Rieth József: Világképem - Háttérismeret

Ismét kilenc bolygója lehet a Naprendszernek

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

Lehetséges, hogy a Naprendszer peremén egy szuperföld bujkál? Két amerikai csillagász sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bizonyítékokat találtak egy mintegy 10-szeres földtömegű bolygó létezésére, olyan erősen elliptikus pályán, amely sosem kerül közelebb a Naphoz 200-szoros Nap—Föld távolságnál. Az egyelőre csak Kilences bolygónak nevezett objektum létezését nem közvetlen megfigyelések, hanem elméleti számítások alapján feltételezi Konstantin Batygin és Mike Brown, a Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) két csillagásza, akik több más, a Kuiper-övben keringő kisebb égitest pályazavarai alapján jutottak erre az eredményre.

Amennyiben a bolygó létezése beigazolódik, az a sors iróniája lesz: Brown ugyanis korábban jelentős részben hozzájárult a Plútó „trónfosztásához" (amiért magát viccesen ,,Plútó-gyilkos"-nak is nevezte Twitter-bejegyzéseiben.) Ö fedezte fel 2005-ben a Kuiper-övben azt a — ma Eris néven ismert — Plútó-méretű égitestet, amely azóta a lefokozott Plútóval együtt szintén a törpebolygók kategóriájába került.

Az azóta eltelt 10 évben Brown és más csillagászok tovább kutatták a Kuiper-öv távoli világát, és számos új kisebb égitestet fedeztek fel. Egyikük, a 2014-ben felfedezett 2012 VPI13, olyan furcsa pályán keringett, amely sajátos összhangban állt egy másik övezetbeli öt kis objektuméval. Mozgásuk pályaadatait egymással összevetve, a kutatók modellszámításokkal jutottak arra a következtetésre, hogy a hat kis égitest erősen elliptikus és közel egy irányba elnyúló pályái, amelyek a Naprendszer síkjához is közel azonos szögben hajlanak, egy nagy tömegű, még távolabbi bolygó perturbáló hatásának tulajdoníthatók.

A Kilences bolygó és a hat kisebb Neptunuszon túli égitest pályái közt gravitációs rezonancia teremt összhangot (KÉPEK: CALTECH/R. HURT IPAC)

 

A feltételezett Kilences bolygó közeléből a Nap felé nézve (fantáziakép)

„A helyzet ahhoz volt hasonlítható, mintha egy óralapon hat mutató járna körbe különböző ütemben, ám amikor véletlenszerűen rápillantunk, valamennyien éppen ugyanott állnak — nyilatkozta Brown a felfedezést bejelentő sajtótájékoztatón. - Annak esélye, hogy ez véletlen, mindössze 0,007 százalék. Ezért gondoltuk úgy, hogy valami erős külső hatás hangolja össze a pályákat."

Az ezt követően elvégzett számítógépes szimuláció aztán arra az eredményre vezetett, hogy ez a „valami" egy bolygó lehet, amely a hat égitesthez viszonyítva a Nap átellenes oldalán helyezkedik el. Mozgásuk közt gravitációs rezonancia teremt összhangot. A bolygó erősen excentrikus, elliptikus pályájának napközelpontja is legalább 200-szorosa a Nap—Föld távolságnak, a bolygó keringési ideje 10 ezer és 20 ezer év között lehet.

A kutatók a felfedezésről az Astronomical Journal-ben számoltak be, hangsúlyozva, hogy egyelőre nincs közvetlen bizonyíték a bolygó létezésére, így egyúttal a csillagászközösség figyelmét is felhívták a lehetőségre.

„Most mindazok számára, akik korábban a Plútó lejokozása miatt keseregtek, nyitva áll a lehetőség, hogy egy igazi kilencedik bolygót találjanak a Naprendszerben" — mondta Brown.

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

------------------

(New Scientist)

Élet és Tudomány - 2016/6 - 186.o.