Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Az első gyűrűs kisbolygó

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Több dél-amerikai csillagászati megfigyelőállomás (köztük az Európai Déli Obszervatórium: ESO) összehangolt megfigyelései nem várt felfedezésre vezettek: kiderült, hogy a távoli Chariklo kisbolygót két vékony gyűrű veszi körül. Az eddig ismert gyűrűs óriásbolygók (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz) után ez eddig az ötödik, de messze a legkisebb égitest a Naprendszerben, amely körül ilyen formációt megfigyeltek. A most felfedezett gyűrűk eredete ismeretlen, bár feltételezhető, hogy a bennük keringő kisebb-nagyobb törmelékek ütközésekben keletkeztek. A felfedezésről a kutatók a Nature-ben számoltak be.

A Szaturnusz gyűrűrendszere az égbolt legkáprázatosabb jelenségei közé tartozik, a többi óriásbolygó gyűrűi kevésbé látványosak. A Naprendszer más égitestjei körül azonban eddig minden szorgos keresés ellenére sem találtak hasonló képződményeket. A távoli Chariklo kisbolygó körüli két vékony gyűrű felfedezése nagyrészt a véletlennek köszönhető.

Fantáziaképek a gyűrűs kisbolygóról KÉPEK ESO

A Chariklo a kentaurok osztályába sorolható égitest. (A kentaurok a Kuiper-övezetből az óriásbolygók térségébe került kisebb, jeges, viszonylag rövid élettartamú égitestek, amelyeket néhány tízmillió év alatt az óriásbolygók vagy kitaszítanak a térségből, vagy a Naphoz közelebb kerülve rövid periódusú üstökösökké válnak.)

Előzetes számítások jelezték, hogy a Chariklo 2013 június 3-án át fog vonulni egy fényes csillag előtt: a látvány Dél-Amerikából lesz jól megfigyelhető. Ennek köszönhető, hogy a csillagászok hét nagy távcsővel is megfigyelték az eseményt. Óriási meglepetésükre azonban az együttállás megfigyelése közben a csillag fényének két kisebb, rövid ideig tartó elhalványodását is észlelték az okkultációt megelőzően, illetve követően: valami keringett a kisbolygó körül! A különböző helyekről végzett megfigyeléseket egymással összevetve a kutatóknak sikerült meghatározni nemcsak a kisbolygó pontos alakját és méreteit, hanem az őt körülvevő gyűrűk legfontosabb paramétereit is.

Így derült ki, hogy két vékony, mindössze 7, illetve 3 kilométer széles, egymástól 9 kilométeres hézaggal elválasztott gyűrű veszi körül az alig 250 kilométeres sugarú kisbolygót.

Tartalomjegyzékhez Világképem     

----------------

(ESO)

Élet és Tudomány - 2014/16 - 506-507.o.

https://hu.wikipedia.org/wiki/10199_Chariklo