Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Tau-részecske

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Hadron-időszak, Lepton-időszak)     

A tauon (tau-részecske, tau-lepton) egy negatív elektromos töltésű elemi részecske, melynek

élettartama                 3ˇ10-13 másodperc (gyenge kölcsönhatásban bomlik)

tömege                      1777 MeV (a proton tömegének nagyjából négyszerese, az elektronénak 3500-szorosa).

antirészecskéje az anti-tauon,

a hozzájuk tartozó neutrínók a tau-neutrínó és az anti-tau-neutrínó.

A tau-lepton a leptonok harmadik családjába tartozik. Rokonai az elektron (1. család) és a müon (2. család). Az elektronhoz és a müonhoz hasonlóan a tau-lepton is pontszerű; nincs észlelhető szerkezete, ha van egyáltalán, az a 10-18 méter alatti tartományban van. Az elektronhoz és müonhoz hasonlóan a tau-lepton spinje 1/2. A tau-lepton és az antirészecskéje az elektronnal illetve a pozitronnal azonos elektromos töltésű.

Bomlása

A tau-lepton az egyetlen lepton, mely hadronokká is képes bomlani, a többinek ehhez nincs elegendő tömege. A hadronikus és a többi bomlási módja is a gyenge kölcsönhatással történik.

Mivel a tau-szerű leptonszám megmarad (legalábbis közelítőleg a neutrínó-oszcilláció miatt), akkor keletkezik tau-neurtínó, amikor a tau-lepton müonra vagy elektronra bomlik.

A tau elektronra és neutrínókra bomlásának elágazási aránya 18%, a müonra és neutrínókra bomlásé hasonló, a hadronokra bomlásé 64%.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Hadron-időszak)     

-----------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tau-lepton