Anyagvilág - Háttérinformáció

MWC 480 csillag

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Csillagászok egy fiatal csillag körüli protoplanetaris korongban az élet felépítéséhez nélkülözhetetlen bonyolult szerves molekulákat észleltek. A felfedezés, amelyről a kutatók a Nature-hen számoltak be, az ALMA- (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) rádiótávcsőrendszernek köszönhető.

Az alig 1 millió éves MWC 480 csillag körüli, még formálódó protoplanetaris korong külső, hűvös övezetében (amely Naprendszerünkben a Neptunusz pályáján túli Kuiper-övnek feleltethető meg) nagy mennyiségű metil-cianid (CH,CN) és hidrogén-cianid (HCN) molekulát mutattak ki.

A Kuiper-övét főként a Naprendszer ősanyagát őrző üstökösök, továbbá kisbolygók népesítik be: feltételezések szerint a közülük később a belső övezetekbe sodródó égitestek hozták el a fiatal Földre a vizet és az élet felépítéséhez nélkülözhetetlen bonyolultabb szerves molekulákat.

„A mostani felfedezés megerősíti azt a korábbi gyanút, hogy Naprendszerünk ebben nem különleges: hasonló folyamatok mehettek végbe más bolygórendszerek születésekor is. Ez olyannyira igaz, hogy a most az MWC 480-ban észlelt molekuláknak még a koncentrációja is kísértetiesen hasonlít a Kuiper-öv üstököseiben ki-mutathatóhoz" — nyilatkozta Karin Öberg, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ csillagásza.

A tőlünk 455 fényévre levő MWC 480 csillag tömege mintegy kétszerese a Napénak, a körülötte lévő protoplanetaris korong még épphogy kivált egy sötét, hűvös csillagközi por- és gázfelhőből, amelyekről a csillagászok már régóta tudják, hogy hatékony vegykonyhái különféle komplex szerves molekulák gyártásának. Közülük a metil-cianid különösen fontos, mivel a fehérjék, illetve az aminosavak létrehozásához nélkülözhetetlen szénnitrogén-kötést tartalmaz. Az azonban eddig nem volt nyilvánvaló, hogy a sötét, hűvös csillagközi felhőkben képződött bonyolultabb szerves molekulák túlélik-e, ha bennük új csillag, majd bolygórendszer születik, az ezt kísérő nyomás- és hőmérsékletváltozások és a keletkező intenzív sugárzások nem szakítják-e fel a kémiai kötéseket.

Fantáziakép a fiatal MWC 480 körüli protoplanetaris
korongról és annak külső övezetében észlelt
szerves molekulákról
KÉP: B. SAXTON (NRAO/AUI/NSF)

Az ALMA milliméteres/szubmilliméteres észlelési hullámhossztartományának és rendkívüli érzékenységének köszönhetően most végre sikerül meggyőződni arról, hogy ezek a molekulák nem csupán túlélik a csillag és körülötte a protoplanetaris korong születését, hanem koncentrációjuk növekszik, azaz képződésük a korábbinál is hatékonyabbá válik.

A kutatók szerint nincs okunk azt feltételezni, hogy a fejlődés a továbbiakban ne ahhoz hasonlóan folytatódjék, ahogy Naprendszerünkben történt: ezért valószínűnek tartják, hogy ezek a szerves molekulák a későbbiekben hasonlóképpen biztonságosan befagynak az üstökösökbe és más jeges kis égitestekbe, amelyekkel idővel más bolygókra is eljuthatnak.

Tartalomjegyzékhez Világképem     

-------------

(ESO)

570 ■ Élet és Tudomány ■ 2015/18