Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Anyagvilág - Sugárzás-időszak

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Lepton-időszak <<<     Sugárzás-időszak     >>> Anyag-időszak      

Létrejön a hidrogén, hélium és lítium.

Sugárzás-időszak; kb. 380 000 évig; H, He, Li jön létre;

          Sugárzásdominálás korszaka. (6 és 120 között)

                     Atommagképződés: hidrogén, majd nagyobb atommagok képződnek.

                     Atommagütközés eredménye: nukleoszintézis. (6 és 20 között)

                     Az atommagképződés kb. 3 percnél leáll. (18 körül)

 

300.000 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Világegyetem annyira lehűljön, hogy összeállhassanak a kósza elektronok és atommagok stabil atomokká. Ekkor indult el útjára az a sugárzás, amit ma a mikrohullámú háttérsugárzásként figyelhetünk meg.

 

- 379 ezer évvel később, amikor a hőmérséklet mintegy 3000 K alá süllyedt az elektromágneses plazmából kialakultak a semleges atomok, és így a sugárzás és az anyagi részecskék közötti kölcsönhatás gyakorlatilag megszűnt. Ettől kezdve a sugárzás szabadon tágult a Világegyetemmel, és hűlt a ma mérhető 2,73 K-es értékre.

 

Háttérismeret és irodalom:

Akkréciós korong, Alfa sugárzás, Általános relativitáselmélet, Antianyag hiány, Asztrofizika-kategoriák Interneten,

          Átmeneti szupernóva, Atomtáblázat, Atomtömeg,

Béta-bomlás, BetaPictoris, Bok-globulák, Bolygócsirák, Bolygórendszer

Carnot körfolyamat, Cefeida, Centrifugális erő, CNO ciklus, Cserenkov-sugárzás, Csillag, Csillaggyár, Csillagkeletkezés,

          Csillagködök, Csillagközi anyag, Csillagontó galaxis 1, Csillagontó galaxis 2, Csillag születés,

Diffuz sávok

Ébredő feketelyuk, Eddington-határ, Égitestek, Einstein után, Elektrogyenge kölcsönhatás, Elektromágneses spektrum,

          Elektromágnesség, Elektromágneses sugárzás, Elektrongáz, Elektron(K-)befogás, Erőtér, Eseményhorizont, Éter-elmélet,

Feketelyuk-adatok, Feketelyuk belsejéről ez, meg az, Feketelyuk és az információ, Feketelyuk létrejöttének megoldása,

          Feketelyukak összeolvadása, Feketelyuk születik, Feketelyuk természete, Feketelyuk törpegalaxisban,

          Fémek a világegyetemben, Fény, Fény kettős természete, Fényelnyelő gyűrű, Fényes vörös nóva, Fermi buborék,

          Fizika, Fotoelektromos hatás, Foton, Fotonból anyag,

Galaxis a gravitációs hullám detektora, Galaxis és a Jet, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxisból_csillaghalmaz, Galaxishalmaz,

          Galaxismag szerepe, Galaxisok, Gamma sugárzás, Gerjesztés, Gammagyűrű, Gammakitörés, Gigaméretű feketelyuk, Gömbhalmaz születés,

          Gömbhalmazban feketelyuk, Görbe Alex gondolatai, Gravitációs-állandóról, Gravitációs hullám, Gravitációs hullámok - levelek,

          Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról interjú, Gravitációs kollapszus, Gyenge kölcsönhatás,

Három-alfa folyamat, Háttérsugárzás, Herbig-Haro objektum, Hontalan szupernóva, Hősugárzás, Hubble-törvény, Hubble űrtávcső,

Idődilatáció, Inflaton, Infravörös sugárzás, Intergalaktikus szél, Ionizáció,

Jetben ionok vannak,

Kinderfresser Sterne, Kobalt, Konvekció, Korai csillag, Korai óriásgalaxisok, Kozmológia, Kvantumszám,

          Kvazár, Kvazár árulkodó perdülete, Kvazárok párhuzamos tengelye,

Laniakea, Legfényesebb galaxis, Legfényesebb kvazár,

Magfúzió, Mágneses mező, Maxwell-egyenletek, Magyar CERN-kutatók, Megarobbanás (ősi csillag), Mikrohullámú háttérsugárzás,

Nagy Hadron Ütköztető, Negatív béta-bomlás, Nehézségi erő, Neutronsugárzás, Noether-tétel, Nova, Nyilthalmaz, Nukleoszintézis,

Óriáscsillag születése, Óriásgalaxisok halála, Ősgalaxis, Ősi galaxis-szörnyek, Ősi kisgalaxisok,

Planetáris köd, Protocsillag, Proton-neutron rendszer, Proton-proton ciklus, Proton-neutron tömegkülönbség

R-folyamat, Rádióaktivitás, Röntgensugárzás

S-folyamat, Schwarzschild sugár, SDSS-program, Smith felhő - védő sötét anyag, Sötét anyag ereje, Sötét anyagból s. energia, Sötét energia (BOSS),

          Sötétkorszak, Sötétség korszaka, Speciális relativitáselmélet, Spirálgalaxis, SUGÁRZÁS IDŐSZAK,

          Sugárzások, Szinkrotronsugárzás, Születő bolygórendszerSzülető csillag, Szuper masszív feketelyuk,

Távoli galaxis, Törpegalaxisban feketelyuk,

Új törpegalaxisok, Ultraibolya sugárzás,

Változócsillagok, Világegyetem alakja, Víz képződés, Vöröseltolódás, Vörös törpék,

          Yukawa potenciál,

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Lepton-időszak <<<     Sugárzás-időszak     >>> Anyag-időszak      

----------------------------

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102010144&t=9037171

 

(Megkeresendő!!!:Fekete lyuk 2014-ben, )