Rieth József: Útiemlékek

Torino

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

A Torinói Lepel megtekintésére 2000. augusztus 28-tól szeptember 3-ig zarándok úton vettünk részt. Utunk során megtekintettük Padova, Milanó, Torinó látnivalóit, és a Montichiari Mária-zarándokhelyet, ahonnan a "Rosa Mistika" lelkiség elindult.

Torinó elővárosában egy szerzetesházban volt a szállásunk. Torinóban elsősorban a Szent Lepellel, a híres Turini Lepellel foglalkoztunk. A házban két kápolna is van. Az egyikben az oltár mögött a Szent Lepel másolata látható.[A8-10] Itt Víz László már akkor este, de másnap reggel is, két előadásban részletesen megmagyarázta a Lepellel kapcsolatos ismereteket.  A lepel esetében -- mondta Víz László -- "éppen elég fény van, hogy lásson, aki akar, és éppen elég sötét van, hogy ne lásson, aki nem akar!"

30. szerda

Mise volt a lepel másolata előtt a zarándokházban. Reggelink: zsömle, dzsem, felvágott, méz, vaj, sajt, csoki, tea, kávé, tej volt. Indulás 8,30-kor, szemerkélő esőben indultunk el, de később elállt az eső. Útközben már részünk volt egy rövidke, igencsak futólagos Torinói városnézésben. Torinó "szent város", sok szentje és vértanúja van. Don Bosco példájával sok szentet nevelt. Torinó a Szavojai hercegek tulajdona volt, majd 1720-tól a szardíniai Piemont királyságé.

A Lepel megtekintése 9,56-10,15-ig tartott. Hosszú, sátortetővel védett kanyargós úton haladt a tömeg a Dóm felé. Mellettünk vitrinek sorakoztak: szögek, korbácsok, Jézus korabeli tárgyak és eszközök.[A11-12] Régi metszetek felnagyított képei mutatták be a Lepel kalandos múltjának epizódjait. Az utolsó állomásnál hatalmas vetítősátorban a lepel részleteit kinagyítva mutatták be a sebek nyomát, a zúzódásokat, a különböző fontosabb részletet.

Az elsötétített Dómba belépve a főoltár fölött szembesültünk a kivilágított Lepellel (Santissimo Sudario).[L21 Körülbelül negyedórányi szemlélődésre volt lehetőségünk, a Lepel előtt állva. A csendes elmélkedést magyarnyelvű ima zárta. A Dóm mögött, a palota kertjén keresztül hatalmas térre jutottunk.[A19-20] Itt van a Királyi kastély (Pal. Reale). Hatalmas kiterjedésű épülettömb a leplet őrző Dóm mögött, előtte széles, kövezett tér, majd a kerítés után óriási köztérben folytatódik. Itt szökőkutak, szobrok láthatók, köröskörül palotákkal.

Szabad program következett. Sétára indultunk a környéken. Útvonalunk: Garibaldi, Palatino, majd a Corpus Domini, a Mindennapi gondviselés temploma. Parányi tér beugrójában áll a templom, házak közé ékelve. Benn sok díszítés, sok oltár, mindenütt szobrok. A középtájon mell magasságig emelkedő vaskerítés, fa könyöklővel övez egy talán 80-szor 40 cm-es márványlapot, egy régi legenda emlékét.[D3; L13]

Rablók elfutottak 1453-ban a zsákmányolt szentségmutatóval, és a kelyhekkel, meg egyéb ezüst és arany tárgyakkal. Elesett a tolvaj futás közben, de az Oltáriszentség felemelkedett a levegőbe, nem tudták onnan leszedni és csak a püspök által odatartott kehelybe ereszkedett le. A csoda helyén látható az említett márványlap, körülkerítve, tisztelettel övezve.[A13-15] Tovább haladva a Palazzo de Cita-hoz, majd a Via Quatro Marcón, a Via Porta Palatinán, és a Via Josephus Cottolengón haladtunk körbe.[A16-18; D4]

Ellátogattunk a Szalézi központba. Nagy területen árkádos udvarokkal körülvett épületcsoportok alkotják. Az egyik árkádban az odalátogató csoportok számára étkezőhely van kialakítva.[A21; D2] Ezek közt az épületek közt van Don Bosco egykori lakása is.[A22-24] A moretta ház maradványa beépült a Segítő Szűzanya kisegítő templomába.[A25-26] Megnéztük a Segítő Miasszonyunk Bazilikát, itt volt szentmisénk a Don Bosco nagytemplom főoltáránál. A templomban igen sok oltár van az oszlopok között, a belső teret alig lehet átlátni. Ennek ellenére szép és áhítatot keltő. A pajta is beépült az épületekbe.[A27] Új templomukban van Savio Szent Domonkos sírja is, de a Szentté is. A templom előtt áll Don Bosco szobra.[A32]

Ellátogattunk Cottolengo művéhez is. Elhagyatott utcácskákon mentünk végig. Egyemeletes házak sora kétoldalt. Végül egy széles fa kaputáblán léptünk be. Alacsony előtérbe kerültünk, a kapualjból vidám hangulatú belső udvarba jutottunk. Sok zöld, szökőkút, szobor volt itt, az udvar túlsó felén világos épület állt, talán kórház. Az udvar közepén Cottolengo szobra áll egy rászorulttal.[L22] Modern, sokerkélyes, de mozgást nem tapasztaltunk.[A30] Oldalt kápolna nyílt az udvar sarkából, abból pedig templom belső előterébe jutottunk.[L18-20; L23-25] A templomban gyönyörű Tarzíciusz szobrot láttunk az egyik oltár alatt.[A29] Az oldalkápolnában ereklyék láthatók. Itt van Cottolengo oltára.[A31]

Videó bemutatót tartottak nekünk. Hat országban 14 házuk van. Iskolákat, kórházakat tartanak fenn. Saját nővér és papképzésük van. Szenvedélybetegek gondozásával is foglalkoznak, munkaterápia segíti a gyógyulásukat. Idegbetegeket és fogyatékosokat is mutat a film, ezek is derűsek és az ápolóik is. Gondoznak elhagyottakat és öregeket is.

Tovább mentünk az Állomás felé, végig a Corso Caroli, majd a Via dei Millén, a Kossuth házhoz (Via dei Mille 22. I.). Emigrációjának végén ebben a házban élt, és 1894. március 20án itt halt meg. A ház előtti nagy park sarkában áll Kossuth mellszobra.[A34] A ház emeletén, az erkély mellett a falon márványtábla látható, de kibetűzni a szövegét nem tudom (Állítólag az van rávésve, hogy Magyarország volt kormányzója).[A33] A szobornál elénekeltük a Kossuth-nótát.

Láttuk a Fratelli Calandra emlékművet, a Via Beseccán haladtunk, majd felmentünk a dombra. A hegytetőn, Szűz Mária tiszteletére emelt templomban szavojai királyok nyughelye van. A hegy neve: Kapucinus domb (Monte dei Cappuccini) Csak egy darabig tud felvinni az autóbusz. Szűk utcácskákban, parányi parkok és villákkal váltakozó alacsony épületek közt ügyeskedik gépkocsi vezetőnk. Kiszállás után nagy ívben kerülünk fel a dombtetőre a szűk kövezett úton. A meredek domboldalt hatalmas fák nőtték be mindkét oldalon. A kapaszkodás jutalma gyönyörű kilátás a városra.

Picinyke téren, szinte mögöttünk áll a fogadalmi templom és rendház, ami 1717-1730 közt épült. Gyönyörű az oltárképe, láttuk benn több szent kapucinus képét, és sírját. Szent Ignácot 1966-ban avatta szentté VI. Pál. A hároméves Szent Botondó vértanúságot szenvedett Diokleciánusz alatt, körülbelül 303-ban. Vér-ereklyéje ott látható a mellékoltáron üvegkoporsóban.[L14] Az oldalhajóból a sekrestye felé haladva be tudtunk lesni a piciny kerengőre, és az élénkzöld növényekkel díszített kvadrumra.[A36]

1640. május 12. Hadizsákmányként el akarták vinni a kelyheket. A tabernákulum feszegetésekor tűz tört elő és megégette az illetőt. A feszegetés és égés nyoma látható a tabernákulumon.

Kinn a tér sarkán áll és néz le a városra a Virgo Immaculata, mellette áll a lourdesi kerítés, a FIAT-művek dolgozóinak adománya.[A35] Itt a dombon van az egyetlen Alpesi múzeum

Szállásunk, vacsoránk a szerzetesházban volt. Vacsora: leves, hús, saláta, rizs, banán, barack kompót, szőlő, alma, bor.

Esti imára Mariannal és Jutkával a "Deserto" nevű kápolnába mentünk.

31. csütörtök

Reggeli után indulás 9-kor. Másfél óra alatt elértük a Lago Maggioret.[B0] Hegyekkel körülvett hatalmas tó. sok kis szigettel. Területe 214 km2, hossza 68 km, szélessége 5 km, és 370 méter mély. Utunk alagutakon vezet át. Ezek a Nyugati Alpok.

Negyed  12-re Aronába érkeztünk, Borromeo Szent Károly szülővárosába.

-------------------------------

TORINÓ [246-9. T16] O

Dóm, (S.Giovanni)

     lepel (Santissimo Sudario)

Szalézi központ

Don Bosco egykori lakása

A moretta ház maradványa beépült a Segítő Szűzanya kisegítő templomába

Segítő Miasszonyunk Bazilika

Kapucinus domb (Monte dei Cappuccini)

     kilátás a városra

Királyi kastély (Pal. Reale)

Kossuth Lajos háza (Via dei Mille 22. I.)

     1894.03.20. meghalt. Szobor, m.tábl

 

-------------------------------

Torinó elővárosában a szerzetesházat Emiliai Szent Jeromos atyái vezetik. (Címük: Comunita Padri Somaschi, "Villa Speranza" [L17] Via della Consolata, 24. 10099 San Mauro Torinese - TO Tel.: 011.8221158 Fax: 011.8216245 E.mail: somspera@bussola.it).