Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Müon

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-időszak, Hadron-időszak. Lepton-időszak)     

 

A müon az elektronnak nagyjából 200-szor nehezebb „testvére" a második részecskecsaládból. Elemi részecske, azon belül a leptonok közé soroljuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

A müon adatai (CODATA szerint)
Töltés -e = -1,602 176 462(63)*10-19 C
Nyugalmi tömeg 1,883 531 40(33) *10-28 kg = 207·me
Nyugalmi energia 105,658 3692(94) MeV MeV = 1,692 833 60(29) *10-11 J
Mágneses momentum 4,490 447 99(40)*10-26 J T-1
Spin 1/2 (fermion)
Élettartam 2,2 * 10-6 s
g-faktor -2,002 331 8396(12)

 

Bomlása:

müon → elektron + müonneutrínó + antielektronneutrínó

antimüon → pozitron + antimüonneutrínó + elektronneutrínó

Müonos atomok

A müon volt az első olyan elemi részecske, amely nem volt megtalálható a közönséges atomban. A negatív müonok mégis helyettesíteni tudják az elektronokat a közönséges atomokban, úgynevezett müonos atomokat hozva létre. Ezek az atomok viszont kisebbek, mint a nekik megfelelő elektronos atomok, mivel a perdületmegmaradás értelmében a nehezebb müonnak közelebb kell keringenie az atommaghoz, mint a könnyebb elektronnak.

A pozitív müon, ha megáll a közönséges anyagban, képes összekapcsolódni egy elektronnal, és müóniumot (Mu) hoz létre, melyben a müon játssza el az atommag szerepét.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Kvark-időszak     

----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCon