Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Kobalt

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

A kobalt (régi magyar nevén: kékleny vagy kobany, latinul: Cobaltum) a periódusos rendszer kémiai eleme, az átmenetifémek közé soroljuk. Kemény, csillogó, ezüstszürke. Rendszáma 27, vegyjele Co. A 4. periódusban, a 9. mellékcsoportban található. Megtalálható különböző ércekben, a nagy ellenállóképességű, mágneses ötvözetek fontos alkotóeleme. Vegyületeit általában tintákhoz, festékekhez és lakkokhoz használják fel.

A kobalt elemi állapotában szürkés-ezüstös színű és mágneses. Azonban nem fordul elő a természetben elemi állapotban, legtöbbször vegyületeiben található meg. Kis mennyiségben sziklákban, termőföldben, vízben, növényekben és állatokban is előfordul. Curie-pontja 1388 °K 1,6~1,7 Bohr magneton per atommal. Sűrűn a nikkellel társul, mindkettő jellemző eleme a vasmeteoritoknak. Az emlősöknek szükségük van kis mennyiségű kobaltra, mivel a kobalt a B12-vitamin alapja. Vegyületei jellegzetesen bíborvörös színűek vizes közegben, illetve kristályvizes sókként. Szerves vegyületei, vagy vízmentesített sói viszont kék színűek - ez a sajátságos tulajdonság a kobalt azonosítására is felhasználható.

Általános tulajdonságok

Név,         vegyjel,       rendszám

kobalt,       Co,                27

Elemi sorozat átmenetifémek Csoport: 9,    periódus: 4, mező: d. Megjelenés fémes szürke árnyalattal

Atomtömeg 58,933200(9) g/mol Elektronszerkezet [Ar] 3d7 4s2 Elektronok héjanként 2, 8, 15, 2

Fizikai tulajdonságok

          Sűrűség (szobahőm.) 8,90 g/cm³

          Sűrűség (folyadék) az o.p.-on 7,75 g/cm³

          Olvadáspont 1768 K (1495 °C, 2723 °F)

          Forráspont 3200 K (2927 °C, 5301 °F)

          Olvadáshő 16,06 kJ/mol

          Párolgáshő 377 kJ/mol

          Moláris hőkapacitás (25 °C) 24,81 J/(mol·K)

          Gőznyomás P/Pa    1       10     100       1 k     10 k     100 k

                            T/K    1790   1960  2165     2423   2755     3198

Atomi tulajdonságok

          Kristályszerkezet hexagonális

          Oxidációs állapotok 2, 3 (amfoter oxid)

          Elektronegativitás 1,88 (Pauling-skála)

          Ionizációs energia    1.: 760,4 kJ/mol

                                        2.: 1648 kJ/mol

                                        3.: 3232 kJ/mol

          Atomsugár 135 pm

          Atomsugár (számított) 152 pm

          Kovalens sugár 126 pm

 

Egyéb tulajdonságok

          Fajlagos ellenállás 1,68·10-8 Ω·m

          Hővezetési tényező (300 K) 100 W/(m·K)

          Hőtágulási tényező (25 °C) 13,0 µm/(m·K)

          Hangsebesség (vékony rúd) (20 °C) 4720 m/s

          Young-modulus 209 GPa

          Nyírási modulus 75 GPa

          Bulk modulusz 180 GPa

          Poisson-arányszám 0,31

          Mohs-keménység 5,0

          Vickers-keménység 1043 MPa

          Brinell-keménység 700 HB

          CAS-szám 7440-48-4

 

Fontosabb izotópok

A kobalt izotópjai

          Izotóp t.e.         felezési idő        B.m.          B.e. (MeV)      B.t.

          56Co mest.          77,27 d ε 4,566 56Fe

          57Co mest.        271,79 d ε 0,836 57Fe

          58Co mest.          70,86 d ε 2,307 58Fe

          59Co 100% Co     stabil 32 neutronnal

          60Co mest.      5,2714 év β- 2,824 60Ni

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

-------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kobalt