Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Anyagvilág - Lepton időszak

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Hadron-időszak <<<     Lepton-időszak     >>> Sugárzás-időszak      

Eltünnek a müonok, pozitronok, leptonok. Atommagok,

Lepton-időszak; 10s-ig; elbomlanak a müonok,

          a pozitronok megsemmisülnek elektronnal találkozva (annihiláció);

          Leptonok és antileptonok megsemmisülnek. (0 és 6 között, egy másodperctől hat másodpercig)

 

Az elektronok ezután találkoztak a pozitronokkal. Nagy részük megsemmisült, de egy részük megmaradt.

Az 100. másodperc és a 3. perc között a neutronok és protonok magfúziós folyamatok során egyszerű atommagokká egyesültek. Ekkor még csak a két legkönnyebb elem, a hidrogén és a hélium atommagja létezett.

- A Világegyetem születése után gyorsan tágult és hűlt. Amikor a hőmérséklete 900 millió kelvin alá süllyedt, a harmadik perc végén hirtelen kialakultak a könnyű elemek (a hidrogén, a hélium, a lítium, a berillium és a bór) atommagjai.

 

 

Háttérismeret és irodalom:

Akkréciós korong, Alkohol az üstökösből, Antianyag hiány, Asztrofizika-kategoriák Interneten, Átmeneti szupernóva, Atomtáblázat, Atomtömeg,

BetaPictoris, Bok-globulák, Bolygócsirák, Bolygók születése -

Cefeida, Csillag, Csillagfaló fekete lyuk, Csillaggyár, Csillagkeletkezés, Csillagködök, Csillagközi anyag,

          Csillagontó galaxis 1, Csillagontó galaxis 2, Csillag születés,

Ébredő feketelyuk, Eddington-határ, Égitestek, Einstein után, Elektrongáz, Elektron(K-)befogás, Élet építőkövei - üstökösben, Első gluonlabda -

Feketelyuk-adatok, Feketelyuk belsejéről ez, meg az, Fekete lyuk eltűnése, Feketelyuk és az információ, Feketelyuk létrejöttének megoldása,

          Feketelyukak összeolvadása, Feketelyuk születik, Feketelyuk természete, Feketelyuk törpegalaxisban, Felfúvódások -

          Fémek a világegyetemben, Forró Jupiter születése, Fotoelektromos hatás, Fotonból anyag,

Galaxis a gravitációs hullám detektora, Galaxis és a Jet, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxisból_csillaghalmaz,

          Galaxismag szerepe, Gammagyűrű, Gammakitörés, Gázóriások parkolópályán, Gigaméretű feketelyuk, Gömbhalmaz születés,

          Gömbhalmazban feketelyuk, Görbe Alex gondolatai, Gravitációs-állandóról, Gravitációs hullámok - levelek,

          Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról interjú, Gravitációs kollapszus,

Herbig-Haro objektum, Hontalan szupernóva, Hubble űrtávcső,

Inflaton, Infravörös sugárzás, Intergalaktikus szél,

Jetben ionok vannak,

Keveredő elemek, Kinderfresser Sterne, Kobalt, Konvekcio, Korai csillag, Korai óriásgalaxisok,

          Kozmológia, Kvazár árulkodó perdülete, Kvazárok párhuzamos tengelye,

Laniakea, Legfényesebb galaxis, Legfényesebb kvazár, Legkönnyebb exobolygó, Lepton, LEPTONIDŐSZAK

Magfúzió, Magyar CERN-kutatók, Megarobbanás (ősi csillag), Molekulák ultragyors viselkedése -

Nagy Hadron Ütköztető, Negatív béta-bomlás, Neutrinó kaméleonok, Nova, Nyilthalmaz,

Óriáscsillag születése, Óriásgalaxisok halála, Ősgalaxis, Ősi felhők, Ősi galaxis-szörnyek, Ősi kisgalaxisok,

Planetáris köd, Protocsillag,

Rejtélyes fekete lyuk, Rejtett galaxisok -

Schwarzschild sugár, Smith felhő - védő sötét anyag, Sötét anyag ereje, Sötét anyagból s. energia, Sötét energia (BOSS), Sötétkorszak,

          Sötétség korszaka, Spirálgalaxis, Szerves molekulák keletezése, Születő csillag, Születő exobolygó, Szuper masszív feketelyuk,

Távoli galaxis, Többgenerációs gömbhalmazok, Törpegalaxisban feketelyuk,

Új törpegalaxisok,

Változócsillagok, Világegyetem alakja, Víz képződés, Vörös törpék,

Új elemek: 113-118, Újjászülető csillagok

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Hadron-időszak <<<     Lepton-időszak     >>> Sugárzás-időszak      

---------------

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102010144&t=9037171