Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Megtalálták a Nap rég elveszett testvérét

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Egy csillagászcsoportnak sikerült azonosítani a Nap első „testvérét" — azaz egy olyan csillagot, amely minden bizonnyal ugyanabban a por- és gázfelhőben született, ahol a mi Napunk. A felfedezés során alkalmazott eljárással a későbbiekben mód nyílhat további testvérek felkutatására, ami végül elvezethet a Nap eredeti születési helyének és környezeti feltételeinek meghatározásához, illetve segíthet annak megértésében, hogyan vált Naprendszerünk életre alkalmassá. Az eredményről a kutatók az Astrophysical Journalben számoltak be.

„Amennyiben sikerül kiderítenünk, hogy Napunk a Tejútrendszer melyik részén, és milyen körülmények között született, az segíthet későbbi fejlődésének megértésében - magyarázta a kutatócsoportot vezető Ivan Ramirez, a Texas-i Egyetem (Austin) csillagásza. - Emellett annak is van némi (bár kicsiny, de nem nulla) esélye, hogy a vele együtt született csillagoknak is vannak olyan bolygói, amelyeken van élet. Mivel ezek a csillagok és születő bolygóik eleinte egymással szorosabb közelségben voltak egy sűrű halmazban, arra is mód nyílhatott, hogy egymással ütközve anyagot cseréljenek (kilökött, illetve befogott égitestek, töredékek formájában), rajtuk akár az élet építőköveivel, kezdetleges csíráival. Így ezeknek a csillagtestvéreknek a bolygói a Földön kívüli élet kutatásának kiemelt célpontjai lehetnek."

A Nap most azonosított testvére, a HD 162826, tőlünk 110 fényévre, a Hercules csillagképben található, tömege 15 százalékkal nagyobb a Napénál. Szabad szemmel nem, de már kisebb kézi távcsővel is látható, nem messze a ragyogó Vega csillagtól.

A csillagászok nagy felbontású spektroszkópiai megfigyelések, illetve a csillagok pályájának követése alapján 30 jelöltből választották ki a HD 162826-et, mint egyedüli lehetséges csillagtestvért, amelynek valamennyi jellemzője minden feltételnek megfelelt.

Bár a Nap első testvérének azonosítása sem lebecsülendő eredmény, Ramirez és munkatársai ennél becsvágyóbb célt tűztek maguk elé: olyan szempontrendszert („útikalauzt") akarnak összeállítani, amelynek segítségével a kutatók könnyen eligazodnak majd az adatok hamarosan rájuk zúduló özönében, amelyet például az ESA Gaía-missziója szolgáltat majd, amelynek feladata a Tejútrendszer eddigi legnagyobb és legrészletesebb 3D-s térképének elkészítése. A Gaia milliárdnyi csillag pontos távolság- és pályaadatait rögzíti majd, nagyságrendekkel nőni fog a vizsgálható csillagok száma. Az adatok alapos szűrésére lesz szükség, hogy ebben eligazodjanak. Ehhez kulcsot a csillagok kémiai összetétele, illetve mozgásuk időbeli visszakövetése adhat, amely végül elvezethet a Nap (és testvérei) születési helyének pontos meghatározásához. (ScienceDail)

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

--------------------

666 ■ ÉLET ÉS TUDOMÁNY ■ 2014/21