Rieth József: Világom - Anyagvilág - Háttérismeret

Szingularitás

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyagelőtti <<<      < Szingularitás > Ősrobbanás >     >>>Planck-időszak       

 

A szinguláris szó jelentése: egyedi, kivételes, különleges viselkedést vagy szabálytalanságot mutató. A szingularitás egy szinguláris hely.

 

Gravitációs szingularitásról akkor beszélünk, amikor a gravitációs mezőt leíró modellben a koordinátarendszertől függetlenül végtelen mennyiségek jelennek meg. Másképp megfogalmazva: ott lép fel gravitációs szingularitás, ahol a gravitáció egyenletének matematikai szingularitása van.

 

Tágulás. Univerzum fejlődése

 

Az Ősrobbanás kozmológiai modellje szerint Világegyetemünk a születése pillanatában egy gravitációs szingularitást tartalmazott. Az Ősrobbanás szingularitásában a modell szerint a Világegyetem sűrűsége és a téridő görbülete paradox módon végtelen volt. Mivel azonban az Ősrobbanás-elmélet jelenleg még nem tartalmaz kvantumos hatásokat, ezért előrejelzései csak az Ősrobbanás pillanata után kis idővel válnak érvényessé.

 

Az általános relativitáselmélet gravitációs szingularitás kialakulását, egyben a téridő végtelen görbületét jósolja a fekete lyuknak is nevezett, extrém nagy tömegű, extrém nagy gravitációjú égitestek közvetlen közelében. Egy nem forgó, töltés nélküli fekete lyukban a szingularitás egyetlen pont, amit „pontszingularitásnak” neveznek. Forgó fekete lyukban ez a tartomány egy gyűrű, melyet „gyűrűszingularitásnak” neveznek. A forgó fekete lyukakat gyakran Kerr-féle fekete lyukaknak nevezik.

 

Fekete lyuk

 

A 1990-es évek elejéig általánosan elfogadott volt, hogy az általános relativitáselmélet minden szingularitást eseményhorizont mögé rejt, lehetetlenné téve az úgynevezett csupasz szingularitásokat. Erre úgy hivatkoztak, mint a „kozmikus cenzúra” elve. 1991-ben viszont Shapiro és Teukolsky számítógépes szimulációval megmutatták, hogy forgó sík porkorongban létrejöhet csupasz szingularitás. Nem tudjuk biztosan, hogy az eredményeik nem csak bizonyos, a szimulációk kivitelezéséhez szükséges egyszerűsítő feltételezések következményei-e, sem azt, hogy pontosan hogyan nézhetnek ki ezek az objektumok, ha valóban léteznek.

 

Az 1961-ben közzétett Penrose–Hawking tétel szerint az általános relativitáselméletben az anyag mozgásegyenletének minden megoldásában létezik szingularitás.

 

Sok fizikus szerint a gravitációs szingularitások „nem fizikaiak”, abban az értelemben, hogy ha a gravitációt és a kvantummechanikát sikeresen egyesítjük egy kvantumgravitációs elméletben, akkor az általános relativitáselmélet által jósolt szingularitásokban a végtelenek eltűnnek az elméleteinkből.

 

Háttérismeret és irodalom:

Abszorpció, Annihilácio, Anyag, ANYAGELŐTTI,

Breit-Wigner eloszlás,

Carnot-körfolyamat,

Degenerált anyag, Dimenzio,

Elektromos töltés, Energia, Energiaegységek, Energiamegmaradás, Erő, Erőtér, Éter-elmélet,

Fázisátalakulás, Fejlődésképünk, Fenntartható fejlődés, Fizikai folyamatok, Fizikai mennyiség,

G-Faktor, Gerjesztés, Gravitációs Hullámok, Gravitáció, Graviton,

Halmaz, Hőmozgás, Hősugárzás, Húrelmélet,

Idő, Idődilatáció,

Létezés, Lorentz invariancia,

Megmaradási tétel, Möbiusz-változatok, Möbiusz szalag,

Nagyságrend,

Ősrobbanás, Ősrobbanás előtt, Ősrobbanás grafikusan,

Planck-korszak,

Rendszer,

Sötét anyag, Sötét energia, Speciális Relativitás Elmélet, Statisztikus fizika, Struktura, Sűrűség, Szingularitás, Szuperhúr, Szuperszimmetria,

Téridő, Tömeg,

 

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyagelőtti <<<      < Szingularitás > Ősrobbanás >     >>>Planck-időszak       

---------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1ci%C3%B3s_szingularit%C3%A1s