Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

A legújabb 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Egy nemzetközi csillagászcsoport kivételesen fényes ősi galaxist fedezett fel, amelyről sikerült megállapítani, hogy több mint 13 milliárd fényév távolságra van, azaz az eddig ismert legtávolabbi galaxis, amelyet ennek megfelelően abban az ősi állapotában látunk ma, amilyen akkor volt, amikor a Világegyetem életkora még csak alig 5 százaléka volt a mainak.

Az EGS-zs8-1 jelzésű galaxist eredetileg a Hubble- és a Spitzer-űrtávcsövek felvételein fedezték fel, amelyeken a domináló kék fény hívta fel rá a csillagászok figyelmét.

„Mindössze 670 millió évvel a Nagy Bummot követően ez a nagyon fiatal, legfeljebb néhányszáz millió éves galaxis már a mai Tejútrendszer teljes tömegének több mint 15 százalékát építette magába, s még ebben az időszakban is olyan heves csillagképződés folyt benne, amelynek üteme nyolcvanszorosa volt galaxisunk mai rátájának" — mondta Pascal Oesch, a Yale Egyetem csillagásza, a felfedezésről az Astrophysikal Journal Letters-ben megjelent cikk egyik szerzője.

Az újabb távolságrekorder galaxis helyzete az égbolton (nyíl) és a galaxis kinagyított képe (jobbra fent)

A Világegyetemnek ebből a nagyon korai időszakából mindössze maroknyi galaxisnak ismerjük olyan pontosan a távolságát (korát), mint az EGS-zs8-1-ét. Holott ez az Univerzum fejlődésének egyik igen fontos szakaszára, a reionizáció időszakára esik: az intergalaktikus hidrogén gázfelhők ennek során mentek át semlegesből újra ionizált állapotba. Ebben pedig fontos katalizátor szerepet játszottak az EGS-zs8-1-hoz hasonló ősi galaxisokban gyors ütemben képződő fiatal csillagok, amelyeknek jellegzetes kék színe uralja e galaxisok fényét.

Az ennyire távoli galaxisok megfigyelése a jelenleg működő űrtávcsövek teljesítőképességének határánál jár. További fejlődést a kutatók a NASA James Webb-űrtávcsövének 2018-ra tervezett pályára állításától remélnek, amelytől egyfelől a már ismert távoli/ősi objektumok részletesebb felderítését, másfelől magának a megfigyelési horizontnak a további tágítását várják.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

------------------------

(ScienceDaily)

634 ■ Elet és Tudomány ■ 2015/20