Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Vegyületek

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-..., Hadron-..., Anyag-időszak)     

Kémiai vegyületeknek nevezzük az olyan kémiai anyagokat, melyeket két, vagy több kémiai elem atomjai vagy ionjai alkotnak, meghatározott arányban. A vegyérték szigorúan meghatározza ezt az arányt. A vegyületet alkotó kémiai elemek részecskéi (atomjai, ionjai) kémiai kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. A vegyületek a klasszikus fizika módszerei segítségével nem bonthatók alkotóelemeikre.

Minden vegyületet le lehet írni kémiai képlettel, melynek több neve is lehet.

Nem vegyületek a keverékek. A keveréknek előbb kémiai reakción kell átesnie, hogy valóban vegyületet alkossanak. Nem tekinthetők vegyületnek az oldatok sem. Általánosságban az ötvözetek sem tekinthetők vegyületnek (inkább szilárd oldatok).

A vegyületek lehetnek:

          1. Szervetlen vegyületek Ezek osztályozása többféleképpen történhet. A hagyományos osztályozás szerint lehetnek: sók, savak, bázisok.

          2. Szerves vegyületek Osztályozásuk összetételük és szerkezetük alapján történik.

                    Szénhidrogének (

                              Alkánok

                              Alkének

                              Alkinek

                              Aromás szénhidrogének

                    Szénhidrogén-származékok

                    Halogéntartalmú szénhidrogén-származékok

                    Oxigéntartalmú szénhidrogén-származékok

                              Alkoholok

                              Karbonsavak

                              Észterek

                    Nitrogéntartalmú szénhidrogén-származékok

                              Aminok

                              Heterociklusos vegyületek

                    Szénhidrátok

                              Szacharidok,

                              Cukrok

                    Aminosavak és fehérjék

                    Nukleinsavak

Példák: szén-dioxid, víz, szőlőcukor, konyhasó stb.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Kvark-időszak     

-----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vegy%C3%BClet