Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Schwarzschild sugár

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

A Schwarzschild-sugár, más néven gravitációs sugár minden tömeggel rendelkező testre megállapítható távolságérték. Egy test Schwarzschild-sugara az ugyanannyi teljes energiájú, gömbszimmetrikus fekete lyuk eseményhorizontjának a sugara. Égitestek tömegének alternatív mértékegységeként is alkalmazható.

Nevét Karl Schwarzschild német fizikusról kapta, aki 1916-ban találta meg az Einstein-egyenletek első egzakt megoldását, a Schwarzschild megoldást. Az általa vizsgált téridő-geometriának van egy koordináta-szingularitása, amely egy gömbfelület, ennek a sugarát nem sokkal halála után róla nevezték el.

Kiszámítása:

ahol

rs a Schwarzschild-sugár

G a gravitációs állandó

m a test tömege

c a fénysebesség

 

A 2G/c2 közelítő értéke 1,48 × 10-27 m/kg. Ha ezt S-sel jelöljük, akkor rs = m·S méter.

Példák a Naprendszerből

Égitest Gm    [m3/s2] rs     [m]        
Nap 1,32712440018 x 1020  . 2,9532500765 x 103  .
Merkúr 2,2032 x 1013 4,9028 x 10-4
Vénusz 3,24859 x 1014 7,2291 x 10-3
Föld 3,986004418 x 1014 8,870056078 x 10-4
Hold 4,902800582 x 1013 1,091020268 x 10-4
Mars 4,2828 x 1013 9,5305 x 10-4
Jupiter 1,26686534 x1017 2,81915558
Szaturnusz  . 3,7931187 x 1016 0,84408275
Uránusz 5,793947 x 1015 0,1289327
Neptunusz 6,836529 x 1015 0,1521333

A definíció értelmében ha egy égitest sugara kisebb, mint az ő tömegéhez tartozó Schwarzschild-sugár, akkor az égitest felszíne a saját eseményhorizont-gömbjén belülre került, vagyis a felszínről való eltávolodáshoz már a fénysebesség is kevés, azaz az égitest egy fekete lyuk.

A táblázat szerint ehhez a Nap teljes tömegét kb. 3 kilométer sugarú gömbbé kellene összepréselni. Hogy a saját gravitációja ehhez közel sem elég, azt mutatja az, hogy a Nap gömbjének sugara jelenleg 1,4 millió kilométer.

Ahhoz, hogy a Földet fekete lyukká változtassuk, kb. 18 mm átmérőjű, vagy annál kisebb golyóvá kellene a teljes tömegét összenyomni, a Jupiter esetében – melynek a tömege bolygónk 318-szorosa – ez a kritikus átmérő kb. 5,6 m. Ezeknek a helyzeteknek a létrehozása persze elképzelhetetlen.

A számítás természetesen visszafelé is elvégezhető. Az itt látható fantáziarajzon a fekete gömb az annak közepén levő, ismeretlen méretű égitest által létrehozott eseményhorizont gömbje. Ha lehetőségünk volna a gömb sugarát megmérni, akkor megmondhatnánk az ehhez a Schwarzschild-sugárhoz tartozó tömeg, az ezt a fekete lyukat létrehozó égitest tömegének értékét. (Megjegyzendő, hogy ennek az értéknek a megállapítására más, nagy távolságból is alkalmazható lehetőségek is vannak.)

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

------------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Schwarzschild-sug%C3%A1r