Anyagvilág - Háttérinformáció:

A Világegyetem sötét jövője

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Egy új kutatás a korábban számítottnál is sötétebb jövőt jósol a Világegyetemnek: a Portsmouth-i és a Római Egyetem kozmológusai a legnagyobb csillagászati égboltfelmérések legújabb adatait elemezve olyan jelekre bukkantak, amelyek azt sugallják, hogy az Univerzum vázszerkezetét alkotó rejtélyes összetételű sötét anyag mennyisége csökkenőben van, lassacskán felemészti a szintén rejtélyes természetű sötét energia. A kutatást összegző cikk a Physícal Review Letters-ben jelent meg.

A kutatócsoport egyik vezetője, David Wands professzor, Portsmouth-i Kozmológiai és Gravitációs Intézet igazgatója szerint: „Amennyiben az általunk vázolt kép helytálló, a Világegyetem jövője a korábban jósoltnál is sokkal sötétebb és unalmasabb lesz: a sötét energia növekedése a sötét anyag mennyiségének rovására egy egyre hatalmasabb és üresebb Univerzumra vezet,"

A kozmológiát már az az 1998-as felfedezés is alapjaiban rengette meg, amely azt igazolta, hogy a Világegyetem tágulása már évmilliárdok óta gyorsul egy, a teljes Univerzumot átható sötét energia hatására, amely a gravitációnak a tágulást fékező hatásával szemben hat. A brit és olasz kutatóknak ez az újabb feltételezése a legnagyobb égboltfelmérési programok, köztük a Sloan Digitális Égboltfelmérés (SDSS) legújabb adatainak elemzésén, illetve ezeknek a sötét energiára felépített különféle modellekkel való összehasonlításán alapul.

A kutatók egyebek között a Sloan Digitális
Égboltfelmérés (SDSS) hatalmas adatbázisára
alapozták feltételezésüket
KÉP: SLOAN DIGITAL SKY SURVEY

„Ma már sokkal több adat áll rendelkezésünkre, mint 1998-ban, és úgy tűnik, hogy ezek némelyikének magyarázatára az eddigi kozmológiai modell már nem elegendő — magyarázta Wands. — Az 1990-es évek végétől kezdődően a kozmológusok elfogadták, hogy egy a vákuumot kitöltő sötét energia, amelynek sűrűségét a kozmológiai állandó jellemzi, gyorsítja a Világegyetem tágulását. Ez az egyszerű modell azonban, amely csupán a téridő szerkezetét meghatározó passzív háttérként számol a sötét energiával, és semmi egyéb kölcsönhatást az anyag egyéb formáival nem feltételez, képtelen számot adni azokról a legújabb megfigyelésekről, hogy a nagyléptékű kozmikus szerkezetek (galaxishalmazok, galaxisok) növekedése miért csökken az ebből számíthatónál is nagyobb mértékben? — Erre próbáltunk választ találni a sötét anyag és energia közti kölcsönhatás feltételezésével."

Tartalomjegyzékhez Világképem     

---------------

1466 ■ Élet és Tudomány ■ 2014/46

http://blogs.voanews.com/science-world/2014/11/03/new-research-reveals-ominous-future-for-universe/