Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Vasmeteorit

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

A vasmeteoritok túlnyomórészt nikkel-vas ötvözetekből álló meteoritok.

Bár a kőmeteoritokhoz képest igen ritkák, kb. a megfigyelt meteoritok 5,7%-át teszik ki, a meteorit-gyűjteményekben ennél jóval nagyobb arányban fordulnak elő. Ennek több oka van:

A kőmeteoritokkal ellentétben még laikusok számára is könnyen felismerhetők. A napjainkban folyó meteoritkutatások a sivatagokban és a Déli-sarkon sokkal reprezentatívabb mintával szolgálnak. Az időjárásnak sokkal jobban ellenállnak. A légkörbe való belépést nagyobb eséllyel élik túl és jobban ellenállnak az ilyenkor fellépő párolgásnak, így nagyobb az esély, hogy jelentősebb darabra bukkanjanak. Voltaképp a vasmeteoritok adják az összes ismert meteorit 90%-át, megközelítőleg összesen 500 tonnát. Valamennyi ismert nagyobb meteorit ebből a fajtából származik, köztük a legnagyobb, a Hoba meteorit is.

Eredetük

A vasmeteoritok többsége M típusú aszteroidákból származik, melyek olyan nagyobb ősi aszteroidák magjának maradványai, melyeket becsapódások törtek szét. Jelentős kivétel ez alól a IIE kémiai osztályú vasmeteorit, amely feltehetően a 6 Hebe S típusú aszteroida kérgéből származik.

Kémiai és izotópelemzések azt mutatják, hogy legalább ötven különböző égitestből származnak. Ez azt jelzi, hogy korábban legalább ennyi nagy aszteroida létezett az aszteroida-övben – sokkal több, mint napjainkban.

Osztályozásuk

Kétféle osztályozásukat használják.

A régebbi szerkezeti osztályozás a relatív nikkel- és vastartalom alapján történik, melyet polírozás és savval való maratás után lehet megállapítani. A kategóriák:

Hexahedritek (alacsony nikkeltartalom) Oktahedritek (közepestől magas nikkeltartalom), ez a leggyakoribb Ataxitok (nagyon magas nikkeltartalom), ritka Az oktahedritek tovább osztályozhatók a Widmanstätten mintájuk alapján.

Egy újabb kémiai osztályozás, mely a nyomelemek arányán alapul, osztályokba sorolja a vasmeteoritokat. Ezen osztályok különféle aszteroidákhoz tartoznak, amelyekből az adott osztályba sorolt meteoritok keletkezhettek.

A vasmeteoritok szerepe egy átfogó kis-égitest fejlődéstörténetben

Érdemes az egyes meteorit típusokra úgy gondolni, mint egy öves égitest egyes rétegeire. Ilyen rétegek azokon a nagyobb tömegű kisbolygókon alakulhattak ki, amelyek a radioaktív elemek bomlása során keletkező hőtől fokozatosan fölmelegedtek és részlegesen meg is olvadtak, majd differenciálódtak. Ebben a folyamatban az egyes kis-égitestek különböző fázisokig jutottak el. Másrészt a kis-égitesten belüli tartományok is átmeneteket képeznek. Ilyen átmeneti tartomány töredékei a kő-vas meteoritok: a pallazit és a mezosziderit. A pallazitokban a vas folytonos tartományt képez és csak kis szemcsék formájában ül a vasban néhány szép olivin vagy piroxén kristály.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vasmeteorit

https://hu.wikipedia.org/wiki/Meteoritok_oszt%C3%A1lyoz%C3%A1sa