Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Nyomás

Tartalomjegyzékhez Világképem <   (Kezdetben..., Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

A nyomás fizikai mennyiség, az anyagok egyik fizikai jellemzője, állapothatározó. Jele: p. A nyomást a nyomóerő F és a nyomott felület A hányadosából számítjuk ki.

A nyomást skaláris mennyiségként határozzuk meg. Ebben az értelemben a nyomóerő olyan vektor, amelynek iránya azonos a felületelem irányultságával. Nyugvó, súrlódásmentes folyadékban nem rendelhető irányultság a nyomáshoz. A nyomás az intenzív mennyiségek közé tartozik.

A nyomás egyenesen arányos a nyomóerővel, fordítottan arányos a nyomott felülettel.

Hidrosztatikai nyomás (vagy hidrosztatikus nyomás) gravitációs tér jelenléte esetén folyadékokban és gázokban keletkező többlet nyomás. Nagysága a gravitációs tér irányába növekszik. Csak olyan esetekben jön létre, ha külső hatások akadályozzák, hogy a folyadék vagy gáz részecskéi a gravitációs tér hatására, annak irányába folyamatosan gyorsuló mozgást végezzenek.

Egyéb használatos, vagy történetileg jelentős mértékegységek:

- bár (bar): a mára a használatból kivont CGS-mértékegységrendszerben származó, ottani megfeleltetése: 106 dyn/cm2. Mivel 1 bar=105 Pa, ezért a használata a literhez vagy a tonnához hasonlóan ma is megengedett.

- technikai vagy műszaki atmoszféra (at): 1 kilogrammnyi tömeg standard nehézségi gyorsulás mellett mért súlyerejének (9,80665 N) nyomása 1 cm2 felületre terhelve. Felhasználva a súlyerő MKS-rendszerbeli mértékegységét, a kilopondot: at=kp/cm2. Standard nehézségi gyorsulás mellett a 10 méter magas vízoszlop hidrosztatikai nyomása 1 at.

- fizikai atmoszféra (atm): az úgynevezett ideális légkörben közepes tengerszinten mért légnyomás értéke, 1 atm = 101325 Pa = 760 torr.

- vízoszlopmilliméter mmH2O, elavult mértékegység (régiesen: v.o.mm); egy milliméternyi vízoszlop alatt uralkodó hidrosztatikai nyomás

- higanymilliméter (mmHg, régiesen Hgmm): az 1 mm magas higanyoszlop hidrosztatikai nyomása szabványos nehézségi gyorsulás mellett. A higany szabványos sűrűsége 13 595,1 kg/m3.

- torr (torr): megegyezik a higanymilliméterrel.

Nyomásmértékegységek
 
pascal
Pa

bár
bar
technikai atmoszféra
at
fizikai atmoszféra
atm
torr
és
mmHg
1 Pa ≡ 1 N/m² 10−5 10,197ˇ10−6 9,8692ˇ10−6 7,5006ˇ10−3
1 bar 100 000 ≡ 106 dyn/cm² 1,0197 0,98692 750,06
1 at 98 066,5 0,980665 ≡ 1 kp/cm² 0,96784 735,56
1 atm 101 325 1,01325 1,0332 ≡ 101 325 Pa 760
1 torr 133,322 1,3332ˇ10−3 1,3595ˇ10−3 1,3158ˇ10−3 ≡ 1 mmHg

 

Tartalomjegyzékhez Világképem < Kezdetben...     

-----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyom%C3%A1s

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidrosztatikai_nyom%C3%A1s