Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Bétabomlás

TartalomjegyzékhezVilágképem <    (Sugárzás-időszak, Anyag-időszak)     

 

A magfizika – és általában véve a nukleáris tudományok – területén a β-bomlás a spontán atommag-átalakulások egyik fajtáját jelenti, mely a gyenge kölcsönhatás eredménye. Három fajtája van. Ezek közül kettő β-részecske (elektron, ill. pozitron) kibocsátásával jár, s egyúttal egy elektron-antineutrínó, ill. egy elektronneutrínó is keletkezik. A harmadik az elektronbefogás (EC: electron capture), ahol is csak egy elektronneutrínó távozik a magból.

1 Negatív béta-bomlás. A bomlás során a szabad neutron vagy a magban kötött neutronok egyike protonná alakul, miközben egy elektron és egy elektron-antineutrínó távozik. (Bővebben)

 

2 Pozitív béta-bomlás. A bomlás során a magban kötött protonok egyike neutronná alakul, miközben egy pozitron és egy elektronneutrínó távozik. (Bővebben)

3 Elektronbefogás (K-befogás). Viszonylagos protonfelesleggel rendelkező atomokra jellemző folyamat, akárcsak a pozitív béta-bomlás. A két folyamat tehát egymással versenyez. Szabad proton csak energiabefektetés árán képes neutronná alakulni egy elektronnal. (Bővebben)

TartalomjegyzékhezVilágképem <    (Sugárzás-időszak, Anyag-időszak)     

 

--------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ta-boml%C3%A1s