Rieth József: Világképem - Háttérismeret

Csillagfaló fekete lyuk

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

Egy nemzetközi asztrofizikuscsoportnak sikerült a világon elsőként megfigyelni, ahogy egy szupernagy tömegű fekete lyuk valamelyik vonzáskörzetébe került csillagot magához ragad, szétszaggat, majd elnyel, és ennek nyomán olyan anyagsugarat (jetet) hoz létre, amelyben a részecskék mintegy fénysebességgel terjednek. A Sjoert van Velzen, a Johns Hopkins Egyetem asztrofizikusa vezette csoport a felfedezésről a Science-ben számolt be.

„Az ilyen események rendkívül ritkák — nyilatkozta van Velzen. — Most először sikerült lépésről lépésre nyomon követni egy csillag bekebelezését, egészen a szűk, kúp alakú nyalábban kiinduló jet kibocsátásáig, amelynek további kibontakozását aztán több hónapon keresztül megfigyeltük."

Fantáziakép a csillag bekebelezését követően kibocsátott plazmajetről, amely földi rádiótávcsövekkel észlelhető
(KÉP: NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/SWIFT)

Modellszámítások alapján az asztrofizikusok már korábban megjósolták, hogy amikor egy fekete lyuk nagyobb mennyiségű gázt — jelen esetben egy teljes csillagot — nyel el, akkor egy nagyenergiájú töltött részecskékből álló anyagcsóvát (plazmajetet) is kidob az eseményhorizont külső peremének közeléből (az eseményhorizont az a felület a fekete lyuk körül, amelyen belülről már semmi sem szökhet ki). Ezt a jelenséget sikerült most a kutatóknak ténylegesen megfigyelni.

Fantáziakép (Kép a cikkben) a fekete lyukhoz közeledő, az árapályerők hatására
előbb deformálódó, majd szétdarabolódó csillagról (balra) és a
visszamaradt törmelékekből ennek nyomán keletkező plazmajetről
(KÉP: AMADEO BACHAR EREDETI GRAFIKÁJA NYOMÁN)

Mai ismereteink szerint a legtöbb galaxis szívében található egy szupermasszív fekete lyuk, amelynek a tömege akár több milliárd Napét is elérheti. A most vizsgált fekete lyuk a maga mindössze egymillió körüli naptömegével a szerényebb méretűek közé tartozik.

A bekebelezésre ítélt csillagot először az Ohiói Állami Egyetem kutatói észlelték még 2014 decemberében. Ezt követően van Velzen és munkatársai több eszközzel — különféle hullámhossztartományokban működő földi és űrtávcsövekkel — eredtek a csillag nyomába. Így sikerült tekintélyes mennyiségű, nagy felbontású adatot összegyűjteniük a röntgen-, a rádió- és az optikai tartományban. Ebben segítségükre volt a galaxis mindössze 300 millió fényévnyi távolsága is, ami alig harmada volt a korábban megfigyelt hasonló objektumokénak.

Következő lépésként ki kellett zárniuk annak lehetőségét, hogy a jet egy már a fekete lyuk körül korábban létrejött akkréciós korongban örvénylő gáztömegektől ered. Így sikerült igazolniuk, hogy a galaxisnak a hirtelen plazmakitörés miatti kifényesedése valóban a csillag elnyeléséből származik.

„Bár a folyamat minden részletét még nem értjük, annyit sikerült megállapítani, hogy a fekete lyuk gravitációja által szétszaggatott csillag törmelékeinek egy része nagyon gyorsan képes egy jetbe rendeződni, s így kimenekülni a halálos csapdából, miközben java része elnyelődik. Ezek az eredmények segíthetnek a modellek további tökéletesítésében" — mondta van Velzen.

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

--------------

(ScienceDaily)

Élet és Tudomány - 2015/50 - 1594-1595.o.

https://ipon.hu/hir/eloszor_eszleltek_folyamataban_egy_fekete_lyuk_taplalkozasat/35665