Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Lepton

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Leptonidőszak     

A leptonok olyan elemi részecskék, amelyek nem vesznek részt az erős kölcsönhatásban ( mint a kvarkok), és nem is közvetítenek kölcsönhatást. Ide tartozik az elektron, a müon, a tau (τ) részecske és a nekik megfelelő neutrínók, valamint ezek antirészecskéi.

Az első két sor (szürke) az első elemirészecske-családba tartozó leptonokat mutatja, a következő kettő (kék) a második család leptonjait, az utolsó kettő (narancs) a harmadikba tartozókat.

Név
jel
nyugalmi tömeg elektromos töltés (e) élettartam (s)
Elektron neutrínó   νe   < 7 eV/c2
0
stabil
Elektron   e-   511 keV/c2
-1
stabil
Müon neutrínó   νμ   < 270 keV/c2
0
stabil
Müon   μ- 105,7 MeV/c2
-1
2,197 ˇ 10−6
Tau neutrínó   ντ < 31 MeV/c2
0
stabil
Tau-lepton   τ- 1777 MeV/c2
-1
3,4 ˇ 10−13

A lepton elnevezés a görög könnyű (λεπτός) szóból ered, mivel (legalábbis az elnevezéskor ismert részecskék) könnyebbek mint a hadronok.

A leptontöltés vagy leptonszám a részecskék egyik alapvető kvantumszáma. Megmaradását Marx György ismerte fel 1951-ben.

A leptonok (elektron, müon, tau-részecske, illetve a megfelelő neutrinók, az elektron-, a müon- és a tau-neutrinó) leptontöltése 1, az antirészecskéik (pozitron, antimüon, tau-antirészecske, illetve a megfelelő antineutrinók) leptontöltése pedig -1, a többi részecskéé 0. Az elemi részecskék kölcsönhatásai során a leptontöltés megmarad, ráadásul nemcsak az össz-leptontöltés, hanem külön-külön az elektron-, a müon- és a tau-részecskeszám.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Leptonidőszak     

---------------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lepton

http://hu.wikipedia.org/wiki/Leptont%C3%B6lt%C3%A9s