Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Idődilatáció

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

Az idődilatáció az a relativisztikus jelenség, amikor két különböző vonatkoztatási rendszerből figyelve eltérés lép fel az idő múlásában. A nyugalomban lévő vonatkoztatási rendszerből nézve a mozgó esemény időtartama hosszabb lesz, mint az eseménnyel együtt mozgó vonatkoztatási rendszerből, ahol az idődilatáció távolság-kontrakcióban nyilvánul meg. Albert Einstein relativitáselméletében két körülmény során jelenik meg:

-- A speciális relativitáselméletben, mikor a két vonatkozási rendszer egymáshoz viszonyítva mozgásban van, vagyis inercia-rendszerek esetén. Ezt az effektust pontosan leírja a Lorentz-transzformáció.

-- Az általános relativitáselméletben, mikor a vonatkoztatási rendszerek egymáshoz képest gyorsulnak. Ezt nevezzük gravitációs idődilatációnak. A speciális relativitáselméletben az időeltolódás mindkét vonatkoztatási rendszerben fellép a másik rendszerből nézve. Ez feltételezi, hogy a két rendszer egymáshoz viszonyítva egyenletesen mozog és a megfigyelés ideje alatt egyik sem gyorsul.

 

A mozgó esemény időtartama így lerövidülni látszik a nyugalomban lévő megfigyelő számára. Az eltolódás mértéke a relatív sebességgel és a gravitációs különbséggel egyenes arányban növekszik. A hétköznapi életben, de még az űrrepüléseknél sincsenek akkora relatív különbségek, hogy ez az eltolódás jelentős legyen, ezért gyakorlatilag elhanyagolható. Csak akkor válik jelentőssé, ha egy objektum legalább 1/10 fénysebességgel (30 000 km/s) halad, vagy egy nagy tömegű égitest gravitációs hatása alá kerül.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Sugárzás-időszak     

----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91dilat%C3%A1ci%C3%B3