Rieth József:

Útinaplók - Szent Flórián, Ágoston apátság

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1994. július 26-28. közt egy zarándokúton vettünk részt a Julianus Tours utazási iroda szervezésében. A körút során meglátogattuk Passaut, Altöttinget, Oberndorfot és St. Floriant.

 

SZT. FLORIAN

 

Egy régi legenda szerint még gyermekkorában az imádságával megmentett egy házat a tűzvésztől. Katonaként Felső-Ausztriában, a Duna jobb partján szolgált, Lorch-ban, mint egy csapat parancsnoka. 304-ben Diocletianus császár parancsára kegyetlen keresztényüldözés tört ki. Noricum tartomány székhelyén, Laureacumban is a kormányzó ítélőszéke elé állították a keresztényeket. Az elsők közt, önként jelentkezett Flórián. Megpróbált segíteni a hívőkön, de a kormányzó hajthatatlan volt. Flóriánt malomkővel a nyakában a mai Enns folyóba vetették. Holttestét egy Valéria nevű asszony emelte ki a folyóból, ő temette el nagy tisztelettel. Ereklyéi részben Rómába, részben (III. Lucius pápa adományozásából) Krakkóba kerültek. Flóriánt a lengyelek és a tűzoltók védőszentjükként tisztelik. Régebben szokás volt a házakra a szent szobrát állítani, amint egy égő házra sajtárból önti a vizet.

 

 

 

 

Az Ágoston apátság a legnagyobb és leghíresebb barokk kolostor Felső-Ausztriában. A csodálatos barokk épület szinte érintetlenül fennmaradt.1686-ban kezdődött az építkezés. A kolostorban manapság a csendet és nyugalmat kereső nők és férfiak is egyaránt átélhetik az idő és a tér jelentőségét, önmaguk és Isten keresését. Szt. Ágoston szabályai szerint él itt jelenleg 14 kanonok a kolostorban. Hétköznapjaikat a közös zsolozsma és az Istentisztelet határozza meg, de munkájukhoz hozzátartozik a kolostorhoz tartozó több mint 30 plébániának lelkipásztori ellátása . A szerzetesek részt vállalnak a gazdaságban, a tudományban, a művészetben és a kultúrában is.

 

 

A kolostor könyvtárában mintegy 140.000 kötet található, a könyvtár sok szép fa faragvánnyal és freskóval igazi barokk ékszer. Rendelkezik számos értékes középkori kéziratokkal és a korai nyomtatott könyvekkel.14 pazar szoba a császári látogatásokra készült, a császár és kísérete kényelmét szolgálta.

 

 

A bazilika 1770- 1774 között Franz Xaver Chrismann által készített híres Bruckner-orgonáját még amikor Bruckner orgonista volt kibővítették, s még később is végeztek rajta kiegészítéseket, a legnagyobb játszható orgona Ausztriában. A szószék fekete márvány, az oltár 20 méter magas vörös márvány, tömege körülbelül 700 tonna. Az oltár mutatja Nagyboldogasszony mennybemenetelét. 

304. Florianus(Noricumból) megtért vízbeölték Ennsben, Valéria itt temette el 819.oltár,

888 Arnulf kir.kolostor avar, és magyar támadások ágostonos kolostor

1480 Mátyás támadáasa

1518 SZt.Sebestyén oltárkép,

163ö. barokk st.újjáép.

1686. osztrák barokk

1751-ig impozáns 214 m-es Nyi front kriptában Valéria csodálatos orgona

 

 

Belső udvaron lépcsőház, saskút, császárszobák stb.

 

Tartalomjegyzékhez - Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

----------------------------------------------

http://szerintem.blog.hu/2010/07/30/st_florian_es_az_agoston_apatsag

https://mienkavilag.hu/linz-es-also-ausztria/