Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Laniakea: kozmikus otthonunk táguló horizontja

 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Nyomon követve sok ezernyi galaxis hozzánk viszonyított mozgását (közeledését, illetve távolodását) csillagászoknak sikerült Földünket egy minden korábban ismertnél gigantikusabb kozmikus szerkezetben elhelyezni: a Laniakea-szupergalaxishalmaz átmérője mintegy 522 millió fényév, több mint 100 ezer galaxisában 100 millió-szor milliárdnyi Napnak megfelelő tömeget tartalmaz. (A név hawaii nyelven mérhetetlenül hatalmas égboltot jelent.) A felfedezésről a Nature-ben beszámoló cikk nemcsak szűkebb galaktikus környezetünket helyezi el egy nagyobb léptékű skálán, hanem a szupergalaxishalmazok fizikai határainak meghatározására is új eljárást kínál. Csillagászok évtizedek óta kutatják a Világegyetem hierarchikus szerkezetét, s benne szűkebb környezetünk, a Föld, a Naprendszer és a Tejútrendszer helyzetét. Erről korábban már megállapították, hogy galaxisunk a mintegy 100 millió fényév átmérőjű, a Virgo-halmaz köré csoportosuló Virgo- (más néven: Lokális) szuperhalmaz peremvidékén helyezkedik el.

A legújabb megfigyelések (például a Sloan Digitális Égboltfelmérés) szerint azonban a Világegyetem anyagának eloszlása még nagyobb (több száz millió fényéves) léptékben további szuperszerkezetet mutat, amely a szappanhabot alkotó buborékokra emlékeztet: a buborékok fala felel meg a galaxisok anyagának, míg a buborékok belseje hatalmas, galaxisanyagban szegény üregeket jelent. E szerkezet síkmetszeteiben a falak olyan füzérekként (szálakként) jelennek meg, amelyekre galaxisok vannak felfűzve, a szálak kereszteződéseiben kialakuló nagyobb csomók pedig a szuperhalmazok. (Hasonló felépítést mutatnak a standard kozmológiai modellen alapuló számítógépes szimulációk.)

Ez azonban csak egy pillanatfelvétel. Ténylegesen minden galaxis egymással kölcsönhat, és állandó mozgásban van: egyfelől a Világegyetem tágulása miatt tőlünk távolodik, másfelől környezetéhez viszonyított „sajátmozgása" is van, amelyet a hozzá közeli lokális gravitációs mezők nagysága határoz meg.

Brent Tully, a honolului Hawaii Egyetem csillagásza és munkatársai most újszerű megközelítésben vizsgálták a galaxisok helyzete és mozgása közti kapcsolatokat. Mivel a galaxisok távolsága (a spektrumvonalak vöröseltolódásából) és mozgásuk hozzánk viszonyított sebessége mérhető, ezekből pedig kiszámítható a környezethez képesti sajátmozgásuk sebessége, így nagyszámú galaxisra vonatkozó adatbázisból elkészíthető a galaxisok sajátsebesség-térképe, amely viszont a gravitációs mező hatásának számításba vételével anyageloszlás-térképpé konvertálható.

A Laniakea szupergalaxishalmaz egyenlítői síkban vett metszete. A színezés a kéktől a vörös felé növekvő galaxisanyag-sűrűséget jelez.

Az egyes galaxisok helyzetét fehér pontok, mozgásukat a Nagy Attraktor felé tartó fehér áramlási vonalak mutatják.

A Laniakea a narancsszínű határvonalon belüli tartomány, benne a jobb oldali határ közelében kékpont jelzi a Tejútrendszert. KÉP: CEA/SACLAY

Egy leegyszerűsítő hasonlattal élve: a galaxisok anyageloszlása együttesen kialakít egy dimbes-domdos kozmikus tájképet, amelyben a galaxisok, mint vízcseppek a lejtők mentén, a mélyebben fekvő területek felé áramlanak, s egy nagy vízgyűjtő terület vízfolyásaihoz hasonlóan ereket, patakokat, folyókat alkotnak. Ebben a szemléletes képben új értelmet nyer a csillagászati megfigyelésekből már régebb óta ismert Nagy Attraktor (Nagy Mozgató), egy körülbelül 1 millió galaxisnak megfelelő extrém tömegkoncentráció a Hydra-Centaurus szuperhalmazon túl, amely felé galaxisunk is mozog.

Tullynak és munkatársainak több mint 8100 galaxisra vonatkozó adatok feldolgozásával sikerült körülhatárolnia azt a gigantikus szuperhalmazt, a Lanaikeát, amelyen belül minden galaxis és szuperhalmaz a Nagy Attraktor — mint egy hatalmas vízgyűjtő terület legmélyebben fekvő medencéje — felé tart.

A Nature erről készített látványos videója a http://www.youtube.com/  watch?v=rENyyRwxpHo  webcímen tekinthető meg.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

--------------

(Sky & Telescopc)

Élet és Tudomány ■ 2014/38 -1211

https://hu.wikipedia.org/wiki/Laniakea_szuperhalmaz