szuperhúrok és mindenség - Húrelmélet - Tér

Hullám - Fény kettős természete képen - Hullám - Folyadékok és gázok - Hullám - Szuperhúrok és mindenség - Hullámcsomag - Fénynél sebesebb fény - Hullámegyenlet - Schrödinger-egyenlet -

          Hullámfüggvény - Koppenhágai értelmezés - Hullámtér - Kvantummechanikai állapot - Hullámterjedés  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

          Hullámterjedés - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Hullámtermészet - Koppenhágai értelmezés -

Humani generis enciklika - Teilhard -

Hund szabály - Elektronszerkezet -

Hurok  - Csillagközi anyag fizikája - Húrelmélet - Inflaton -

Hűvös fehér törpe - Föld méretű gyémántcsillag -

Hűvös molekuláris gázfelhők - Évszázados csillagászati rejtély -

HVGC (Hipersebességű gömbhalmaz) - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa - HVGC-1 halmaz - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

Hydra csillagkép - Exobolygó születik? - Hydra-Centaurus szuperhalmaz - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

H     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     hat-, hel-, hid-, him-, hom-, hub-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

I,Í - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

I     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     im-, inter-, is- (-sora)         

I. típusú szupernóvák - Szupernóvák (7. Meteor) - II. típusú szupernóvák - Szupernóvák (7. Meteor) -

Iapetus-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Ibolyántúli fény - Ultraviola sugárzás -

Ideális folyadék - Folyadék - Ideális folyadék - Kvark-gluon plazma -

Ideális gáz

Ideg - Agy mikroanatómiája -

Idegen civilizációk - Anyag, tér, idő - Idegen civilizációk - Görbe Alex gondolatai - Idegen csoport - Csányi interjú -

Idegsejthálózat - Freund Istenről -

Ideológia - Globális migráció - Ideológia - Hit a tudományban -

Idő - Idő - Anyag, tér, idő - Idő - Big Bang után - Idő - Dimenzió - Idő - Einstein álma - Idő - Fenntartható fejlődés - Idő - Fizikai mennyiség -

          Idő - Hawkings Highlights (ném.) - Idő - Szuperhúrok és mindenség - Idő - Téridő - Idő - Univerzum születésének elmélete - Idő dilatáció - Anyag, tér, idő -

          Idődilatáció - Szuperhúrok és mindenség - Idődilatáció - Szupernóvák (7. Meteor) -

          Idő dimenzió - Halál túlvilági túlélése - Idő mérése - Idő-domén spektroszkópiai eljárás - Mágneses tükör -

Időbeli fejlődés - Állapotfüggvény - Időben változó sűrűség - Mi jöhet Einstein után? - Idődilatáció - Idődimenzió - Minkowski-tér\téridő -

          Időkésés - Föld méretű gyémántcsillag - Időlelassulás - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Időmérés - Kvantummechanika -

          Időrészecske - Idő kvanta - Időskála - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai - Idő természete - Időtükrözés - Megmaradási tétel

Idős csillagok - Demografie der Milchstraße - Idős csillagok - Fekete lyuk gömbhalmazban - Idős csillagok - Galaxis sorvadás -

Időszimetria - Dimenzió - Időtágulás -

Ige - Freund Istenről - Ige - János evangélium bevezetés - Ige - János Logosza - Ige - Memra (Ige - Isten szava) -

Igen "kerek számok" - Nagyságrend -

Így néz ki a Világegyetem legnagyobb feketelyuk-szörnye -

Így születik egy fekete lyuk -

I. populációs csillag - Planetáris köd -

II. populációs csillag - Planetáris köd -

IIE kémiai osztályú vasmeteorit - Vasmeteorit -

Iker becsapódási kráterek -

Ikerparadoxon - Speciális relativitáselmélet -

Illegális bevándorlók - Lányi a bevándorlókról -

Illékony anyagok - Egy üstökös illata, Rosetta -

Illúzió - Hologramvilág -

I     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Imádság - Kozmikus lelkiség 4. -

Imbolygás - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Imbrium-korszak - Hold -

Impulzus - Lendület - Impulzus - Szuperhúrok és mindenség -

Impulzusmegmaradás - Megmaradási tételek - Impulzusmegmaradás - Szimmetria - Impulzusmegmaradás törvénye - Lendület -

          Impulzusmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel - Impulzusmomentum - Hadron - Impulzusmomentum - Perdület - Impulzusmomentum - Részecskefizika -

          Impulzusmomentum - Spin - Impulzusmomentum - Szuperhúr -

          Impulzusmomentum megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Impulzusmomentummegmaradás - Szimmetria -

          Impulzusmomentum-megmaradás törvénye - Megmaradási tétel

Indiai-óceán - Óceánok -

Individualizálódás - Világ megjelenése bennünk -

Indoeurópai nyelv - Negyedik népcsoport -

Indukálás - Mágneses mező -

Indukált dipólus - Kémiai kötés - Indukált dipól-indukált dipól kölcsönhatás - Van der Waals-erők -

Indukciós effektus - Van der Waals erők -

Inerciarendszer - Centrifugális erő - Inerciarendszer - Relativitás megközelítése - Inerciarendszer - Speciális relativitáselmélet

Inflációs modell - Ősi Univerzum - Inflációs periódus - Anyag eredete -

Információ elvesztése - Anyag, tér, idő - Információ-mennyiség - Statisztikus fizika -

Inflálódás - Infláció - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Infláció - Világegyetem kívülről - Inflációs fázis - Ősrobbanás -

          Inflációs korszak - Mi jöhet Einstein után? - Inflációs korszak - Ősrobbanás grafikusan - Inflációs modell  - Inflaton -

          Inflációs szakasz - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Inflálódó univerzum modell - Térgeometria - Inflaton - Mi jöhet Einstein után? -

          Inflációs modell - Gravitációs hullámok nyomai - Inflációs szakasz - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Inflaton -

Információ paradoxon  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Információ paradoxon - Űrhajós hull fekete lyukba - Információ elvesztése - Fekete lyuk és az információ -

          Információ áramlás - Sejtszintű nagytakarítás - Információ feldolgozás - Agy mikroanatómiája - Informácio megmaradás - Megmaradási tételek

Infravörös sötét felhők - Óriáscsillagok képződése -

Infravörös sugárzás ----- Infravörös sugárzás - Egy száguldó csillag sokkhatása - Infravörös sugárzás - Elektromágneses spektrum - Infravörös sugárzás - Protocsillag - 

          Infravörös sugárzás - Sugárzás - Infravörös sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Infravörös sugárzás - Világegyetem legfényesebb galaxisa -

          Infravörös tartomány  - Ősgalaxis - Infravörös tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

          Infravörös tartomány - Vihar a Tejútrendszer központjában - Infravörös tartomány - Wiese -

Inhomogén anyageloszlás - Konvekció -

Ínség - Lányi a bevándorlókról -

Instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája - Instabilitás - Konvekció -

Integráció - Bevándorlók EU-s integrációja - Integráció - Boulad-interju - Integráció - Csányi interjú - Integráció - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

          Integráció - Falakat építő civilizáció - Integráció - Márfi interju -

Intelligencia - Falakat építő civilizáció -

Intelligens civilizáció - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Intenzitás - Fény

Intenzív mennyiség - Fizikai mennyiség -

I     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Interakciók- Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató -

Interferencia - Fény kettős természete felvételen -

Interferométer - Gravitációs hullám-trófea -

Intergalaktikus hidrogéngáz-felhő - Kozmikus pókháló - Intergalaktikus szél - Intergalaktikus szélről - Intergalaktikus tér - Hontalan szupernóvák -

Interjú Balázs Lajossal -

Intermarium - Globális migráció -

Intermolekuláris erő - Van der Waals-erők -

Intersztelláris sugárzási tér  - Csillagközi anyag -

Intolerancia - Boulad-interju -

Invariáns tömeg - Speciális relativitáselmélet

Io - Bolygók - Io - Gázbolygók, óriásbolygók - Io - Jupiter - Io - Kőzetbolygók -

Ion - Ionizáció -

Ionizáció -

Ionizációs energiák - Atomtábla - Ionizációs energiák - Atomtáblázat - Ionizációs hullámok - Planetáris köd - Ionizációs potenciál - Ionizáció -

Ionizáló sugárzás - Radioaktivitás - Ionizáló sugárzás - Sugárzás -

Ionizált állapot - Távolságrekorder galaxis - Ionizált gáz - Plazma -

Ionok a jetben -

Ionos kötés - Atom - Ionos kötés - Elektronhéj - Ionos kötés - Kémiai kötés -

Ionoszféra - Légkör - Ionoszféra - Madárdal a Világűrből -

Ionrács - Kristályrácsok -

Iparicivilizációs zaj - Madárdal a Világűrből -

Irak - Magyar koptok -

Iránytű  - Föld mágneses mezeje -

Irányultság - Fizikai mennyiség -

Irányváltozás - Alapvető kölcsönhatások - Irányváltozás - Thomson-szórás -

Irodalmi műfaj - Fejlődésképünk -

Irreguláris galaxis - Galaxisok osztályozása -

I     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     I-, im-, inter-, is-, J- (-sora)         

Ishtar Terra - Vénusz -

ISIS - Al-Kaida, Iszlám Állam - ISIS (Iszlám Állam) - Migráció tömeglélektana -

Ismeret - Fenntartható fejlődés -

Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Ismeretlen részecske - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Ismertebb kvazárok - Kvazár -

Ismétlődő nóvák - Nóva -

Isten - Isten - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Isten - Anyagvilág - Kezdet - Isten - Benedek az iszlám kihívásról - Isten - Csányi interjú -

          Isten - Einstein levele Lieserlnek - Isten - Freund Istenről - Isten - Hit fogalma - Isten - Iszlám érdemek és korlátok - Isten - János evangélium bevezetés -

          Isten - Kozmikus lelkiség 1. - Isten - Lélekvilágom - Isten - Memra (Ige - Isten szava) - Isten - Párhuzam: Genezis és Tudomány -

          Isten - Szépségkirálynő hitről - Isten - Szingularitás mint fogalom - Isten - Teilhard értékelése - Isten - Tudomány és Isten -

          Isten - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Isten - Világegyetem nem az őskáoszból - Isten a fejlődés gyűjtőpontja - Fejlődésképünk -

          Isten nélküli világmodell - Antropikus elv világmodelljei - Isten neve - Létezés - Isten szava - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Istenből a titok - Istenember - Fejlődésképünk - Istenfogalom - Istenlátás - Hit fogalma - Istenhez való kötöttség - Fejlődésképünk -

Isteni gondviselés - Szent Tamás a Törvényről - Isteni részecske - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Isteni szeretet energia - Teilhard -

Iszlám - Benedek az iszlám kihívásról - Iszlám - Boulad-interju - Iszlám - Globális migráció - Iszlám - Márfi interju - Iszlám Állam - Al-Kaida, Iszlám Állam -

          Iszlám Állam - Magyar koptok - Iszlám Állam - Menekültek háborúja - Iszlám Állam (ISIS) - Migráció tömeglélektana -

          Iszlám érdemek és korlátok - Iszlám kultúra - Lányi a bevándorlókról -

Iszlámban - Szentháromság

Ítélet - Hawking figyelmeztetése -

Ivóvíz - Lányi a bevándorlókról -

Ívtorzítás - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Íz - Standard Modell - Iz-szimetria - Hadron -

Izajás könyve - Szentírási idézetek -

Izentropikus tágulás - Termodinamika második főtétele -

Izgalmi állapot - Csimpánzok tájszólása -

Izobár - Atommag - Izobár állapotváltozás - Ideális gáz - Izobárspin - Izospin -

Izochor állapotváltozás - Ideális gáz -

Izociánsav (HNCO) - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Izomer - Atommag - Izomer - Molekulák -

Izospin ----- Izospin - Barion - Izospin - Hadron - Izospin - Kvantum-színdinamika - Izospin - Nukleon - Izospin megmaradása - Megmaradási tétel

Izoterm tágulás - Termodinamika második főtétele -

Izotermális - Protocsillag -

Izotón - Atommag

Izotóp - Izotóp - Anyag, tér, idő - Izotóp - Atommag - Izotóp - Atomtömeg - Izotóp - Berillium - Izotóp - CNO-ciklus - Izotóp - Elemek -

          Izotóp - Fúzió a Világegyetemben - Izotóp - Hélium - Izotóp - Hidrogén - Izotóp - Kobalt - Izotóp - Lítium - Izotóp - Neon - Izotóp - Neutron - Izotóp - Nikkel -

          Izotóp - Ólom - Izotóp - Oxigén - Izotóp - S-folyamat - Izotóp - Szén - Izotóp - Szilícium - Izotóp - Szupernóvák (7. Meteor) - Izotóp - Tórium -

          Izotóp - Urán - Izotóp - Vas - Izotóp előállítás - Neutron -

Izotópos áramforrás - Radioaktivitás - Izotópos kormeghatározás - Izotópösszetétel - Oxigén - Izotópösszetétel - Mondparadox gelöst - Izotópspin - Izospin -

Izotrop - Standard Modell alapjai - Izotróp eloszlás - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Izotróp Univerzum - Standard Modell Alapok -

          Izotrópia - Anyag, tér, idő - Izotrópia - Gravitációs hullámok nyomai -

Ízszimmetria - Izospin - Ízszimmetria megmaradása - Megmaradási tétel - Íztartalom - Barion - Íztöltés - Kvantum-színdinamika -

 I     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     im-, inter-, is- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

J - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

J-Pszi - Mezon -

J-típusú lökéshullám - Protocsillag -

Jahwe - Létezés -

Jamnaja-kultúra - Negyedik népcsoport -

János evangélium bevezetés - János evangéliuma - Szentírási idézetek - János Logosza -

Javított DNS - DNS-hibák és javításuk -

Jeans-hossz  - Csillagközi anyag fizikája-

Jehova - Létezés

Jég - Gázbolygók, óriásbolygók - Jég - Óceánok -

Jeges-tenger - Óceánok -

Jeges barna törpe a szomszédban

Jégkéreg - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Jégkéreg - Mimas jégkérge alatt -

Jégkorszak - Amerika benépesítése - Jégkorszak - Ember létszám a Jégkorban (ném.)

Jégmeteorit - Meteorit - Jégóriások - Bolygók - Jégóriások - Gázbolygók, óriásbolygók - Jégréteg - Ganymedes szerkezete - Jégsapka - Óceánok - Jégsapka - Mars -

Jégtáblák - Hegyvonulat a Titánon - Jégtakaró - Gázbolygók, óriásbolygók -

Jel - Atomtábla - Jel - Atomtáblázat -

Jelanyag - Baktériumok társadalma -

Jelen - Anyag, tér, idő - Jelen - Múlt-jelen -

Jelenlevő (Sekináh) - János Logosza -

Jelentés - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Jellemzők - Lítium -

Jelentős meteoritok - Meteorit -

Jelentős meteorkráterek - Meteorit -

Jeremiás könyve - Szentírási idézetek -

Jet - Akkréciós korong - Jet - Anyag, tér, idő - Jet: Átmeneti szupernóva - Jet - Csillagfaló fekete lyuk - Jet: Csillagképződés megállj parancsa - Jet: Ébredő fekete lyuk -

          Jet: Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Jet - Fekete lyuk - Jet: Fekete lyuk gömbhalmazban - Jet: Fémek a Világegyetemben -

          Jet: Fényévmilliárdokon átívelő összhang - Jet: Fermi-buborékok 2 millió éve - Jet: Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Jet: Galaxisok osztályozása -

          Jet: Így születik egy fekete lyuk - Jet: Ionok a jetben - Jet: Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Jet: Kondritok - Jet: Kvark - Jet: Kvazár -

          Jet: Összeolvadó fekete lyukak - Jet: Pulzár - Jet: Szupermasszív fekete lyuk -

Jézus-kripta Talpiotban -

JHVH - Létezés -

- Kozmikus lelkiség 3. - Jó halál - A püspök halála -

Jobbkezes elektron - Standard Modell -

Jobbkezes részecskék - Kvantum-színdinamika -

Jód - Ásványi anyagok -

Jog - Migráció tömeglélektana -

Jólét - Lányi a bevándorlókról -

Joule-hő - Elektromágneses mező -

Jövedelem - Világ megjelenése bennünk -

Jövendő generációk - Fenntartható fejlődés -

Jövő - Anyag, tér, idő - Jövő valószínűsége - Szuperhúrok és mindenség -

Jukava-potenciál - Erős kölcsönhatás -

Jupiter - Jupiter - Bolygók - Jupiter  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Jupiter - Gázbolygók, óriásbolygók - Jupiter - Naprendszer - Jupiter - Óriásbolygó

Jupiter holdjának sötét foltjai - Jupiter hold sötét foltjai - Jupiter-képek -

Jupiter típus - Gázóriások - parkolópályán - Jupiter-típusú bolygó - Óriásbolygó -

-----------------------------------------------------------------

K - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-  (-sora)         

K2 program - Földfivér (Kepler exobolygója) -

K-befogás - Bétabomlás - K-befogás - Elektronbefogás - K–korona - Nap szerkezete -

Kabai meteorit - Kondritok -

Kalauzcsillag - Vénusz -

Kálcium - Ásványi anyagok - Kalcium - Hontalan szupernóvák -

Kalcium-perklorát - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Kaldeus közösségek - Magyar koptok -

Kalifátus - Iszlám érdemek és korlátok -

Kálium - Ásványi anyagok -

Kálium-argon módszer - Izotópos kormeghatározás -

Kallisztó - Gázbolygók, óriásbolygók - Kalliszto - Jupiter -

Kaméleon részecske - Sötét energia - kaméleonvadászat -

Kanibál-csillag - Kinder fresser Sterne

Kanti idő -

Kaon ----- Kaon - Izospin - Kaon - Mezon -

Kaotikus tágulás -

Kapcsolat - Kozmikus lelkiség 4. -

Kappa Cassiopeiae - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Kappa-folyamat  - Cefeida-típusú változó -

Kármán-vonal - Légkör -

Kataklizmatikus változócsillag - Nóva a Nyilasban - Kataklizmikus változócsillag - Egy különleges páros (Gaia14aae) -

Katalizátor szerep - Szerves molekulák az űrben -

Kation - Ionizáció -

Katód - Ionizáció -

Kaukázusi vadászok - Negyedik népcsoport -

Kauzalitás elve - Szuperhúrok és mindenség -

Kegyelem - A püspök halála - Kegyelem - Hit fogalma -

Kék csillag - Hipersebességgel menekülő csillagok - Kék csillag - Spirálgalaxis - Kék óriáscsillag - Új adatok fekete lyukról -

          Kék szuperóriás - Egy száguldó csillag sokkhatása - Kék szuperóriás - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

          Kék szín - Távolságrekorder galaxis - Kék vándor - Gömbhalmazban vándorló csillagok - Kék vándor - Újjászülető csillagok -

Kékeltolódás - Doppler-effektus

Kékes árnyalatú galaxisok - Ősi kis galaxisok -

Keleten és Nyugaton - Szentháromság

Kelet-Mongólia - Teilhard -

Kelvin-Planck-féle megfogalmazás - Termodinamika -

Kelvin-skála - Hőmérséklet

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,,  (-sora)         

Kemence csillagkép - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Kemény röntgensugárzás - Röntgensugárzás -

Kémiai elemek - Atomtáblázat, atomtömeg - Kémiai elemek - Elem - Kémiai elemek - Keveredő elemek - Kémiai elemek gyakorisága - Nukleoszintézis -

          Kémiai erőtér - Erőtér - Kémiai jelanyag - Baktériumok társadalma - Kémiai kötés - Kémiai kötés - Elektron - Kémiai összetétel - Keveredő elemek -

          Kémiai reakciók - Molekulák ultragyors viselkedése - Kémiai összetétel - Csillag - Kémiai összetétel - Száraz exobolygó - Kémiai osztályozás - Vasmeteorit -

          Kémiai potenciál - Kémiai sugár - Ultraviola sugárzás - Kémiai tulajdonságok - Ólom - Kémiai tulajdonságok - Oxigén - Kémiai vegyület - Vegyület -

Kén-dioxid - Egy üstökös illata, Rosetta - Kén-dioxid - Veszélyes merülés -

Kentaurok - Naprendszer - Kentaurok osztálya - Gyűrűs kisbolygó -

Kényszererő - Erőtér -

Képesség - Fejlődés-evolúcio -

Képlékenység - Földköpeny - Képlékenység - Szilárd halmazállapot -

Kepler-444 - Ősi bolygórendszer -

Kepler-452b - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Kepler-misszió - Földfivér (Kepler exobolygója) -

Képzetes idő - Anyag, tér, idő - Képzetes idő - Einstein álma -

Kéreg  - Egyed Föld tágulási elmélete - Kéreg - Föld szerkezete - Kéreg - Hold geológiája - Kéreg - Kontinensek - Kéreg - Litoszféra -

Keresés - Természettörvény

Keresztény jelenség - Teilhard értékelése -

Keresztény szolidaritás - Magyar koptok -

Keresztényellenesség - Márfi interju -

Kereszténység - Balog interjú - Kereszténység - Szentháromság -

Keresztes békeháború - Globális migráció -

Keringés  - Föld -

Keringési idő - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Keringési sebesség - Sötét anyag -

Kerítés - Vasfüggöny a határon -

Kerogének - Metán és élet a Marson -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,,  (-sora)         

Kései K színképosztály - Vörös törpe - Kései M színképosztály - Vörös törpe -

Készülés a halálra - A püspök halála -

Két fiatal csillag összeütközése - Robbanásszerű csillagszületés -

Kétatomos molekulák - Gáz -

Kétcsomórendszer - Magas neutronpályák -

Kétirányúság - Kölcsönhatás -

Kétneutron-glóriás mag - Magas neutronpályák -

Kétszer is felfúvódott a Világegyetem?

Kettős - Gammasugárzó nóvák - Kettős fekete lyuk - Kettős fekete lyuk - Fekete lyuk rejtélye - Kettős planetáris köd - Planetáris köd -

          Kettős rendszer - Bepillantottak egy nóva szívébe - Kettős rendszer - Fellángoló szupernóva - Kettős rendszer - Furcsa párok -

          Kettős rendszer - Ősi csillagok robbanása - Kettős rendszer - Sebes csillag - Kettős rendszer - Szupernóvák2 - Kettős rendszer - Szupernóva-receptek (6) -

          Kettős rendszer - Szupernóva-receptek (8) - Kettős rendszer - Tejút röntgenforrása - Kettős rendszer - Törmelékfelhők -

          Kettős rendszer - Túl fényes szupernóvák - Kettős természet - Anyag, tér, idő - Kettős természet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

          Kettős természet - Proton szerkezete - Kettősség - Fény kettős természete felvételen - Kettősség - Kozmikus lelkiség 2. -

Kettőscsillag ----- Kettőscsillag - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Kettőscsillag - Hontalan szupernóvák - Kettős csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? -

          Kettőscsillag - Nóva - Kettőscsillag - Planetáris köd - Kettőscsillag (24 L) - Wikipedia kategóriák -

Keveredő elemek

Keverék - Vegyület - Keverékelemek - Atomtömeg - Keverékelemek - Elemek -

Kezdet - Anyagvilág - Kezdet - Ősrobbanás előtt - Kezdet - Univerzum születésének elmélete -

Kezdeti csírák - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

Kialakulás - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Kialakulóban lévő bolygórendszer - Beta Pictoris óriásbolygója -

KIC 1255 b kőzetbolygó - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Kicsi, de erőteljes mikrokvazár

Kiderült, mik lehetnek a Jupiter holdjának sötét foltjai

Kiégett törpecsillag - Sötét anyag (égi nyomok) -

Kiegyenlítődés - Hőmozgás - Kiegyenlítődő mennyiség - Mennyiség -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kifagyás - Inflálódás -

Kifagyási folyamat - Nehézion-ütköztető -

Kígyótartó csillagkép - Exobolygó vízgőzzel -

Kijelentés - János evangélium bevezetés - Kijelentés (kinyilatkozás) - Memra (Ige - Isten szava) - Kijelentő (Sekináh) - János Logosza -

Kilencedik bolygó

Kilökődés - Fekete lyuk gömbhalmazban - Kilökődés - Fotoelektromos hatás - Kilökődés - Szökevény galaxisok -

Kína - Teilhard -

Kinderfresser Sterne

Kinetikus energia - Mozgási energia -

Kinyilatkoztatás - Hit fogalma -

Kipusztulás - Falakat építő civilizáció - Kipusztulás - Szelídség evolúciós zsákutca? - Kipusztulás - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai -

Királis aszimmetria - Szuperhúrok és mindenség - Királis perturbációszámítás - Kvark - Királis szimmetria - Kvantum-színdinamika - Királis szimetria - Kvark -

          Királis test - Merev test - Királis zsákmodell - Erős kölcsönhatás - Kiralitás - Szimmetria -

Királyok könyve - Szentírási idézetek -

Kis csillaghalmazok - Szökevény galaxisok -

Kis égitestek - Törmelékfelhők -

Kis galaxisok - Ősi kis galaxisok -

Kis Magellán-felhő - Tejútrendszer -

Kis naprendszer - Gázbolygók, óriásbolygók -

Kis sebességű öv - Földköpeny -

Kisbolygó - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Kisbolygó - Bolygócsírák - Kisbolygó - Gyűrűs kisbolygó - Kisbolygó - Kondritok - Kisbolygó - Vasmeteorit -

          Kisb. kutatás - Magyar kisbolygók - Kisbolygóövezet - Ceres fényes foltjai - Kisbolygóöv - Égi Segner-kerék - Kisbolygóöv - Naprendszer -

          Kisbolygóöv - Naprendszer mása - Kisb. széthullása -

Kisebbségek - Lányi a bevándorlókról -

Kísérő - Furcsa párok -

Kísérőgalaxis - Sötét anyag Galaxisunk körül - Kísérő galaxis - Sötét anyag a Tejútrendszerben -

Kiszabaduló gázok - Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél -

Kiszabaduló illékony anyagok - Egy üstökös illata, Rosetta -

Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kitaszítás - Hontalan szupernóvák -

Kiterjedés - Dimenzió -

Kiterjedt objektumok - Égitestek a NET-en -

Kiterjedt valószínűségi objektum - Elektronhéj -

Kitörés - Fekete lyuk éhkoppon - Kitörés - Törpenóva rejtélye - Kitört a SWAN üstökös -

Kiválasztófehérjék - Minőség-ellenörzés a sejtben -

Kivándorlás - Globális migráció -

Kivonulás könyve - Szentírási idézetek -

Kizárási elv - Bozon - Kizárási elv - Pauli-elv - Kizárási elv - Szuperhúrok és mindenség -

Kizsákmányolás - Globális migráció -

Klasszikus eszközök\tulajdonságok - Koppenhágai értelmezés -

Klasszikus mechanika - Mechanika -

Klasszikus nóva - Bepillantottak egy nóva szívébe -

Klasszikus nóva - Nóva -

Klasszikus termodinamika - Termodinamika -

Klasszikus térelmélet - Térelmélet -

Klein-palack - Möbius-szalag -

Klímaváltozás - Csányi interjú - Klímaváltozás - Hawking figyelmeztetése - Klímaváltozás - Lányi a bevándorlókról - Klímaváltozás - Marsi légkör - napszél -

Klór - Ásványi anyagok -

Klorofill bioszintézis - Vas -

KM-mátrix - Izospin -

Kő szerszám - Dmanizi koponyák - Kő-vasmeteorit - Kondritok -

Kobajasi–Maszkava-mátrix - Izospin -

Kobalt ----- Kobalt - Ásványi anyagok -

Kockarács - Vas -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Köd - Gáz - Köd - Hiányzó víz exobolygón -

Ködök létrejötte - Ősrobbanás

Kölcsönhatás - Kölcsönhatás - Antiprotonok kölcsönhatása (ang.) - Kölcsönhatás - Anyag szerkezete - Kölcsönhatás - Csillagközi anyag fizikája -

          Kölcsönhatás - Egyesítő elméletek - Kölcsönhatás - Fenntartható fejlődés - Kölcsönhatás - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Kölcsönhatás - Izospin -

          Kölcsönhatás - Részecskefizika - Kölcsönhatás - Schrödinger-egyenlet - Kölcsönhatás a sötét anyag és energia közt - Világegyetem sötét jövője -

          Kölcsönhatás közvetítő  - W- és Z-bozon -

Kollaboráció - Gravitációs hullám-trófea -

Kollektív magatartási formák - Migráció tömeglélektana -

Kolligációs kötés - Kémiai kötés -

Kollízió - Litoszféra -

Kóma - Alkoholgőz üstökösből - Kóma - Kitört a SWAN üstökös - Kóma - Oxigén a Csurin - Kóma - Üstökös a Marsnál -

Kőmeteorit - Kőmeteorit - Kondritok - Kőmeteorit - Meteorit - Kőmeteorit - Vasmeteorit -

Kommunikáció - Baktériumok társadalma - Kommunikáció - Kölcsönhatás -

Kompakt csillaghalmaz - Szupermasszív fekete lyuk - Kompakt csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem -

          Kompakt objektum - Barna törpe - Kompakt objektum - Sötét anyag -

Kompenzáció törvény - Teilhard - Kompenzáció törvénye - Teilhard -

Komplementaritás elve - Bohr -

Komplementer elv - Koppenhágai értelmezés -

Komplexitás–tudat törvény - Teilhard értékelése -

Kompressziós potenciál - Erőtér -

Kommunikáció - Agy mikroanatómiája - Kommunikáció - Csecsemők és a beszéd - Kommunikáció - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Koncentráció-különbségek - Hőmozgás -

Kondenzált állapot - Halmazállapot -

Kondrit ----- Kondrit - Ceres fényes foltjai - Kondrit  - Földmag - Kondrit - Kőmeteoritok - Kondrit - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről -

          Kondritos meteorit - Protoplanetáris korong -

Kondrulok - Kőmeteoritok -

Kondrum - Kondritok - Kondrum - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről - Kondrumszemcsék - Protoplanetáris korong -

Konfliktusok - Világ megjelenése bennünk - Konfliktuszóna - Globális migráció -

Konfuciánus értékek - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Könnyű elemek szintézise

Könnyű részecskék - Sötét anyag (földi kísérletek) -

Konstruktív szegély - Földfelszín -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kontinensek ----- Kontinensek  - Föld -

Kontinensvándorlás - Földfelszín - Kontinensvándorlás - Kontinensek - Kontinensvándorlás - Litoszféra - Kontinensvándorlás - Táguló Föld -

Kontinentális kéreg - Földkéreg -

Kontinentális területek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Kontinuitási egyenlet - Folyadékok és gázok -

Konvekció ----- Konvekció - Protocsillag - Konvekciós cellák - Földköpeny - Konvekciós cellák - Litoszféra - Konvekciós zóna - Nap -

Konvektív - Barna törpe - Konvektív zóna - Nap szerkezete -

Konvergens szegély - Földfelszín - Konvergens szegély - Litoszféra -

Konzervatív erő - Erő - Konzervatív erő - Erőtér -

Konzervatív szegély - Földfelszín -

Kooperáció - Baktériumok társadalma -

Koordináta-rendszer - Speciális relativitáselmélet - Koordináta-rendszer - Szuperhúrok és mindenség -

Köpeny  - Egyed Föld tágulási elmélete - Köpeny - Föld szerkezete - Köpeny - Földköpeny - Köpeny - Hold geológiája - Köpeny - Litoszféra -

Kopernikuszi-kor - Hold -

Koppenhágai értelmezés ----- Koppenhágai interpretáció - Bohr -

Kopt - Magyar koptok -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Koraérettnek tűnő szupernóva - Hontalan szupernóvák -

Korai csillag

Korai Világegyetem - Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben - Korai Világegyetem - Galaktikus csillaggyár -

          Korai Világegyetem - Galaxishalmazok korai előfutárai - Korai Világegyetem - sok vízzel

Köralakú pálya - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Korán - Boulad-interju - Korán - Iszlám érdemek és korlátok - Korán - Márfi interju -

Köráram - Mágneses mező -

Körbejáró csillagok galaxisban

Körfolyamat - Fenntartható fejlődés - Körfolyamat - Termodinamika második főtétele -

Körfolyamattá alakítás - Fenntartható fejlődés -

Korintusi levél - Szentírási idézetek -

Kormeghatározás - Izotópos kormeghatározás - Kormeghatározás - Radioaktivitás - Kormeghatározás - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai -

Környezet - Világ megjelenése bennünk -

Környezet elhasználódása - Fenntartható fejlődés - Környezeti feltételek - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Környezetvédelem - Fejlődés

Környezeti tényezők - Fejlődés-evolúcio -

Környezetszennyezés - Lányi a bevándorlókról -

Kórokozók - Ultraviola sugárzás -

Korona - Nap - Korona - Nap szerkezete - Koronaanyag kidobódás - Flerek veszélyei - Korona-anyagkidobódás - Nap szerkezete -

          Koronagráf - Nap szerkezete - Koronakidobódás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Koronalyuk - Nap szerkezete -

Korong - Naprendszer mása - Korong - Spirálgalaxis -

Koronális gáz  - Csillagközi anyag -

Korrelációk - Fekete lyuk és az információ -

Korstruktúra - Demografie der Milchstraße -

Korszakok - Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása

Korszellem - Kozmikus lelkiség 2. -

Körülsáncolt síkságok - Hold geológiája -

Kórusok  - Madárdal a Világűrből -

Kosmischer Fernblick und Dunkle Energie -

Kötési energia - Atommag világa - Kötési energia - Fúzió a Világegyetemben - Kötési energia - Proton-neutron rendszer - Kötési energia - Yukawa potenciálhegye -

Kötődés - Férgekről tudni érdemes -

Kötött állapotok - Erős kölcsönhatás - Kötött állapot - Részecskefizika -

Kovalens kötés - Atom - Kovalens kötés - Elektronhéj - Kovalens kötés - Kémiai kötés - Kovalens kötés - Kristályrácsok - Kovalens kötés - Molekulák -

Kovalens rádiuszok - Atomtábla -

Kovásztalan kenyerek ünnepe - Pészah -

Követés - Hit fogalma -

Következő pólusátfordulás -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Közegellenállás - Folyadékok és gázok -

Közegészségügy - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Közeli csillagok listája - Wikipedia asztrofizikai lapok - Közeli fényes csillagok listája - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Közeli-infravörös (NIR) tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Közép-infravörös tartomány - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Közepes energiás gyorsítók - Nehézion-ütköztető -

Közepes méretű fekete lyuk  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Középpont - Univerzum közepe (ném.) - Középpontos kockarács - Vas -

Kőzetbolygó - Kőzetbolygó - Bolygók - Kőzetbolygó - Bolygópályák - Kőzetbolygó - Exobolygók ásványai - Kőzetbolygó - Földfivér (Kepler exobolygója) -

          Kőzetbolygók - Földkeletkezés - Kőzetbolygó - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? - Kőzetbolygó - Naprendszer -

          Kőzetbolygók összetétele - Porból lett - porrá lesz exobolygó - Kőzetbolygó - Ősi bolygórendszer -

Kőzetek  - Egyed Föld tágulási elmélete - Kőzetek - Gázbolygók, óriásbolygók - Kőzetek - Kontinensek -

Kőzetlemez - Litoszféra - Kőzetmag - Ősi bolygórendszer - Kőzetobjektumok - Távoli bolygó haláltánca

Közgazdaságtan - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Közlekedőedények - Folyadékok és gázok -

Kozmikus állandó - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Kozmikus cenzúra - Szingularitás

Kozmikus háttérsugárzás - Antirészecske - Kozmikus háttérsugárzás - Anyag, tér, idő - Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Csillagok születése később -

          Kozmikus háttérsugárzás - Fotongáz - Kozmikus háttérsugárzás - Gravitációs hullámok nyomai - Kozmikus háttérsugárzás - Mi jöhet Einstein után? -

          Kozmikus háttérsugárzás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

          Kozmikus háttérsugárzás (CMB) - Sötétség korszaka - Kozmikus háttérsugárzás - Standard Modell Alapok -

          Kozmikus háttérsugárzás - Univerzum születésének elmélete - Kozmikus háttérsugárzás - Világegyetem kívülről

          Kozmikus háttérsugárzás - Vöröseltolódás - Kozmikus háttérsugárzás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Kozmikus háttérsugárzás felhasító hatása - Nukleoszintézis - Kozmikus háttérsugárzás fluktuációja - Sötét anyag -

Kozmikus illúzió volt két exobolygó - Kozmikus infláció - Ősrobbanás - Kozmikus lelkiség 1. - Kozmikus lelkiség 2. - Kozmikus lelkiség 3. -

          Kozmikus lelkiség 4. - Kozmikus mágneses mezők - Hiányzó antianyag - Kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás - Einstein után -

          Kozmikus pókháló - Kozmikus porszemcsék - Szerves molekulák az űrben - Kozmikus robbanás - Kozmikus sötét korszak - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Kozmikus sugárzás - Anyag eredete - Kozmikus sugárzás  - Csillagközi anyag - Kozmikus sugárzás - Neutronsugárzás - Kozmikus sugárzás - Neutrínódetektorok -

          Kozmikus sugárzás - Pion - Kozmikus sugárzás - Radioaktivitás - Kozmikus sugárzás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Kozmikus távolságlétra - Einstein után -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kozmogenezis - Teilhard értékelése -

Kozmogónia - Párhuzam: Genezis és Tudomány -

Kozmológia - Kozmológia - Barion - Kozmológia standard modellje - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

Kozmológiai állandó - Einstein álma - Kozmológiai állandó - Einstein után - Kozmológiai állandó - Hubble - Kozmológiai állandó - Sötét energia - kaméleonvadászat -

          Kozmológiai állandó - Sötét energia keresése - Kozmológiai állandó - Szupernóvák (7. Meteor) - Kozmológiai elv - Anyag, tér, idő -

          Kozmológiai elv  - Interjú Balázs Lajossal - Kozmológiai infláció - Einstein után - Kozmológiai modell - Kozmikus pókháló -

          Kozmológiai modell - Világegyetem sötét jövője - Kozmológiai standard modell - Standard Modell -

Kozmológusok Istene - Antropikus elv világmodelljei -

Kozmosz - Teilhard értékelése -

Közös nyelv - Baktériumok társadalma - Közös ős - Ősi szuperorganizmus - Közös struktúrák - Ősi szuperorganizmus -

Közösség - Baktériumok társadalma - Közösség - Balog interjú - Közösség - Csányi interjú - Közösség - Kozmikus lelkiség 4. - Közösség - Migráció tömeglélektana -

Központi dudor - Hipersebességgel menekülő csillagok - Központi dudor - Spirálgalaxis - Központi dudor - Szupermasszív fekete lyuk -

          Központi dudor - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Köz-szabadság/-jó - Lányi a bevándorlókról -

Közvélemény - Világ megjelenése bennünk -

Közvetítő részecskék hatása  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Közvetítő közeg - Éterelmélet -

Kráter - Ceres fényes foltjai - Kráter - Hold geológiája - Kráter - Iker becsapódási kráterek -

Kreacionizmus - Tudomány és Isten -

Kristály - Gerjesztés - Kristály - Vas -

Kristályos folyadékok - Halmazállapot -

Kristályosodás - Halmazállapot -

Kristályrácsok

Krisztocentrikus - Fejlődésképünk -

Kritikus állapot - Gőz -

Kritikus hőmérséklet - Csillag élet, napméretű csillagok - Kritikus hőmérséklet - Halmazállapot - Kritikus hőmérséklet - Ideális gáz -

Kritikus sűrűség - Sötét energia - Kritikus sűrűség - Világegyetem kívülről -

Króm - Ásványi anyagok -

Kromatinszerkezet - DNS-hibák és javításuk -

Kromoszféra - Nap - Kromoszféra - Nap szerkezete -

Kromoszóma - DNS-hibák és javításuk -

Kronón - Időrészecske

Kszi hiperon - Hiperon -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kuiper-öv - Bolygók - Kuiper-öv - Gázbolygók, óriásbolygók - Kuiper-öv - Gyűrűs kisbolygó - Kuiper-öv - Kilencedik bolygó - Kuiper-öv - MWC 480 csillag -

          Kuiper-öv - Naprendszer - Kuiper-öv - Naprendszer mása - Kuiper-öv - Szupernóva-receptek (6) - Kuiper-öv - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 -

Küllők - Gázbolygók, óriásbolygók -

Küllős spirálgalaxis: Csillagontó galaxisok - Küllős spirálg.: Tejútrendszer - Küllős spirálg.: Galaxisok osztályozása - Küllős spirálg.: Spirálgalaxis -

Különös exobolygó

Különleges páros (Gaia14aae)

Külső bolygó - Óriásbolygó - Külső burok - Rosetta formálódása -

Kultúra - Csányi interjú - Kultúra - Eltérő kultúra, eltérő értékek - Kultúra - Lányi a bevándorlókról -

Kulturális világ - Fejlődés-evolúcio -

Külső mag - Föld szerkezete - Külső mag - Földkeletkezés - Külső mag - Földköpeny - Külső mag  - Földmag - Külső mag - Hold geológiája -

Küszöbenergia - Szuperhúrok és mindenség -

Kutatás - Természettörvény

Kvantálás - Kvantummechanika -

Kvantitatív megértés - Fizika -

Kvantum - Einstein álma - Kvantum - Kvantummechanika -

Kvantum-gravitációs-hab -

Kvantum-elektrodinamika (QED) - Alapvető kölcsönhatások - Kvantum-elektrodinamika - Egyesítő elméletek - Kvantum-elektrodinamika - g-faktor -

          Kvantum-elektrodinamika - Szuperhúrok és mindenség -

Kvantum-korreláció - Kvantummechanika -

Kvantum-színdinamika - Kvantum-színdinamika (QCD) - Alapvető kölcsönhatások - Kvantum-színdinamika - Egyesítő elméletek -

          Kvantum-színdinamika - Proton szerkezete -

Kvantumállapot - Fermion - Kvantumállapot - Statisztikus fizika -

Kvantumelektrodinamika - Kvantum-elektrogyenge elmélet - Szuperhúrok és mindenség - Kvantum-kromodinamika - Szuperhúrok és mindenség -

Kvantumelmélet - Anyag, tér, idő - Kvantumelmélet és Fizika

Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) - Kvantumfizika - Fényelnyelő gyűrű - Kvantumfizikai bizonytalanság - Fizika ellentmondásai -

          Kvantumfizikai vákuum - Anyag, tér, idő - Kvantumfluktuáció - Világegyetem kívülről -

Kvantumgravitáció - Kvantumgravitációs elmélet - Fizika ellentmondásai - Kvantumgravitációs elmélet - Űrhajós hull fekete lyukba -

Kvantumhab - Szuperhúrok és mindenség - Kvantumkódolás - Einstein után -

Kvantummechanika - Kvantummechanika - Einstein álma - Kvantummech.: Fizika ellentmondásai - Kvantummech.: Koppenhágai értelmezés -

          Kvantummech.: Mechanika - Kvantummechanika - Szuperhúrok és mindenség -

Kvantummechanikai alagúteffektus - Anyag eredete - Kvantummechanikai állapot -

Kvantummező - Higgs-bozon - Kvantummező - Kvantumelektrodinamika - Kvantummező-elmélet - Fizika ellentmondásai -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       K, kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-, L,  (-sora)         

Kvantumos fekete lyuk - Mi jöhet Einstein után? -

Kvantumos gravitációs mező  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Kvantumos gravitációs mező - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Kvantumösszefonódás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Kvantumpára - Szuperhúrok és mindenség -

Kvantumszám ----- Kvantumszám - Elektromos töltés - Kvantumszám - Elektronhéj

Kvantumszámítógép - Einstein után - Kvantumszámítógép - Fény kettős természete felvételen -

Kvantumszíndinamika: Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Kvantumszíndin.: Kvantumtérelmélet - Kvantumszíndin.: Kvark -

Kvantumtér - Kvantumelektrodinamika - Kvantumtér - Szuperhúrok és mindenség - Kvantumtérelmélet - Kvantumtérelmélet - Graviton -

          Kvantumtérelmélet - Kvantummechanika - Kvantumtérelmélet - Kvantumszám - Kvantumtérelmélet - Térelmélet - Kvantumtérelmélet - Standard Modell -

          Kvantumtérelméletek - Standard Modellen túl - Kvantumtérelmélet - Világelmélet -

Kvark - Kvark: Alapvető kölcsönhatások: Kvark - Anyag szerkezete - Kvark - Első gluonlabda - Kvark: Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató -

          Kvark.: Fermion - Kvark.: Gluon - Kvark - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Kvark.: Hadron - Kvark: Hiperon - Kvark: Izospin -

          Kvark - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Kvark: Mezon - Kvark: Proton, neutron tömegkülönbség - Kvark - Proton szerkezete -

          Kvark: Standard Modell - Kvark - Standard Modellen túl - Kvark - Szuperhúrok és mindenség - Kvark: W- és Z-bozon -

Kvark-gluon plazma - Kvark-gluon plazma - Kvark - Kvark-gluon plazma - Kvark időszak - Kvark-gluon plazma - Kvantum-színdinamika -

          Kvark-gluon plazma - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél - Kvark-gluon plazma - Nehézion-fizika -

          Kvark-gluon plazma - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Kvark-gluon plazma keresése - Nehézion-ütköztető -

Kvark-időszak - Kvark-időszak - Ősrobbanás - Kvark-korszak - Ősrobbanás grafikusan - Kvark kutatás - Kvark tömege - Kvark -

Kvarkanyag - Kvark -

Kvarkbezárás - Erős kölcsönhatás - Kvarkbezárás - Gluon - Kvarkbezárás - Hadron - Kvarkbezárás - Kvantum-színdinamika - Kvarkbezárás - Kvark -

          Kvarkbezárás félklasszikus modellje - Kvark kutatás -

Kvarkcsillag - Kvarkcsillag - Pauli-elv - Kvarkcsillag - Kvark - Kvarkcsillag - Sötét anyag - Kvarkhalmaz - Fekete lyuk -

Kvarkíz - Standard Modell - Kvarkleves - Kvark időszak - Kvarkleves - Kvark-gluon plazma - Kvarkmodell - Hadron - Kvarkmodell - Kvark -

Kvarkónium - Kvark - Kvarkszínek - Kvark - Kvarktenger - A proton szerkezete - Kvarktömeg - Kvark -

Kvazár - Kvazár - Antianyag - Megoldódó rejtély - Kvazár - Fekete lyuk éhkoppon - Kvazár - Gravitációs Faraday-effektus - Kvazár - Kettős fekete lyuk -

          Kvazár - Kozmikus pókháló - Kvazár - Neutroncsillag - Kvazár  - Ősgalaxis - Kvazár - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról -

          Kvazár fényessége - Összeolvadó fekete lyukak - Kvazár forgástengelye - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

          Kvazár-korszak - Galaxisok osztályozása - Kvazár látóvonala - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Kvázikristály - Meteorit -

Kvintesszencia - Sötét energia -

K     ------------------------------------------------------------------------------------------       kem-, kes-, kif-, kit-, kod-, kont-, kor-, koze-, kozmo-, kul-, kvantumo-  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

L,Ly - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                       <<<

-----------------------------------------------------------------

L     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       leg-, lep-, log- (-sora)         

La Niña - Óceánok -

Lagrange-féle librációs pontok - Erőtér - Lagrange-függvény - Kvantum-színdinamika - Lagrange-függvény - Spontán szimmetriasértés -

          Lagrange-függvény - Standard Modell - Lagrange-pont - Szupernóvák (7. Meteor) -

Lágy gamma-ismétlő - Magnetár -

Lágy röntgensugárzás - Röntgensugárzás -

Lakhatás körülmények - Bevándorlók EU-s integrációja -

Lakható övezet - Kőzetbolygók - Lakható övezet - Ősi bolygórendszer - Lakható övezet - Zwei Erdzwillinge verschwinden, Gliese581 -

          Lakhatóság - Nem elég a lakható zónában lenni -

Lambda-barion - Barion - Lambda-probléma - Térgeometria - Lambda hideg sötét anyag - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Lambda hiperon - Hiperon -

Lambda-CDM modell - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Lambda-CDM modell - Sötét energia -

Lánchegységek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Landau-pólus - Standard Modellen túl -

Landé-féle g-faktor - Landé-féle g-faktor - Elektron

Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Lányi a bevándorlókról -

Lapok - Csillagközi anyag fizikája -

Lapos térgeometria --- Laposság probléma - Standard Modell - Laposság probléma - Térgeometria - Lapossági feltevés - Könnyű elemek szintézise -

Lapultság - Galaxisok osztályozása -

Large Hadron Collider (LHC) - Nagy Hadron Ütköztető -

Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO)  - Gravitációs hullámok: Dr. Raffai Péter megjegyzései -

Lassú kihűlés - Táguló Föld -

Lassulás - Veszélyes merülés -

Lassulva tágulás - Sötét energiára kaméleonvadászat -

Láthatatlan energia - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

Láthatatlan tömeg - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

Látható (Sekináh) - János Logosza -

Látható fény - Elektromágneses spektrum - Látható fény - Szinkrotronsugárzás - Látható fény - Ultraviola sugárzás -

Látható megnyilatkozás - János evangélium bevezetés - Látható megjelenítés - Memra (Ige - Isten szava) - Látható szektor - Szuperszimmetriák -

Látszólagos fényesség - Szupernóva-receptek (6) -

Laurázsia - Kontinensek -

LBV Fényes kék változók - Eddington-határ -

LCG detektor - Nagy Hadron Ütköztető -

Le kvark = Down kvark -

Leányelem - Radioaktív bomlási sor - Leányelem - Radioaktivitás -

Leáramlás - Konvekció -

Lebontás - Sejtszintű nagytakarítás -

Lecsatolódás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Lecsatolódás - Nehézion-fizika -

L     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       L,  leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

Légáramlás - Konvekció -

Legelső csillagok halála - Ősi csillagok robbanása -

Legfényesebb galaxis

Legfontosabb radioaktív atommagok

Leghatalmasabb naprendszer

Legidősebb csillagok - Tejútrendszer legöregebb csillagai -

Legkisebb hatás elve - Kölcsönhatás -

Legkisebb szupermassziv fekete lyuk

Legkönnyebb exobolygó? -

Légkör - Légkör - Exobolygó légkörök világa - Légkör  - Föld - Légkör - Földkeletkezés - Légkör - Hiányzó víz exobolygón - Légkör - Hold geológiája -

          Légkör - Jupiter - Légkör - Kőzetbolygók - Légkör - Mars - Légkör - Marsi légkör - napszél - Légkör - Nap szerkezete - Légkör - Nem elég a lakható zónában lenni

          Légkör - Neptunusz - Légkör - Oxigén - Légkör - Szerves molekulák a Titánon - Légkör - Újjászülető csillagok - Légkör - Vénusz - Légkör - Veszélyes merülés -

Legkorábbi csillag

"Legközelebbi" kerek szám - Nagyságrend -

Legnagyobb feketelyuk - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Légnemű állapot - Halmazállapot -

Légörvény - Veszélyes merülés -

Legősibb galaxisok - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Legtávolabbi galaxis - Távolságrekorder galaxis -

Lehmann-felület  - Egyed Föld tágulási elmélete - Lehmann-felület  - Földmag -

Leírás - Ősrobbanás

Lélek - Anyag, tér, idő - Lélek - Freund Istenről - Lélek - Kozmikus lelkiség 1. - Lélek - Kozmikus lelkiség 2. - Lélek - Kozmikus lelkiség 3. -

          Lélek - Kozmikus lelkiség 4. - Léleknyugtató szerep - Hit a tudományban - Lélekvilágom -

Lelőhelyek - Hélium -

Lelökődött gázfelhő - Planetáris köd -

Lemaitre ----- Lemaître, Georges Henri Joseph Édouard ----- Lemaitre - Tudósokról röviden -

Lemaradás - Ismeretlen erők-sötét anyag -

Lemeztektonika - Földfelszín - Lemeztektonika - Kontinensek - Lemeztektonika - Litoszféra - Lemeztektonika - Táguló Föld -

Lencsehatás - Anyag, tér, idő - Lencsehatás - Exohold-jelölt? -

Lendület ----- Lendületmegmaradás törvénye - Lendület - Lendületmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel

Lentikuláris galaxis - Galaxisok osztályozása -

Lenz-törvény - Mágneses mező -

L     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       L,  leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

Lenz-törvény - Maxwell-egyenletek -

LEP: Nagy Elektron-Pozitron ütköztető - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Leptogenezis - Barion - Leptokvarkok - Standard Modellen túl -

Lepton - Lepton - Alapvető kölcsönhatások - Lepton - Anyag szerkezete - Lepton - Elektron - Lepton - Standard Modell - Lepton - Standard Modellen túl -

          Lepton időszak - Lepton-időszak - Ősrobbanás - Lepton korszak - Ősrobbanás grafikusan - Leptoníz - Standard Modell -

          Leptonszám - Részecskefizika - Leptonszám - Tau-lepton - Leptonszám megmaradásának törvénye - Megmaradási tétel

Leszállás - Rosetta und Philae: Landung -

 

Leszállóág - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) -

Lét - Kozmikus lelkiség 3. -

Létbizonytalanság - Világ megjelenése bennünk -

Létezés ----- Létezés - Természettörvény

Levegő - Légkör - Levegő nyomás - Folyadékok és gázok -

Lézer - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Lézerimpulzus - Molekulák ultragyors viselkedése -

Lexikon Istenről -

Levél - Einstein levele Lieserlnek -

LHC-Nagy Hadronütköztető - Hiányzó antianyag - LHC-Nagy Hadronütköztető - Űrhajós hull fekete lyukba - LHC Computing Grid detektor - Nagy Hadron Ütköztető -

          LHC (Large Hadron Collider) Nagy hadron-ütköztető - Sötét anyag (földi kísérletek) - LHC detektor - Nagy Hadron Ütköztető - LHC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

          LHCb-kísérlet - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Liberalizmus - Menekültek háborúja -

Libra csillagkép - Kozmikus illúzió volt két exobolygó -

Libráció  - Föld - Libráció - Hold - Libráció - Mimas jégkérge alatt -

Librációs pontok - Erőtér -

Lie-csoportok - Standard Modell -

Lieserl - Einstein levele Lieserlnek -

LIGO-detektor - Gravitációs hullám-trófea - LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)  - Gravitációs hullámok: Dr. Raffai Péter megjegyzései -

Likvidusz hőmérséklet - Halmazállapot -

Lineáris gyorsító - Szinkrotron -

Lineáris mozgási momentum - Lendület -

Lítium

Lítiumteszt - Barna törpe -

Litoszféra ----- Litoszféra - Föld szerkezete - Litoszféra - Földkéreg - Litoszféra - Földköpeny - Litoszféra - Litoszféra -

Lizin - DNS-hibák és javításuk -

Lizoszóma - Sejtszintű nagytakarítás -

LMC (Nagy Magellán Felhő) - Körbejáró csillagok galaxisban -

L     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       L, leg-, lep-, log-, M, (-sora)         

Logosz - János evangélium bevezetés - Logosz - Memra (Ige - Isten szava) -

Lóherecsomó - Möbius-szalag -

Lokális Galaxis-csoport - Tejútrendszer -

Lokális megmaradás - Megmaradási tételek

Lokális szimmetriatulajdonság - Részecskefizika -

Lökéshullám - Bepillantottak egy nóva szívébe - Lökéshullám  - Csillagközi anyag fizikája - Lökéshullám - Élet építőkövei-üstökösökkel -

          Lökéshullám - Kozmikus robbanás - Lökéshullám - Szupernóva-receptek (8) - Lökéshullám - Többgenerációs gömbhalmazok -

          Lökéshullám - Új szupernóva-modell - Lökéshullámfront - Bok-globulák - Lökéshullámfront - Nap szerkezete -

Loki - Sejt keletkezés (ném.) -

London-féle erők - Kémiai kötés - London-féle erők - Van der Waals erők -

Lorentz-erő - Elektromágneses mező - Lorentz-görbe - Breit–Wigner eloszlás - Lorentz-invariancia - Lorentz-invariancia: Hiányzó antianyag -

          Lorentz-invariancia: Megmaradási tétel - Lorentz-Fitzgerald kontrakció  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

          Lorentz-kontrakció - Szuperhúrok és mindenség - Lorentz-sokaságok: Differenciálgeometria - Lorentz-transzformáció - Lorentz-transzformáció - Idődilatáció -

          Lorentz-transzformáció - Térelmélet -

Lövedék-galaxishalmaz - Sötét anyag (égi nyomok) -

Lovejoy-üstökös - Alkoholgőz üstökösből -

LSB (kicsi felszíni fényességű galaxis) - Sötét anyag -

LUCA - Ősi szuperorganizmus -

Luminozitás: Csillag - Luminozitás: Hertzsprung–Russell diagram - Luminozitás: Hontalan szupernóvák - Luminozitás: Wikipedia asztrofizikai lapok -

Lyman-alfa sugárzás - Kozmikus pókháló

 L     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       leg-, lep-, log-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

M - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

M     --------------------------------------------------------------------------       magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-  (-sora)         

2MASS J2126–8140 bolygó - Leghatalmasabb naprendszer -

M60-UCD1 ultrakompakt törpegalaxis (UCD) - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

M81és M82 galaxis - Nagy medve galaxisainak fotója -

M83 galaxis - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

M83 galaxishalmaz - Galaxishalmazok

M87 galaxis - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

M101 spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

M-elmélet - Húrelmélet - M-elmélet - Szuperhúr - M-elmélet - Szuperhúrok és mindenség - M-elmélet - Tér

M-szigma függvény - Szupermasszív fekete lyuk - M-szigma kapcsolat - Spirálgalaxis -

M típusú aszteroida - Vasmeteorit -

MACHO (nagytömegű kompakt haloobjektum) - Sötét anyag - MACHO objektum - Sötét anyag (égi nyomok) -

Madárdal a Világűrből -

Mag - Egyed Föld tágulási elmélete - Mag - Föld pólusátfordulásáról - Mag - Galaxisok osztályozása - Mag - Gázbolygók, óriásbolygók - Mag - Gömbhalmaz -

          Mag - Gömbhalmazban vándorló csillagok - Mag - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Mag - Haló - Mag - Hold geológiája - Mag - Magas neutronpályák -

          Mag - Nap - Mag - Nap szerkezete - Mag - Proton szerkezete - Mag - Radioaktivitás - Mag - Szuperhúrok és mindenség - Mag - Tejútrendszer -

          Mag kicsomósodása - Óriáscsillagok képződése - Magbelső  - Egyed Föld tágulási elmélete - Mag kollapszusa - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Magas neutronpályák -

Magatartási formák - Migráció tömeglélektana -

Magellán-áram  - Csillagközi anyag - Magellán-áram - Gyors törpegalaxisok - Magellán-felhők - Gyors törpegalaxisok - Magellán-felhők - Sötét anyag Galaxisunk körül -

          Magellán-felhők - Többgenerációs gömbhalmazok - Magellán-galaxis - Tejútrendszer -

Magerő - Magerő - Anyag szerkezete - Magerő - Atommag - Magerő - Atommag világa - Magerő - Proton-neutron rendszer - Magerő - Yukawa potenciálhegye -

Magfizika - Magfizika felforgatása  Magfizika - Alagúthatás -

Magfúzió - Magfúzió - Annihiláció - Magfúzió - Bok-globulák - Magfúzió - Elemek - Magfúzió - Fúzió - Magfúzió - Gammasugárzó nóvák - Magfúzió - Nap -

          Magfúzió - Nap szerkezete - Magfúzió - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Magfúzió - Nóva - Magfúzió - Ősanyag - Magfúzió - Planetáris köd -

          Magfúzió - Protocsillag - Magfúzió - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Maghéj  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Mágikus számok - Atommag világa - Mágikus számok - Nukleoszintézis -

Magmaáramlás  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Magmodellek - Erős kölcsönhatás -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N, (-sora)         

Mágneses erőtér - Erőtér - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről - Mágneses fluxus megmaradása - Megmaradási tétel -

          Mágneses nyomaték - g-faktor - Mágneses tér - Egy száguldó csillag sokkhatása - Mágneses védőpajzs - Folyékony (sós)víz a Marson? -

          Mágneses indukció - Maxwell-egyenletek - Mágneses instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája- Mágneses iránytű - Következő pólusátfordulás -

Mágneses kvantumszám - Elektronszerkezet - Mágneses kvantumszám - Kvantumszám -

Mágneses mező - Mágneses mező - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Mágneses mező  - Föld - Mágneses mező - Ganymedes szerkezete -

          Mágneses mező - Hiányzó antianyag - Mágneses mező - Hold geológiája - Mágneses mező - Jupiter-képek - Mágneses mező - Planetáris köd -

          Mágneses neutrális határvonal - Flerek veszélyei - Mágneses pajzs - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -

          Mágneses pólusátfordulás - Föld pólusátfordulásáról - Mágneses „védőpajzs” - Kőzetbolygók - Mágneses sarok  - Föld mágneses mezeje -

Mágneses tér - Antianyag - Megoldódó rejtély - Mágneses tér - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere - Mágneses tér - Csillag - Mágneses tér  - Csillagközi anyag -

          Mágneses tér  - Csillagközi anyag fizikája - Mágneses tér - Első csillagokat imitál egy gammakitörés - Mágneses tér - Marsi légkör - napszél -

          Mágneses tér - Merkúr - Mágneses tér - Új szupernóva-modell - Mágneses tér - Uránusz - Mágnesesség - Szuperhúrok és mindenség -

Mágneses tükör

Mágneses zavarok - Nap -

Magnetár - Magnetár - Fekete lyuk - Magnetár - Fekete lyuk - Magnetár - Neutroncsillag - Magnetár - Szupernóva - Magnetár - Szupernóva-receptek (8) -

Magnetohidrodinamika - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Magnetoszféra - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -Magnetoszféra - Flerek veszélyei -  Magnetoszféra  - Föld mágneses mezeje -

          Magnetoszféra - Jupiter - Magnetoszféra - Madárdal a Világűrből - Magnetoszféra - Nap mágneses pólusváltozása -

Magnézium - Ásványi anyagok - Magnézium-klorát - Vízfolyás a Marson - Magnézium-oxid - Exobolygók ásványai - Magnézium-perklorát - Vízfolyás a Marson -

          Magnézium-peroxid - Exobolygók ásványai - Magnézium-szulfát - Ceres fényes foltjai - Magnéziumkoncentráció - Exobolygók ásványai -

Magnitúdó - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Magreakció - Antirészecske - Magreakciók - Neutronsugárzás -

Magyar - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság - Magyar kisbolygók - Magyar koptok - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Makemake - Bolygók - Makemake - Naprendszer -

Makroelemek - Ásványi anyagok -

Makroszkopikus egyenletek - Maxwell-egyenletek -

Makroszkopikus megközelítés - Magerő -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mangán - Ásványi anyagok -

Manhattan terv - Bohr -

Maradék magerő - Magerő -

Maradványsugárzás - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Mare terület - Hold geológiája -

Márfi interju -

Mariana-árok - Óceánok -

Mariner-10 űrszonda - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -

Márk evangéliuma - Szentírási idézetek -

Mars - Mars - Bolygók - Mars  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Mars - Curiosity a Sharpnal - Mars - Folyékony (sós)víz a Marson? -

          Mars - Kőzetbolygók - Mars - Metán és élet a Marson - Mars - Naprendszer - Mars - Óriásbolygó - Mars - Vízfolyás a Marson -

          Mars holdja - Phobos-Mars árapály - Marsi légkör - napszél - Marsjáró - Curiosity a Sharpnal -

Más civilizációk - Görbe Alex gondolatai -

Masconok - Hold geológiája -

Második család - Részecskecsaládok - Második család - Részecskefizika -

Második főtétel - Termodinamika -

Második generációs bolygók  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Második generációs csillagok - Szupernóvák -

Második hang - Hélium -

Második populációs csillagok - Hipersebességgel menekülő csillagok -

Második Törvénykönyv - Szentírási idézetek -

Másodlagos kötés - Kémiai kötés -

Masszív galaxis - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Máté evangéliuma - Szentírási idézetek -

Matematikai objektum - Antirészecske -

Matematikai modell - Fizika -

Matematikai struktúra - Struktúra -

Materialista szemlélet - Halál túlvilági túlélése -

Mátrix - Kondritok -

M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Maurizio Gasperini - Ősrobbanás előtt

Maxwell-Boltzmann eloszlás - Ideális gáz - Maxwell-egyenletek - Maxwell-egyenletek - Alapvető kölcsönhatások - Maxwell-egyenletek - Mágneses mező -

          Maxwell-egyenlet - Szuperhúrok és mindenség - Maxwell-elmélet - Egyesítő elméletek - Maxwell-féle elektrodinamika - Fizika ellentmondásai -

          Maxwell Montes - Vénusz -

Mechanika - Mechanika - Idő

Mechanikus világkép - Folyadékok és gázok -

Megaföld - Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) -

Mega-robbanás - Első generációs csillagmonstrum - Megaorganizmus - Ősi szuperorganizmus -

Megélhetés - Lányi a bevándorlókról -

Megértés - Kozmikus lelkiség 4. -

Megfelelési elv - Koppenhágai értelmezés -

Megismerés - Antropikus elv világmodelljei -

Megközelítő számítás - Perturbációszámítás -

Megmagyarázhatatlan robbanás -

Megmaradási tételek ----- Megmaradási tételek - Természettörvény - Megmaradási törvény - Anyag, tér, idő - Megmaradási törvény - Energiamegmaradás -

          Megmaradási törvény - Pozitív béta-bomlás - Megmaradó mennyiség - Szimmetria -

Megmentés (Sekináh) - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza - Megmentő - János evangélium bevezetés -

Megoldódott a G2 rejtélye? -

Megőrzött mágneses mező - Mágneses feljegyzések a Naprendszer születéséről -

Megosztás - Elektrosztatika

Megsemmisítés - Örmény genocídium - Megsemmisülés - Annihiláció -

Megtalálták a Nap testvérét -

Megtérés - Hit fogalma - Megtérés - Márfi interju -

Megújuló energiaforrások - Fenntartható fejlődés -

Megvilágosodás - Hit fogalma -

Megzavarhatóság - Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Méhsejtszerű elrendezés - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Mellékcsoportok - Periódusos rendszer -

Mellékkvantumszám - Kvantumszám, elektronszerkezet -

Mélyég-objektum - Csillagköd (nebula) -

Mélyen rugalmatlan szórás - Thomson-szórás -

Mélyfészkű rengések  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Mélyhűtött Repülő Csészealj -

Mélységi differenciális rotáció - Nap szerkezete -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Membrán - Szuperhúr - Membrán - Tér

Membránfehérjék - Minőség-ellenörzés a sejtben - Membránfehérjék - Ősi szuperorganizmus -

Memra - János evangélium bevezetés - Memra (Jelenlevő, Kijelentő, Látható, Megmentő, Szövetség-pecsét) - Ige, Isten szava, János Logosza -

Menedékkérő - Migráció tömeglélektana -

Menekült-kérdés/jog - Lányi a bevándorlókról -

Menekült - Csányi interjú - Menekült - Falakat építő civilizáció - Menekült - Globális migráció - Menekült - Vasfüggöny a határon - Menekültek háborúja -

Mengyelejev - Tudósokról röviden -

Mennyiség ----- Mennyiség - Fizikai mennyiség -

Mennyország - Halál túlvilági túlélése -

Mérce-elmélet - Mértékelmélet -

Meredek sziklafalak és mélyedések - Rosetta formálódása -

Mérés - Fizikai mennyiség - Mérés - Határozatlansági reláció - Mérés - Mennyiség -

Méret - Atommag - Méret - Dimenzió -

Méretek a Világegyetemben

Merev test

Meridionális cirkuláció - Nap szerkezete -

Merkúr ----- Merkúr mágneses tere ----- Merkur ütközés ----- Merkúr - Bolygók - Merkúr  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Merkúr - Kőzetbolygók -

          Merkúr - Naprendszer -

Mérleg csillagkép - Kozmikus illúzió volt két exobolygó -

Mérőszám-arány  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

Mérték - Szent Tamás a Törvényről -

Mértékbozon - Részecskefizika - Mértékbozon - Standard Modell - Mértékbozon  - W- és Z-bozon -

Mértékcsoport - Standard Modell -

Mértékegység - Dimenzió - Mértékegység - Fizikai mennyiség - Mértékegység - Mennyiség -

Mértékelmélet - Mértékelmélet - Hadron - Mértékelmélet - Kvark - Mértékelmélet - Részecskefizika - Mértékszimmetria - Szuperhúrok és mindenség -

Mértéktérelmélet - Kvantummechanika - Mértéktérelmélet - Kvantumtérelmélet - Mértéktérelmélet - Mértékelmélet -

Mértékinvariancia - Mértékelmélet - Mértékinvariáns - Standard Modell -

Mértékprobléma - Standard Modell -

Mértékszabadság - Kvark -

Mértékterek - Standard Modell -

Merülési manőver - Veszélyes merülés -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N, (-sora)         

Messenger űrszonda - 3,8 milliárd éves a Merkúr mágneses tere -

Messiási reménység - János evangélium bevezetés -

Messier 3 gömbhalmaz - Messier 13 gömbhalmaz - Messier 82  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Messier-katalógus - Gömbhalmaz -

Mesteregyenlet - Szuperhúrok és mindenség -

Mesterséges jelek - Gravitációs hullám-trófea -

Mesterséges kémiai elemek - Elemek - Mesterséges radionuklidok - Atommag

Metaanyag - Mágneses tükör -

Metafizika - Univerzum születésének elmélete -

Metamorf kőzet - Kontinensek -

Metán - Élet építőkövei-üstökösökkel - Metán - Gázbolygók, óriásbolygók - Metán és élet a Marson - Metánhó - Hegyvonulat a Titánon -

          Metánjég - Gázbolygók, óriásbolygók - Metánkoncentráció - Újszülött-Jupiter fényképe - Metántavak - Gázbolygók, óriásbolygók - Metántörpék - Barna törpe -

Metanol - Élet építőkövei-üstökösökkel - Metanol - Szerves molekulák az űrben -

Meteor - Meteorit -

Meteorhurrikán - Üstökös a Marsnál -

Meteorit - Meteorit - Kisbolygó széthullása - Meteorit - Kőmeteoritok - Meteorit - Kondritok - Meteorit - Vasmeteorit -

Meteorit-becsapódás - Iker becsapódási kráterek - Meteoritok hozták a foszfort  Meteoritok szerves vegyülete - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Meteoroid - Meteorit -

Meteorológia - Konvekció -

Meteorzápor - Régebbi a földi élet - Meteorzápor - Üstökös a Marsnál -

Metil-cianid - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők - Metil-cianid (CH,CN) - MWC 480 csillag -

Metis - Jupiter - Metrika - Standard Modell alapjai -

Metrika tágulása - Könnyű elemek szintézise -

Mező térelmélet - Mező impulzusa - Elektromágneses mező - Mezőcsillagok - Haló - Mezőelmélet - Térelmélet -

Mezon - Mezon - Barion - Mezon - Bottom kvark - Mezon - Down kvark - Mezon - Első gluonlabda - Mezon - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

          Mezon - Izospin - Mezon - Kvantumelektrodinamika - Mezon - Kvark - Mezonnonett - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Mezonoktett - Kvark -

          Mezon-barion - Hadron - Mezonmolekula - Hadron -

Mezoszféra - Földköpeny - Mezoszféra - Légkör -

Mi jöhet Einstein után?

Mi van a fekete lyukak belsejében?

Michelson-Morley kísérlet  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Michelson–Morley-kísérlet - Éterelmélet -

Mie-szórás - Thomson-szórás -

Migráció - Balog interjú - Migráció - Magyar koptok - Migráció - Vasfüggöny a határon - Migráció tömeglélektana - Migrációs trend - Lányi a bevándorlókról -

          Migráns - Falakat építő civilizáció - Migráns - Márfi interju - Migráns - Migráció tömeglélektana - Migráns - Világ megjelenése bennünk -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mikroállapot - Statisztikus fizika -

Mikróba - Első szemgolyó (ném.) -

Mikrobiális élet - Curiosity a Sharpnal -

Mikroelemek - Ásványi anyagok -

Mikrohullám - Elektromágneses spektrum -

Mikrohullámú háttérsugárzás - Mikroh.háttérs.(CMB) - Csillagok születése később - Mikrohullámú háttérsugárzás - Echo des Urknalls -

          Mikroh.háttérs. - Gravitációs hullámok nyomai - Mikroh.háttérs. - Hubble-törvény - Mikroh.háttérs. - Kozmológia - Mikroh.háttérs. - Mi jöhet Einstein után? -

          Mikroh.háttérs. - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? - Mikrohullámú háttérsugárzás - Ősi Univerzum - Mikroh.háttérs.(CMB) - Sötétség korszaka -

          Mikrohullámú háttérsugárzás - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Mikroh.háttérs. - Világegyetem kívülről - Mikroh.háttérs. - Vöröseltolódás

Mikrokvazár - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár - Mikrokvazár - Kvazár - Mikrolencse - Vörös törpe -

Mikrolencsehatás - Exohold-jelölt? - Mikrolencsehatás - Sötét anyag (égi nyomok) - Mikrolencsehatás - Gravitációs Faraday-effektus -

Mikrorendszer - Kvantummechanikai állapot -

Mikroszkopikus egyenletek - Maxwell-egyenletek - Mikr.us numerikus modellek - Nehézion-ütköztető - Mikr.us tholinszemcsék - Plutón pára és jég -

Mikrovilágbeli történések - Koppenhágai értelmezés -

Milyen lenne a Világegyetem, ha kívülről láthatnánk?

Milkomeda - Egész csillaghalmazt dobott ki a galaxisa -

Milliszekundumos pulzárok - Gravitációs hullámok - késik az észlelés -

Minden dolgok elmélete (TOE) - Egyesítő elméletek - Minden elmélete - Antropikus elv világmodelljei - Mindenség elmélete - Kvantumgravitáció -

          Mindenség elmélete - Szuperhúrok és mindenség -

Mindent felülmúló teremtmény - Fejlődésképünk -

Minimális Szuperszimmetrikus Standard Modell - Anyag eredete - Minimális Szuperszimmetrikus Standard Modell - Szuperszimmetriák -

Minkowski geometria - Minkowski-tér\téridő -

Minkowski-tér\téridő - Minkowski-tér - Kvantumgravitáció - Minkowski-tér - Mozgási energia - Minkowski-tér - Standard Modell -

Mintakövetés - Férgekről tudni érdemes -

Mintázatok - Konvekció -

Mimas jégkérge alatt - Mimas-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Minőség-ellenörzés a sejtben -

Mira-típusú csillag - Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) -

Miranda-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Misztérium - Szuperhúr -

Mit fúj az intergalaktikus szél? -

MIT zsákmodell - Erős kölcsönhatás -

Mitokondrium - Sejt keletkezés (ném.) -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

MOA-2011-BLG-262 jelű objektum - Exohold-jelölt? -

Möbius-szalag - Möbius-háló - Möbius-szalag - Möbius-rács - Möbius-szalag - Mőbius-szalag - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete -

          Möbius-transzformációk - Möbius-szalag - Möbius változatok -

Modellek - Atommag világa - Modellek pontossága - Tejútrendszer térképe

Módus - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Mohamed - Benedek az iszlám kihívásról - Mohamed - Iszlám érdemek és korlátok - Mohamed - Márfi interju -

Moho-felület - Földkéreg -

Mohorovičić-felület - Földkéreg - Mohorovičić-felület - Földköpeny -

Moláris mennyiség - Mennyiség -

Molekulák - Molekula - Hadron - Molekula felhő - Korai Világegyetem - sok vízzel - Molekulafelhő - Naprendszer - Molekulafelhő - Protocsillag -

          Molekulafelhő - Robbanásszerű csillagszületés - Molekula felhő - Szuper gömbhalmaz születik - Molekulák - Tejútrendszer - diffúz sávok -

          Molekulák galaxisbeli eloszlása - Tejútrendszer legújabb térképe - Molekulák izotópösszetétele - Philae az üstökösön -

          Molekulák sűrűsége - Csillagontó galaxisok - Molekulák ultragyors viselkedése - Molekulákból álló gyűrű - Fényelnyelő gyűrű -

Molekularács - Kristályrácsok - Molekularács - Molekulák -

Molekuláris felhő - Alkoholgőz üstökösből - Molekuláris felhő - Csillag - Molekuláris felhő  - Csillagközi anyag fizikája - Molekuláris hidrogéngáz - Intergalaktikus szélről

          Molekuláris hidrogéngáz - Galaxisok gázkiáramlásának felgyorsítása - Molekuláris mechanizmusok - Darwini elmélet problémája -

          Molekuláris oxigén - Oxigén a Csurin -

Molibdén - Ásványi anyagok -

Momentum - Lendület - Momentummegmaradás törvénye - Lendület -

M     --------------------------------------------------------------------------       M-magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  N,  (-sora)         

Mondparadox gelöst -

Monofiletikus - Fejlődés - Monofiletikus származás - Fejlődésképünk - Monofiletizmus - Teilhard értékelése -

Monogenizmus - Fejlődésképünk - Monogenizmus - Teilhard értékelése -

Monoizotópos elemek - Izotóp -

Monopólus - Mágneses mező - Monopólus-probléma - Standard Modell -

Monte Carlo-szimuláció - Szuperszimmetriák - Monte Carlo szimulációs modellek - Nehézion-ütköztető -

Morál - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Mössbauer-effektus -

Moszlim időszámítás - Iszlám érdemek és korlátok -

Motiváció - Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Mozgás - Gyorsulás -

Mozgási energia ----- Mozgási energia - Elektronszerkezet - Mozgási energia - Energia-mértékegység -

Mozgási momentum - Lendület -

Mozgásmennyiség - Lendület -

Mozgó test hatása  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -

MQ1 mikrokvazár - Kicsi, de erőteljes mikrokvazár -

Múlt - Anyag, tér, idő - Múlt - Múlt-jelen -

Multidimenzionális lények - Halál túlvilági túlélése -

Multikulturális társadalmak - Csányi interjú - Multikulturális társadalom - Lányi a bevándorlókról -

Multiplett - Kvantum-színdinamika -

Multiplikatív kvantumszám - Kvantumszám -

Multiverzum - Anyag, tér, idő - Multiverzum - Halál túlvilági túlélése - Multiverzum - Idő - Multiverzum - Világelmélet -

          Multiverzum-hipotézis - Antropikus elv világmodelljei -

Munka - Termodinamika második főtétele - Munka - Elektromágneses mező -

Munkaerő - Lányi a bevándorlókról - Munkaerő - Márfi interju - Munkaerőhiány - Civilizációk harca - Munkaerőpiac - Bevándorlók EU-s integrációja -

          Munkamegosztás - Baktériumok társadalma - Munkanélküliek - Bevándorlók EU-s integrációja - Munkanélküliség - Hawking figyelmeztetése -

          Munkanélküliség - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Müon - Müon - Lepton - Müon - Standard Modell - Müon - Szuperhúrok és mindenség - Müon-neutrínó - Neutrínó -

          Müon-neutrínó - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Müonium - Hidrogén - Müónium - Müon - Müonium-klorid (MuCl) - Hidrogén -

          Müonos atomok - Müon -

Muszlim - Lányi a bevándorlókról - Muszlim - Márfi interju - Muszlim - Menekültek háborúja - Muszlim kultúra - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

          Muszlim Testvériség - Magyar koptok -

Mutáció - Darwini elmélet problémája - Mutáció - DNS-hibák és javításuk - Mutáció - Fejlődés-evolúcio -

Mutációs ráta - Darwini elmélet problémája -

Muzulmán - Boulad-interju -

MWC 480 csillag -

M     --------------------------------------------------------------------------       magn-, man-, mau-, mem-, mes-, mik-, mo-, mon-,  (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

N,Ny - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       nagye-, naps-, nema-, neutron-, np- (-sora)         

N-test szimuláció  - Ősgalaxis -

Nagy Attraktor - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja - Nagy Attraktor - Rejtőzködő galaxisok -

Nagy Bumm - Anyag, tér, idő - Nagy Bumm - Hiányzó antianyag - Nagy Bumm - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Nagy Bumm - Korai Világegyetem-sok vízzel -

          Nagy Bumm - Mi jöhet Einstein után? - Nagy Bumm - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Nagy Bumm - Proton-neutron rendszer -

          Nagy Bumm - Sötét energia keresése - Nagy bumm - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Nagy Csapásváltás forgatókönyv  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Nagy csillag - Megoldódott a G2 rejtélye? -

Nagy égboltfelmérések - Tejútrendszer legújabb térképe -

Nagy egyesített elmélet (GUT) - Egyesítő elméletek - Nagy egyesítés elmélete - Inflálódás - Nagy egyesített elméletek - Standard Modellen túl -

Nagy egyesülés korszaka - Ősrobbanás - Nagy egyesülés korszaka - Ősrobbanás grafikusan -

Nagy Elektron-Pozitron ütköztető (LEP) - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

Nagy fagy - A Big Bang után -

Nagy Hadronütköztető ----- Nagy Hadronütköztető - Magyarok a Nagy Hadronütköztetőnél -

          Nagy Hadronütköztető (CERN) - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Nagy Hadronütköztető - Hiányzó antianyag -

          Nagy Hadronütköztető (LHC) - Sötét anyag (földi kísérletek) - Nagy Hadronütköztető (LHC) - Űrhajós hull fekete lyukba -

Nagy Magellán Felhő (LMC) - Körbejáró csillagok galaxisban - Nagy Magellán-felhő - Tejútrendszer -

Nagy medve galaxisainak fotója

Nagy Mozgató - Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja -

Nagy nyomás - Gyémánt egy óriásbolygó magjában -

Nagy összeomlás - A Big Bang után -

Nagy Reccs - Világegyetem kívülről - Nagy Reccs elmélete - Sötét energia keresése -

Nagy Sötét Folt - Gázbolygók, óriásbolygók -

Nagy szállítószalag - Nap szerkezete -

Nagy Szétszakadás elmélete - Sötét energia keresése -

Nagy tömegű csillag - Első generációs csillagmonstrum - Nagytömegű csillag - Gömbhalmazban vándorló csillagok - Nagy tömegű csillagok - Túl fényes szupernóvák -

Nagy tömegű elemi részecskék (WIMP) - Mi jöhet Einstein után? -

Nagy tömegű fekete lyuk - Fermi-buborékok 2 millió éve - Nagy tömegű fekete lyuk - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Nagy tömegű galaxishalmaz - Hubble-űrtávcső -

Nagy tömegű óriásbolygók - Közel köralakú kőzetbolygó-pályák -

Nagy Vörös Folt - Gázbolygók, óriásbolygók - Nagy Vörös Folt - Jupiter - Nagy Vörös Folt - Jupiter-képek -

Nagy vöröseltolódás  - Ősgalaxis -

 N     -------------------------------------------------------------------------------------------       N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Nagyenergiájú gammafotonok - Sötét anyag (égi nyomok) - Nagyenergiájú részecskecsóvák - Fermi-buborékok 2 millió éve -

          Nagyenergiájú részecskék - Madárdal a Világűrből -

Nagyhatalmi érdekek - Globális migráció -

Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás?

Nagyon korai Univerzum  - Ősgalaxis -

Nagyságrend - Nagyságrendek - Magfizika - Nagysebességű neutroncsillag - Hipernóva (Meteor) -

Nagytőke - Globális migráció -

Nanorezonátor - Mágneses tükör -

Nap - Nap energiatermelése - Nap - Flerek veszélyei - Nap - Kiszámolták, mikor keletkezett a Nap - Nap - Naprendszer - Nap - Tejútrendszer -

          Nap első „testvére" - Megtalálták a Nap testvérét - Nap fúzió - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Nap fúzió - Nukleoszintézis -

          Nap mágneses mezeje - Nap szerkezete - Nap mágneses pólusváltozása - Nap szerkezete - Nap születési helye - Megtalálták a Nap testvérét -

Napállandó - Nap szerkezete -

Napból érkező axionok - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Napciklus - Nap szerkezete -

Napdinamó - Nap szerkezete -

Napelem - Fotoelektromos hatás -

Napfáklya - Nap szerkezete - Napfáklya - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Napfizika (3 L) - Wikipedia kategóriák -

Napfolt - Konvekció - Napfolt - Nap - Napfolt - Nap mágneses pólusváltozása - Napfolt - Nap szerkezete - Napfolt - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Napfolt-minimum - Nap szerkezete - Napfoltcsoport - Flerek veszélyei -

Napkitörés - Marsi légkör - napszél - Napkitörés - Nap szerkezete - Napkitörés - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Naplégkör - Nap szerkezete -

Napméretű csillagok - Csillag élet -

Napmodell - Neutrínódetektorok -

Napneutrínó - Neutrínódetektorok - Napneutrínó-probléma - Standard Modell -

Naprendszer - Naprendszer - Alkoholgőz üstökösből - Naprendszer - Biliárdbolygók (kisbolygók) - Naprendszer  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

          Naprendszer - Égitestek a NET-en - Naprendszer - Flerek veszélyei - Naprendszer  - Föld - Naprendszer - Földkeletkezés - Naprendszer - Hold -

          Naprendszer - Jupiter - Naprendszer - Keveredő elemek - Naprendszer - Kilencedik bolygó - Naprendszer - Kondritok - Naprendszer - Kőzetbolygók -

          Naprendszer - Óriás naprendszer - Naprendszer - Schwarzschild-sugár - Naprendszer megsemmisülése - Távoli bolygó haláltánca -

          Naprendszer-atommodell - Anyag szerkezete - Naprendszer szimuláció - Óriásbolygó -

Naprendszeren kívüli égitestek - Égitestek a NET-en -

Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) - Naprendszer mása - Naprendszerünk korai időszaka - Bolygócsírák -

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Napsugár - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Napszeizmológia - Nap szerkezete -

Napszél - Folyékony (sós)víz a Marson? - Napszél - Marsi légkör - napszél - Napszél - Nap szerkezete - Napszél - Naprendszer - Napszél - Plazma -

Naptevékenység - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Naptömeg - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Narancsszínű törpék - Ősi bolygórendszer -

Nátrium - Ásványi anyagok - Nátrium-klorid - Jupiter hold sötét foltjai - Nátrium-müonid (NaMu) - Hidrogén - Nátrium-perklorát - Vízfolyás a Marson -

Nectaris-korszak - Hold -

Negatív béta-bomlás -

Nebula - Csillagköd (nebula) -

Negatív béta-bomlás - Bétabomlás - Negatív béta-bomlás - Elektronbefogás - Negatív béta-bomlás - Neutrínó - Negatív béta-bomlás - Pozitív béta-bomlás -

Negatív nyomás - Sötét energia -

Negentrópia - Entrópia -

Négy alapvető kölcsönhatás - Anyagelőtti időszak - Négy téridő dimenzió - Standard Modellen túl - Négydimenzió - Téridő -

Negyedik dimenzió - Minkowski-tér\téridő - Negyedik dimenzió - Tér - Negyedik generáció? - Részecskecsaládok -

          Negyedik kozmikus sebesség - Sebes csillag - Negyedik népcsoport -

Nehezebb elemek - Ősanyag -

Nehézion-fizika - Nehézion-ütköztető -

Nehézkvark effektív elmélet (HQET) - Kvark - Nehéz kvark - Barion - Nehézkvark-tömeg - Kvark -

Nehézségi erő - Nehézségi erő - Gravitáció -

Nem barionos sötét anyag - Sötét anyag - Nem elég a lakható zónában lenni - Nem önfenntartó gázkisülés - Ionizáció -

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Nemabeli mértékelmélet - Hadron - Nemabeli mértékelmélet - Kvantum-színdinamika -

Nembarionos anyag - Barion -

Nemesgáz-konfiguráció - Atom

Németh László - Természettörvény

Németország - Bevándorlók EU-s integrációja -

Nemfémek - Elemek -

Nemgravitációs erők standard modellje - Szuperhúrok és mindenség -

Nemkonzervatív erő - Erő -

Nemrelativisztikus egyenlet - Kvantumelektrodinamika -

Nemrelativisztikus gyorsítók - Nehézion-ütköztető -

Nemrelativisztikus kvantumszindinamika (NRQCD) - Kvark -

Nemtermális rádióforrás - Tejútrendszer -

Nemzetállam - Örmény genocídium -

Neodarwinista elmélet - Darwini elmélet problémája - Neo-darwinizmus - Fejlődés-evolúcio -

Neon - Neon eső - Jupiter -

Népcsoport - Európa genetikai összetétele -

Népességnövekedés - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Népfenség - Lányi a bevándorlókról -

Népsűrűség - Ember létszám a Jégkorban (ném.)

Népszaporulat - Csányi interjú -

Népszuverenitás - Lányi a bevándorlókról -

Neptunusz - Neptunusz - Bolygók - Neptunusz  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer - Neptunusz - Gázbolygók, óriásbolygók - Neptunusz - Naprendszer - Neptunusz - Óriásbolygó -

Népvándorlás - Csányi interjú - Népvándorlás - Globális migráció - Népvándorlás - Lányi a bevándorlókról - Népvándorlás - Márfi interju -

          Népvándorlás - Menekültek háborúja - Népvándorlás - Migráció tömeglélektana -

Nereid-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Nernst-tétel - Termodinamika -

Neues von Philae - 27.11.2015

Neutralínó - Mi jöhet Einstein után? - Neutralínók szétsugárzása - Sötét anyag (égi nyomok) -

Neutrínó - Neutrinó - Alapvető kölcsönhatások - Neutrínó - Anyag szerkezete - Neutrínó - Barion - Neutrínó - CNO-ciklus - Neutríno - Fermion -

          Neutrínó - Nap szerkezete - Neutrínó - Proton-proton ciklus - Neutrínó - Radioaktivitás - Neutrínó - Sötét anyag (földi kísérletek) - Neutrínó - Standard Modell -

          Neutrínó - Standard Modellen túl - Neutrínó - Szuperhúrok és mindenség - Neutrínó - Szupernóvák (7. Meteor) - Neutrínó - Szupernóva-receptek (8) -

          Neutrínó (5 L) - Wikipedia kategóriák - Neutrínó WIMP (gyengén kölcsönható nehéz elemi részecske) - Sötét anyag -

          Neutrínódetektorok - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Neutrínó tömege - Mi jöhet Einstein után? -

Neutrínóhiány - Nap szerkezete -

Neutrínólecsatolódás - Könnyű elemek szintézise -

Neutrínóoszcilláció - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Neutrínóoszcilláció - Nap szerkezete - Neutrínóoszcilláció - Neutrínódetektorok -

          Neutrínóoszcilláció - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Neutrínóprobléma - Standard Modell -

Neutrínótömeg - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg - Neutrínótömeg - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Neutron - Neutron - Alfa sugárzás - Neutron - Anyag szerkezete - Neutron - Coulomb-gát - Neutron - Csillag élet, napméretű csillagok - Neutron - Down kvark -

          Neutron - Elektronbefogás - Neutron - Elektronszerkezet - Neutron - Fermion - Neutron - Izospin - Neutron - Izotóp - Neutron - Kvark -

          Neutron - Legfontosabb radioaktív atommagok - Neutron - Mössbauer-effektus - Neutron - Pozitív béta-bomlás - Neutron - Proton szerkezete -

          Neutron - Proton-proton ciklus - Neutron - R-folyamat - Neutron - Radioaktivitás - Neutron - Szupernóva-receptek (8) - Neutron - Szuperhúrok és mindenség -

          Neutron - Szupernóvák (7. Meteor) - Neutron  - W- és Z-bozon - Neutron-fluxus - R-folyamat - Neutron tömeg - Proton, neutron tömegkülönbség -

          Neutronbefogás - Fúzió a Világegyetemben - Neutronbefogás - R-folyamat - Neutronbefogás - S-folyamat -

Neutroncsillag - Neutroncsillag - Fekete lyuk - Neutroncsillag - Fekete lyuk - Neutroncsillag - Föld méretű gyémántcsillag - Neutroncsillag - Furcsa csillag -

          Neutroncsillag - Gravitáció - Neutroncsillag - Hipernóva (Meteor) - Neutroncsillag - Kettőscsillag - Neutroncsillag - Kvark - Neutroncsillag - Magnetár -

          Neutroncsillag - Megmagyarázhatatlan robbanás - Neutroncsillag - Mi jöhet Einstein után? -  Neutroncsillag  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

          Neutroncsillag - Neutron - Neutroncsillag - Pauli-elv - Neutroncsillag - Sötét anyag - Neutroncsillag - Szupernóvák1 - Neutroncsillag - Szupernóvák2 -

          Neutroncsillag - Szupernóva-receptek (8) - Neutroncsillag - Új szupernóva-modell - Neutroncsillag - Világelmélet - Neutroncsillag - Wikipedia asztrofizikai lapok -

          Neutroncsillagok összeolvadása - Első csillagokat imitál egy gammakitörés -

Neutronfelesleg - Negatív béta-bomlás - Neutrongáz - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Neutronglóriás magok - Magas neutronpályák -

          Neutronsugárzás - Neutronsugárzás - Sugárzás -

Nevek - Atomtábla -

Névfelirat - Jézus-kripta Talpiotban -

New Horizons szonda - Jupiter-képek -

Newton axiómái - A relativitás megközelítése - Newton törvényei - Newton-féle mechanika - Fizika ellentmondásai - Newtoni fizika - Szuperhúrok és mindenség - Newtoni idő -

NGC 104 gömbhalmaz - NGC 253 galaxis: Csillagontó galaxisok - NGC 660 polárgyűrűs galaxis: Ébredő fekete lyuk - NGC 1140 galaxis: Galaktikus csillaggyár -

          NGC 4038-galaxis: Szuper gömbhalmaz születik - NGC 4039-galaxis: Szuper gömbhalmaz születik - NGC 4647: Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban -

Niche - Darwini elmélet problémája -

Niceai hitvallás szövege - Hiszekegy -

Niceai zsinat - Hiszekegy -

Nikkel ----- Nikkel  - Földmag - Nikkel - Hontalan szupernóvák - Nikkelatom - Ionok a jetben -

Nívófelület - Erőtér -

Nitrogén - CNO-ciklus - Nitrogén - Élet építőkövei-üstökösökkel - Nitrogén - Planetáris köd -

Nizza-modell - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

Noether-tétel - Noether-tétel - Energiamegmaradás - Noether-tétel - Kölcsönhatás - Noether-tétel - Kvantumtérelmélet - Noether-tétel - Megmaradási tétel -

          Noether-tétel - Mértékelmélet - Noether-tétel - Szimmetria -

Nonett - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Noogenezis - Teilhard értékelése -

Norma-kar - Tejútrendszer -

Normálvektor - Erőtér -

Nóva - Nóva a Nyilasban - Nóva - Gammasugárzó - Nova Vulpeculae 1670 - Évszázados csillagászati rejtély - Nóva - Szupernóvák1 - Nova - Vénusz -

          Nóvarobbanás - Bepillantottak egy nóva szívébe - Nóvarobbanás - Gammasugárzó nóvák - Nóvaszomszéd (Sternexplosionen) -

Növények életében - Vas -

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       N, nagye-, naps-, nema-, neutron-, np-, O, (-sora)         

Np237 bomlási sor - Radioaktivitás - Np237 bomlási sor - Radioaktív bomlási sor -

NRQCD - Kvark -

NSCL gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Nukleáris energiatermelés - Csillag (napméretű) élet -  Nukleáris erők  - W- és Z-bozon - Nukleáris fúzió - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.) -

          Nukleáris morfológia - Nukleáris robbanás - Keveredő elemek - Nukleáris Völgy - Proton-neutron rendszer -

Nukleinsavak - Vegyület -

Nukleon-nukleon kölcsönhatás - Magerő -

Nukleon - Nukleon - Anyag szerkezete - Nukleon - Elektronszerkezet - Nukleon - Izospin - Nukleon - Kvark -

Nukleoszintézis ----- Nukleoszintézis - Könnyű elemek szintézise - Nukleoszintézis - Ősrobbanás, leírás - Nukleoszintézis - Szupernóva -

          Nukleoszintézis - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Nukleoszóma - DNS-hibák és javításuk -

Nukleotid-kivágás - DNS-hibák és javításuk -

Nuklid - Izotóp -

Nulladik dimenzió - Minkowski-tér\téridő -

Nulladik főtétel - Termodinamika -

Nullmeridián - Mars - Nullmeridián - Vénusz -

Nullszint - Mars -

Nyelv - János Logosza - Nyelv - Kozmikus lelkiség 4. -

Nyelvcsaládok - Bábeli zűrzavar, ősnyelv - Nyelvek - Beszéd: a hangok nem véletlenek (ném.) -

Nyelvi rokonság - Európa genetikai összetétele -

Nyilas-csillagkép - Nóva a Nyilasban - Nyilas-csillagkép - Tejútrendszer -

Nyilas-kar - Tejútrendszer -

Nyílthalmaz ----- Nyílt halmaz - Hertzsprung–Russell diagram - Nyílt halmaz - Szuper gömbhalmaz születik - Nyílt halmaz - Újjászülető csillagok -

Nyílt láncú vegyület - Szén -

Nyitott mágneses mező - Nap szerkezete -

Nyomás ----- Nyomás  - Csillagközi anyag fizikája - Nyomás - Gáz - Nyomás - Gyémánt egy óriásbolygó magjában -

Nyomelemek - Ásványi anyagok -

Nyugalmi tömeg - Speciális relativitáselmélet - Nyugalmi tömeg - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Nyugdíjrendszer - Új közgazdaságtan: miért és kinek? -

Nyugtatás - Hit a tudományban -

N     -------------------------------------------------------------------------------------------       nagye-, naps-, nema-, neutron-, np- (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

O,Ó,Ö,Ő - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                        <<<

-----------------------------------------------------------------

O     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       op-, os-, össze-, (-sora)         

Oberon-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

Occator-kráter - Ceres fényes foltjai -

Óceán a Naprendszer legnagyobb holdján ----- Óceán a jég alatt - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Óceáni áramlatok - Konvekció - Óceáni kéreg - Földkéreg - Óceáni területek  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Óceánok ----- Óceánok  - Föld -

OJ 287 galaxis - Szupermasszív fekete lyuk -

Ok-okozati viszony - Szuperhúrok és mindenség -

Okkultizmus - Hologramvilág -

Okmányok - Lányi a bevándorlókról -

Ökológiai lábnyom - Új közgazdaságtan: miért és kinek? - Ökológiai lábnyom - Világ megjelenése bennünk - Ökológiai-társadalmi rendszer - Lányi a bevándorlókról -

Ökorendszer - Kozmikus lelkiség 2. -

Ökoszisztéma - Férgekről tudni érdemes -

Oktet - A proton szerkezete -

Olaszország - Bevándorlók EU-s integrációja - Olaszország felöl Európa benépesítése -

Olbers-paradoxon - Standard Modell Alapok - Olbers-paradoxon - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Oldalsó kvark - Strange kvark -

Oldat - Vegyület -

Oldódás - Kristályrácsok - Oldódás - Molekulák ultragyors viselkedése -

Oldowan-kultúra - Dmanizi koponyák -

Olivin - Kondritok - Olivin - Protoplanetáris korong -

Ólom - Ólom módszer - Izotópos kormeghatározás -

Ólommérgezés - Ólom -

Oltáriszentség - Pészah -

Olvadáspont - Halmazállapot -

Ómega - Univerzum születésének elmélete -

Ómega-barion - Barion -

Ómega hiperon - Hiperon -

Omega-pont - Fejlődésképünk - Ómega pont - Teilhard értékelése - Ómega-pont - Természettörvény

Önfenntartó gázkisülés - Ionizáció -

Önfenntartó rendszer - Fejlődés - Önfenntartó rendszer - Fenntartható fejlődés -

Önismeret - Férgekről tudni érdemes - Önismeret - Halál túlvilági túlélése -

Önkorlátozás - Lányi a bevándorlókról -

Önmagába roskadás - Megmagyarázhatatlan robbanás -

Önmagáragyüremkedés - Fejlődésképünk -

Önrendelkezési jog - Lányi a bevándorlókról -

Önszeretet - Férgekről tudni érdemes -

Ontológia - Létezés

Öntudatra ébredt fejlődés - Fejlődésképünk -

Ophiudius csillagkép - Exobolygó vízgőzzel -

Oort-felhő - Naprendszer - Oort-felhő - Szupernóva-receptek (6) - Oort-felhő - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 - Oort-felhő - Üstökös a Marsnál -

O     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Opacitás kapu - Protocsillag -

Operátorok - Kvantumszám -

Optikai adattárolók - Fény kettős természete felvételen -

Optikai kettősök - Kettőscsillag -

Órásmester Isten - Antropikus elv világmodelljei -

Orbifold-transzformáció - Szuperhúrok és mindenség -

Öreg csillag - Planetáris köd - Öreg csillag - Túl fényes szupernóvák - Öregebb csillagok - Többgenerációs gömbhalmazok -

Öreg galaxisok centruma - Mi jöhet Einstein után? -

Óriás naprendszer -

Óriás törpével ütközik

Óriás-ág - Hertzsprung–Russell diagram -

Óriásbolygó ----- Óriásbolygó - Beta Pictoris óriásbolygója - Óriásbolygó - Béta Pictoris üstökösei - Óriásbolygó - Bolygók - Óriásbolygó - Csillagtánc -

          Óriásbolygó - Földkeletkezés - Óriásbolygó - Gázbolygók, óriásbolygók - Óriásbolygó - Gázóriások - parkolópályán - Óriásbolygó - Jupiter -

          Óriásbolygó - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Óriásbolygó - Naprendszer - Óriásbolygó - Neptunusz - Óriásbolygó - Protoplanetáris korong -

          Óriásbolygó - Száraz exobolygó - Óriásbolygó magja - Gyémánt egy óriásbolygó magjában - Óriásbolygók létrejötte - Exobolygó légkörök világa -

          Óriásbolygók migrációja  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Óriásbuborékok gammasugárzással - Fermi-buborékok 2 millió éve -

Óriáscsillag - Fehér törpe csillag - Óriáscsillag összeomlása - Így születik egy fekete lyuk - Óriáscsillag - Naprendszernyi anyag kiáramlása (Betelgeuse) -

          Óriáscsillag - Ősi csillagok robbanása - Óriáscsillagok képződése -

Óriásdetektorok - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

Óriásgalaxisok a korai Világegyetemben ----- Óriásgalaxisok halála ----- Óriásgalaxis - Galaxis sorvadás - Óriásgalaxis - Galaxishalmazok korai előfutárai - Óriásgalaxis - Gigantikus fekete lyuk törpegalaxisban - Ősi óriásgalaxisok - Rejtőzködő galaktikus szörnyetegeket találtak -

Orientációs hatás - Kémiai kötés - Orientációs hatás - Van der Waals erők -

Orion-kar - Naprendszer - Orion-kar - Tejútrendszer - Orion csillagkép - Robbanásszerű csillagszületés -

Örmény genocídium -

Örök - Univerzum születésének elmélete - Örök élet - A püspök halála - Örök törvény - Szent Tamás a Törvényről - Örök törvény - Természettörvény -

          Örökkévalóság - A püspök halála - Örökítőanyag - Ősi szuperorganizmus - Örökmozgó - Termodinamika -

Ortohidrogén - Hidrogén -

Örvényrendszer - Konvekció -

Orvosi genetika - Rákos megbetegedések megértése -

O     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Ősanyag - Ősanyag - Alkoholgőz üstökösből - Ősanyag - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Ősanyag - Mi jöhet Einstein után? -

          Ősanyag - Üstökös a Marsnál - Ősanyagból születés - Első generációs csillagokra bukkantak? -

Ősatom - Mi jöhet Einstein után? - Ősatom - Standard Modell Alapok - Ősatom - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Őseink - Olaszország felöl Európa benépesítése -

Ősgázok - Galaktikus csillaggyár -

Ősgalaxis - Ősgalaxis - Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben - Ősgalaxis - Hubble-űrtávcső - Ősgalaxis - Távolságrekorder galaxis -

Ősgalaxismag - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Ősi bolygórendszer - Ősi csillagok - Tejútrendszer legöregebb csillagai - Ősi csillag nyoma - Első generációs csillagmonstrum - Ősi csillagok robbanása -

          Ősi gravitációs hullámok - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése - Ősi kis galaxisok - Ősi kvazár - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

          Ősi szuperorganizmus - Ősi Univerzum -

Osiris bolygó - Száraz exobolygó -

Ősleves - Csillagok születése később -

Ősnyelv - Bábeli zűrzavar, ősnyelv -

Ősrobbanás - Ősrobbanás előtt - Ősrobbanás - Anyag eredete - Ősrobbanás - Anyag, tér, idő - Ősrobbanás - Anyagelőtti időszak - Ősrobbanás - Barion -

          Ősrobbanás - Big Bang után - Ősrobbanás - Csillagok születése később - Ősrobbanás - Fényből anyag -

          Ősrobbanás - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Ősrobbanás  - Inflaton -  Ősrobbanás - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

          Ősrobbanás - Kozmológia - Ősrobbanás - Kvark - Ősrobbanás - Idő - Ősrobbanás - Mi jöhet Einstein után?Ősrobbanás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

          Ősrobbanás - Nukleoszintézis - Ősrobbanás - Ősi Univerzum -

          Ősrobbanás - Ősrobbanás grafikusan - Ősrobbanás - Sötét energia uralja a Világegyetemet - Ősrobbanás - Standard Modell Alapok -

          Ősrobbanás - Teilhard értékelése - Ősrobbanás - Tudomány és Isten - Ősrobbanás - Univerzum közepe (ném.) -

          Ősrobbanás - Univerzum születésének elmélete - Ősrobbanás-elmélet - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról - Ősrobbanás - Világegyetem kívülről -

          Ősrobbanás - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Ősrobbanás filozófiai és vallásos értelmezései - Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása -----

          Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Ősrobbanás-elmélet - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Ősrobbanás-elmélet - Gamow - Ősrobbanáselmélet - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

          Ősrobbanás (Big Bang) elmélete - Sötét energia keresése - Ősrobbanás elmélet - Standard Modell alapjai - Ősrobbanás-elmélet - Szingularitás mint fogalom -

Őstörténet - Párhuzam: Genezis és Tudomány -

O     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       O, op-, os-, össze-, P,Q,  (-sora)         

Összpontosítás-kutatás új eredményei -

Osszárium - Jézus-kripta Talpiotban -

Összedőlés - Baktériumok társadalma -

Összefogás - Hawking figyelmeztetése -

Összefonódás - Kvantummechanika -

Összefonódott részecskék  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Összehangolódás - Mi jöhet Einstein után? -

Összehúzódás - Jupiter - Összehúzódás - Szupernóvák1 - Összehúzódás elmélete - Sötét energia keresése -

Összenyomhatóság - Folyadék -

Összeolvadás  - Ősgalaxis - Összeolvadás - Túl fényes szupernóvák - Összeolvadás - Újjászülető csillagok - Összeolvadó fekete lyukak -----

Összeomlás - Csillag élet, napméretű csillagok - Összeomlás - Kvantummechanika - Összeomlás - Lányi a bevándorlókról - Összeomlás - Naprendszer -

          Összeomlás - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) - Összeomlás - Szupernóvák1 - Összeomlás - Új szupernóva-modell - Összeroskadás - R-folyamat -

Összesűrűsödés  - Globula -

Összetartó erő - Kvark-gluon plazma -

Összetétel  - Csillagközi anyag fizikája - Összetétel - Exobolygók ásványai - Összetétel - Jupiter - Összetétel - Ősi Univerzum -

Összetett mértékegység - Dimenzió -

Összetett objektumok - Égitestek a NET-en -

Összetevők - Erő -

Összetevőkvark-tömeg - Kvark -

Összeugrás - Állapotfüggvényé - Összeugrás - Kvantummechanikai állapot -

Összeütközés - Robbanásszerű csillagszületés - Összeütközés veszélye - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Összneutrínó-fluxus - Neutrínódetektorok -

Oszét - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Oszlopsűrűség  - Csillagközi anyag fizikája -

Ószövetség - Hit fogalma - Ószövetség - Lexikon Istenről

Osztályozás - Vasmeteorit -

Osztályozási rendszer - Galaxisok osztályozása -

Oszthatóság - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Ötödik kölcsönhatás - Sötét energia - kaméleonvadászat -

Ötvözet - Kristályrácsok - Ötvözet - Vas - Ötvözet - Vegyület -

Öves égitest - Vasmeteorit - Öves felépítés  - Egyed Föld tágulási elmélete -

Óvintézkedések - Lítium -

Oxidációfok - Redoxi folyamat -

Oxidációs szám - Redoxi folyamat -

Oxidálószerek - Redoxi folyamat -

Oxigén - Oxigén - CNO-ciklus - Oxigén - Planetáris köd - Oxigén - Sejt keletkezés (ném.) - Oxigén a Csurin - Oxigénkoncentráció - Korai Világegyetem - sok vízzel -

Oximoron - Fenntartható fejlődés -

Oxónium ion - Ionizáció -

Ozeás könyve - Szentírási idézetek -

Ózon - Oxigén - Ózonréteg - Légkör -

O     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       op-, os-, össze-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

P,Q - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, (-sora)         

p-bránok - Szuperhúr - P-brán - Szuperhúrok és mindenség -

P-folyamat - Fúzió a Világegyetemben - P-folyamat - Nukleoszintézis

p-p lánc - Nap szerkezete -

PAH-molekulák - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Pahrump Hills kőzetkibúvás - Curiosity a Sharpnal -

Paleontológia - Teilhard -

Pályaadatok  - Föld - Pályaadatok - Hold - Pályaadatok - Jupiter - Pályaadatok - Mars - Pályaadatok - Merkúr - Pályaadatok - Neptunusz - Pályaadatok - Uránusz -

          Pályaadatok - Vénusz -

Pályakvantumszám - ElektronhéjPályakvantumszám - Kvantumszám -

Pályamomentum - Perdület -

Pályaperdület - Perdület -

Pangea  - Egyed Föld tágulási elmélete - Pangea - Kontinensek - Pangea - Táguló Föld -

Pára - Gáz - Párafelhőréteg - Plutón pára és jég -

Parahidrogén - Hidrogén -

Parallaxis - Tejútrendszer térképe - Parallaxismérés - Törpenóva rejtélye -

Parallelogrammaszabály - Erő -

Parancsszavak - Kozmikus lelkiség 4. -

Parapszichológiai jelenségek - Hologramvilág - Parapszichológiai jelenségek - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

Párbeszéd - Csecsemők és a beszéd -

Parciális moláris szabadentalpia - Kémiai potenciál - Parciális moláris Gibbs-energia - Kémiai potenciál -

Párhuzam: Genezis és Tudomány -

Párhuzamos forgástengely - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Paritás - Hadron - Paritás (P) - Hiányzó antianyag - Paritás megmaradása - Megmaradási tétel

Párkeltés  - Anyagelőtti időszak - Párkeltés - Pozitron - Párképződés - Gamma-sugárzás -

Parker-instabilitás  - Csillagközi anyag fizikája -

Párolgás - Gömbhalmazban vándorló csillagok - Párolgás - Halmazállapot - Párolgás  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Párolgó szingularitás - Szuperhúrok és mindenség -

Párosok -

Parton - A proton szerkezete - Partonmodell - Kvark kutatás -

Pasiphaë csoport - Jupiter -

Paskai László - A püspök halála -

Passzív gravitáló tömeg - Tömeg -

Pásztorünnep - Pészah -

Pauli-elv - Pauli-elv - Elektronszerkezet - Pauli-elv - Fermion - Pauli-elv - Fizika, kvantumelmélet -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Pegasus csillagkép - Száraz exobolygó -

Példabeszédek könyve - Szentírási idézetek -

Penrose–Hawking tétel - Szingularitás -

Pentakvark - Hadron -

Penumbra - Nap szerkezete -

Pénzügy - Csányi interjú -

Perdület - Perdület - Árulkodó perdület - Perdület - g-faktor - Perdület - Spin - Perdület - Szuperhúr -

Perdületmegmaradás - Megmaradási tételek - Perdületmegmaradás törvénye - Megmaradási tétel - Perdület megmaradás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

          Perdületmegmaradás törvénye - Perdület -

Peremsötétedés - Nap szerkezete -

Perihélium vándorlás - Általános relativitáselmélet

Periodikus változások - Összeolvadó fekete lyukak -

Periódikusan ismétlődő világmodell - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete -

Periódusos rendszer - Periódusos rendszer - Atom - Periódusos rendszer - Atomtáblázat - Periódusos rendszer - Elektronhéj - Periódusos rendszer - Elem -

          Periódusos rendszer - Izotóp - Periódusos rendszer- Teljes a periódusos rendszer 7. sora -

Perklorátok - Vízfolyás a Marson -

Perseus-galaxíshalmaz - Fémek a Világegyetemben -

Perseus-kar - Tejútrendszer -

Perturbáció - Izospin - Perturbációelmélet - Kvantumgravitáció - Perturbációelmélet - Perturbációszámítás -

Perturbációszámítás - Perturbációszámítás - Anyag eredete - Perturbációszámítás - Erős kölcsönhatás - Perturbációszámítás - Kvantum-színdinamika -

Perturbáló hatás  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Pészah -

PET - Antirészecske - PET (Pozitronemissziós tomográf) - Pozitron -

Peta előtag - Proton, neutron tömegkülönbség -

Petaflops - Proton, neutron tömegkülönbség -

PG 1302-102 kvazár - Összeolvadó fekete lyukak -

PH-érték - Ionizáció -

PHENIX kísérlet - Kvark-gluon plazma -

Philae az üstökösön ----- Philae ébredése ----- Philae leszállás - Rosetta und Philae: Landung - Philae története - Neues von Philae 2015 -

Phobos hold - Mars - Phobosz - Kőzetbolygók - Phobos hold szétdarabolódik - Távoli jövőnk - Phobos-Mars árapály

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Pi-kötés - Kémiai kötés - Pi-mezon - Pion -

Pion - Pion - Gluonlabdák és egzotikus mezonok - Pion - Izospin - Pion - Kvark - Pion - Mezon -

Piros zóna - Falakat építő civilizáció -

Pisces csillagkép - Különös exobolygó -

Pius (XII.) pápa beszéde 1941-ben - Fejlődésképünk -

Planck-adatok - Csillagok születése később - Planck-állandó - Planck-állandó - Fizika, kvantumelmélet - Planck állandó - Szuperhúrok és mindenség -

          Planck-egységek - Energia-mértékegység - Planck-hossz, - Plank-hossznyi méret  - Mi van a fekete lyukak belsejében? - Planck-hőmérséklet, - Planck-idő, -

          Planck időszak - Planck-korszak, - Planck-időszak - Ősrobbanás - Planck-korszak - Ősrobbanás - Planck-korszak - Ősrobbanás grafikusan -

          Plancks Sicht in den Hintergrund - Echo des Urknalls - Planck-távolság/idő - Anyag, tér, idő - Planck-tömeg, - Planck-tömeg - Standard Modellen túl -

Planetáris differenciálódás - Földkeletkezés - Planetáris differenciálódás  - Földmag -

Planetáris köd - Planetáris köd - Csillag - Planetáris köd - Csillagköd (nebula) - Planetáris köd - Szupernóvák2 - Planetáris köd - Szupernóva-receptek (6) -

Planetezimál - Bolygócsírák - Planetezimál - Földkeletkezés - Planetezimál - Óriásbolygó - Planetezimál - Protoplanetáris korong - Planetezimál - Törmelékfelhők -

Plaszticitás - Konvekció -

Plazma - Plazma - Akkréciós korong - Plazma - Csillagköd (nebula) - Plazma - Csillagok születése később - Plazma - Elektrongáz - Plazma - Ionizáció -

          Plazma - Nap - Plazma - Nap szerkezete - Plazma - Planetáris köd -

Plazma állapot - Halmazállapot -

Plazma magnetohidronikai egyenletei- Fekete lyukak rejtélye -

Plazmaáramlás - Marsi légkör - napszél -

Plazmacsóva - Összeolvadó fekete lyukak -

Plazmagömb - Nap szerkezete -

Plazma-instabilizációk - Planetáris köd -

Plazmajet - Csillagfaló fekete lyuk -

Plazmaörvény - Így születik egy fekete lyuk -

Plazmaszféra - Madárdal a Világűrből -

Plazmon - Fény kettős természete képen -

Plútó - Bolygók - Plútó - Naprendszer - Plútó és vidéke - Pluto képek - Plutón pára és jég

PNV J18365700-2855420 nóva - Nóva a Nyilasban -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Poincaré-csopor - Hadron -

Pókhálószerű mintázat - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

Pokol - Halál túlvilági túlélése -

Polárgyűrűs galaxis - Ébredő fekete lyuk -

Polariton - Fény kettős természete felvételen -

Polarizáció - Csillagok születése később - Polarizáció - Echo des Urknalls - Polarizáció - Fény - Polarizáció - Fényévmilliárdokon átívelő összhang -

          Polarizáció - Foton - Polarizáció - Gravitációs hullámok nyomai - Polarizáció - Ősi Univerzum - Polarizáció - Sötét korszak - Polarizálódás - Vetkőző hiperóriás -

          Polarizációs mintázat - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Polarizáltság - Sötét anyag (földi kísérletek) -

Poláros kötés - Kémiai kötés - Poláros molekulák - Van der Waals erők -

Polgárháború - Lányi a bevándorlókról -

Policiklikus aromás szénhidrogén (PAH) molekulák - Egy száguldó csillag sokkhatása -

Poligenizmus - Fejlődés - Poligenizmus - Fejlődésképünk -

Politikus - Csányi interjú - Politikuskultúra - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Politizálás - Balog interjú -

Polónium - Neutronsugárzás -

Pólusátfordulás - Következő pólusátfordulás - Pólusváltás  - Föld mágneses mezeje - Pólusvándorlás  - Föld mágneses mezeje -

          Pólusátfordulás - Föld pólusátfordulásáról - Pólusváltozás - A Nap mágneses pólusváltozása - Pólusvándorlás - Föld pólusátfordulásáról -

          Pólusvándorlás - Következő pólusátfordulás -

Pontosság - Határozatlansági reláció - Pontosság - Tejútrendszer térképe -

Pontszingularitás - Szingularitás -

Poranyag - Alkoholgőz üstökösből - Poranyag - Többgenerációs gömbhalmazok -

Por - Akkréciós korong - Por - Csillagköd (nebula) - Por- és gázfelhő - Bolygók születése - Por- és gázfelhő - Földkeletkezés - Por- és gázfelhő - Rejtőzködő galaxisok

Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Porburok - Hertzsprung–Russell diagram - Porburok - Vihar a Tejútrendszer központjában -

Porcsóva - Égi Segner-kerék - Porcsóva - Kisbolygó széthullása - Porcsóva - Porból lett - porrá lesz exobolygó -

Porfelhő - Csillagontó galaxisok - Porfelhő - Echo des Urknalls - Porfelhő - Fekete lyuk éhkoppon - Porfelhő - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.) -

          Porfelhő - Nyílthalmaz - Porfelhő - Ősi bolygórendszer - Porfelhő - Protocsillag - Porfelhő - Szupernóvák2 - Porfelhő - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Porfelhő - Világegyetem legfényesebb galaxisa -

Pörgés - Új adatok fekete lyukról - Pörgés - Szuperhúrok és mindenség -

Porkorong - Béta Pictoris üstökösei -

Porördög - Mars -

Porózus szerkezet - Protoplanetáris korong -

Porszemcsék - Bolygócsírák - Porszemcsék  - Csillagközi anyag - Porszemcsék - Szerves molekulák az űrben - Porszemcsék  - Üstökös a Marsnál -

          Porszemcsék - Vetkőző hiperóriás - Porszemcsék hőmérséklete - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Portartalom - Csillagközi anyag fizikája -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Potenciálfal - Alagúthatás - Potenciálgát - Alagúthatás - Potenciálgát - Atommag világa - Potenciálgát - Fúzió - Potenciálhegy - Yukawa potenciálhegye - Potenciálkút - Magfúzió -

          Potenciálvölgy - Yukawa potenciálhegye -

Potenciális energia - Erőtér -

Pozíció - Tejútrendszer térképe

Pozitív béta-bomlás - Pozitív béta-bomlás - Bétabomlás - Pozitív béta-bomlás - Elektronbefogás - Pozitív béta-bomlás - Neutrínó -

Pozitron - Pozitron - Coulomb-gát - Pozitron - Elektron - Pozitron - Nap szerkezete - Pozitron - Pozitív béta-bomlás - Pozitron - Proton-proton ciklus -

          Pozitron - Proton szerkezete - Pozitron - Radioaktivitás -

Pozitron-elektron annihiláció - Könnyű elemek szintézise -

Pozitronemissziós tomográf (PET) - Antirészecske - Pozitronemissziós tomográf (PET) - Pozitron -

Pozitrónium - Hidrogén -

pp-ciklus - Nap energiatermelése - pp ciklus - Neutrínódetektorok - PPI ág - Proton-proton ciklus - PPII ág - Proton-proton ciklus - PPIII ág - Proton-proton ciklus -

Prebiotikus előfutár - Élet építőkövei-üstökösökkel - Prebiotikus molekula - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők - Prebiotikus molekula - Meteoritok hozták a foszfort -

Primordiális neutrínók - Könnyű elemek szintézise -

Primordiális nukleoszintézis - Primordiális nukleoszintézis - Könnyű elemek szintézise - Primordiális nukleoszintézis - Ősrobbanás -

          Primordiális radionuklidok - Izotóp - Primordiális sötét kor - Ősrobbanás - Primordiális sötét kor - Ősrobbanás grafikusan -

Problémák - Húrelmélet - Problémák - Kvantumtérelmélet - Problémák - Standard Modell - Problémák - Statisztikus mechanika -

          Problémák kezelése - Hawking figyelmeztetése -

Prócium - Hidrogén - Prócium - Izotóp -

Progenitor - Szupernóvák (7. Meteor) - Progenítor - Szupernóva-receptek (8) - Progenitor csillag -

Progenóta - Ősi szuperorganizmus -

Projektív geometria - Möbius-szalag -

Projektív sík - Möbius-szalag -

Prokarióta - Ősi szuperorganizmus - Prokariota - Sejt keletkezés (ném.) -

Propaganda - Globális migráció -

Proplid - Protoplanetáris korong -

Protestantizmus - Balog interjú -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Protobolygó - Születő exobolygó -

Protocsillag - Protocsillag - Csillag - Protocsillag - Csillagkeletkezés - Protocsillag  - Globula - Protocsillag - Herbig-Haro objektum - Protocsillag - Kondritok -

          Protocsillag - Protoplanetáris korong - Protocsillag - Robbanásszerű csillagszületés - Protocsillag-felhő - Életrevaló molekulák, csillagbölcsők -

Proto-Föld - Kőzetbolygók -

Protohalmaz-jelöltek - Galaxishalmazok korai előfutárai -

Proton - Proton - Alfa sugárzás - Proton - Antiprotonok kölcsönhatása (ang.) - Proton - Anyag szerkezete - Proton - Coulomb-gát - Proton - CNO-ciklus -

          Proton - Csillagkeletkezés - Proton - Csillagok születése később - Proton - Down kvark - Proton - Elektronszerkezet - Proton - Elemek -

          Proton - Fermion - Proton - Izospin - Proton - Izotóp - Proton - Kvark - Proton - Legfontosabb radioaktív atommagok - Proton - Mössbauer-effektus -

          Proton - Nagy Hadron Ütköztető - Proton - Negatív béta-bomlás - Proton - Neutronsugárzás - Proton (stabil) - Pozitív béta-bomlás - Proton - Proton-proton ciklus -

          Proton - R-folyamat - Proton - Radioaktivitás - Proton - Szuperhúrok és mindenség - Proton - Szupernóva-receptek (8) - Proton - Szupernóvák2 -

          Proton - Vatikáni tanácskozás Ősrobbanásról - Proton  - W- és Z-bozon - Protonbefogás - Fúzió a Világegyetemben - Protonbomlás - Standard Modellen túl -

Proton-neutron rendszer - Proton, neutron tömegkülönbség -

Proton-proton ciklus - Proton-elektron-proton reakció - Proton-proton ciklus - Proton-proton ciklus - Hertzsprung–Russell diagram -

          Proton-proton ciklus - Nap energiatermelése - Proton-proton ciklus - Neutrínódetektorok - Proton-proton ciklus - Nukleoszintézis -

          Proton-proton ciklus - Szupernóvák1 - Proton-proton ciklus - Wikipedia asztrofizikai lapok - Proton-proton (pp) reakció - Nap szerkezete -

          Proton–proton (pp) reakció - Neutrínódetektorok -

Proton egyesülése - Csillag élet, napméretű csillagok -

Proton struktúrája- Fenekestül felforgatná a magfizikát egy ausztrál kutató - Proton szerkezete -

Protoplanetáris köd - Hertzsprung–Russell diagram -

Protoplanetáris korong ----- Protoplanetáris korong - Alkoholgőz üstökösből - Protoplanetáris korong - Bolygócsírák - Protoplanetáris korong - Bolygók születése -

          Protoplanetáris korong - Csillagkeletkezés - Protoplanetáris korong - Exobolygó születik? - Protoplanetáris korong  - Forró Jupiterek születése -

          Protoplanetáris korong - Földkeletkezés - Protoplanetáris korong - Gázóriások - parkolópályán - Protoplanetáris korong - Kondritok -

          Protoplanetáris korong - Mélyhűtött Repülő Csészealj - Protoplanetaris korong - MWC 480 csillag - Protoplanetáris korong - Naprendszer -

          Protoplanetáris korong - Nem elég a lakható zónában lenni - Protoplanetáris korong - Óriásbolygó - Protoplanetáris korong - Spirálkar protoplanetáris korongban -

          Protoplanetáris korong - Száraz exobolygó - Protoplanetáris korong - Születő bolygórendszer - Protoplanetáris korong - Születő exobolygó -

          Protoplanetáris korong - Törmelékfelhők - Protoplanetáris korong - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Protosztelláris akkréciós korong - Akkréciós korong -

Protuberancia - Nap szerkezete - Protuberancia - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Proxima Centauri - Távoli jövőnk - Proxima Centauri - Vörös törpe -

PSR J0540-6919 pulzár - Pulzár a Tejútban - PSR J2222-0137 pulzár - Föld méretű gyémántcsillag -

Pszeudo-Riemann-geometria - Differenciálgeometria -

Pszichés energia - Teilhard -

Pszichokinézis - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       P, pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, R,  (-sora)         

Puha ütközés - Rosetta formálódása -

Pulsierender Fund jenseits der Milchstraße

Pulzáló változócsillag  - Cefeida-típusú változó -

Pulzár - Pulzár - Föld méretű gyémántcsillag - Pulzár - Gravitációs hullámok - késik az észlelés - Pulzár - Neutroncsillag - Pulzár - Protoplanetáris korong -

          Pulzár - Pulzár a Tejútban - Pulzár - Szupernóva - Pulzár - Szupernóvák1 - Pulzár - Szupernóvák2 - Pulzár - Szupernóvák (7. Meteor) -

          Pulzár - Wikipedia asztrofizikai lapok - Pulzár a Tejútban - (németül)

Püspök halála -

Q-érték - Negatív béta-bomlás -

QCD (Kvantum-színdinamika) - Alapvető kölcsönhatások - QCD (kvantum-színdinamika) - Kvantum-színdinamika -

          QCD összegszabályok - Kvark (kvantum-színdinamika) - QCD skála (kvantum-színdinamika) - Standard Modell -

QED (Kvantum-elektrodinamika) - Alapvető kölcsönhatások -

QGP - Kvark-gluon plazma - QGP (kvark-gluon plazma) - Nehézion-fizika - QGP (kvark-gluon plazma) keresése - Nehézion-ütköztető -

Quaid-i-Azam Egyetem - Tetrakvark -

P     --------------------------------------------------------------------------------------------------       pe-, pi-, po-, pot-, proto-, pu-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

R - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S, Sz,  T, Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

R     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       re-, rep-, ro-, ru-, (-sora)         

R-folyamat - R-folyamat - Fúzió a Világegyetemben - R-folyamat - Nukleoszintézis - R-folyamat - Szupernóva - R-folyamat - Új szupernóva-modell -

R-paritás - Szuperszimmetriák -

Racionalitás - Csányi interjú -

Rács-kvantumszíndinamika - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Rács QCD számítás (kvantum-színdinamika) - Kvark - Rács QCD számítás (kvantum-színdinamika) - Nehézion-ütköztető -

Rácsmértékelmélet - Kvark-gluon plazma - Rácsszerkezet - Vas - Rácstérelmélet - Anyag eredete - Rácstipus - Atomtábla -

Radiális energia - Teilhard - Radiális (pszichés) energia - Teilhard - Radiális sebesség - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Radikálisok - Globális migráció -

Radikalizmus - Boulad-interju -

Rádió-interferométeres vizsgálat - Csillagképződés megállj parancsa -

Radioaktív atommagok - Legfontosabb radioaktív atommagok -

Radioaktív bomlási sor - Radioaktív bomlás - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Rádióaktív elemek - Radioaktív elemek - Elemek -

          Radioaktív izotópok - Izotóp - Radioaktív nyomkövetés vagy nyomjelzés - Radioaktivitás - Radioaktív sugárzás - Izotóp -

Radioaktivitás - Rádióaktivitás - Izotópos kormeghatározás - Rádióforrás, csillagszerű - Kvazár - Rádióforrás, Sagittarius A - Vihar a Tejútrendszer központjában -

Rádiógalaxisok - Galaxisok osztályozása -

Rádióhullám - Elektromágneses spektrum - Rádióhullám - Elektromágnesesség - Rádióhullám - Madárdal a Világűrből -

          Rádióhullám tartomány - Évszázados csillagászati rejtély -

Rádióimpulzusok - Neutroncsillag - Rádiójet - Csillagképződés megállj parancsa - Rádiókitörés - Megmagyarázhatatlan robbanás

Radiometrikus kormeghatározás - Radioaktivitás -

Radionuklidok - Atommag - Radionuklidok - Radioaktivitás -

Rádiósugárzás - Fekete lyuk gömbhalmazban - Rádiótartományban sugárzás - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -

Rádium - Neutronsugárzás -

Radon - Izotóp -

Rákos megbetegedések megértése - Rákos sejtburjánzás - Minőség-ellenörzés a sejtben -

Raman-szórás - Thomson-szórás -

Rationes seminales - Fejlődés

Rayleigh-Bénard-instabilitás - Konvekció -

Rayleigh-szám - Konvekció - Rayleigh-szórás - Exobolygó vízgőzzel - Rayleigh-szórás - Thomson-szórás -

R     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       R, re-, rep-, ro-, ru-, S,   (-sora)         

Reaktorméreg - Neutron -

Reális folyadék - Folyadék -

Receptorok - Agy mikroanatómiájaReális idő - Einstein álma -  -

Reciklizáció - Sejtszintű nagytakarítás -

Redoxi folyamat

Redukálószerek - Redoxi folyamat -

Redukció - Állapotfüggvényé - Redukció - Kvantummechanikai állapot -

Reflexiós köd - Csillagköd (nebula) - Reflexiós köd  - Csillagközi anyag - Reflexiós köd - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Régebbi a földi élet - Régebbi szerkezeti osztályozás - Vasmeteorit -

Regolit - Hold geológiája -

Reionizáció - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem - Reionizáció - Hubble-űrtávcső - Reionizáció - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

          Reionizáció - Sötétség korszaka - Reionizáció - Törpegalaxis - Reionizációs időszak - Csillagok születése később -

          Reionizációs időszak - Első generációs csillagokra bukkantak? - Reionizációs időszak - Távolságrekorder galaxis -

Rejtett szektor - Szuperszimmetriák -

Rejtőzködő galaxisok -

Rekombináció - Ionizáció - Rekombináció - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás - Rekombináció - Nehézion-fizika -

Rekurrens nóva - Gammasugárzó nóvák - Rekurrens nóva - Nóva -

Relatio - Kozmikus lelkiség 4. -

Relatív atomtömeg - Atomtömeg -

Relativisztikus Doppler-effektus - Vöröseltolódás - Relativisztikus egyenlet - Kvantumelektrodinamika - Relativisztikus gyorsítók - Nehézion-ütköztető -

          Relativisztikus invariancia - Lorentz-invariancia - Relativisztikus jet - Ébredő fekete lyuk - Relativisztikus jet - Galaxisok osztályozása -

          Relativisztikus jet - Wikipedia asztrofizikai lapok - Relativisztikus kvantum-térelmélet - Szuperhúrok és mindenség -

          Relativisztikus tömeg - Speciális relativitáselmélet -

Relativisztikus Nehézion Ütköztető (Brookhaven) - Kvark-gluon plazma -

Relativitás megközelítése -

Relativitáselmélet - Anyag, tér, idő - Relativitáselmélet - Gravitációs hullám-trófea - Relativitáselmélet. - Idődilatáció - Relativitáselmélet. - Mozgási energia -

          Relativitáselmélet - Szuperhúrok és mindenség - Relativitáselmélet. - Űrhajós hull fekete lyukba - Relativitás elmélet sajátosan -

Religion als Triebkraft für Zivilisationen? -

Rend - Balog interjú - Rend - Kozmikus lelkiség 1. -

Rendezetlenség - Hőmozgás - Rendezetlenségi fok - Entrópia - Rendezettség - Teilhard - Rendezett komplexitás - Világegyetem nem az őskáoszból -

Rendkívül kis számok - Nagyságrend - Rendkívül kompakt csillagképző tartomány - Csillagontó galaxis és korai Világegyetem -

          Rendkívül nagy számok - Nagyságrend - Rendkívül nagy tágulás - Ősrobbanás

Rendparaméter - Spontán szimmetriasértés -

Rendszám - Atomtáblázat - Rendszám - Elem - Rendszám - Izotóp - Rendszám - Radioaktivitás -

Rendszer -

Renormalizáció - Kvantumgravitáció -

Renormálás - Kvantumelektrodinamika - Renormálás - Kvark - Renormálás - Standard Modell -

R     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       R, re-, rep-, ro-, ru-, S, (-sora)         

Repedés - Phobos-Mars árapály -

Repetti-felület - Földköpeny -

Reprodukció - Sejt keletkezés (ném.) -

Repülő Csészealj - Mélyhűtött Repülő Csészealj -

Rés - Születő exobolygó -

Részecske - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Részecske - Fermion - Részecske - Fény kettős természete képen -

          Részecske - Mezon - Részecske-befogás - Fúzió a Világegyetemben - Részecskefizika - Részecskecsaládok - Részecskefizika - Nukleon -

          Részecskegyorsító - Nagy Hadron Ütköztető - Részecskegyorsító - Nehézion-fizika - Részecskegyorsító - Szinkrotron -

          Részecske-hullám kettősség - Szuperhúrok és mindenség - Részecskeleves - Kvark-gluon plazma - Részecskepárok  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

          Részecskesugárzás - Flerek veszélyei - Részecskesugárzás - Sugárzás - Részecsketerek - Kvantumgravitáció -

          Részecsketermészet - Koppenhágai értelmezés - Részecske útja/története - Einstein álma -

Rétegfelvétel - Ősi hidrogénfelhők feltérképezése - Rétegszilikátok - Ceres fényes foltjai -

Reverzibilis tágulás - Termodinamika második főtétele -

Réz - Ásványi anyagok -

Rezgés - Anyag, tér, idő - Rezgés - Folyadékok és gázok -

Rezgési frekvencia - Molekulák ultragyors viselkedése -

Rezgésszám - Elektromágneses spektrum -

Rezgőmozgás  - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata - Rezgő mozgás - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Rezgőmozgás - Halmazállapot -

Rezonancia - Gerjesztés -

Rezonáns konfiguráció - Születő bolygórendszer -

RGG 118 törpegalaxis - Legkisebb szupermassziv fekete lyuk -

Rhea-hold - Gázbolygók, óriásbolygók -

RHIC gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Ribóz - Alkoholgőz üstökösből -

Riemann-geometria\sokaságok: Differenciálgeometria - Rie. tér: Általános relativitáselmélet - Riemann-Christoffel tenzor: Általános relativitáselmélet

Ritka kvark - Strange kvark -

Ritkaság - Kvantum-színdinamika - Ritkaság - Mezon - Ritkaság megmaradása - Megmaradási tétel -

Ritmusérzék - Csecsemők és a beszéd -

RNS - Élet építőkövei-üstökösökkel - RNS - Meteoritok hozták a foszfort - RNS - Ősi szuperorganizmus -

R     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       R, re-, rep-, ro-, ru-, S,   (-sora)         

Robbanás - Hipernóva (Meteor) - Robbanás - Hontalan szupernóvák - Robbanás - Keveredő elemek - Robbanás - Megmagyarázhatatlan robbanás -

          Robbanás - R-folyamat - Robbanás - Standard Modell alapjai - Robbanás - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) - Robbanás - Szupernóvák1 -

          Robbanás - Szupernóva-receptek (8) - Robbanás - Túl fényes szupernóvák - Robbanás - Új szupernóva-modell - Robbanás - Vetkőző hiperóriás -

          Robbanásos hidrogénégés - Nukleoszintézis - Robbanó csillag - Szupernóva - Robbanó csillag belsejének képe -

Robbanás nyoma a Szaturnusz gyűrűjében - Robbanásszerű csillagszületés -

Robottávcső - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Roche-határ - Wikipedia asztrofizikai lapok - Roche-térfogat - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Római birodalom - Lányi a bevándorlókról -

Rómaiakhoz írt levél - Szentírási idézetek -

Röntgencsillagászat - Furcsa csillag - Röntgencsillagászat  - Keveredő elemek -

Röntgen felvillanás - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) - Röntgenfler - Szupernóva-robbanás az elejétől (5) - Röntgenforrás - Új adatok fekete lyukról -

          Röntgenfoton - Röntgensugárzás - Röntgenháttér - Tejút röntgenforrása - Röntgen-háttérsugárzás - Ismeretlen eredetű röntgensugárzás -

Röntgenkorona - Nap szerkezete - Röntgenkvazár - Árulkodó perdület - Röntgen-pulzár - Magnetár -

Röntgenspektrum - Árulkodó perdület - Röntgenspektrum - Ionok a jetben -

Röntgensugárzás ----- Röntgensugárzás - Árulkodó perdület - Röntgensugárzás - CNO-ciklus - Röntgensugárzás - Elektromágneses spektrum -

          Röntgensugárzás - Fekete lyuk gömbhalmazban - Röntgensugárzás - Fekete lyukak rejtélye - Röntgensugárzás - Fémek a világegyetemben -

          Röntgensugárzás - Kettőscsillag - Röntgensugárzás - Kvazár - Röntgensugárzás - Szinkrotronsugárzás -

          Röntgensugárzás - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban - Röntgensugárzás - Ultraviola sugárzás -

Röntgensugárzási zóna - Nap szerkezete - Röntgensugárzó gáztömegek - Keveredő elemek -

Röntgentartományban végzett méréssorozat - Szupermasszív fekete lyuk egy törpegalaxisban -
Roppant tömeg - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

Rosetta und Philae: Landung ----- Rosetta: újabb meglepetés az üstökösnél 15.05.20. ----- Rosetta formálódása ------ Rosetta kómája -  Egy üstökös illata -

          Rosetta misszió - Egy üstökös illata - Rosetta szonda - Alkoholgőz üstökösből - Rosetta szonda - Oxigén a Csurin - Rosetta-szonda - Philae ébredése -

Ross 248 - Távoli jövőnk -

Rossz - Kozmikus lelkiség 3. -

Rotáció - Merev test -

Rotációs görbe - Sötét anyag -

Rp-folyamat  - Nukleoszintézis

RR Lyrae típusú változók  - Cefeida-típusú változó -

R     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------       R, re-, rep-, ro-, ru-, S,  (-sora)         

Rubidium-stroncium módszer - Izotópos kormeghatározás -

Rugalmas alakváltozás - Szilárd halmazállapot -

Rugalmas test

Rugalmas szórás - Thomson-szórás -

Rugalmas ütközés - Nehézion-ütköztető -

Rugalmatlan szórás - Thomson-szórás -

Rugalmasság - Baktériumok társadalma -

Rugó - Rugalmas test -

Rutherford - Tudósokról röviden -

Rutherford kisérlet - Rutherford-modell - Fizika, kvantumelmélet - Rutherford-szórás - Proton szerkezete - Rutherford-szórás - Thomson-szórás -

RX J1131-1231 röntgenkvazár - Árulkodó perdület -

R     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       re-, rep-, ro-, ru-, (-sora)         

-----------------------------------------------------------------

S,Sz - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

S     ------------------------------------------------------------------       se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  (-sora)         

S-folyamat - S-folyamat - Fúzió a Világegyetemben - S-folyamat - Nukleoszintézis - S-folyamat - Szupernóva -

S-kvark - Barion - S-kvark - Strange kvark -

Sagittarius A* - Megoldódott a G2 rejtélye? - Sagittarius A rádióforrás - Vihar a Tejútrendszer központjában - Sagittarius csillagkép - Nóva a Nyilasban -

          Sagittarius csillagkép - Tejútrendszer - Sagittarius-kar - Tejútrendszer -

Saját csoport - Csányi interjú - Sajátidő - Einstein álma - Sajátmozgás - Wikipedia asztrofizikai lapok - Sajátmozgásadatok - Tejútrendszer térképe -

          Sajátperdület - g-faktor - Sajátperdület - Spin - Sajátrezgés - Folyadékok és gázok -

Salpeter-ciklus - Szén -

Saria - Lányi a bevándorlókról - Saria - Márfi interju -

Sárga szuperóriás csillag  - Cefeida-típusú változó -

Sárkány csillagkép - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Sárkány csillagkép - Exobolygó (BD+20594b - Godzilla) -

Sarki feláramlás - Marsi légkör - napszél - Sarki fény  - Föld mágneses mezeje - Sarki fény - Ganymedes szerkezete - Sarki fény - Plazma -

          Sarki jégsapka - Óceánok - Sarki jégsapka - Vízfolyás a Marson -

SATURN gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Savak - Vegyület -

Schreibersit - Meteoritok hozták a foszfort -

Schrödinger-egyenlet - Schrödinger-egyenlet - Kvantumelektrodinamika -

Schwarzschild - Tudósokról röviden -

Schwarzschild-sugár - Schwarzschild-sugár - Fekete lyuk - Schwarzschild-sugár - Fekete lyuk - Schwarzschild-sugár  - Mi van a fekete lyukak belsejében? -

Scotus - Teilhard értékelése -

Sculptor csillagkép - Csillagontó galaxisok - Sculptor-galaxishalmaz - Galaxishalmazok

Scutum-Crux-kar - Tejútrendszer -

SDSS-program - SDSS JO1OO+2802 - Szuperfényes kvazár a Világegyetem hajnaláról - SDSS J0100+2802 kvazár - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

          SDSS program (Sloan Digital Sky Survey) - Törpegalaxis - SDSS-Sloan Digitális Égboltfelmérési Program - Biliárdbolygók (kisbolygók) -

          SDSS Sloan Digitális Égboltfelmérési Program  - Ősgalaxis -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Sebes csillag

Sebesség - Molekulák ultragyors viselkedése - Sebesség - Szuperhúrok és mindenség - Sebességdiszperzió  - Csillagközi anyag fizikája - Sebességdiszperzió - Haló -

          Sebességváltozás - Alapvető kölcsönhatások - Sebességváltozás - Gyorsulás -

Sedna törpebolygó - Újabb törpebolygó: 2012 VP113 -

Segue-1 - Törpegalaxis -

Sejt - Ősi szuperorganizmus - Sejt keletkezés (ném.) -

Sejtszintű nagytakarítás -

Sekináh-dicsőség - János evangélium bevezetés - Sekináh-dicsősége - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Semleges áram  - W- és Z-bozon - Semleges gáz - Oxigén a Csurin - Semleges Higgs-bozonok - Szuperszimmetriák -

          Semleges részecskék - Antirészecske - Semleges részecskék - Részecskefizika -

Semmi - Univerzum közepe (ném.)

SETI program - Gömbhalmazokban csillagközi civilizációk? -

Seyfert-galaxisok - Galaxisok osztályozása - Seyfert-galaxismag - Kvazár -

Sgr A* nemtermális rádióforrás - Tejútrendszer -

Sharp-hegy - Curiosity a Sharpnal - Sharp-hegy - Folyékony (sós)víz a Marson? -

SI prefixumok - Nagyságrend -

Siding Spring-üstökös - Üstökös a Marsnál - Siita - Iszlám érdemek és korlátok -

Síita–szunnita ellentét - Menekültek háborúja -

Sík Univerzum-modell - Anyag, tér, idő - Sík szerkezetű univerzum - Világegyetem kívülről -

Siker - Eltérő kultúra, eltérő értékek -

Síkságok - Hold geológiája -

Sinanthropus pekinensis - Teilhard -

SIS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

Skalár - Szimmetria - Skalár tér - Standard Modellen túl -

Sklodowska - Tudósokról röviden -

Skyrmion modell - Erős kölcsönhatás -

Sloan Digitális Égboltfelmérési Program (SDSS): Biliárdbolygók (kisbolygók) - Sloan Digitális Égboltfelm. Pr. (SDSS): Ősgalaxis -

          Sloan Digitális Égboltfelm. Pr. (SDSS): SDSS-program - Sloan Digital Sky Survey (SDSS): Törpegalaxis -

          Sloan Digitális Égboltfelm.: Tejútrendszer legújabb térképe -

Smith-felhő - Védőburok - sötét anyagból -

SN 2012ap szupernóva - Átmeneti szupernóva -

SNO ciklus - Nap energiatermelése -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Só lerakódás - Ceres fényes foltjai - Só lerakódás - Jupiter hold sötét foltjai -

Sodródás befelé - Gázóriások - parkolópályán -

Sok dimenzió - Húrelmélet

Sók - Vegyület -

Sokaság - Migráció tömeglélektana -

Sós víz - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Sós viz - Óceánok - Sós víz a Marson? - Sós vízjég-réteg - Ceres fényes foltjai -

          Sós vízréteg - Ganymedes szerkezete -

Sótartalom - Óceánok -

Sötét anyag - Sötét anyag - Anyag, tér, idő - Sötét anyag: (égi nyomok) - Sötét anyag: (földi kísérletek) - Sötét anyag.: Barion - Sötét anyag.: Fotongáz -

          Sötét anyag.: Galaxishalmazok korai előfutárai - Sötét anyag - Gyors törpegalaxisok - Sötét anyag.: Inflaton -

          Sötét anyag.: Ismeretlen eredetű röntgensugárzás - Sötét anyag - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? - Sötét anyag - Kozmikus pókháló -

          Sötét anyag.: Mi jöhet Einstein után? - Sötét anyag - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai - Sötét anyag.: Ősgalaxis - Sötét anyag - Sötét anyag (ném.) -

          Sötét anyag.: Törpegalaxis - Sötét anyag.: Védőburok - sötét anyagból - Sötét anyag.: Világegyetem kívülről - Sötét anyag - Ősi Univerzum -

          Sötét anyag - Standard Modellen túl - Sötét anyag.: Wikipedia asztrofizikai lapok - Sötét anyag a Tejútrendszerben -

          Sötét anyag csökkenése - Világegyetem sötét jövője - Sötét anyag csomója - Ismeretlen erők-sötét anyag - Sötét anyag-felhő - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

          Sötét anyag Galaxisunk körül - Sötét anyag ismeretlen ereje? -

Sötét energia - Sötét energia - Anyag, tér, idő - Sötét energia - Fotongáz - Sötét energia - Hubble-törvény - Sötét energia  - Inflaton -

          Sötét energia - Kosmischer Fernblick und Dunkle Energie - Sötét energia - Mi jöhet Einstein után? - Sötét energia  - Ősgalaxis - Sötét energia - Ősi Univerzum -

          Sötét energia - Ősrobbanás - Sötét energia - Sebes csillag - Sötét energia - Sötét anyag (égi nyomok) - Sötét energia - Sötét anyag -

          Sötét energia - Sötét anyag a Tejútrendszerben - Sötét energia - Szupernóva-receptek (6) - Sötét energia - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Sötét energia - Világegyetem kívülről - Sötét energia - kaméleonvadászat - Sötét energia keresése - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

Sötét felhő  - Csillagközi anyag fizikája - Sötét folt - Jupiter hold sötét foltjai - Sötét galaxis - Kozmikus pókháló - Sötét galaxis - Sötét anyag (égi nyomok) -

          Sötét galaxis - Törpegalaxis - Sötét ködök - Csillagköd (nebula) - Sötét sávok - Vízfolyás a Marson - Sötét tömeg - Sötét energia uralja a Világegyetemet -

          Sötét zárvány - Régebbi a földi élet -

Sötétség - Ősi csillagok robbanása - Sötétség kora - Sötétség kora - Csillagok születése később - Sötétség kora - Legnagyobb feketelyuk-szörny -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Spanyolország - Bevándorlók EU-s integrációja -

Spagettizálódás - Űrhajós hull fekete lyukba -

Speciális relativitáselmélet - Speciális relativitáselmélet - Big Bang után - Speciális relativitáselmélet - Energiamegmaradás -

          Speciális relativitáselmélet - Éterelmélet - Speciális relativitáselmélet - Einstein álma - Speciális relativitáselmélet - Fizika ellentmondásai -

          Speciális relativitáselmélet - Idő - Speciális relativitáselmélet - Idődilatáció - Speciális relativitáselmélet - Mi jöhet Einstein után? -

          Speciális relativitáselmélet - Proton-proton ciklus - Speciális relativitáselmélet - Szuperhúrok és mindenség - Speciális relativitáselmélet - Térgeometria -

          Speciális relativitáselmélet - Tömeg

Specifikus gázállandó - Ideális gáz - Specifikus mennyiség - Fizikai mennyiség -

Spektrális elemzés - Exobolygó vízgőzzel - Spektrális feltérképezés - Csillagontó galaxisok -

Spektrográf - Béta Pictoris üstökösei -

Spektroszkópia - Alkoholgőz üstökösből - Spektroszkópia - Szupernóvák2 - Spektroszkópiai elemzés - Ionok a jetben - Spektroszkópiai kettősök - Kettőscsillag -

          Spektroszkópiai megfigyelés - Megtalálták a Nap testvérét -

Spektrum - Fény - Spektrum - Nap szerkezete - Spektrum - Szupernóvák (7. Meteor) - Spektrum elemzés - Összeolvadó fekete lyukak -

          Spektrum elemzés - Tejútrendszer legújabb térképe - Spektrum vonalak - Schrödinger-egyenlet -

Spin - Spin - Fermion - Spin - Hadron - Spin - Kvark - Spin - Mezon - Spin - Perdület - Spin - Proton szerkezete - Spin - Részecskefizika - Spin - Szuperhúr -

          Spin - Szuperhúrok és mindenség - Spinkvantumszám - Elektronszerkezet - Spinkvantumszám - Kvantumszám -

Spirál ág - Gyorsabban forog a Tejút - veszély?! -

Spirálgalaxis - Spirálgalaxis - Csillagkeletkezés - Spirálgalaxis  - Csillagközi anyag - Spirálgalaxis - Galaxisok osztályozása -

          Spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! - Spirálgalaxis - Szupermasszív fekete lyuk - Spirálgalaxis - Tejútrendszer -

Spirálkar protoplanetáris korongban - Spirálkar - Fluxusköd - Nagy medve galaxisainak fotója - Spirálkar - Galaxisok osztályozása -

Spiritualitás - Kozmikus lelkiség 2. -

Spitzer-űrteleszkóp - Kozmikus robbanás -

Spontán szimmetriasértés - Spontán szimmetriasértés - Szimmetria -

SPS gyorsító - Nehézion-ütköztető -

SS Cygni - Törpenóva rejtélye -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Stabil atommagok előfordulási gyakorisága - Einstein után - Stabil izotóp - Izotóp - Stabil magok - Atommag

Stabilitás - Fermion -

Stacionárius hatás elv - Kölcsönhatás -

Standard gyertya  - Cefeida-típusú változó - Standard gyertya - Szupernóvák2 - Standard gyertya - Wikipedia asztrofizikai lapok -

Standard Modell - Standard Modell alapjai - Standard Modell. - Alapvető kölcsönhatások - Standard-modell - Anyag szerkezete -

          Standard Modell - Antianyag - Megoldódó rejtély - Standard Modell - Egyesítő elméletek - Standard Modell - Einstein után -

          Standard Modell. - Gravitáció összeomlástól óvja a Világegyetemet - Standard Modell. - Kétszer is felfúvódott a Világegyetem? -

          Standard Modell. - Kvantumszám - Standard Modell. - Kvark - Standard Modell. - Neutrínók: A részecskevilág kaméleonjai -

          Standard Modell. - Nukleon - Standard Modell. - Részecskefizika - Standard modell - Szuperhúrok és mindenség - Standard Modellen túl -

Standard Napmodell - Nap szerkezete - Standard Napmodell - Neutrínódetektorok -

Statisztikus értelmezés - Fizika, kvantumelmélet -

Statisztikus fizika

Statisztikus mechanika

Statisztikus termodinamika - Termodinamika -

Statikus Univerzum - Standard Modell Alapok -

Sterbende Univerzum -

Stern im Rampenlicht

Storage ring - Nagy Hadron Ütköztető -

Strange kvark

Stratoszféra - Légkör -

Stressz - Hit a tudományban -

String-elmélet - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - String-elmélet - Ősrobbanás előtt

Struktúra - Struktúra - Sötét anyag Galaxisunk körül -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Sugár - Csillag -

Sugár elnyelés - Abszorpció -

Sugárirányú anyagsávok - Gázbolygók, óriásbolygók -

Sugárzott energia - Sugárzás -

Sugárnyomás - Bok-globulák - Sugárnyomás - Eddington-határ - Sugárnyomás - Szupernóvák1 - Sugárnyomás - Vetkőző hiperóriás -

Sugárzás - Sugárzás - Anyag eredete - Sugárzás - Anyagelőtti időszak - Sugárzás - Elektromágneses spektrum - Sugárzás - Következő pólusátfordulás -

          Sugárzás - Kozmikus pókháló - Sugárzás - Proton szerkezete - Sugárzás - Radioaktivitás - Sugárzás - Rutherford kisérlet -

          Sugárzás - Szuperhúrok és mindenség - Sugárzás - Ultraviola sugárzás - Sugárzás - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

Sugárzás gyengülése - Abszorpció -

Sugárzás időszak - Sugárzás időszak - Ősrobbanás

Sugárzás-kötött - Planetáris köd -

Sugárzásdominálás korszaka - Ősrobbanás - Sugárzásdominálás korszaka - Ősrobbanás grafikusan -

Sugárzási energia - Haldokló, fakuló, halványodó Világegyetem (ném., magy.)

Sugárzási övek - Madárdal a Világűrből - Sugárzási mező - Csillagok születése később - Sugárzási nyomás - Nap szerkezete -

          Sugárzási viharok - Flerek veszélyei - Sugárzási zóna - Nap - Sugárzási zóna - Nap szerkezete -

Sugárzások - Folyékony (sós)víz a Marson? -

Súly - Yukawa potenciálhegye -

Súlyos tömeg - Általános relativitáselmélet - Súlyos tömeg - Erőtér -

Sündisznó-modell - Erős kölcsönhatás -

Súrlódás - Ismeretlen erők-sötét anyag -

Súrlódásos folyadék - Folyadék -

Súrlódó szegély - Földfelszín - Súrlódó szegély - Litoszféra -

Sűrű halmaz - Megtalálták a Nap testvérét -

Sűrűség - Sűrűség - Atommag - Sűrűség  - Csillagközi anyag fizikája - Sűrűség - Gömbhalmaz - Sűrűség - Gyémánt egy óriásbolygó magjában -

          Sűrűség - Proton-neutron rendszer - Sűrűség, időben változó - Mi jöhet Einstein után? -

Sűrűségeloszlás - Folyadékok és gázok - Sűrűségfluktuációk - Csillagok születése később - Sűrűségfluktuációk - Sötétség korszaka -

          Sűrűségingadozások - Fotongáz - Sűrűségingadozások - Nagyobb neutrínótömeg lehet a megoldás? -

Sűrűsödés - Csillagkeletkezés - Sűrűsödés  - Globula -

SWAN üstökös - Kitört a SWAN üstökös -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szabad akarat - Freund Istenről - Szabad akarat - Halál túlvilági túlélése - Szabad elektron - Barion - Szabad neutron - Negatív béta-bomlás -

Szabaderő - Erőtér -

Szabadkőművesség - Márfi interju -

Szabad rezgés - Folyadékok és gázok -

Szabadság - Balog interjú - Szabadság - Természettörvény

Szabadságjog - Lányi a bevándorlókról -

Szabály - Szent Tamás a Törvényről -

Szabályos galaxisok - Galaxisok osztályozása - Szabálytalan galaxis - Galaxisok osztályozása - Szabálytalan galaxis - Ősi kis galaxisok -

Szabványgyertya - Egy különleges páros (Gaia14aae) - Szabványgyertya - Gravitációs állandó valóban állandó - Szabványgyertya - Sebes csillag -

Száguldó csillag sokkhatása

Szaharov-feltétel - Bariogenezis

Szálas szerkezet  - Csillagközi anyag fizikája- Szálas szerkezet - Sötét anyag (égi nyomok) -

Számítógépes modell  - Ősgalaxis -

Száműzetés - Teilhard -

Száraz exobolygó

Szárazgőz - Gőz -

Szarmata - Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Származás - Európa genetikai összetétele -

Szaturnusz - Bolygók - Szaturnusz - Cassini haláltánca - Szaturnusz  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

          Szaturnusz - Enceladus: Eismond mit heißem Kern - Szaturnusz - Gázbolygók, óriásbolygók - Szaturnusz - Naprendszer - Szaturnusz - Óriásbolygó -

          Szaturnusz gyűrű - Robbanás nyoma a Szaturnusz gyűrűjében - Szaturnusz rendszer - Mimas jégkérge alatt -

Szavak - Kozmikus lelkiség 4. - Szavak jelentése - Bábeli zűrzavar, ősnyelv -

Széder - Pészah -

Szegények - Falakat építő civilizáció -

Szegmentáció - Embriófejlődés lyukkártyája -

Szekularizáció - Márfi interju -

Szelekció - Darwini elmélet problémája - Szelekciós verseny - Fejlődés-evolúcio -

Szelén - Ásványi anyagok -

Szeles vég - Windiges Ende -

Szélességi differenciális rotáció - Nap szerkezete -

Szelídség evolúciós zsákutca? -

Szélkerék spirálgalaxis - Hej, hó! - hét kicsi törpe(galaxis)! -

Szellem - Kozmikus lelkiség 2. - Szellem - Természettörvény - Szellemi energia - Alfától Ómegáig - Szellemtudományok - Lexikon Istenről

Szélnyírás - Konvekció -

Szélsötétedés - Nap szerkezete -

Személyes tudás - Fejlődés-evolúcio -

Szemgolyó - Első szemgolyó (ném.) -

Szemkontaktus - Csecsemők és a beszéd -

Szemcsék mérete - Vetkőző hiperóriás -

Szén - Szén - Berillium - Szén - CNO-ciklus - Szén - Planetáris köd - Szénatom - Három-alfa folyamat - Szénatom - Szerves molekulák a Titánon -

          Szénfúzió - Szupernóva-receptek (6) -

Széndioxid - Élet építőkövei-üstökösökkel - Széndiszulfid - Egy üstökös illata, Rosetta -

Szenes kondritok - Ceres fényes foltjai -

Szénizotópok - Izotópos kormeghatározás - Szénizotóp - Régebbi a földi élet -

Szén-monoxid - Csillagontó galaxisok - Szén-monoxid - Egy üstökös illata, Rosetta - Szénmonoxid molekulák - Mélyhűtött Repülő Csészealj -

Szén-nitrogén ciklus - Nukleoszintézis -

Szén-nitrogén-oxigén-ciklus - CNO-ciklus - Szén-nitrogén-kötések - Élet építőkövei-üstökösökkel - Szén-nitrogén-oxigén ciklus - Nap energiatermelése -

Szénhidrátok - Vegyület -

Szénhidrogén - Élet építőkövei-üstökösökkel - Szénhidrogén - Hidrogén - Szénhidrogén - Szerves molekulák az űrben - Szénhidrogén - Vegyület -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szent Tamás - Természettörvény - Szent Tamás a Törvényről

Széntartalmú molekulák - Szerves molekulák az űrben -

Szentlélek -  Istenfogalom - Szentlélek - Kozmikus lelkiség 1. - Szentlélek - Kozmikus lelkiség 2. - Szentlélek - Kozmikus lelkiség 3. -

          Szentlélek - Kozmikus lelkiség 4. - Szentlélek elleni bűnök - Szentlélek gyümölcsei - Szentlélek hét ajándéka -

Szentháromság - Szentháromság - János evangélium bevezetés -

Szentírás szószerint - Fejlődésképünk -

Szentírásban - Lexikon Istenről

Szentírási idézetek -

Szennyezés - Világ megjelenése bennünk -

Szépséges kvark = Bottom kvark - Szépségkirálynő hitről -

Szeretet - Einstein levele Lieserlnek - Szeretet - Férgekről tudni érdemes - Szeretet - Halál túlvilági túlélése - Szeretet - Hit fogalma - Szeretet - Kozmikus lelkiség 4. -

          Szeretet - Márfi interju - Szeretet - Szépségkirálynő hitről - Szeretet - Természettörvény - Szeretet energia - Teilhard -

Szerelem - Természettörvény

Szerin - DNS-hibák és javításuk -

Szerkezet - Hold - Szerkezeti osztályozás - Vasmeteorit -

Szerves anyag - Anyag, tér, idő - Szerves anyag - Philae az üstökösön - Szerves élő anyag - Szén - Szerves molekulák a Világegyetemben -

          Szerves molekulák - MWC 480 csillag - Szerves vegyület - Vegyület -

Szerves kémia - Hidrogén - Szerves kémia - Szén - Szerves molekulák - Alkoholgőz üstökösből - Szerves molekulák - Élet építőkövei-üstökösökkel -

          Szerves molekulák a Titánon - Szerves molekulák az űrben - Szerves vegyületek - Hidrogén -

Szervetlen vegyület - Vegyület -

Szétporlás - Bolygócsírák -

Szétszóródás - Örmény genocídium - Szétszóródás - Szerves molekulák a Világegyetemben -

Széttartó szegély - Litoszféra -

Széttöredezés - Kisbolygó széthullása -

Szfaleronok - Anyag eredete -

Szférikus tér - Standard Modell Alapok -

Szferoid galaxis - Galaxis sorvadás -

Szferoidális komponens - Szupermasszív fekete lyuk -

Szferulák - Szupernóva-robbanások földtörténeti hatásai -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Szibéria - Amerika benépesítése - Szibéria - Vízi úton népesült be a világ -

Sziderikus év/nap  - Föld -

Szigma-barion - Barion -

Szigma hiperon - Hiperon -

Szigma-kötés - Kémiai kötés -

Szigony - Üstökösstop -

Szilárd halmazállapot ----- Szilárd halmazállapot - Halmazállapot -

Szilárd kőzetmag - Mimas jégkérge alatt -

Szilárd mag - Gázbolygók, óriásbolygók -

Szilárd test - Merev test -

Szilícium -

Szilikát szemcsék - Enceladus: Eismond mit heißem Kern -

Szimbolikában - Szentháromság

Szimbólumok - Csimpánzok tájszólása -

Szimmetria - Szimmetria - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata -Szimmetria - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - 

          Szimmetria - Izospin - Szimmetria - Megmaradási tételek - Szimmetria - Standard Modell - Szimmetria - Szingularitás mint fogalom - 

          Szimmetria - Szuperszimmetriák - Szimmetria sértés - Szuperhúrok és mindenség - Szimmetriasértő átalakulás - Fázisátalakulás -

          Szimmetriatranszformáció - Kvantumszám -

Szimuláció - Csillagrobbanás szimulálása - Szimuláció - Óriásbolygó - Szimuláció  - Ősgalaxis - Szimuláció - Új szupernóva-modell -

          Szímulációs modell  - Csapásváltásból csapásmérés, Naprendszer -

Szín - Elektromágneses spektrum - Szín - Erős kölcsönhatás - Szín - Fény - Szín - Standard Modell - Szín - Szuperhúrok és mindenség -

Szín-fényesség diagram - Asztrofizika - Szín-fényesség diagram - Hertzsprung–Russell diagram -

Szinapszis - Agy mikroanatómiája -

Színelátás - Hit fogalma -

Szinkronizálódás - Mi jöhet Einstein után? -

Színtöltés - Kvantum-színdinamika - Színtöltés - Kvark-gluon plazma -

Színbezárás - Kvark -

Szingularitás - Szingularitás - Alfa-pont - Anyagvilág kezdete - Szingularitás - Anyag, tér, idő - Szingularitás - Anyagelőtti időszak -

          Szingularitás - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat - Szingularitás - Einstein álma - Szingularitás - Fekete lyuk -

          Szingularitás - Fekete lyuk - Szingularitás - Hawkings Highlights (ném.) - Szingularitás - Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás -

          Szingularitás - Ősrobbanás - Szingularitás - Standard Modell Alapok - Szingularitás - Standard Modellen túl - Szingularitás - Univerzum közepe (ném.) -

          Szingularitás - Univerzum születésének elmélete - Szingularitás - Vatikáni tanácskozás az Ősrobbanásról -

          Szingularitás-elmélete - Szingularitás mint fogalom -

Színindex - Asztrofizika - Színindex - Hertzsprung–Russell diagram - Színindex - Wikipedia asztrofizikai lapok -

S     ------------------------------------------------------------------       S, se-, so-, sp-, st-, su-, sza-, szent-, szi-, szink-, szup-, szupernova-,  T, (-sora)         

Színkép - Csillag - Színkép - Első generációs csillagmonstrum - Színkép - Nap szerkezete - Színkép - Szupernóvák (7. Meteor) - Színkép - Szupernóva-receptek (8) -

          Színképelemzés - Vízfolyás a Marson - Színképtípus - Hertzsprung–Russell diagram -

Színképi kettősök - Kettőscsillag -

Színkölcsönhatás - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Szinkronicitás - Kvantumfizika és emberi tudat (Parapsz.) -

Szinkrotron - Szinkrotronsugárzás - Szinkrotron - Nagy Hadron Ütköztető - Szinkrotron-sugárzás - Ciripelő elektronok és a neutrínótömeg -

          Szinkrotronsugárzás - Pulzár - Szinkrotronsugárzás - Sugárzás - Szinkrotronsugárzás - Szinkrotron -

Színszűrők - SDSS-program -

Szintfelület - Erőtér -

Szintetizálódás - Élet építőkövei-üstökösökkel -

Szintézis - Fúzió a Világegyetemben -

Színtöltés - Hadron - Színtöltés megmaradása - Megmaradási tétel

Szíriusz - Távoli jövőnk -

Szívmagyarok - Balog interjú -

Szkeptikusok - Halál túlvilági túlélése -

Szkíta-hun-avar-magyar folyamatosság -

Szobrász csillagkép - Csillagontó galaxisok -

Szociális kiadások - Lányi a bevándorlókról -

Szögimpulzus - Perdület -

Szögmérés - Tejútrendszer térképe

Szögmomentum - Perdület -

Szögsebesség - Centrifugális erő - Szögsebesség fénynél - Egyesítő elmélet természetfilozófiai vázlata 2. változat -

Szokás - Iszlám érdemek és korlátok -

Szökés - Gömbhalmazban vándorló csillagok -

Szökevény csillag - Szökevény galaxisok -

Szökevény galaxisok

Szoláris konstans - Nap szerkezete -

Szolidaritás - Magyar koptok -

Szórás - Thomson-szórás - Szórásfolyamatok - Gluonlabdák és egzotikus mezonok -

Szóródás - Neutronsugárzás - Szóródás - Porból lett - porrá lesz exobolygó - Szóródási kép - A proton szerkezete -

Szorongás - Hit a tudományban -

Szoros kettős rendszer - Ősi csillagok robbanása -

Szövetség - János evangélium bevezetés - Szövetség-pecsét - Memra (Ige - Isten szava) János Logosza -

Szövetséges - Globális migráció -

Szószerint a Szentírás - Fejlődésképünk -

Szpikula - Nap szerkezete -

Szubatomi részecskék - Szubatomi részecskék - Mechanika - Szubatomi részecskék kommunikációja - Hologramvilág -

Szubdukció - Litoszféra -

Szubjektív idő -

Szubmilliméteres hullámtartomány - Évszázados csillagászati rejtély -

Szublimáció - Halmazállapot -

Szubóriás - Hertzsprung–Russell diagram -

Szubsztancia -

Szubtörpék - Hertzsprung–Russell diagram -

Szukcesszív poligenizmus - Fejlődésképünk -

Szükséglet - Fenntartható fejlődés -