Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Neutronsugárzás

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

Neutronsugárzás keletkezik, ha az atommagból egy neutron lökődik ki. Neutronsugárzás például a légkör felsőbb rétegeiben figyelhető meg, ahol a kozmikus sugárzás részecskéi összeütköznek a levegő molekuláival. Az urán hasadása során pedig több neutron is kiléphet egyszerre egy magból. A szabad neutron radioaktív: 10.8 perc felezési idővel szétesik egy protonná, egy elektronná és egy antineutrínóvá. Ezért is volt olyan nehéz kimutatni: a neutront

A neutronok előállítása

Mivel a hidrogén kivételével minden atommag tartalmaz neutront, illetve neutronokat , elvben bármelyik atommag alkalmas neutronok elõállítására. Ehhez akkora energiát kell közölni az atommaggal, mint amekkora a neutron kötési energiája. Az energiaközlés sokféleképpen történhet: alfa-részecskékkel, protonokkal, gamma-sugárzással való bombázással, vagy hasadási folyamat révén. Neutronforrásként olyan anyagot célszerű választani, amelyben a neutronok kötési energiája alacsony. Ilyen lehet a deutérium (D) és a berillium. Három típusú neutronforrást különböztethetünk meg:

Radioaktív neutronforrások

A bombázó részecskéket radioaktív izotópok szolgáltatják, rádium vagy polónium. A bombázó részecske vagy a-részecske vagy g-foton. A céltárgy vagy D2O vagy Be.

Ha a nagyfeszültséggel felgyorsított deuteron deutériummal ütközik az ütközés során ³He és neutron , ha tríciummal ütközik, az ütközés során 3,6 MeV energiájú 4He és 14 MeV energiájú neutron keletkezik Elõnye, hogy a deuteron-nyalábot csak annyira kell felgyorsítani, hogy a Coulomb-taszítást leküzdje. A gyorsításhoz szükséges feszültség mindössze 0,1MeV.

A neutronok kölcsönhatása az anyaggal

A gyors neutronok kölcsönhatása az anyaggal háromféle lehet: rugalmasan szóródnak az atommagokon, rugalmatlanul szóródnak az atommagokon, vagy magreakciókat idéznek elő,a lassú neutronok magreakciókat idéznek elő

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neutronsug%C3%A1rz%C3%A1s

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/ElektBef.htm