Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Pozitron

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-időszak, Hadron-időszak, Lepton-időszak)     

A pozitron az elektron antirészecskéje. A legtöbb adata azonos vele, a töltés jellegűek ellentétesek (elektromos töltés, leptontöltés), ezeket lásd az elektronnál.

A kozmikus sugárzásban és atommagbomlásokban (inverz-béta-bomlás) keletkezik.

Nagy energiájú gammasugárzás létrehozhat elektron-pozitron párt atommag jelenlétében, ha energiája nagyobb, mint az elektron nyugalmi energiájának duplája: 1,022 MeV (két részecske keletkezik). Ez a párkeltés.

A pozitron anyag jelenlétében hamarosan találkozik egy elektronnal, ilyenkor megsemmisül és nagy energiájú fotonokat kelt. Ez az annihiláció. Ezen alapszik a PET (a pozitronemissziós tomográf). A megszűnő fotonnak legalább az elektron tömegének kétszeresével megegyező energiával kell rendelkeznie. Gamma-sugarak anyagon való áthatolásakor párkeltés lép fel; a nagy energiájú gamma-sugárzás elnyelésének ez a legfőbb módja.

----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozitron

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Parkelt.htm