Rieth József: Világom - Háttérismeret

Periódusos rendszer

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-..., Hadron-..., Anyag-időszak)     

A kémiai elemek periódusos rendszere a kémiai elemek egy táblázatos megjelenítése, melyet elsőként 1869-ben az orosz kémikus Dmitrij Mengyelejev alkalmazott. Olyan táblázatot szándékozott készíteni, amely jól mutatja az elemek tulajdonságai között fellelhető visszatérő jellegzetességeket („periódusokat”).

A periódusos rendszer ábrázolása:

Csoport → 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  I A II A III B   IV B V B VI B VII B <-- VIII B --> I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A
↓ Periódus
 
1 1
H

 
2
He
2 3
Li
4
Be

 

 
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg

 

 
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc

 
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y

 
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
* 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
 Fr 
88
Ra
89
Ac
** 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo
8 119
Uue
120
Ubn
121
Ubu
 
* Lantanoidák 58
 Ce 
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Aktinoidák 90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Elemi sorozatok a periódusos rendszerben
Alkálifémek Alkáliföldfémek Lantanoidák Aktinoidák Átmenetifémek
Másodfajú fémek Félfémek Nemfémek Halogének Nemesgázok

A rendszámok színkódolása:

  • A kék színűek standard körülmények között folyékonyak;
  • A zöld színűek standard körülmények között gázneműek;
  • A fekete színnel írtak ugyanekkor szilárdak;
  • Azon elemek, melyeket piros színnel jelöltünk, mesterségesek, a természetben nem találhatók meg (mind szilárd halmazállapotú szobahőmérsékleten).
  • A szürke színűeket még nem fedezték fel, a táblabeli háttérszínüket is kifakítottuk.

A periódusos rendszer függőleges oszlopait csoportnak nevezzük, I-től VIII-ig számozzuk. A csoporton belüli elemek vegyértékhéján lévő elektronok száma és elrendeződése azonos. Megkülönböztetjük a főcsoportokat (a táblázatban „A”-val jelöltük.) és a mellékcsoportokat (a táblázatban „B”-vel jelöltük).

A periódusos rendszer vízszintes sorait periódusnak nevezzük, 1-től kezdve számozzuk. Egy perióduson belül az elemek alapállapotú atomján a legkülső héj főkvantumszáma megegyezik és egyenlő a periódus számával.

Az egyazon főcsoportba tartozó elemeknek, a vegyértékelektronjainak száma megegyezik. A vegyértékelektronok számát a főcsoport sorszáma adja meg. Ez alapján az ugyanabban a főcsoportban lévő elemeknek a kémiai tulajdonságai nagyban megegyeznek. Ez azzal magyarázható, hogy a vegyértékelektronok száma, meghatározza, hogy az adott elem a kötésekben hány elektronnal tud részt venni. (Emellett a kötés milyenségében szerepet játszik az elektronegativitás is). Az elektronszerkezet felépítése (amely szintén hasonló a főcsoport béli elemek között) pedig meghatározza az elem reakciókészségét. Így belátható, hogy egy ugyanolyan reakcióban a főcsoport különféle elemei legtöbbször ugyanúgy vesznek részt, csak a reakció hatásfokában van eltérés.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Kvark-időszak     

-------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dusos_rendszer