Rieth József: Útiemlékek

Nápoly

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1999. szeptember 21-22-én -- Olaszországi Januáriusz-Pio látogató/zarándok körutazásunk során -- Nápolyba és Pousoliba is ellátogattunk, keresve Januáriusz püspök ott található történelmi emlékeit, és felidézve az oda kapcsolódó vallási adatokat.

Nápoly (olaszul: Napoli, nápolyi nyelven Napule) Dél-Olaszország legnagyobb városa, Campania régió székhelye. A város lakossága kb. egymillió, ezzel Róma és Milánó után a harmadik legnagyobb olasz város. A környező településekkel együtt lakossága 3,1 millió fő.

A várost a görögök alapították,

          320.ban római hódítás érte el (a görög hagyományokból sokat megtartottak.). Uralkodtak itt gótok, bizánciak. A

          6. században arabok foglalták el, majd longobárdok, a

         11.században normann hódítók szálltak itt partra (Guiscard R.).

         1194-tól a Hohenstaufen, majd

         1268-tól az Anjou ház birtokában volt. Innen származik Árpád-házi Mária, Bölcs Robert, Endre.

         1442-től az Aragóniai uralkodóház birtoka. (Innen származik Beatrix királynő is, Mátyás felesége.)

         1748-tól a Bourbonok uralkodtak,

         1860-ban Garibaldi egyesítette Olaszországgal (Türr István is vezette a harcokat)

Látogatásunk 1999. szeptember 18-19-között

                A program mindég és mindenütt sürget, indulnunk kellett Nápolyba. Zsúfolt utakon, hosszú tévelygés után értünk a város külterületén fekvő szállásunkhoz. Egyirányú szűk hegyi utcácskákon furakodtunk többször is körbe-körbe, mire negyed kilenc tájban megtaláltuk a Hotel Garden Rosát a Via del Mare-n.

                Teljes elektronizáltság van a szállodában. Kémkamera figyel a kapuknál, folyosókon, lépcsőházban. Az épületek és a kertkapu ektronikus ajtózárral nyílna. (Ez azonban nem működik, de a kamerák és távműködtető rendszer segítségével a portás segíteni tud a kapunál kínlódó vendégen).

                Külön épületben vagyunk, az ablakunkból szép kilátásunk van a város északi részére. 9 órára átmentünk a vacsorára.

szept. 19.

                7 órakor indultunk a Szent Januáriusz ünnepségre. Szűk, meredek utcákon jutottunk ki az öböl partjára. Az autóbuszt otthagyva elindultunk a városba gyalogosan. Út közben elmentünk a Királyi palota, és Piazza Municipio mellett. Láttuk a Castel Nuovo, Anjou várkastély (1289) diadalív-bejáratát, benn állítólag szép lovagterem és kápolna van. A tér nyugati oldalán van a S.Francesco di Páola templom (1817) a Panteon utánzata. A keleti oldalt a Palazzo Reale zárja, homlokzatán uralkodók szobrai. Tovább kelet felé a Piazza Trento e Trieste nevű kisebb téren áll a Teatro S.Carlo, a nápolyi opera, a világ legnagyobb operaháza.(1737 és 1816) Szemben áll a Galleria Umberto I. hatalmas üvegcsarnok, a kereskedelmi élet és a gazdagok találkozásának színhelye.

                Itt van a személyhajó kikötő, vele szemben a Municipio, a városháza(1820) homlokzata. A palota homlokzatába illeszkedik a S.Giacomo degli Spagnuoli templom. (1540) A főoltár mögött síremlék található, az építő alkirályé, Don Pedro de Toledoé.

Régi Nápolyt a Via Roma mentén haladva néztük meg. Az út közepe táján találtuk meg a Montoliveto templomot, amit S.Anna Lombardinak is neveznek.1411-ben épült. A szentsír kápolnában embernagyságú terrakota Pieta áll, 1492-ben készült. A közelben van a jezsuiták temploma, előtte Guglia dell’ Immacolata Maria szobor (1750-ből). A tér oldalán van a S.Chiara templom, (1310) provencei stílusban épült, a háború után ebben a stílusban állították helyre. Benne van Bölcs Robert 13méter magas mauzóleuma.(1343) Nem messze található a S.Domenico Maggiore templom, a Via Semmolán. 1289-óta temetkezőhely., 45 fakoporsó van a sekrestyéjében, köztük sokan az Aragon-ház tagjai közül. A főoltár mellett egy kápolnában látható Krisztus megkorbácsolása, 1607-ből, Caravaggio remeke. A szomszédos kolostorban lakott Aquinói Szent Tamás.

                Szűk utcácskákon mentünk végig. sok ember járt az utcákon, turista is, helyi lakós is. Utcai árusokkal zsúfolt széles utcában jutottunk el a Dómhoz, ahol Januáriusznak (olaszul S.Gennaro vérereklyéjét őrzik. Kis térre szorult be a dóm, 1294. és 1323 közt építették franciás gót stílusban. A 15. században. felújították. A homlokzat múlt századi, középső kapuja 1407-ben készült.

Magyar vonatkozások is vannak a templommal kapcsolatban, itt van eltemetve Martell Károly, Árpád-házi Mária fia, Magyarországi Endre. A Capella del Tresoro kápolnában találhatók, ugyanott, ahol a központi helyet az ereklye és Januáriusz szobra foglalja el.

Körmenetben vitték a szent szobrát és az ereklyét a tömegen át. A főoltárnál igeliturgiát tartottak. Az ereklyét bizottság előtt megforgatták, majd a megfolyósodást kihirdették. Hatalmas üdvrivalgás, taps tört ki, kendőlengetés, az oldalhajóban puskaropogás, kinn a téren ágyúsortüzek, csengő és harangzúgás, orgona-zengés következett, majd áldás az ereklyével. Az igeliturgia után hosszú szünet következett., és mise kezdődött. Sokan miséztek, köztük latinul is koncelebráltak. Némi erőlködés árán, figyelve a liturgiát és a latin szöveget, követni tudtuk a misét. Csak az olaszok förtelmes cseveghetnéke - mit cseveghetnéke - hangos tereferéje, nevetgélése zavarta a szentmise hangulatának átvételét.

                A főoltár szentség tartója 17. századi, 1 millió dukát értékű. A vércsoda minden évben május első szombatján, szeptember 19-én, és december 16-án ismétlődik. Először Constantinus idején említik az írások, ekkor hozták át az ereklyét a dómba.

                A templom oldalhajóból nyílik az egybeépített Santa Restituta – ókeresztény bazilika a 4. századból. Mára már teljesen átalakult a többszöri átépítés nyomán.

                Az utcán (Via del Duomo) tovább haladva a barokk S.Maria Donnaregina templom található, (1649) mellette, a közelében 14.szd.-i templom, benne Árpádházi Mária síremléke 1320-ból. Az utca végén vár van, a Castell Capuana (1540), a Hohenstaufenek vára. Érdekes a kapuja, bástyái alatt színes piac kínál kellemes szinfoltot.

                A város felett fellegvár uralkodik, a Castel S.Elmo. Ez az építmény a Vomero domb ormán a citadella, politikai foglyok börtöne. 1604-ben Campanella bencés filozófus raboskodott itt. Az ő tanításai alapján hozták létre a jezsuiták Dél-Amerikában a redukciókat.

                Sétáltunk a belvárosban, meglátogattuk Aquinói Tamás halálának helyét, egy jezsuita templomot, egy veszprémi püspök sírhelyét. Ezután kivitt minket a busz a Nápoly szomszédságában fekvő Posuoli, (vagy Pozzuoli) városrészbe.

---------------------------------

Látnivalók vázlatosan

                       NÁPOLY [521-34]

görög, 320 római hódítás (görög hagy.)

gótok, bizánciak. 6.szd. arabok, longobárdok, 11.szd. normann (Guiscard R.).

1194- Hohenstaufen, 1268- Anjou:

Árpád-házi Mária, Bölcs Robert, Endre.

1442- Aragóniai uralk.h. (Beatrix!)

1748- Bourbonok, 1860. Garibaldi egyesítette Olaszo.-al (Türr István is vezette)

 

Királyi palota, és Piazza Municipio

Castel Nuovo, Anjou várkastély (1289)

         diadalív-bejárat, lovagterem, kápol.

S.Francesco di Páola t. (1817) Panteon út.

Palazzo Reale uralkodó szobrokkal

Piazza Trento e Trieste, Teatro S.Carlo

         legnagyobb op.ház.(1737 és 1816)

Galleria Umberto I. üvegcsarnok, keresk

Személyhajó kikötők

Municipio (városháza)(1820) homlokz.:

S.Giacomo degli Spagnuoli t. (1540)

         főolt. mög. síremlék, alkirályé

 

Régi Nápoly a Via Roma mentén

Montoliveto t. = S.Anna Lombardi.1411

         szentsír káp-ban terrak. Pieta,1492

Guglia dell’ Immacolata Maria sz.(1750)

S.Chiara t. (1310) provencei st.

         Bölcs Robert 13m mauzól.(1343)

S.Domenico Maggiore t. (Via Semmola)

         1289. temetkezőh., 45 fakoporsó

         Kr. megkorb. (1607. Caravaggio)

Szomsz. kolostorban lakott Aqu.Tam.

 

Dóm. (Januárius = S.Gennaro)

1294-1323. fr.gót st. 15.szd. felújították

homlokzat múlt századi, köz.kapu 1407

Magyar vonatkozások: Martell Károly,

         Árp.-h. Mária fia, Magy.o.-i Endre

Capella del Tresoro káp. az ereklyével

          főoltár sze.tart. 17.szd., 1Mdukát.

         máj. 1.szomb., szept. 19., dec.16.

         először Constantinus idején, áthoz.

Santa Restituta – ókeresztény bazilika

 

!!!S.Maria Donnaregina t. (1649)

Közelében 14.szd.-i t. benne

         Árp.-h.-i Mária síreml. (1320)

Castell Capuana (1540) kapu, piac

 

Castel S.Elmo a Vomero ormán

         citadella, pol.foglyok börtöne

         1604. Campanella bencés néz. mi.

         (Redukciók eszméje tőle szárm.)

 

---------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1poly

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Janu%C3%A1riusz

http://www.katolikus.hu/szentek/0919.html

 

Zsúfolt utakon, hosszú tévelygés után értünk a város külterületén fekvő szállásunkhoz. Egyirányú szűk hegyi utcácskákon furakodtunk többször is körbe-körbe, mire megtaláltuk a Hotel Garden Rosát a Via del Mare-n.         20,15

Teljes elektronizáltság van a szállodában. Kémkamera figyel a kapuknál, folyosókon, lépcsőházban. Az épületek és a kertkapu ektronikus ajtózárral nyílna. (Ez azonban nem működik, de a kamerák és távműködtető rendszer segítségével a portás segíteni tud a kapunál kínlódó vendégen).

Külön épületben vagyunk, az ablakunkból szép kilátásunk van a város északi részére. 9 órára átmentünk a vacsorára.

 

NÁPOLY [521-34]

Görögök alapították, 320.ban római hódítás érte el (görög hagy.). Uralkodtak itt gótok, bizánciak. A 6. században arabok foglalták el, majd longobárdok, a 11.században normann hódítók szálltak itt partra (Guiscard R.).

1194-tól a Hohenstaufen, 1268-tól az Anjou ház birtokában. Innen származik Árpád-házi Mária, Bölcs Robert, Endre. 1442-től az Aragóniai uralkodóház birtoka. (Innen származik Beatrix királynő, Mátyás felesége.) 1748-tól a Bourbonok uralkodnak, 1860-ban Garibaldi egyesítette Olaszo.-al (Türr István is vezette a harcokat)

 

szept. 19.

7 órakor indultunk a Szent Januáriusz ünnepségre. Szűk, meredek utcákon jutottunk ki az öböl partjára.

Dóm. (Januárius = S.Gennaro)

1294-1323 közt építették fr.gót stílusban. A 15. században. felújították. A homlokzat múlt századi, középső kapuja 1407-ben készült. Magyar vonatkozások: Martell Károly, Árpád-házi Mária fia, Magyarországi Endre. Capella del Tresoro kápolnában találhatók az ereklyével.

Körmenetben vitték a szobrot és ereklyét a tömegen át. A főoltárnál igeliturgiát tartottak. Az ereklyét bizottság előtt megforgatták, a megfolyósodást kihirdették. Hatalmas üdvrivalgás, taps tört ki, kendőlengetés, puskaropogás, ágyúsortüzek, csengő és harangzúgás, orgona zengéskövetkezett, majd áldás az ereklyével. Az igeliturgia után hosszú szünet következett., majd mise kezdődött. Sokan miséztek, köztük latinul is koncelebráltak. Némi erőlködés árán, figyelve a liturgiát és a latin szöveget, követni tudtuk a misét.

A főoltár szentség tartója 17. századi, 1Millió dukát értékű.

A vércsoda minden évben    május első szombatján, szeptember 19-én, és december 16-án ismétlődik. Először Constantinus idején említik, áthozták az ereklyét a dómba.

Santa Restituta – ókeresztény bazilika

 

!!!S.Maria Donnaregina t. (1649)

Közelében 14.szd.-i templom, benne Árpádházi Mária síremléke 1320-ból.

Castell Capuana (1540) kapu, piac

 

Castel S.Elmo a Vomero ormán

         citadella, pol.foglyok börtöne

         1604. Campanella bencés néz. mi.

         (Redukciók eszméje tőle szárm.)

Sétálunk a belvárosban, meglátogatjuk Aquinói Tamás halálának helyét, egy jezsuita templomot, egy veszprémi püspök sírhelyét.

 

Királyi palota, és Piazza Municipio

Castel Nuovo, Anjou várkastély (1289).

         diadalív-bejárat, lovagterem, kápol.

S.Francesco di Páola t. (1817) Panteon út.

Palazzo Reale uralkodó szobrokkal

Piazza Trento e Trieste, Teatro S.Carlo

         legnagyobb op.ház.(1737 és 1816)

Galleria Umberto I. üvegcsarnok, keresk

Személyhajó kikötők

Municipio (városháza)(1820) homlokz.:

S.Giacomo degli Spagnuoli t. (1540)

         főolt. mög. síremlék, alkirályé

 

Régi Nápoly a Via Roma mentén

Montoliveto t. = S.Anna Lombardi.1411

         szentsír káp-ban terrak. Pieta,1492

Guglia dell’ Immacolata Maria sz.(1750)

S.Chiara t. (1310) provencei st.

         Bölcs Robert 13m mauzól.(1343)

S.Domenico Maggiore t. (Via Semmola)

         1289. temetkezőh., 45 fakoporsó

         Kr. megkorb. (1607. Caravaggio)

Szomsz. kolostorban lakott Aqu.Tam.

Pousoli, Pozzuoli [517,542]

A helység a Sulfatara alatt a tengerparton terül el. Itt a hegyen vulkáni iszap fortyog, magma melegíti, kéngőz szivárog elő, dobbantásra a föld tompán kong. Már a rómaiak fürdőéletére is vannak emlékeink.

Amfiteátruma  147 x 117 méteres, igen jó állapotban van. 40e néző befogadására volt alkalmas, vizijátékokat is rendeztek benne. Januáriusz (Gennaro) vértanúhalálának emlékhelye. Az ítélet után vadállatok elé vetették, de azok nem bántották. Ezután lefejezték a Solfataránál.

Emlékét szentély, kápolnával (574) őrzi. Itt látható golyóálló üveg és páncélajtó mögött a kivégzés köve, rajta vérnyomokkal, ahol is a vér színe megélénkül a dátumok alkalmával.

Misét mutattunk be a templomban.

 

½ 7-re értünk haza, kis pihenés, vacsora és TV nézés után ½ 10-kor már aludtunk is

szept. 20.

½ 6-kor keltünk, ½ 7-kor volt reggeli és már 7-kor indultunk is a Vezúvra.

Nápoly [521-34]

Torre del Gr [516]                  7,15

korallfeld. városka

         sztráda                            7,53

Vezúv                                       8,40-11,04

Vezúv 1277m. 1944-ben utoljára

         700m átm. krátere 250m mély

8,50-re értünk fel a kacskaringós szerpentinen a bejárathoz. Már innen is csodálatos kilátás nyílt a tengerre, Nápolyra és Herkuláneumra.

A hegyen dolgozó személyzetet (idegenvezetők, árusok, építőmunkások) két autó vitte fel, majd 9-kor nyitották az ajtót, és mi is elindulhattunk a Vezúvra. Még egy másik magyar csoport is érkezett, mi indulhattunk elsőnek fel. Szerencsések voltunk a korai indulással, mert így a hegy árnyékában bandukolhattunk felfelé a fekete salakon. Az út mellől láva darabokat és salakot gyűjtöttünk. Fenn kellett fizetni egy újabb kapunál a belépőt. Itt videófilmet és lapokat vásároltunk, majd csaknem körüljártunk a kráter peremén. Itt is gyűjtöttünk köveket, csodáltuk a kráter méreteit és színeit. Innen már körkilátás volt a vidékre. Az utat a vulkáni kövekkel támasztották ki az építőmunkások.

11-kor már indultunk is tovább a busszal.