Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció:

Kicsi, de erőteljes mikrokvazár

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Egy amerikai—ausztrál csillagászcsoport a közeli, tőlünk 15 millió fényévre levő M83 galaxisban egy új, kicsi, de rendkívül erőteljesen „működő" fekete lyukat fedeztek fel. Az MQ1 névre keresztelt mikrokvazár a maga nemében az első Tejútrendszerünkön kívüli objektum, amelyet ilyen sokoldalúan és részletesen sikerült tanulmányozni, s egyebek között a benne rejtőzködő anyagtömeget, illetve térbeli kiterjedését is sikerült megbecsülni.

Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az MQ1-et és környezetét számos, az elektromágneses spektrum különféle, az infravöröstől a látható fényen át a röntgensugárzásig terjedő tartományaiban működő földi és űrtávcsővel tudták megfigyelni, Így kiderült, hogy bár rendkívül intenzív tevékenysége alapján azt gyanították, hogy a szabványos csillagtömegű fekete lyukaknál némileg nagyobb objektumról lehet szó, ez a feltételezés nem áll meg.

A közeli M83 spirális galaxis kompozit képén kék karika jelzi az MQ1 mikrokvazár helyzetét, amelynek kinagyítása a kis betétképen látható

„Az MQ1 szabványos mikrokvazár, olyan aktív, csillagtömegű fekete lyuk, amely körül a közeléből kiinduló két, egymással ellentétes irányba terjedő erőteljes anyagsugár (jet) hatalmas forró gázbuborékot fúj a környező csillagközi tér ritka anyagába - mondta a kutatócsoportot vezető Roberto Soria, a Curtin Egyetem csillagásza. — A fekete lyuktól nagy távolságig eljutó intenzív jetek alapos megfigyelésének jelentősége messze túlterjed az éppen vizsgált galaxison: általánosságban is segíti a csillagászokat annak megismerésében és megértésében, hogyan hatnak a fekete lyukaktól kiinduló anyagjetek a környező csillagközi gáztömegekre, ami különösen fontos tényezője lehetett a galaxisfejlődés korai, mintegy 12 milliárd évvel ezelőtti szakaszában, amikor az MQ1-hez hasonlóan erőteljesen működő fekete lyukak sokkal gyakoribbak voltak, mint napjainkban. Ez utóbbit támasztja alá egyebek között az a megfigyelés is, hogy a Tejútrendszerünkben eddig ismert legerőteljesebb mikrokvazár, az SS433 teljesítménye mindössze tízedakkora, mint az MQ1-é."

Jóllehet az MQ1 térbeli kiterjedése (közelítőleg az eseményhorizont sugara) mindössze 100 kilométer, maga az MQ1-hez kapcsolódó teljes szerkezet — a Hubble-űrtávcső megfigyelése alapján — jócskán nagyobb, mint a Naprendszerünk egésze, mivel az ellentétes irányba kiinduló anyagcsóvák mindkét irányban több mint 20 fényévre nyúlnak el.

Az eddig ismert fekete lyukak alapvetően két osztályba sorolhatók: a nagytömegű csillagok összeomlása után visszamaradó csillagtömegű (70 naptömegnél kisebb), illetve a szupernagy tömegű (több millió naptömeget felhalmozó) fekete lyukak csoportjára. Feltételezések szerint utóbbiak minden galaxis szívében ott lapulnak, növekedésük és fejlődésük szoros korrelációban van a vendéglátó galaxiséval.

Tartalomjegyzékhez Világképem     

------------------

(ScienceDaily)

Élet és Tudomány - 2014/11 - 346.o.

http://www.icrar.org/news/news_items/media-releases/new-fast-and-furious-black-hole-found