Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Az Ősrobbanás lefolyása grafikusan

 

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Alfapont, Kvark-időszak, Planck-kor, Hadron-időszak)     

               Grafikusan               Grafikusan - Korszakok - Események

 

Az Ősrobbanás lefolyásának grafikus ábrázolása az idő kezdetétől a Primordiális Sötét Kor végéig és a visszaionizálódás (csillagszületés) kezdetéig. A lefolyás időszakai 10-es alapú logaritmikus skálán vannak ábrázolva, de nem log(másodperc) hanem 10*log(másodperc) skálában. Tehát például: 20 jelentése 102másodperc, 150 jelentése 1015 másodperc és -50 jelentése 1/105 másodperc. (A fura egységet programozási indokból választották.)

Megjegyzendő: A zéró idő a lineáris időskálán nem létezik. Ezen időben ugyanis a hőmérsékletnek végtelennek kellene lennie, ami a zéró idővel egyetemben nincs értelmezve és elképzelhetetlen!

          Korszakok               Grafikusan - Korszakok - Események

 

-430                  Planck-korszak, Ősrobbanás

-430-tól -350-ig   Nagy egyesülés korszaka

-350-től -320-ig   Felfúvódás (infláció) korszaka

-320-től -120-ig   Elektrogyenge korszak

-120-től -60-ig     Kvark-korszak

-60-tól 0-ig         Hadronkorszak

0-tól 5-ig            Lepton korszak

5-től 123-ig        Sugárzásdominálás korszaka

123-tól 132-ig     Anyagdominálás korszaka

132-től 155-ig     Primordiális Sötét kor

 

 

 

          Események               Grafikusan - Korszakok - Események

 

-430            Planck-idő: Visszafelé haladva eddig tart a világegyetem tudományos elmélettel leírható kora.

                  A hőmérséklet olyan közel van a végtelenhez, hogy a világegyetem elképzelhetetlen.

                  Ez az időpont a gravitációs kölcsönhatás és az eletronukleáris kölcsönhatás elválásának időpontja.

-350            Az erős kölcsönhatás és az elektronukleáris kölcsönhatás elválik egymástól.

-320            A felfúvódás utáni vsszahevülés benépesíti s világegyetemet kvarkokkal és anti-kvarkokkal.

-120            Az elektrogyenge kölcsönhatás elválik az elektromágneses kölcsönhatástól: létrejön a ma ismert négy alapvető kölcsönhatás.

                            -120 = egy pikomásodperc,

                            -90 = egy nanomásodperc,

-60             A kvarkok hadronokba záródnak.

                            -60 = egy mikromásodperc,

                            -30 = egy millimásodperc,

0               A neutrinók más részecskékkel való kölcsönhatása megszűnik.

                            0 = egy másodperc

5              A leptonok és az anti-leptonok megsemmisítik egymást.

20            Atommagképződés: hidrogén, majd nagyobb atommagok.

35            A magszintézis kb. 3 perc elteltével leáll.

                            36 = egy óra

                            76 = egy év

                            105 = ezer év

132          379.000 év: A hidrogén és hélium atommagok elektronokat fognak be és stabilatomok keletkeznek.

                A fotonok atomokkal való erős kölcsönhatása megszűnik. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás szabadon terjed.

                            135 = egy millió év

155          100 millió év: Az első csillag ragyogni kezd.

 

               Grafikusan - Korszakok - Események

 

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Alfapont     

------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C5%91srobban%C3%A1s_lefoly%C3%A1s%C3%A1nak_grafikus_%C3%A1br%C3%A1zol%C3%A1sa