Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Molekulák

Tartalomjegyzékhez Világképem <    (Kvark-..., Hadron-..., Anyag-időszak)     

A molekulák egynél több atomból álló semleges atomcsoportok, melyekben az atomokat meghatározott rendszerben nagyon erős (kovalens) kötés kapcsolja össze. Ez a definíció megkülönbözteti őket az összetett ionoktól, melyek elektromos töltéssel rendelkeznek.

A kinetikus gázelméletben a molekula kifejezést gyakran használják tetszőleges gázrészecske jelölésére, függetlenül annak összetételétől. Ez a definíció a nemesgázatomokat is molekulának tekinti, annak ellenére, hogy azok csak egyetlen – kémiai kötésben nem lévő – atomból állnak.

A molekulákat alkothatják egyetlen kémiai elem atomjai – ilyen például az oxigénmolekula (O2) –, vagy állhat többféle elem atomjaiból is, mint például a vízmolekula (H2O). A nem kovalens kötéssel – például hidrogénkötéssel vagy ionos kötéssel – összekapcsolódó atomokat és komplexet általában nem tekintik egyedülálló molekulának.

A molekulák halmaza a molekularács.

A vegyületek tapasztalati képlete a vegyületet alkotó atomok legkisebb egész számokkal kifejezett aránya. A vízben például a hidrogén- és oxigénatomok aránya mindig 2:1, az etanolban a szén, hidrogén és oxigén aránya 2:6:1. Ez azonban nem határozza meg egyértelműen a molekulát, hiszen például a dimetil-éterben is ugyanez az atomok aránya. Az azonos atomokból felépülő eltérő szerkezeteket izomereknek nevezzük. A szénhidrátokban például ugyanaz az atomok aránya (szén:hidrogén:oxigén=1:2:1), és így tapasztalati képletük is azonos, de a molekulákat felépítő atomok száma különbözik.

A molekulaképlet megadja a molekulát felépítő atomok pontos számát, így az jellemző a különböző molekulákra. A különböző izomerek állhatnak azonos atomokból, miközben eltérő molekulákat építenek fel.

A molekulák képlete megadja a molekulát felépítő atomok milyenségét és pontos számát, így az jellemző a különböző molekulákra.

A különböző izomerek állhatnak azonos atomokból, miközben eltérő a molekulaszerkezetük.

A molekulák képlete kifejezhető a tapasztalati képlettel, molekulaképlettel vagy összegképlettel, illetve a szerkezeti, vagy más néven konstitúciós képlettel.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Kvark-időszak     

-------------------------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Molekula