Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Hőmozgás

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Leptonidőszak     

A szabad állapotban levő töltéshordozók (elektronok, lyukak) mozgása szilárd anyagban. Eközben a töltéshordozók átlagos mozgási energiája kT (k a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet). A hőmozgás jellemzője a rendezetlenség: mozgás során a részecskék kölcsönhatásba kerülnek ("ütköznek") a kristályráccsal és energiát adnak le vagy vesznek fel. Ezen energiakicserélés eredményeként jön létre a hőmérsékleti egyensúly. Szobahőmérsékleten a szabad úthossz (két "ütközés" között megtett út), l = 10-7 m; a - átlagos sebessége, v - 10-5 m/s; és a relaxációs idő (két "ütközés" között eltelt átlagos időtartam) t=l/v- 10-12 s.

 

Hőmozgás okozta anyagáramlás, amely egy rendszert a koncentráció-különbségek kiegyenlítődése irányába mozdít el. Fizikai kifejezéssel élve, a rendszerek önként elmozdulnak a rendezettebb állapotok felől a kevésbé rendezettek irányába. Ez az entrópianövekedés tétele. 

Brown-mozgás (hőmozgás)

A gázok és folyadékok részecskéinek (atomjainak, illetve molekuláinak) szüntelenül zajló, véletlenszerű mozgása,

----------------

http://www.kislexikon.hu/homozgas.html