Rieth József: Világképem - Háttérismeret

Újabb lehetőség Einstein elméletének megerősítésére

 

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

Egy amerikai kutató olyan, eddig nem vizsgált jelenség alapján tesztelné Einstein általános relativitáselméletét, amely újabb, az eddigiektől független megerősítését adhatná az elméletnek.

Bin Chen, a Floridai Állami Egyetem (FSU) tudományos kutatási számítóközpontjának munkatársa a Scientific Reports-ban ismertette az általa javasolt újabb tesztet, amely a gravitációs Faraday-effektus kimutatásán alapul. A kutató szerint a megfigyelés azért is lenne különösen fontos, mert szemben az általános relativitáselmélet legtöbb eddigi bizonyítékával, amelyeket többnyire gyenge gravitációs mezőkben és fekete lyukaktól távol (például a fény elhajlása a Nap mellett) ellenőriztek, ez a jelenség szupernagy tömegű fekete lyukak közeli környezetében, tehát rendkívül erős gravitációs mezőben lenne megfigyelhető.

A gravitációs Faraday effektus létezését elméletileg már az 1950-es években megjósolták: ez az elektro-mágnesesség elméletében ismert jelenséghez hasonlóan szintén a lineárisan polarizált fény polarizációjának elfordulásával jár, csak nem egy mágneses mező, hanem egy forgó fekete lyuk gravitációs mezőjének hatására. Ennek kimutatására azonban eddig nem volt lehetőség.

Chen most számítógépes szimulációval azt vizsgálta meg, hogy távoli kvazároktól érkező röntgensugárzásnak egy a látóvonalba eső közbenső galaxis gravitációs mikrolencsehatással felnagyított képén közvetve hogyan jelentkezne a röntgensugárzás eredeti helyén (azaz egy szupermasszív fekete lyuk közeli környezetében) fellépő gravitációs Faraday hatás.

A Chandra röntgen-űrobszervatórium felvétele az M81 spirális
galaxis központi régiójáról, amelyben egy szupernagy tömegű
fekete lyuk lapul (KÉP: nasa/chandra)

 

Bin Chen számítógépes szimulációs ábrája

„A szimulációból az adódott, hogy amennyiben a gravitációs Faraday hatás valóban fellép a kvazárnál, akkor a hozzánk egy közbeeső galaxis mikrolencsehatásán keresztül elérkező röntgensugárzás polarizációja időben gyorsan változik, ez pedig egy hosszabb ideig tartó folyamatos megfigyeléssel ki is mutatható" — magyarázta Chen.

Amennyiben a Chen által jósolt időbeli változást valóban sikerül észlelni a csillagászoknak, az az általános relativitáselmélet újabb bizonyítéka lesz, mégpedig ezúttal egy nagyon erős, szupermasszív fekete lyukhoz közeli gravitációs mezőben.

<<< Tartalomjegyzék <<<  Világképem <<<     

---------------------

http://www.nature.com/articles/srep16860 

(Newswise)

Élet és Tudomány ■ 2015/49 ■ 1563