Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Gerjesztés

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

Energiaközlés szilárd, kristályos anyagot alkotó atomok elektronjaival. Valenciakristályban a vegyérték-elektronok a gerjesztés hatására elszakadnak a kristályrácstól és szabadon mozognak a kristály térfogatában. A szabad töltéshordozók jelenléte az anyagot elektromos vezetővé teszi.

1. Mágneses tér létrehozási elektromos áram segítségével. Az áram és mágneses tere közötti kapcsolatot az Ampére-féle gerjesztési törvény írja le.

2. Mikrofizikai rendszerek nagyobb energiájú állapotba juttatása (a rendszer kötött állapotának megtartása mellett). Az alapállapot és a gerjesztett állapot egymástól meghatározott, diszkrét energiaértékekkel különböznek. Létrejöhet fényelnyelés, hőmozgás miatti ütközés, elektromos tér, stb. hatására.

A rezonancia olyan gerjesztett kényszer rezgéseknél lép fel, amikor a gerjesztés frekvenciája a rezgésre kényszerített rendszer sajátfrekvenciájával megegyezik. Rendszer sajátfrekvenciája a meglökött és ez után magárahagyott rendszer frekvenciájával azonos. A mindig meglévő csillapítások miatt a meglökött és magára hagyott rendszer rezgése leáll. Ha pedig ezt a rendszert olyan frekvenciájú rezgésre kényszerítjük, amely megegyezik azzal a frekvenciával, amellyel szabadon ő maga is rezegne, akkor kis gerjesztéssel a lehető legnagyobb amplitudójú rezgésre kényszeríthetjük a rendszert. Ilyen esetben a gerjesztés által a rendszerbe egy-egy kitérés alatt bevitt kis energiaadagok fokozatosan összegeződnek és nagy rezgésamplitudót okoznak. Csillapítás nélküli (idealizált) rendszerek esetén a rezgésamplitudó rezonanciában elvileg végtelen nagy is lehet.

-------------------------

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

-----------------

http://www.kislexikon.hu/gerjesztes.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rezonancia