Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Neutrino

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-időszak, Hadron-időszak. Lepton-időszak)     

A neutrínó a leptonok közé tartozó könnyű elemi részecskék egyik fajtája. A részecskék világában nem jelentős gravitációt kivéve csak gyenge kölcsönhatásban vesz részt, erős kölcsönhatásban nem kimutatható. Elektromos töltése nincs, semleges, emiatt elektromágneses kölcsönhatásban sem vesz részt. Ez a magyarázata annak, hogy a neutrínó rendkívül közömbös az anyaggal szemben, azaz a kölcsönhatás (ütközési) hatáskeresztmetszete igen kicsi, s egy fényév vastag ólomfalon a neutrínóknak mintegy fele haladna át. Eme tulajdonságuk jelentős mértékben megnehezíti, hogy kísérleti úton észlelni tudjuk őket, mert a kimutatás alapja valamely kölcsönhatás. A kölcsönhatási valószínűség ugyanakkor erősen függ a neutrínó energiájától: ennek következtében az is erőteljesen nő. Amikor a nagy energiájú neutrínó kölcsönhatásba kerül az anyaggal, általában töltött lepton keletkezik, ehhez hasonló folyamat felelős a hadronok gyenge bomlásaiért is. A pozitív pion bomlása során például a pionban lévő kvark–antikvark pár megsemmisül, és ennek során egy müonból és egy müon–antineutrínóból álló pár keletkezik. A különböző típusú neutrínók – és vele a részecskecsaládok – számának megállapítására legjobb módszer a Z-bozon bomlásának vizsgálata. Ez a részecske többféle neutrínóra és azok antineutrínójaira bomlik.

A neutrínók a fermionok (anyagi részecskék) közé sorolhatóak, spinjük feles (\begin{matrix}\frac{1}{2}\hbar\end{matrix}). Minden vizsgált neutrínó kiralitása balkezes.

Típusai

A neutrínóknak 3 típusa van: elektron-neutrínó (νe), müon-neutrínó (νμ) és a tau-neutrínó (ντ). Neveik onnan erednek, hogy a standard modell szerint mindegyik kapcsolatba hozható egy másik – negatív töltéssel rendelkező – leptonnal: az elektronnal, müonnal, ill. a tau-részecskével. A neutrínó típusainak száma, a legújabb mérések szerint, a W- és Z-bozon bomlásából állapítható meg. A CERN-beli nagyenergiájú elektron-pozitron ütközésekben kimutatták, hogy a keletkező Zo-bozon nyugalmi energiájának lehetséges értéktartománya háromfajta neutrínó-antineutrínóra történő bomlást enged meg. Negyedik fajta neutrínó tehát nem létezik.

Tömeg

A leptonbomlási folyamatok spektrumának alakjából – az energia- és lendülethiányból – következtethetünk a neutrínó tömegére m(\nu_{\tau}\,) < 3,5 MeV, m({\nu}_\mu\,) < 270 keV, m(\nu_e\,) < 9 eV értékek adódnak. A későbbi kutatások során kiderült, hogy a direkt tömegméréseknél jobb eredményeket lehet kapni a neutrínóoszcillációs kísérletekkel. A neutrínók tömegére elméleti úton is következtethetünk, a kozmológiai standard modell ugyanis felső határt szab annak.

2010. júniusi számítások szerint, amelyek a galaxisok csoportosulását vették alapul, a neutrínó tömege 0,28 elektronvoltra – egy hidrogénatom egymilliárdod részére – adódik.

Neutrínók
a Standard Modellben
  Fermion     Jelölés      Tömeg   
1. generáció (elektron)

Elektron-neutrínó

\nu_e\,

< 2.5 eV

Elektron-antineutrínó

\bar{\nu}_e\,

< 2.5 eV

2. generáció (müon)

Müon-neutrínó

{\nu}_\mu\,

< 170 keV

Müon-antineutrínó

\bar{\nu}_\mu\,

< 170 keV

3. generáció (tau)

Tau-neutrínó

\nu_{\tau}\,

< 18 MeV

Tau-antineutrínó

\bar{\nu}_\tau\,

< 18 MeV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Több részecskefizikai bomlás (sorozat) végtermékeként keletkezhetnek neutrínók. A közvetlen neutrínókeltő folyamatok az alábbiak:
  • Neutrínók keletkeznek a pozitív és negatív béta-bomlás során. Pozitív béta-bomlásnál a kiindulási elem rendszáma eggyel csökken; proton alakul neutronná, miközben egy pozitron és egy elektron-neutrínó keletkezik. Negatív béta-bomlásnál a keletkező elem rendszáma eggyel nő; neutron alakul protonná, miközben egy elektron és egy antielektron-neutrínó emittálódik.
Neutrínók keletkeznek a K-befogás (inverz béta-bomlás) során is. Ekkor az atommag egy, a K-héjról származó elektront fog be, s vele együtt egy protonja neutronná alakul:
  • W-bozon bomlása. A proton és neutron nem tekinthető elemi részecskéknek, tovább bonthatóak kvarkokra. A proton két u-kvarkból és egy d-kvarkból áll, a neutron két d-kvarkból és egy u-kvarkból. A negatív béta-bomlást ezért így is kifejezhetjük:
  • Tau-részecske bomlása. Mivel a tau-szerű leptonszám megmarad (legalábbis közelítőleg, a neutrínóoszcilláció miatt), akkor keletkezik tau-neutrínó, amikor a tau-lepton müonra vagy elektronra bomlik.
A tau-részecske hadronokká is bomolhat, ekkor U-antikvark, D-kvark valamint egy tau-antineutrínó keletkezik. A tau elektronra és neutrínókra bomlásának elágazási aránya 17,84%, a müonra és neutrínókra bomlásé 17,36%, a hadronokra bomlásé 74,8%.
  • Müonok bomlása során elektron, müon-neutrínó és elektron-antineutrínó, antimüon bomlásánál pedig pozitron, müon-antineutrínó és elektron-neutrínó keletkezik. A bomlásnál érvényesül az elektron- ill. müonszám-megmaradás, ezért neutrínók is létrejönnek.
  • Pí- és K-mezonok bomlása (jobb oldali táblázat) a kozmikus sugárzás kölcsönhatásaiban megy végbe, illetve részecskegyorsítókban idézhetjük elő.
  • Zo – bozon bomlása (20,02%). Neutrínókra való bomlása (lásd fentebb) elméleti számításokból következik, azonban gyakorlatban ez megfigyelhetetlen.
  • Higgs-bozon leptonikus bomlása végbemehet úgy, hogy egy tau-részecske és egy tau-antineutrínó keletkezik. A neutrínó itt a leptonszám megmaradása miatt jön létre:
A K- és π-mezonok bomlásánál keletkezett neutrínók
részecske
jelölés
bomlás
elágazási arány (%)
pozitív kaon
K-
K+→ πo + π+
21,13 ± 0,17
pozitív kaon
K-
K+→ μ+ + \bar{\nu}_{\mu}\,
63,43 ± 0,17
pozitív kaon
K+
K+→ πo + e+ + \bar{\nu}_e\,  
pozitív kaon
K+
K+→ πo + μ+ + \bar{\nu}_{\mu}\,  
negatív kaon
K-
K-→ πo + e- + \bar{\nu}_e\,  
negatív kaon
K-
K-→ μo + μ- + \bar{\nu}_{\mu}\,  
semleges kaon
Ko
Ko→ π+ + π- + πo + 83,6 MeV
5,58 ± 0,031
semleges kaon
Ko
Ko→ π+ + π- + 218,6 MeV  
pozitív pion
π+
π+→ μ+ + \bar{\nu}_{\mu}\, + 33,9 MeV
99,9877
pozitív pion
π+
π+→ e+ + {\nu}_e\,
0,0123
negatív pion
π-
π-→ μ- + \bar{\nu}_{\mu}\, + 33,9 MeV
99,9877
negatív pion
π+
π-→ e- + \bar{\nu}_e\,
0,0123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Kvark-időszak     

---------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%ADn%C3%B3