Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Szubatomi részecskék

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

Szubatomi részecskének nevezzük

az atom összetevőit (nukleonok és elektron),

          ezek rokonait,

a többi hadront és leptont,

          ezek kisebb összetevőit (kvarkok),

a közöttük lévő alapvető kölcsönhatások közvetítő részecskéit,

a spontán szimmetriasértésért felelős Higgs-bozont,

mindezek antirészecskéit és szuperpartnereit.

A nem összetett szubatomi részecskéket elemi részecskéknek nevezzük, nagyon gyakran azonban a laza szóhasználatban az összes szubatomi részecskét így hívjuk.

---------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szubatomi_r%C3%A9szecske