Rieth József: Világom - Anyagvilág

Magfizika

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

A magfizika a fizika részterülete, amely az atommag tulajdonságaival és belső szerkezetével foglalkozó tudomány. A kezdeti atomfizikai kísérletek a természetes radioaktivitást vizsgálták. Ernest Rutherford brit fizikus 1911-ben kimutatta az atommag létezését. A modern kísérletek során egyebek között a sebesen forgó "szuperdeformált" magok és a nehéz magok ütközése révén keletkező sűrű maganyagot (kvark-gluon plazma) tanulmányozták. Az atommagot röntgensugarak, neutronok, mezonok és elektronok segítségével kutatják. A magfizika alkalmazási területei: atomenergia-kutatás, atomfegyverek, radioaktív izotópok felhasználása az orvostudományban. A következő témakörök tartoznak ide:

erős kölcsönhatás

radioaktivitás

Atommag modellek

          cseppmodell

          héjmodell

          interacting boson model

maghasadás (fisszió)

magfúzió

magreakciók

A tipikus nagyságrendek az atommag-reakciók területén:

Hossz: 1 Fermi = 1 femtométer = 1 fm = 10-15 m

Energia: 100 keV-től 100 MeV-ig

A magreakciók leírásának fontos fogalma a hatáskeresztmetszet, mely a reakció létrejöttének valószínűségét jellemzi, hasonlóan ahhoz, ahogy egy nagyobb céltáblát nagyobb valószínűséggel találok el.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

--------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magfizika

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Magfizik.htm