Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Mi rejlik a Mimas jégkérge alatt?

Tartalomjegyzékhez Világképem     

A Szaturnusz rendszerében keringő Cassini-űrszonda Mimas hold apró, pályamenti billegéseire (librációjára) vonatkozó méréseket is végzett. Az adatait elemezve egy amerikai, belga és francia csillagászokból álló kutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy a piciny hold felszíni jégkérge alatt vagy egy aszimmetrikus, rögbilabdához hasonló alakú , vagy egy felszín alatti (részben) cseppfolyós óceán rejtőzhet. Az eredményről a Scíence-ben számoltak be.

A Mimas a Szaturnusz hetedik legnagyobb, a nagyobb holdak közül a bolygóhoz legközelebbi pályán keringő, közel gömb alakú holdja. 1789-ben fedezte fel Willíam Herschel brit csillagász. Sűrűsége kicsi, túlnyomórészt jég alkotja. Legfeltűnőbb képződménye a felfedezője nevét őrző Herschel-kráter, melynek átmérője mintegy 130 kilométer, a Mimas átmérőjének egyharmadát teszi ki. (Megjelenése erősen emlékeztet a Csillagok háborújának Halálcsillagára..)

„A Mimas pálya-menti keringését alaposan megvizsgálva felfedeztük, hogy a hold a sarkokon áthaladó tengely körül a Föld Holdjáéhoz hasonló librációs mozgást végez, azaz előre-hátra billeg — mondta a kutatást vezető Radwan Tajeddíne, a Cornell Egyetem csillagásza. — Szabályos tömör belső szerkezetet feltételezve, számításaink szerint ennek eredményeként a felszínen nagyjából 3 kilométeres elmozdulásokat kellett volna megfigyelnünk, ehelyett azonban ennek mintegy a dupláját, 6 kilométeres elmozdulásokat észleltünk."

A kutatók ebből arra következtettek, hogy a kis hold belső szerkezete a feltételezettnél bonyolultabb lehet. Az újabb feltételezéseken alapuló 3D-modellszámításaikból az adódott, hogy a megfigyelések kétféle belső szerkezettel magyarázhatók: a Mimas belseje vagy egy szilárd, de szabálytalanul elnyúlt, rögbilabdához hasonló kőzetmagot rejteget, vagy a jégkéreg alatt egy cseppfolyós óceán húzódik meg.

A Mimas átmérője 400 kilométer, kötött pályán kering (azaz Holdunkhoz hasonlóan mindig ugyanazt az oldalát fordítja bolygója felé). A kéreg alatti óceánréteg vastagsága a számítások szerint 25 és 30 kilométer közötti lehet. Maga a hold feltételezések szerint vagy egy, a bolygó körüli törmelékgyűrű apró szemcséinek lassú összesűrűsödésével jött létre, vagy a bolygóval egyidejűleg, egy vele közös anyagkorongból csomósodott össze.

Tartalomjegyzékhez Világképem     

--------------

(ScienceDaily)
1402 ■ Élet és Tudomány ■ 2014/44

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mimas_%28hold%29

http://www.designntrend.com/articles/21997/20141016/one-of-saturns-moons-mimas-finally-receiving-limelight.htm