Anyagvilág - Háttérinformáció:

Érett óriásgalaxisok a korai Világegyetemben

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte az eddig ismert legtávolabbi olyan galaxisokat, amelyek már a Világegyetem nagyon korai időszakában teljesen „érettek", s a mai óriásgalaxisokhoz hasonlóan népesek (nagy tömegűek) voltak. A tőlünk rekordtávolságra, 12 milliárd fényévre levő galaxisokat abban az állapotukban látjuk, amikor az Univerzum még alig 1,6 milliárd éves volt. Létezésük felveti a kérdést: hogyan érhettek el ilyen felnőtt, kifejlett állapotot ennyire gyorsan?

A csillagászok korai galaxisokat kerestek a közeli infravörös hullámhossztartományban végzett mélyégbolt-felmérések adatbázisaiban. A vöröses szín egyfelől a nagyon távoli objektumok nagy vöröseltolódásából, másfelől abból adódhat, hogy ezek a galaxisok gyakorlatilag csak idős csillagokból állnak, s bennük az új, fiatal csillagok képződése már régen abbamaradt. Meglepetésükre 15, a feltételeiknek megfelelő galaxisra bukkantak, átlagosan 12 milliárd fényév távolságban, azaz a Nagy Bumm után mindössze 1,6 milliárd évvel.

Ezek a galaxisok a látható fény tartományában szinte alig észlelhetők, ezért könnyen elkerülik a figyelmet. Az infravörös tartományban azonban azonnal szembetűnnek, alaposan vizsgálhatók, és különféle tulajdonságaik is meghatározhatók, Így sikerült megállapítani, hogy ezekben a galaxisokban már átlagosan 100 milliárdnyi csillag volt.

Hasonló számú csillagból állnak a mai fejlett óriásgalaxisok, köztük saját Tejútrendszerünk. Ezekben az ősi galaxisokban azonban a csillagképződés már akkor leállt, amikor a Világegyetem még csak mai életkorának mindössze 12 százalékánál járt.

Ehhez képest a Tejútrendszerben még jelenleg is folyik — igaz, meglehetősen lassú ütemű — csillagképződés. Ennek fényében még érthetetlenebbnek tűnik, hogyan voltak képesek ezek az ősi galaxisok ennyire rövid idő alatt ilyen nagy csillagnépességet létrehozni: ehhez robbanásszerű csillagtermelésre lehetett szükség, amelynek üteme több százszorosa lehetett a mainak" — mondta Lee Spitler, a Macquarie Egyetem csillagásza, a felfedezésről az Astrophysical Journal Lettersben beszámoló cikk egyik szerzője.

A Hubble-űrtávcső színes kompozit képei a vizsgált régióról, illetve ősi óriásgalaxisok
a most felfedezett tizenöt óriásgalaxisból

A 15 ősi óriásgalaxis felfedezése és megfigyelt tulajdonságai tehát új kérdéseket vetnek fel: hogyan tudtak ezek a galaxisok ilyen elképesztően gyors ütemben fejlődni, s miért állt le bennük a további csillagképződés ennyire hamar?

Tartalomjegyzékhez Világképem     

-------------

Élet és Tudomány - 2014/12 - 380.o.

(ScienceDaily)

http://www.solstation.com/x-objects/udfy-381.htm