Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Éder Iván:

A "Nap Csillagászati Felvétele"


Tartalomjegyzékhez Világképem     

 

Éder Ivánnak ez a fotója a Greenwich-i Királyi Csillagvizsgáló ötödik éve meghirdetett, Az Év Csillagászati Fotósa pályázatán megosztott harmadik helyezést ért el a mélyűr-felvételek között, 2013. szeptember 25-én pedig a NASA-nál lett a Nap Csillagászati Felvétele — a Szerk.

 

A képen a Nagy Medve galaxiscsoport legfényesebb tagjait láthatjuk.

 

Ezek nagyon közel vannak egymáshoz — csillagászati léptékkel nézve hamarosan össze is olvadnak. Gravitációs terük már hat egymásra, jelentős árapály-erőket keltenek. A csillagvárosok közelmúltban (néhány 10 millió évvel ezelőtt) bekövetkezett közelítése a képen bal oldali M81-ben heves csillagkeletkezéseket váltott ki, míg a képen jobb oldali M82 számú galaxisban hihetetlen dolgok történnek. Az eredetileg spirális szerkezetű galaxis eltorzult, központja pedig rendkívül aktívvá vált.

 

A szupernagy tömegű (szuper-masszív) fekete lyuk jelenléte nem meglepő, azonban további, még kialakulási stádiumban levő fekete lyukakat is azonosítottak a csillagászok. Rengeteg a szupernóva-robbanás és rendkívül erős sugárzást mérnek a rádió- és röntgentartományban is. Ezek következménye a galaxis fősíkjából történő bipoláris anyagkidobódás is, mely pirosas szálakként ezen a képen is kiválóan azonosítható a galaxis jobb és bal oldalán. A két galaxis ütközése tehát elkezdődött, s néhány százmillió év leforgása alatt be is kebelezik egymást, végleg összeolvadnak.

 

A két fényes galaxison kívül a képen érdekes ködfátyol is megfigyelhető. Ez a saját csillagvárosunk, a Tejútrendszer magasabb galaktikus szélességein megfigyelhető por vagy fluxusköd, mely ez idáig kevéssé tanulmányozott képződmény. Fontos részét képezi a csillagközi anyagnak, összetételére főleg a porszemcsék, a hidrogén és a szén-monoxid jellemző. Míg a képen látható galaxisok körülbelül 12 millió fényév távolságban vannak, a fluxusköd ennél jóval közelebb, tőlünk valószínűleg néhány ezer fényévre helyezkedik el. Ezeket a ködöket nem egyetlen csillag, hanem maga a Tejútrendszer csillagainak összeolvadó, halványan derengő fénye világítja meg, aminek köszönhetően igen halvány és nehezen megfigyelhető objektumról van szó.

 

A több mint 25 órás expozíciójú felvételen további érdekességek is megfigyelhetők. Az M81 spirálgalaxis felett látható halvány Holmberg IX (UGC 5336) galaxis ezen a felvételen csillagaira bomlik, és csillagkeletkezési területek is látszanak benne (2 darab rózsaszín folt). Az M81-től balra kékes színű ívdarabok figyelhetők meg, melyek valószínűsíthetően egy külső, halvány spirálkar kék óriáscsillagainak összeolvadó fényei, s egészen a Holmberg IX-ig követhetők. Kék óriáscsillagok és azok kicsiny csoportjai látszanak az M81 körül több irányban is, például alatta és attól jobbra is. A kép hátterében a fluxusködön kívül rengeteg apró sárgás pötty is látható, melyek igen távoli, néhány milliárd fényévre levő, körülbelül 21-24 magnitúdós csillagvárosok.

 

Tartalomjegyzékhez Világképem     

--------------

1402 ■ Élet és Tudomány - 2013/44