Rieth József: Útiemlékek

Róma

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Róma városát sokszor meglátogattuk. 1992-ben turista úton jártunk ott, felfedeztük Rómát. 1998-ban hitoktató-zarándoklatunk során Róma lelki értékeivel ismerkedtünk.

Olaszország fővárosa, Lazio régió központja, a hajdani Római Birodalom központja. 1,285,3 km2-en több mint 2,7 millió lakossal. Területén található a Vatikán. A Tiberis (Tevere) és Aniene folyók találkozásánál fekszik. Róma a Tiberis partjának 7 dombjára települt, a tengerparttól kb. 28 km-re terül el.

Római képek gyüjteménye

           Angyalvár                        Augusztus mauzóleuma   Aventinus

           Bárka

          Calixtus katakomba           Campo, de Fiori               Capitolium                       Colosseum                       Császár Fórum

          Emanuel emlékmű

          Falakon kívüli Sz.P.          Fiori, Campo de               Forum Boarium                Fórum Romanum             Francesca templom

          Karmelita kolostor             Katakombák                     Kelemen templom

          Laterani Bazilika

          Maria In Cosmedin           Maria Magiore                 Maria Minerva

          Navona, Piazza

          Palatinusz domb              Pantheon                         Piazza Navona                 Piramis

          Quirinale

          Roma története

          Sebestyén katakomba      Spanyollépcső                 Szent István ház               Szent Péter Bazilika

         Titusz diadalíve                Trévi kútja

Róma története

Rómát Kr. e. 756-ban alapította Romulus és Remus, egy ikerpár. A Kr. e. 6. század körül földművelő (paraszt) emberek lakták Rómát. A köztársaság előtti időben négy korszakot különböztetünk meg: úgymint a palatinusi Róma, a Septimontium, a négy regio és a Servius kora.

A köztársaság korában lett Róma városból világbirodalom, s politikai hatalma kiterjedésével maga a város is megnőtt. Augustus császár volt az, aki a város külső képét egészen megváltoztatta, nemcsak a szervezés új beosztásával, hanem új építkezésekkel is. Ő és utódai a város külső képét nemcsak fényes palotáikkal (a Palatinuson, ezért palatium = palota) és templomokkal, hanem főként óriási fürdők (thermae), vízvezetékek (aquae), porticusok és forumok építésével egészen újjáalakították.

410-ben a várost kirabolták és végigdúlták a vizigótok. Javításról, épségben tartásról szó sem volt, a düledező emlékek anyagát a keresztény templomokra fordították, melyek szabályosan antik épületrészek inkább csak helyet cseréltek, tehát az utókornak fennmaradtak, a szobrok és márványemlékek könyörtelenül a mészégetőkbe vándoroltak. A reneszánsz fordulatot hozott a város életében, újra virágzásnak indult Róma: a kereskedelem fejlődése, a pénzforgalom, a hatalom centralizálódása révén. Megszilárdult a pápaság hatalma, kiépült az adminisztráció. 1870. szeptember 20-án az olasz királyi csapatok áttörésével vége lett a pápai uralomnak Rómában, s új korszak nyílt meg a város életében. A királyság Rómát korszerű fővárossá akarta tenni, hatalmas épületek születtek ennek jegyében. (A Római Birodalom térképe)

1 Forum Romanum (L. még a 92-es utat.)

 

San Francesca

Titusz diadalíve

 

2 Capitolium (L. még a 92-es utunkat.)

 

 

3 Palatinus (Stadium - Domus Augustana - Domus Flavia - Cryptoporticus - Livia háza - Romulus kunyhói - Cybele temploma - Farnese-kert - Septimius Severus fürdője) (L. még 92-es utunkat.)

 

4 A Forum Boarium és környéke

 

 

5 Császárfórumok (l. a 92-es utunkat), a Colosseum (l. a 92-es utunkat) és környéke (l. ://www.olaszorszagiutak.com/roma/fori-imperiali-augustus.php)

 

6 Aventinus

 

 

7 Via Del Corso környéke és a Viktor Emanuel és emlékműve (l. a 92-es utunkat)

 

 

8 Piazza Navona és környéke (l. a 92-es utunkat)

 

9 Piazza della Rotonda, Pantheon és környéke (l. a 92-es utunkat)

 

 

10 A Campo de’ Fiori környéke

 

 

11 Quirinale és a keleti városrész

 

 

12 Lateráni bazilika és épületegyüttes (l. a 92-es utunkat)

 

 

 

13 Esquilinio, Marie Maggiore Bazilika (L. még: Bazilika hátulról, Bazilika előlről, Jászol oltára 1, Jászol oltára 2, Üvegablak)

 

 

 

14 Via Veneto és környéke

15 Caelius

16 Trastevere

17 Ókori falak, és a falakon kívüli templomok (L. a 92-es, 98-as utunkat.)

 

 

 

18 Angyalvár (L. a 92-es utunkat.)

 

 

 

19 Vatikán (L. a 92-es utunk.)

Szent Péter Bazilika

Spanyollépcső és a Bárka

Santa Maria Minerva

 

Szent Kelemen templom

Augusztus mauzóleuma

 

 

Katakombák és a Palazzo di San Callisto

Karmelita kolostor

Piramis

S. Maria In Cosmedin

Szent István ház

Trévi kút

Palazzo della Cancelleria

Palazzo di Propaganda Fide

Palazzo Maffei

Palazzo dei Convertendi

Palazzo detto dei Propilei

Palazzo Pio

Palazzo del Santo Uffizio

a Gianicolo dombon található házak

 

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

---------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma_t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_k%C3%B6zpontja

http://www.olaszorszagiutak.com/roma/fori-imperiali-augustus.php

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3ma_%C3%A9s_a_Vatik%C3%A1n_k%C3%B6z%C3%B6s_vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9gi_helysz%C3%ADnei

http://orokvaros.network.hu/blog/roma-kozossegi-oldala-hirei/filter/tag/bazilika