Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Atomtömeg

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Az atomtömeg egy elem egyetlen atomjának nyugalmi tömege alapállapotban. Egysége az ATE (atomi tömegegység), ami a 12C izotóp tömegének az 1/12-ed része: 1,66 ˇ10-27kg.

Egy adott atom tömege a protonok, neutronok és elektronok nyugalmi tömegének és a tömegdefektusnak az összege.

A relatív atomtömeg egy viszonyszám, amely megmutatja , hogy adott elem atomjának tömege hányszor nagyobb a 12C-izotóp tömegének az 1/12-ed részénél.

Az ún. "tiszta elemek" csak egyetlen izotópból állnak, ezért atomtömegük egész szám: Be, F, Na, Al, P, Sc, Mn, Co, As, Y, Nb, Rh, I, Cs, Pr, Tb, Ho, Tm, Au, Bi.

A többi, több izotóp keverékéből álló, ún. "keverékelemek" atomtömegének a kiszámításánál figyelembe kell venni az egyes izotópok előfordulásának százalékos arányát, és azok tömegszámát(az adott izotóp relatív atomtömegét). Ezért ezeknek az elemeknek az atomtömege mindig tizedesszám.

Az atomtömeg kiszámításánál az izotópok előfordulásának százalékos arányát beszorozzuk azok tömegszámával, majd a kapott értékeket összeadjuk. Az eredménynek meg kell egyeznie a periódusos rendszerben feltüntetett atomtömeg-értékkel. A "keverékelemek" izotóp-összetételének pontos meghatározása tömegspektrometriai módszerekkel történik.

A kémiai elemek atomtömege alatt(az izotópokat is figyelembe véve)a relatív atomtömeget értjük. A relatív atomtömeg egy olyan viszonyszám, amely azt mutatja meg, hogy az adott elem atomjának átlagos tömege hányszor nagyobb a C-izotóp tömegének 1/12 részénél. A relativ atomtömeget a következöképpen jelöljük: A,.

 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

--------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Atomt%C3%B6meg

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/altalanos-kemia/az-elemek-periodusos-rendszere/a-relativ-atomtomeg http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/5tabl.html