Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

G-faktor

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Anyagelőtti     

A g-faktor (Landé-féle g-faktor) pontszerű részecskék mágneses nyomatékának és sajátperdületének (spinjének) viszonya az atom-, a mag- és a részecskefizikában. Landé-féle g-faktornak is nevezik az amerikai Alfred Landé (1888-1975) tiszteletére.

Elektronokra vonatkozólag a g-faktor a Bohr-magneton egységekben kifejezett giromágneses viszony. A relativisztikus kvantummechanikából következően egy pontszerű elektron esetében g = 2-nek kell fennállnia; a kísérletek azonban kb. 0,1 %-kal nagyobb értéket mutatnak. A javításokat a kvantum-elektrodinamika alkalmazásával számítják ki; az elektront csupasz részecskének tekinti, amelyet (virtuális) fotonok felhője vesz körül, s ez módosítja a g értékét. A számítások szerinti javított érték több mint nyolc tizedesig egybevág a kísérleti eredménnyel. Ez fontos próbája a kvantum-elektrodinamikának, amelyet a fizika legpontosabb elméletének szokás nevezni, éppen a g-faktorra kapott pontos egyezés miatt.

--------------------

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Gfaktor.htm