Anyagvilág - Háttérinformáció

Fekete lyukak gömbhalmazokban

Tartalomjegyzékhez Világképem     

Egy nemzetközi kutatócsoport fekete lyukakat fedezett fel két, a Tejútrendszerhez tartozó gömb halmazban, újraélesztve ezzel azt a korábbi (immár vagy 40 éve tartó) vitát, amely szerint gömbhalmazokban nem létezhetnek fekete lyukak. Az eredményről az Astrophysical Journalben számoltak be.

  

Az egyik fekete lyukat a tőlünk 23 ezer fényévre levő M62 gömbhalmazban fedezték fel

A gömbhalmazok gömbszimmetrikus, erős gravitációs mezővel összetartott csillagcsoportosulások, amelyek viszonylag kis térfogatba zsúfoltan néhány százezertől 50 millióig terjedő számú, zömében idős (többségükben 10 milliárd évnél idősebb) csillagot tartalmaznak. A halmazban a csillagok átlagos távolsága 1 fényév körüli, amely azonban a halmaz sűrű közepe felé közeledve ennek tized/század részére csökkenhet.

Az M62 rádió- (balra) és röntgenképe (jobbra). A Tejútrendszerhez tartozó M62 gömbhalmazban felfedezett fekete lyuk a sárga karika belsejében rejtőzik, a vörös kör egy közeli neutroncsillag helyét, a vörös kereszt a gömbhalmaz középpontját jelzi. KÉPEK: TEXAS TECH UNIVERSITY

„A gömbhalmaz csillagainak túlnyomó része már leélte életét, közülük némelyek fekete lyukká omolhattak össze, amelyek eleinte a gravitáció hatására a halmaz középpontja felé sodródtak, ahonnan viszont a nagy csillagsűrűség miatt egymással sűrűn ütköző csillagok közé keveredve előbb-utóbb olyan erős lökést kaphattak, amely a halmazból is kilökte őket. A modellszámítások szerint ezért fekete lyukak a gömbhalmazokban nem lehetnek" — magyarázta Tom Maccarone, a Texas-i Műszaki Egyetem fizikaprofesszora, a kutatócsoport tagja. Maccarone szerint az új megfigyelések miatt nem feltétlenül kell a korábbi elméletet teljesen elvetni, elképzelhető olyan kisebb módosítása is, amelynek eredményeként a fekete lyukak kilökése a korábban feltételezettnél lassabb ütemben megy végbe. A mostani felfedezés nem előzmények nélküli: 2007-ben ugyancsak Maccarone fedezte fel az első fekete lyukat egy Tejútrendszeren kívüli gömbhalmazban, a közeli NGC4472 galaxisban. Azt a fekete lyukat — jóval nagyobb távolsága ellenére — akkor az elnyelés során belé örvénylő forró gáz röntgensugárzása árulta el szemben a mostaniakkal, amelyeket az új-mexikói Nagyon Nagy Antennarács (VLA) rádiótartományban végzett megfigyelései lepleztek le.

„Amikor a fekete lyukak aktivizálódnak, például egy csillagot nyelnek el, akkor a csillag anyagának túlnyomó része a lyukba zuhan, de egy kisebb hányada anyagcsóvák (jetek)formájában kidobódik: ezeknek a jeteknek a jellegzetes rádióa árulkodik az aktív fekete lyukról" — magyarázta Maccarone.

Tartalomjegyzékhez Világképem     

-------------

(ScienceDaily)

Élet és Tudomány . 2013/48 ■ 1531

http://today.ttu.edu/posts/2013/11/physicists-find-black-holes-in-globular-star-clusters-upsetting-40-years-of-theory