Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Nap

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

A Nap a Naprendszer központi csillaga. Körülötte kering a Föld, valamint a Naprendszerhez tartozó bolygók, törpebolygók, kisbolygók, üstökösök, stb.. A Földtől körülbelül 150 millió km távolságra van, ami fénysebességgel 8,3 perc. A Nap tartalmazza a Naprendszer anyagának 99,8%-át, átmérője 109 földátmérő. 73,5%-ban hidrogénből áll, amely a központjában zajló magfúzió során héliummá alakul. Az ennek során felszabaduló, majd a világűrbe szétsugárzott energia nélkülözhetetlen a legtöbb földi élőlény számára: fénye a növények fotoszintézisét, hője pedig az elviselhető hőmérsékletet biztosítja. Éltető ereje miatt a Nap kiemelkedő kulturális és vallási jelentőséggel is bír. Fénye és hője mellett különböző tudományágak szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, mert bizonyos jelenségeket nem tudunk előállítani, csak a Napon megfigyelni. Ezek a tudományágak: plazmafizika, magnetohidrodinamika, atomfizika, részecskefizika.

A Nap egy G2V színképtípusú csillag, a mintegy 10 milliárd évig tartó fősorozatbeli fejlődésének a felénél jár. A fűtőanyagát jelentő hidrogén elhasználása után, 5 milliárd év múlva vörös óriássá duzzad, majd a külső rétegeiből planetáris köd képződik, magja pedig magába roskadva fehér törpévé alakul.

Mivel anyagát képlékeny plazma alkotja, a különböző szélességi körön levő területei eltérő sebességgel forognak; az egyenlítői területek 25, míg a sarkvidékek csak 35 naponként fordulnak körbe. Az eltérés miatt erős mágneses zavarok lépnek fel, amelyek napkitörések és – különösen a mágneses pólusok 11 évente bekövetkező felcserélődésének idején megszaporodó – napfoltok kialakulásához vezetnek.

A Nap asztrológiai és csillagászati jele egy kör, középen ponttal: . Ez a jel Ré ókori egyiptomi napisten hieroglif jele is.

Megfigyelési adatok

Rektaszcenzió                       Északi pólus: 286,13°

                                                    (19 h 4 min 30 s)

Deklináció                             Északi pólus: +63,87°

                                                    (63° 52')

Távolság                               149,6·106 km

                                            8,3 fényperc,

                                            1 CsE,

                                            1,581x10−5

Látszólagos fényesség           -26,86m

Abszolút fényesség                4,8m

 

Pályadatok

 

Távolság a Tejútrendszer magjától        ~2,5x1017 km

                                                         (26 000–28 000 fényév)

                                                         (8,5 kiloparszek)

Galaktikus periódus                             2,25–2,50x108 év

Sebesség                                           217 km/s a Tejútrendszer középpontjához képest,

                                                         20 km/s a szomszédos csillagokhoz képest

 

Fizikai adatok

 

Átmérő                       1,392x106  km

                                 109 Földnyi

Kerület                       4,373x106 km

                                 109 Földnyi

Lapultság                   9·106

Felszín                       6,09x1012  km²

                                 11 900 Földnyi

Térfogat                      1,41x1018  km³

                                 1 300 000 Földnyi

Tömeg                       1,9891x1030  kg

                                 332 950 Földnyi

Sűrűség                     1,408 g/cm³

Felszíni gravitáció       273,95 m/s²

                                 (27,9 g)

Szökési sebesség       617,54 km/s

Hőmérséklet Felszín    5780 K

                   Korona    5·106 K

                   Mag        ~13,6x106 K

Luminozitás                3,827x1026 W

                                 100 lm/W

                                  3,9x1028 L☉

 

Forgási adatok

Tengelyferdeség                           7,25° (az ekliptika síkjához képest)

                                                  67,23° (a Tejútrendszer síkjához képest)

Forgási periódus                          25,3800 nap

                                                  (25 nap 9 h 7 min 13 s) (egyenlítő mentén)

Forgási sebesség Egyenlítőn:       7174 km/h

 

Rendszer

Csillagösszetevők          A fotoszféra összetétele (az anyagok plazma állagúak)

                                         hidrogén:        73,46%

                                         hélium:           24,85%

                                         oxigén:            0,77%

                                         szén:              0,29%

                                         vas:                0,16%

                                         neon:              0,12%

                                         nitrogén:         0,09%

                                         szilícium:        0,07%

                                         magnézium:    0,05%

                                         kén:               0,04%

--------------------------------------------------------------------------------

A Nap a Naprendszer központi csillaga, a Földhöz legközelebb eső csillag, körülötte kering a Naprendszer minden objektuma, az egész rendszer meghatározó eleme. Bolygónktól átlagosan 149 600 000 kilométer távolságra van (ezt a távolságát nevezik csillagászati egységnek), tömege a Földének 332 900-szorosa, ami a Naprendszer teljes tömegének 99,86%-át teszi ki. Anyagának 73,5%-a hidrogén, 24,85%-a hélium, a többi közel 2% anyag pedig más nehezebb anyagból tevődik össze. Csillagunk belsejében magfúzió zajlik, amelyben a hidrogén héliummá alakul és rengeteg energia szabadul fel.

A Nap G2V színképtípusú csillag, mely 10 milliárd évig tartó fősorozatbeli fejlődésének a felénél jár. Életciklusa végéhez közeledve – a hidrogénkészlet teljes felhasználása – előbb vörös óriássá, majd a hélium oxigénné és szénné alakulása után fehér törpévé alakul majd.

A Nap hat régióból áll: a magból, a sugárzási zónából, a konvekciós zónából, a fotoszférának nevezett látható felszínből, a kromoszférából és a legkülső rétegből, a koronából. A mag hőmérséklete körülbelül 15 millió fok, ami elegendő a termonukleáris reakció fenntartásához. A Földre érkező hő és fény gyakorlatilag a magban termelődik. A sugárzási zónán át 170 000 évig tart, mire az energia a magból a konvekciós zónába jut, ekkorra a hőmérséklete 2 millió fokra csökken. A Nap felszíne nagyjából 5500 fokos. Csillagunk alakja nem gömb, hanem ellipszoid, a saját tengelye körüli forgás miatt az egyenlítői átmérője 1 millió kilométerrel nagyobb, mint a poláris átmérője. Saját tengelye körüli forgási periódusa 25 nap 9 óra 7 perc 13 másodperc.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Anyag-időszak     

-------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Naprendszer