Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Elektromágnesség

TartalomjegyzékhezVilágképem <  (Planck-időszak, Sugárzás-időszak)     

 

Az elektromágneses kölcsönhatás, vagy elektromágnesesség az elektromágneses mező fizikája. Az elektromágneses mező az elektromos és mágneses mezők által létrehozott, a tér teljességét betöltő hatásmező. Míg az elektromos mező a statikus elektromosságot előidéző töltés eredménye (amely elektromos vezetőben elektromos áramot hoz létre), addig a mágneses mező az elektromos töltés mozgásából származik (mint egy elektromos vezetőben folyó áram) és az állandó mágnesekhez hasonló mágneses erőben nyilvánul meg. Az "elektromágnesesség" kifejezés az elektromosság és mágnesesség közeli kapcsolatára utal. Például a mágneses mező változása elektromágneses indukciónak nevezett elektromos mezőt hoz létre, amely lehetővé teszi olyan hétköznapi eszközök létezését, mint az áramfejlesztő generátorok (és dinamók), villanymotorok és transzformátorok. Az elektrodinamika az elektromágnesesség és a mechanika közös területe, amely az elektromágneses mezőnek az elektromos töltésű részecskékre gyakorolt mechanikai hatásait tanulmányozza.

 

elektrosztatika magnetosztatika gyenge kölcsönhatás erős kölcsönhatás gravitáció
elektromágnesség
kvantum-elektrodinamika kvantum-színdinamika általános relativitáselmélet
elektrogyenge kölcsönhatás
nagy egyesített elmélet (GUT)
minden dolgok elmélete (TOE)

Elektromágneses erőnek nevezik az elektromágneses mezőnek az elektromos töltésű részecskékre gyakorolt hatását. Ez a fajta erő a természet négy alap-erőinek egyike, az elektrogyenge kölcsönhatás. A másik három 1) az atommagot összetartó erős nukleáris erő, 2) a radioaktív bomlás bizonyos fajtáiért (Béta-bomlás) felelős gyenge nukleáris erő 3) a tömegvonzási (gravitációs) erő. A fizikai testek közötti minden kölcsönhatás (erő) végső soron e négy alapvető erő valamelyikének következménye, mégis a hétköznapi életünkben a gravitációtól eltekintve, gyakorlatilag minden jelenségért az elektromágneses erő felelős. Durva megközelítésben, az atomok közötti kölcsönhatásokban, minden erő az atom belsejében lévő elektromos töltésű protonokra és elektronokra ható elektromágneses erőre vezethető vissza. Például, mikor húzunk, vagy nyomunk valami tárgyat, az általunk kifejtett erő a testünk és a tárgy egyes molekulái közötti kölcsönhatás eredménye, sőt, az elektronok keringéséből adódó kölcsönhatásokon keresztül minden kémiai folyamat is ez erőkön keresztül zajlik le.

Elektromágneses sugárzás

Mindezeken felül, a fény- és rádióhullámok nem mások, mint az elektrománeses mező megháborításának mozgása, amit elektromágneses hullámoknak hívunk. Tehát minden optikai, vagy rádió-frekvenciás jelenség ténylegesen elektromágneses természetű.

Mértékegységei

Az elektromágnesesség SI mértékegységei
Mennyiség neve Mértékegység neve Jele Mértékegység
Áram Amper A A
Elektromos töltés coulomb C Aˇs
Potenciál különbség volt V J/C = kgˇm2ˇs−3ˇA−1
Ellenállás, Impedancia, Reaktancia ohm Ω V/A = kgˇm2ˇs−3ˇA−2
Fajlagos ellenállás ohm méter Ωˇm kgˇm3ˇs−3ˇA−2
Elektromos teljesítmény watt W VˇA = kgˇm2ˇs−3
Kapacitás farad F C/V = kg−1ˇm−2ˇA2ˇs4
Dielektromos állandó farad / méter F/m kg−1ˇm−3ˇA2ˇs4
Elektromos vezetőképesség siemens S Ω−1 = kg−1ˇm−2ˇs3ˇA2
Fajlagos vezetőképesség siemens per méter S/m kg−1ˇm−3ˇs3ˇA2
Mágneses fluxus weber Wb Vˇs = kgˇm2ˇs−2ˇA−1
Mágneses mezősűrűség tesla T Wb/m2 = kgˇs−2ˇA−1
Mágneses indukció amper / méter A/m Aˇm−1
Mágneses ellenállás amper (tekercs) / weber A/Wb kg−1ˇm−2ˇs2ˇA2
Induktancia henry H Wb/A = Vˇs/A = kgˇm2ˇs−2ˇA−2
Fajlagos áteresztőképesség henry per méter H/m kgˇmˇs−2ˇA−2
Mágneses érzékenység (mértékegység nélkül) χ -

 

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Planck-időszak     

----------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Elektrom%C3%A1gness%C3%A9g