Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Az egyesítő elméletek

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Alfapont, Planck-kor)     

A fizika egyik célja, hogy minden kölcsönhatást egyetlen közös elmélettel írjon le, így lehetővé válna, hogy minden kölcsönhatást egyetlen alapkölcsönhatásra vezessünk vissza. Eleinte az elektrosztatika és az elektrodinamika is külön jelenségnek látszott, de rájöttek, hogy az áram töltött részecskék mozgása, és a Maxwell-elmélet egyesítette az elektromosságot és a mágnesességet, később pedig a részecskefizikai standard modell, a részecskék kvantummechanikai elmélete egyesítette a gyenge és az elektromágneses kölcsönhatást.

A nagy egyesített elmélet, vagy Grand Unification Theory (GUT) jelenti a még meg nem levő elméletet, mely a gravitáció kivételével a másik hármat egyesítené, tehát az elektrogyengét az erőssel. További lépés lenne a gravitáció beolvasztása, melyet „minden dolgok elmélete”, vagy Theory Of Everything (TOE) tartalmaz. Az elmélet megalkotásának fő nehézsége, hogy a gravitációnak nincs meg a kvantummechanikával összhangban levő általánosan elfogadott elmélete (kvantumgravitáció).

A következő táblázat leírja, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással a különböző kölcsönhatások és az azokat leíró elméletek:

elektrosztatika magnetosztatika gyenge kölcsönhatás erős kölcsönhatás gravitáció
elektromágnesség
kvantum-elektrodinamika kvantum-színdinamika általános relativitáselmélet
elektrogyenge kölcsönhatás
nagy egyesített elmélet (GUT)
minden dolgok elmélete (TOE)

 

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Alfapont, Planck-kor)     

--------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Alapvet%C5%91_k%C3%B6lcs%C3%B6nhat%C3%A1sok

KONYV_Vilagom_Anyag\EgyesitoElmelet.htm