Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Gömbhalmaz

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

A gömbhalmaz csillagok gömb alakú csoportja, amely 10 000-től 50 millióig terjedő számú tagot tartalmazhat, meglehetősen kicsi, mintegy 50 parszek átmérőjű területen. A csillagok a központ felé olyan erősen összesűrűsödnek, hogy nagy távcsövekkel sem lehet őket szétválasztani, ebből a nagy sűrűségből eredő gravitáció az, ami összetartja a gömbhalmazokat. A gömbhalmazok abban különböznek a nyílthalmazoktól, hogy bennük sokkal nagyobb az átlagos csillagsűrűség. A gömbhalmazokban az egy köbparszekre jutó csillagok száma tízszerese a nyílthalmazok csillagsűrűségének.

Legismertebb képviselőjük a Herkules csillagképben található Messier 13. A Tejútrendszer mintegy 150 ismert gömbhalmazt tartalmaz, amelyek néhány kivételtől eltekintve kizárólag idős, ún. II. populációs, 10 milliárd évesnél idősebb csillagokból állnak, közöttük nagy számban vannak különféle változócsillagok; elsősorban RR Lyrae típusúak, valamint hosszú periódusú cefeidák (W Virginis típusú változócsillagok) és RV Tauri típusúak is. A legfényesebb gömbhalmaz az ω Centauri, amely csak a déli égboltról figyelhető meg, szabad szemmel is látható objektum.

Számos galaxisban (főleg a nagy tömegű, elliptikus galaxisokban) két gömbhalmaztípus különböztethető meg; magas- illetve alacsony fémtartalmú csillagokból állók. (A csillagászatban a héliumnál nehezebb elemeket – mint a lítium és a szén – nevezik fémeknek). A Tejútrendszerben a fémszegény gömbhalmazok a galaxist körülvevő haloban, míg a fémben gazdagok a Tejútrendszer magjában találhatók meg.

A látványosabb gömbhalmazok listája megtalálható a Messier-katalógusban.

       Messier 13 jelű gömbhalmaz              Messier 3 jelű gömbhalmaz              Az 47 Tucanae (NGC 104) gömbhalmaz

 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6mbhalmaz

https://hu.wikipedia.org/wiki/Messier-katal%C3%B3gus

http://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-altalanos/a-messier-katalogus-objektumai-ahogyan-az-elso-megfigyelok-lattak/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Messier-objektumok

http://www.tavcso.hu/egyeb/manual/fuggelek-messier.pdf