Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Elektromágneses mező

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Alfapont     

Egy töltött testre az elektromágneses mező erőt gyakorol, emiatt például két töltés egymás terében gyorsulni fog, mozgási energiájuk megváltozik, azaz csupán a töltéseket vizsgálva az energiájuk nem marad meg, a mező munkát végez rajtuk. Azonban a mező által végzett munka megegyezik egy, a mező állapotára jellemző mennyiség csökkenésével. Ezt a mennyiséget a mező energiájának kell tekintenünk.

A munkatétel egy pontszerű töltés esetére: a töltés mozgási energiájának időegységnyi megváltozása egyenlő az elektromos mező által a töltésen időegység alatt végzett munkával. Mivel a Lorentz-erő mindig merőleges a pillanatnyi elmozdulásra, ezért a mágneses mező nem végez munkát.

Ha a részecskék elég közel vannak egymáshoz, a térfogategységre jutó mozgási energiát az anyag belső energiájának megnövekedéseként észleljük; ezt szoktuk Joule-hőnek nevezni.

A töltéssel rendelkező anyag impulzusa elektromágneses térben nem megmaradó mennyiség, mivel a töltésekre a mező erőt gyakorol. Azonban a töltések által „felvett” impulzus megegyezik egy, a mezőhöz rendelhető állapothatározó csökkenésével, melyet a mező impulzusának tekinthetünk. Ebben az esetben a töltés és a mező együttes impulzusa megmarad.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Alfapont     

-------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gneses_mez%C5%91

http://www.inco.hu/inco12/kozpont/hejjas_kvantumfizika_es_tudat.pdf