Rieth József: Útiemlékek

Krakkó - Wawel

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Zakopane   <<<   Krakkó   <<<   Wawel   >>>  Wieliczka     

Krakkóban többször is jártunk. 1994-ben a Kós-iskola tanári karával látogattunk el ebbe a városba. Október 21. megünneplése az iskola tanárai számára hagyományosan egy többnapos, rendszerint külföldi tanulmányi úttal volt egyenlő. Ezeken általában mint  pedagógusok (feleségem iskolakönyvtárosként, jómagam hitoktatóként) vettünk részt. 1994-ben Zakopane, Krakkó és Wielicska volt úti célunk.

 

A Szent Imre plébánia szervezésében 2008-ban zarándokúton vettünk részt Lengyelországban. Ezen az úton is ellátogattunk Krakkóba, ahol megismertük a Krakkói Irgalmasság Bazilikát (a Bazilikában található egy magyar kápolna is) és a mellette található kolostort is.

 

Feleségem korábban is meglátogatta a Wawelt, amikor Czenstochowai zarándokútjukon -- nagyon röviden -- megtekintették Krakkót és a Wawelt.

A Wawelben a Kós-iskolával

1994. október 22.

A krakkói belváros meglátogatása után elsétáltunk a Wawelhez. A Wawel egy mészkő-kiemelkedés a Visztula bal partján Krakkóban, Lengyelországban, 228 méterrel a tengerszint felett. A királyi palota, bástyák és katedrális foglal helyet a hegy tetején. 

A Wawel hatalmas épülettömbje szűk tér túlsó oldalán meredeken szökött a magasba. A régi házak szorosan ölelték közre a vaskos falakat, a katedrális is szinte a palotának szorult, úgy néz ki, mintha a palota és templom egyugyanazon épület lenne. H1

Érdekesek, romantikusak a bástyák és a várról kapott első benyomások. A mi érkezésünk egy útelágazáshoz történt. Egy -- a vár jelenleg még elhanyagolt feljárója -- földút vezet a palotához, vele szemben egy jól kövezett út kínálkozott a jelenlegi kapuhoz. A kapun át jutunk a múzeumokhoz, Székesegyházhoz, a fennsíkon látható nagy, füves központi térséghez, de a palota jelenlegi bejáratához is.

A vár fala sértetlenül, komoran ölelte körül a vár területét. (Közös erőfeszítéssel restaurálták a falakat. A támogatók nevei a falba épített emléktáblák őrzik. Érdekes látvány a falakon sorakozó rengeteg hálatáblára emlékeztető apró márványtáblácska. Nem tudtam korábban, miről is informálnak ezek a táblák. Lehet, hogy elesett katonákról, lehet hogy sponzorokról -- gondoltam akkoriban. Később az Interneten találtam meg a magyarázatot, az adakozók emlékét tudatják az utókorral.) Itt nincsenek házak a városfalhoz építve. A házak illő távolságban állnak a várfalaktól. Az ul. Podzamcze felöl kövezett út vezetett a bejárati bástyához. G.36

A palota előtt, szinte a bejáratot takarva áll a bazilika. Háttal, mintha testével igyekezne védeni a királyi palotát a betolakodóktól. G.34. A palota kapuja sötét, aránylag szűk boltíves átjáró az udvarok sarkában. Többszörös kapu védett az illetéktelen tolakodók ellen annakidején. Ma már csak az áramló tömeg jelent akadályt.G.33.

A kapun belépve a Székesegyházat körüljárva jutunk a palota (udvarának) bejáratához. A hatalmas bazilikát szinte eltakarják a köré épített (vagy részben kialakított) kápolnák. Ma már egy hatalmas mező terül el itt, melyeken a fűből kiemelkedő falmaradványok jelzik a dombtetőn egykor sorakozóépítmények helyét.

A palota területére belépve ragyogó magas udvarban találtuk magunkat. Három emelet árkádos nyitott folyosó szép boltozatokkal vette körül a meglehetősen tágas udvart. Azonnal feltűnt a legfelső emelet magas oszlopsora, ami magas termeket sejttetett.

Látogatásunk is itt történt az emeleten, ahol megnéztük a renovált szobákat, a kazettás mennyezetet a fejekkel, a Noét ábrázoló gobelint. Van bőrrel borított fal, nagyon szép cserépkályha. Körben a falakat falfestmények borítják. Megnéztük a tróntermet. Itt élt Báthori István, Hedvig, Szemérmes Bonyevác, Károly, Nagy Lajos le és felmenői, közös történelmünk ismert alakjai. A dísztermekben fogadták a középkorban az külföldi államok követeit, illetve voltak az uralkodó tróntermei. Számos faliszőnyeg, monumentális festmény, bútor maradt meg, a berendezés többsége a 16-17. századból származik.

A Követfogadó terem a dísztermek egyike, "fejek termének" is nevezik, mert a mennyezetet egyedülálló módon 194 faragott fej díszítette, amelyből napjaikra 30 maradt meg. Említésre méltó a Sas-terem, ahol számos festmény, lovas kép van kiállítva. A palota legnagyobb terme a Szenátori ülésterem, itt tanácskozott a nemesi országgyűlés. GE.36A

A Székesegyház mellett szinte a sarokban elrejtve találjuk a palota bejáratát. No ez valószínűleg egykor afféle gazdasági bejáró lehetett (egy komoly hintó szerintem nem is fért volna át rajta).

 

Székesegyház

A székesegyház kapujában hatalmas csontok lógnak láncokon. A hagyomány sárkányok csontjainak tartja, de valószínűleg bálnacsontok, vagy mamutcsontok. A templomba belépve a belső tér zsúfoltsága lep meg bennünket. Az általában megszokott hatalmas terek helyett itt mindenütt síremlékek sorakoznak, a csodálatos létesítmény magán hordozza a sokszoros lerombolás, újjáépítés, restaurálás, bővítés és rendeltetés-bizonytalanság jegyeit.

A Székesegyház beosztása. 1.- Zsigmond-torony; 2.- Kincstár; 3.- A Czartoryski család kápolnája az Óratorony alatt; 4.- Előcsarnok; 5.- Samuel Maciejowski püspök kápolnája; 6.- A Lipski család kápolnája; 7.- A Skotnicki család kápolnája; 8.- Andrzej Zebrzydowski püspök kápolnája; 9.- Sekrestye; 10.- Piotra Gamrat püspök kápolnája; 11.- Mária-kápolna; 12.- Piotr Tomicki püspök kápolnája; 13.- Andrzej Załuski püspök kápolnája; 14.- János Albert kápolnája; 15.- Jakub Zadzik püspök kápolnája; 16.- Jan Konarski püspök kápolnája; 17.- Zsigmond-kápolna; 18.- Vasa-kápolna; 19.- A Szafraniec család kápolnája; 20.- A Potocki család kápolnája; 21.- Œwiętokrzyska-kápolna; 22.- Szentháromság-kápolna; 23.- Szent Szaniszló szarkofágja; 24.- Főoltár

A Waweli székesegyház háromhajós, három tornya van, körben kápolnák veszik körül. A jelenlegi már a harmadik templom ezen a helyen, 1364-ben készült el. Benne sok sír található. Fontosabbak: Jagello Ulászló vörösmárvány sírja 1440 tájékáról; Hedwig (Jadwiga) királynő fehérmárvány síremléke. Ő Nagy Lajos leánya volt. II. János Pál pápa avatta szentté. Üvegszekrényben látható a királynő fa jogara és országalmája, ugyanis a hagyomány szerint a Jagelló egyetemre fordított minden vagyont. A sekrestyénél gótikus ébenfa kereszt látható Hedwig (Jadwiga)-től a 14. sz.-ból. A főoltár figyelemre méltó. Sok magyar emléktábla és nemzetiszínű szalaggal díszített koszorú látható a templomban.

A templom zsúfolt a síremlékektől. A kép itt Báthori szarkofágját mutatja. Megnéztük a kriptát, a királyi szarkofágokat, Hedvig szarkofágját, a hatalmas fekete keresztet. A székesegyház nagyharangját 8-10 ember indítja be nagy ünnepeken, pl. halottaknapján. Láttuk II. János Pál pápa oltárát, ahol újmisésként misézett, majd azt a trónszéket, ahol pápaként ült, amikor Krakkóba látogatott.

A katedrális mellett hatalmas térségen ősi templomok és házak feltárt alapfalai láthatók. A vár folyó felöli oldalán, a bástyáról lenézve megcsodáltuk a Sárkány-barlang bejáratát díszítő szoborkompozíciót.

 

Wawelben a zarándokutunkon             Krakkó - Irgalmasság bazilikája - Kolostor

 

2008. május 4.

 

A parkolóban gyors taktikai megbeszélést tartottunk: hogyan használjuk ki az időnket. Jó lenne a főtérre belátogatni, de akkor embertelenül későn érünk haza. Ezzel szemben ha csak futólag látogatjuk meg a Wawelt, időt takaríthatunk meg. Az eső is vigasztalanul esett. Úgy döntöttünk, hogy futó látogatást teszünk a Wawelben, és a leggyorsabban igyekszünk hazaérni. Krakkó megtekintése amúgy is legalább egy egész napot igényel. No és az eső is lehangoló volt..

 

Elindultunk tehát Wawel-nézőbe. A hatalmas parkoló a várfalak alatt terült el a Visztula partján. A bástyák és falak alatt igyekeztünk bevenni a várat egy gyors szemlével. Szegény Mátyás atyát sajnáltuk, mert nagyon rövidre kellett fognia az idegenvezetését. Csodálatosan sokat tudott a lengyel-magyar történelemről és a várról, érdekes is lett volna az előadása.

 

Így "gyorsmenetben" is rengeteg újat kaptunk tőle. Nagy kerülővel jutottunk el a várfalak mentén a kapuhoz. Tekintélyt parancsol az útvonal,  feltekinteni a zord falakra, a fenn sorakozó palotákra. Elfelejtettem megnézni, csak utólag jutott eszembe a kérdés. A kapun belépve hatalmas térség fogad minket. Körben paloták állnak, középen nagy zöld téren kiásott alapfalak mutatják régi templomok és épületek alapjainak a nyomát. Az épületek a történelem sok részletét őrzik.

 

 

Dicsőségeset és sajnálatosat egyaránt. Károly atya sok érdekes részletet mondott el. A vár sok viszontagságot élt meg. sok hódító rabolta ki, a németek még fel is akarták robbantani. Szerencsére nem sikerült megsemmisíteni, ma már helyre állítva, visszaszerzett kincseivel büszkén pompázva egy kicsit múzeumként szerepel.

 

Az igazság az, hogy több mint múzeum, a nemzeti kegyelet helye. De kegyhely a mi számunkra is. Egy kicsit magunkénak is érezzük, a budai Várra emlékeztet. Azonos építőmesterek kezét érezzük, a Kárpátokban fejtett köveket fedezzük fel, no és lépten-nyomon a magyar történelemmel, magyar szentekkel találkozunk. Ez is királyi palota, valóban egy kicsit a budai Vár, egy kicsit Esztergom, egy kicsit Székesfehérvár. Csak mindez itt együtt látható.  A bejáratnál a székesegyház tömbje áll. Szerencsére a székesegyházat kissé belül is megnéztük (pontosabban átrobogtunk rajta). Sajnos fényképezni benn nem lehetett, de röviden rögzítem, mit láttunk körbe sétálva.

 

Sajnos nem láthattuk a várhegy oldalában a híres Sárkánybarlangot. A mondabeli Krakus egykor megszabadította a népet: a várost rémisztő sárkányt égő kénnel töltött marhával megmérgezte. Így lett király. A dombon épített palotája lett a Wawel őse. Csodálatos a kincstár, arról is csak hallottunk, hasonló a helyzet a belső udvarban található királyi palotával. A palota alatt is feltárások folynak. Szép díszudvar van előtte. Az emeleti termekben múzeum látható a Wawel történetéről. Sajnos minderre az ide mellékelt napfényes képek csak emlékeztetni tudnak. A kimaradt részek részletes leírása egy későbbi anyag feladata lesz.

 

Kissé nehéz szívvel mentünk vissza autóbuszunkhoz, szomorúan búcsúztunk Károly atyától, Krakkótól, Lengyelországtól. Elindultunk hazafelé, telve sok lelki kinccsel, határozott visszavágyódással, hálával a szép négy napért. (A Wawelben tett látogatásunkról és a zarándokutunkról bővebben.)

----------------

 

Wawel_XVw kép számozásának jelentése:1. wieża mieszkalna - 2. studnia - 3. kuchnia - 4. kuchnia - 5. krużganki - 6. rotunda œw. Feliksa i Audakta - 7. kaplica œw. Marii Egipcjanki - 8 Brama Dolna - 9. Brama Górna - 10. katedra œw. œw. Wacława i Stanisława - 11. Baszta Senatorska (Lubranka) - 12. Wieża Jordanka - 13. Kurza Stopka

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Zakopane   <<<   Krakkó   <<<   Wawel   >>>  Wieliczka     

---------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Wawel 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_palota_ (Wawel)

           https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1n-torony _(Wawel)

           https://hu.wikipedia.org/wiki/Jordanka-torony _(Wawel)

           https://hu.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%BAkl%C3%A1b-b%C3%A1stya _(Wawel)

           https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond-torony _(Wawel)

http://wawel.krakow.pl/pl/op/25/Badania-archeologiczne-i-nbsp-architektoniczne 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Waweli_sz%C3%A9kesegyh%C3%A1z 

https://utazom.com/cikk/krakkoi-legendak-nyomaban-0

https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny-barlang _(Krakk%C3%B3)

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Wawel_s%C3%A1rk%C3%A1nya

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1thory_Istv%C3%A1n _(erd%C3%A9lyi_fejedelem)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond-harang

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96regtorony 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wawel_XVw.svg?uselang=hu